ceny mouky z mlýna Kelč – Mlýn Kelč spol. s.r.o. Petr Vavřík Tel.: +420 571 641 105

Mlýn Kelč spol. s.r.o. Petr Vavřík Tel.: +420 571 641 105
Mlýn Kelč spol. s.r.o. Petr Vavřík Tel.: +420 571 641 105

Tak jak jsem vám slíbila, měla jsem schůzku s majitelem mlýna Kelč. Moc hezky jsme si popovídali, ale radostně jsem rozhodně neodjížděla. Je to člověk znalý a kompetentní k tomu, aby mi dal potřebné informace. To, co se kolem nás děje, je totiž velký prů…r a jedna obrovská lež. Ta dobrá zpráva je, že Kelč, mele jen naše domácí obilí.Mouku má kvalitní. A ještě jedna dobrá zpráva – ceny jsou tam příznivé.

Ale všechno ostatní, už je velký problém a nehorázný bordel. Ale za to nemůže ani mlynář, ani mlýn.
Například to, že UA obilí máme velké zásoby. A naše úroda, která se v mlýnech zpracovává, je z roku 2021. Úroda 2022 je zatím ve skladech. Otázka 1. Proč kupujeme cizí obilí, když svého máme nadbytek???? UA Obilí je navíc opravdu s pesticidy a plísněmi a to může poškodit zdraví. Tvrdí odborníci. No a co je další problém, UA obilí vykoupilo Španělsko, které je velkým dovozcem vepřového masa k nám. Nemusí se používat obilí na mouku, aby se k nám dostalo na talíř, ale krmí se s ním zvířata. Tedy čekejme tyto látky v mase, které se k nám ze Španělska hojně dováží. A jsme u rozuzlení naší hádanky. Proč nemáme naše české vepřové maso? Protože když náš dovozce koupí levnější krmivo, tedy obilí může také levněji prodávat. Ještě přesněji řečeno, už nám i prodává. Naši chovatele už dlouho nemají šanci na produkci masa vydělat.
A co naši zemědělci, na polích, kteří na podzim zaseli ozim? Tu informaci také mám. Řada z nich zaorává obilí, jako zelené hnojivo do pole, protože si umí spočítat, že když za 3 měsíce začne sklizeň 2023 a ve skladech leží obilí ze sklizně 2022 NEMAJÍ ŠANCI PRODAT. A to je ta zpráva, co byla na seznamu, že se obilí místních pěstitelů bude pálit. Ano, osobně jsem tu zprávu četla. Tak tu sedím a chce se mi nad tím naším slavným hospodářstvím brečet. No a hádanka č. 2.? Když už teda máme plné sklady našeho obilí, a přesto kupujeme cizí, ale zato s jedy a plísněmi, i když levněji? Proč do té mouky kurnik šopa drát, musíme s…át ještě hmyz???? Který už začínají naši podnikatelé chovat, nebo líhnout. Bože, hrozná je jen ta představa. To vám hlava fakt nebere. Odjížděla jsem ze mlýna a zamávala nas..nému mlynáři na rozloučenou. Jedna z jeho otázek byla…..PROČ JÁ JSEM TEN MLÝN VLASTNĚ KUPOVAL?
A já se mu vůbec, ale vůbec nedivím, že se ptá.

Tak alespoň vám tu dám ty ceny mouky z Kelečského mlýna. Mimochodem se tam u nich v prodejně, dveře netrhnou.

 

Mlýn Kelč spol. s.r.o. Petr Vavřík
Adresa: Kelč 156, 75643 Kelč
Tel.: +420 571 641 105, E-mail: mlynkelc@quick.cz

