Evropský parlament hlasoval pro okamžité bankovní převody v EU

Poslanci Evropského parlamentu 7. února odhlasovali přijetí nových pravidel, která zajistí, že převedené prostředky dorazí okamžitě na bankovní účty drobných zákazníků a podniků v celé Evropské unii.

Cílem nového nařízení je zajistit, aby drobní klienti a podniky, zejména malé a střední podniky, nemuseli čekat na své peníze, a také zvýšit bezpečnost převodů, uvedl Evropský parlament v prohlášení.

Banky a další poskytovatelé platebních služeb (PSP) budou muset zajistit, aby byly převody cenově dostupné a byly okamžitě zpracovány. Text, na kterém se již dohodly členské státy EU, aktualizuje současná pravidla jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA).

Okamžitý převod má být proveden bez ohledu na den či hodinu a peníze musí dorazit na účet příjemce do 10 sekund. Plátce by měl být rovněž do 10 sekund informován o tom, zda byly převedené finanční prostředky zpřístupněny zamýšlenému příjemci.

Po delším přechodném období budou muset pravidla uplatňovat i členské státy, jejichž měnou není euro, kde účty již nabízejí běžné transakce v eurech.

U těchto účtů bude mimo pracovní dobu platit zvláštní výjimka z provádění platby do 10 sekund, vzhledem k možným obavám o přístup k likviditě v eurech.

Aby byla zaručena bezpečnost, poskytovatelé platebních služeb by měli mít zavedena spolehlivá a aktuální opatření pro odhalování a prevenci podvodů, aby se zabránilo tomu, že kreditní převody přijdou na nesprávný účet z důvodu podvodu nebo chyby. Za tímto účelem by poskytovatelé platebních služeb působící v EU měli okamžitě a bez jakýchkoli dalších poplatků nebo poplatků poskytnout službu k ověření totožnosti příjemce.

Jako další ochranu proti podvodům by poskytovatelé platebních služeb měli svým klientům umožnit stanovit maximální částku pro okamžité převody v eurech, kterou lze před dalším převodem snadno upravit.

Pokud poskytovatel platebních služeb neplní své povinnosti v oblasti prevence podvodů a tím dojde k finanční škodě, může klient požadovat náhradu od poskytovatele služby podle nových pravidel.

Poskytovatelé platebních služeb, kteří nabízejí okamžité převody, by také měli ověřit, zda se na některého z jejich klientů nevztahují sankce nebo jiná omezující opatření související s praním peněz a financováním terorismu.

Text byl přijat 599 hlasy pro, 7 hlasů proti a 35 členů se zdrželo hlasování.

Nová pravidla vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy EU budou mít na uplatnění nařízení 12 měsíců.

Evropský parlament: Zákaz řízení motorových vozidel v jedné zemi EU platí v celé EU

Závažné dopravní přestupky, jako je nepřiměřená rychlost nebo řízení pod vlivem alkoholu, by měly vést k zákazu řízení v celé EU, uvedli poslanci Evropského parlamentu 6. února.

V současné době, pokud řidič ztratí řidičský průkaz v důsledku dopravního přestupku v jiné zemi EU, než ve které byl jeho řidičský průkaz vydán, bude sankce ve většině případů uplatněna pouze v zemi, kde byl přestupek spáchán, a ve zbytku nebude mít žádná omezení. EU.

Aby bylo zajištěno, že pozastavení, omezení nebo odebrání řidičského průkazu nerezidenta bude uplatňováno ve všech zemích EU, nová pravidla vyžadují, aby toto rozhodnutí bylo předáno té zemi EU, která řidičský průkaz vydala.

Poslanci navrhují, aby se na seznam závažných dopravních přestupků, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo smrtelná dopravní nehoda, zařadila jízda bez platného řidičského oprávnění, což by vyvolalo výměnu informací o zákazu řízení.

Jízda o 50 km/h vyšší, než je povolená rychlost, je také jedním z vážných dopravních přestupků, který může mít za následek zákaz řízení.

Poslanci stanovili nižší rychlostní limit pro obytné oblasti, což znamená, že jízda nad povolenou rychlostí o 30 km/h na těchto silnicích může vést k tomu, že řidič přijde o řidičský průkaz nebo mu bude pozastaven.

Evropský parlament navrhuje stanovit lhůtu 10 pracovních dnů, aby se země EU vzájemně informovaly o rozhodnutích o zákazu řízení řidiče, a další lhůtu 15 pracovních dnů pro rozhodnutí, zda bude zákaz řízení platit v celé EU. Dotyčný řidič by měl být informován o konečném rozhodnutí do sedmi pracovních dnů, dodávají poslanci.

Návrh pravidel o vlivu určitých zákazů řízení na celou Evropskou unii byl přijat 372 hlasy pro, 220 bylo proti a 43 se zdrželo hlasování.

Evropský parlament nyní uzavřel své první čtení, a protože Rada EU dosud nepřijala svůj postoj, bude v práci na tomto zákonu pokračovat nový Evropský parlament, který bude zvolen v červnu 2024.