Ceny mouky z mlýna Kelč
Ceny mouky z mlýna Kelč

Brazilský zahraniční obchod v číslech

Přestože zahraniční obchod představoval v roce 2021 pouze 39,2 % HDP (Světová banka), Brazílie patří mezi 30 největších světových vývozců a dovozců a země má obrovský ekonomický potenciál. Brazílie vyváží především železné rudy (15,9 %), sójové boby (13,8 %), ropné oleje (10,9 %), třtinový nebo řepný cukr (3,3 %) a pokrutiny (2,6 % ); jeho hlavním dovozem jsou ropné oleje (5,9 %), díly a příslušenství pro traktory a motorová vozidla (3,3 %), lidská a zvířecí krev připravená pro terapeutické, profylaktické nebo diagnostické účely (3 %), ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky (2,7 %) %) a minerální nebo chemická hnojiva (2,5 % ). Podle prognóz zahraničního obchodu MMF se objem vývozu zboží a služeb v roce 2022 zvýšil o 2,2 % a v roce 2023 se očekává nárůst o 4,4 %, zatímco objem dovozu zboží a služeb se v roce 2022 snížil o 6,8 % a očekává se snížit na 1,8 % v roce 2023.

Hlavními obchodními partnery země jsou Čína, Spojené státy americké, Argentina, Německo, Nizozemsko, Chile a Indie. Navzdory tomu, že je Brazílie největší ekonomikou v Latinské Americe a devátou na světě , je stále relativně uzavřená ve srovnání s jinými velkými ekonomikami, s nízkou obchodní penetrací a nízkým počtem vývozců v poměru k počtu obyvatel (její absolutní počet vývozců je zhruba stejně jako Norsko, země s přibližně 5 miliony obyvatel ve srovnání s 213 miliony v Brazílii). Země však zavádí změny ke zlepšení obchodu, jako je zkrácení doby pro splnění dokumentů při vývozu i dovozu vylepšením systému elektronické výměny dat. Navíc vzhledem k tomu, že EU je druhým největším obchodním partnerem Brazílie, pracují na dohodě o volném obchodu – jako součást jednání o dohodě o přidružení EU se zeměmi Mercosuru. Nejen to, ale blok také zvažuje podepsání bilaterální dohody s Čínou v plánu na modernizaci a otevření dalším regionům. Kromě toho od inaugurace nově zvoleného brazilského prezidenta Luly v lednu 2023 Brazílie a Argentina usilují o posílení obchodních vazeb a zavedení společné měny.

Brazilská obchodní bilance je strukturálně pozitivní, ale v posledních letech klesá kvůli poklesu cen surovin, nárůstu dovozu energií a poklesu konkurenceschopnosti brazilských produktů. Podle posledních dostupných údajů WTO Brazílie v roce 2021 dovezla 234 miliard USD a vyvezla zboží v hodnotě 280 miliard USD, zatímco ve službách země dovezla 50 miliard USD a vyvezla 33 miliard USD. V důsledku toho obchodní bilance zboží a služeb dosáhla 19,2 mld. USD. Brazílie jako světová zemědělská supervelmoc vede velmi specifickou politiku zahraničního obchodu, jejímž cílem je dobýt trhy a zároveň si za každou cenu zachovat své vlivné postavení.

Hodnoty zahraničního obchodu 2017 2018 2019 2020 2021
Dovoz zboží (v milionech USD) 157,543 188,564 184,370 166,276 234 690
Vývoz zboží (v milionech USD) 217,739 239,264 225,383 209 878 280 815
Dovoz služeb (miliony USD) 66,293 69,131 67,748 47,357 50 275
Vývoz služeb (v milionech USD) 33,677 34,582 33,595 27 860 33,164

Zdroj: Světová obchodní organizace (WTO) ; Nejnovější dostupné údaje

Ukazatele zahraničního obchodu 2017 2018 2019 2020 2021
Zahraniční obchod (v % HDP) 24.3 28.9 28.9 32.9 39.2
Obchodní zůstatek (v milionech USD) 57,325 43,373 26,547 32,370 36,363
Obchodní zůstatek (včetně služby) (miliony USD) 19 001 7,382 -8,942 11,428 19,252
Dovoz zboží a služeb (roční změna v %) 6.7 7.7 1.3 -9.8 12.4
Vývoz zboží a služeb (roční změna v %) 4.9 4.1 -2.6 -1.8 5.8
Dovoz zboží a služeb (v % HDP) 11.8 14.2 14.8 16.1 19.1
Vývoz zboží a služeb (v % HDP) 12.5 14.6 14.1 16.8 20.1

Zdroj: Světová banka ; Nejnovější dostupné údaje

Předpovědi zahraničního obchodu 2022 2023 (e) 2024 (e) 2025 (e) 2026 (e)
Objem vývozu zboží a služeb (meziroční změna v %) 11.2 6.6 5.7 4.6 3.8
Objem dovozu zboží a služeb (meziroční změna v %) 6.6 3.9 1,0 1.3 2.4

Zdroj: MMF, World Economic Outlook ; Nejnovější dostupné údaje

Poznámka: (e) Odhadované údaje

Mezinárodní hospodářská spolupráce
Brazílie je členem následujících mezinárodních ekonomických organizací: MMF, Mercosur, ICC, G-15, G-20, G-24, G-77, Latin American Integration Association (LAIA), WTO a další. Úplný seznam ekonomických a dalších mezinárodních organizací, kterých se Brazílie účastní, naleznete zde . Zde je také nastíněno členství Brazílie v mezinárodní organizaci .

Dohody o volném obchodu
Kompletní a aktuální seznam dohod o volném obchodu podepsaných Brazílií je k nahlédnutí zde .

Hlavní partnerské země

Hlavní zákazníci Brazílie
(% exportu)
2021
Čína 31,3 %
Spojené státy 11,2 %
Argentina 4,2 %
Holandsko 3,3 %
Chile 2,5 %
Singapur 2,1 %
Jižní Korea 2,0 %
Mexiko 2,0 %
Japonsko 2,0 %
Španělsko 1,9 %
Hlavní dodavatelé Brazílie
(% dovozu)
2021
Čína 22,8 %
Spojené státy 17,7 %
Argentina 5,3 %
Německo 5,1 %
Indie 3,1 %
Rusko 2,7 %
Itálie 2,5 %
Jižní Korea 2,3 %
Japonsko 2,3 %
Francie 2,1 %

Zdroj: Comtrade, nejnovější dostupné údaje

Hlavní produkt

V roce 2021 bylo exportováno z Brazílie zboží za 280,8 miliard USD
Železné rudy a koncentráty, vč. pražené železo… 15,9 %
Sójové boby, též drcené 13,8 %
Ropné oleje a oleje získané z bitumenových… 10,9 %
Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v… 3,3 %
Pokrutiny a jiné pevné zbytky, též… 2,6 %
Zobrazit další produkty 53,6 %

 

v roce 2021 bylo z Brazílie vyvezeno zboží za 234,7 miliard USD
Ropné oleje a oleje získané z bitumenových… 5,9 %
Díly a příslušenství pro traktory, motorová vozidla… 3,3 %
lidská krev; zvířecí krev připravená pro terapeutické… 3,0 %
Ropný plyn a jiné plynné uhlovodíky 2,7 %
Minerální nebo chemická hnojiva obsahující dvě nebo… 2,5 %
Zobrazit další produkty 82,6 %

Zdroj: Comtrade, nejnovější dostupné údaje

Chcete-li jít dále, podívejte se na naši službu Import/Export Flows .

Hlavní služby

V roce 2019 bylo exportováno 33,8 miliard USD služeb
Jiné obchodní služby 46,83 %
Cestování + 17,73 %
Přeprava 16,44 %
Počítačové a informační služby 7,61 %
Finanční služby 2,99 %
Pojišťovací služby 2,87 %
Státní služby 2,01 %
Autorské a licenční poplatky 1,90 %
Kulturní a rekreační služby 1,53 %
Stavební služby 0,09 %

 

V roce 2019 bylo dovezeno 69,0 miliard USD služeb
Jiné obchodní služby 35,49 %
Cestování + 25,49 %
Přeprava 16,62 %
Počítačové a informační služby 7,82 %
Autorské a licenční poplatky 7,60 %
Státní služby 2,92 %
Pojišťovací služby 2,31 %
Finanční služby 0,96 %
Kulturní a rekreační služby 0,80 %
Stavební služby n/a%

Zdroj: Statistická divize Organizace spojených národů, nejnovější dostupné údaje

Systém směnných kurzů

Místní měna brazilský real (BRL)
Kurzový režim Plovoucí směnný kurz.
Stupeň nestability měny Real v poslední době podléhá zvýšené volatilitě. V roce 2015 klesla na nejnižší bod ve srovnání s americkým dolarem za deset let kvůli fiskálním turbulencím a známkám hospodářského poklesu.
Směnný kurz 27. dubna 2023: 1 BRL = 0,1983 USD, 1 USD = 5,0441 BRL 1 BRL = 0,1794 EUR, 1 EUR = 5,5735 BRL

Měnové ukazatele 2016 2017 2018 2019 2020
Brazilský real (BRL) – Průměrný roční směnný kurz za 1 EUR 3.71 3.61 4.31 4.38 5,89

Zdroj: Světová banka – nejnovější dostupné údaje.

 

OSN chce legalizovat pohlavní styk s dětmi & ostatní deviace (CZ TITULKY)

Přepis:

N: OSN tvrdí, že bychom měli ve jménu lidských práv dekriminalizovat všechny sexuální a drogové aktivity. To zahrnuje i sex s nezletilými a chtějí, abyste mohli kadit na ulici. Tohle považujeme za pokrok v oblasti lidských práv? A co vaše právo nežít v místě, kde se obchoduje s nezletilými a kde lidé kadí na ulici?

C: Můžu se tam nastěhovat?

N: Podle všeho na to nemáš právo.

R: Při obchodování s nezletilými by se mi líbilo, že bych nemusel hledat toaletu.

N: Podle mě vykadit se v lese je v pohodě… je to dobré pro půdní biom.

C: Jen to nedělej před kavárnou, když si chci zajít na kávu.

N: Chcete žít na místě, kde lidé pravidelně kadí na ulici, kudy chodíte?

C: Nechci ani, aby lidé nechávali na ulici výkaly svých psů.

N: Michael Shellenberger uvádí tento skvělý argument ve své knize San Fransicko, že Harvey Milk se proslavil ne proto, že byl prvním otevřeně homosexuálním starostou. To nebyla v San Franciscu v době Harveyho Milka žádnou velkou událostí. Ale jeho velkou platformou bylo, že obyvatelé San Franciska musí sbírat psí hovínka na ulici. To byl velký problém, žádné psí výkaly na ulici. A on z toho dokázal udělat velkou platformu a stal se díky tomu slavným. A byl také výstřední a gay. Teď jsme se dostali do bodu, že korupce uvnitř San Franciska je taková, že lidé sbírají psí výkaly a také dovolují lidské výkaly.

C: Po svých psech hovínka seberou, zatímco oni sami kadí na ulici. Zatímco jsem tady dole, ulevím si, ale po tobě to uklidím, hafane.

N: Je tam tolerance k lidským výkalům a netolerance k psím výkalům. Tak si projděme, co o těch lidských právech říká OSN. Snaží se říct, že pokud kriminalizujete věci jako sex a drogy, je to rasistické a porušuje to lidská práva. Dobře, to je hezká myšlenka, že nechceme kriminalizovat lidi za věci, které by možná kriminalizovány být neměly.

Ale oni teď jdou tak daleko opačným směrem, že už neexistuje věk souhlasu pro nezletilé, to je to, co říkají. Takže víte, cokoliv, čtyřleté dítě, udělejte to… a neexistuje žádný způsob, jak to kriminalizovat. Nevím, jestli je pro to jiné slovo. Já jsem to moc neřešila, když jsem to hledala. Ale říkáme jim ještě pasáci? Lidi, kteří vydělávají na prodeji sexu jiných lidí?

C: Já ano.

N: Existuje nějaké pokrokovější slovo pro pasáka?

R: Podle mě se jim teď říká podnikatelé.

C: Už vím… státní školy.

R: Nekonvenční podnikání.

N: Souhlasíte s používáním slova pasák?

C: Jo.

N: Existují nějaká pravidla na YouTube, že nemůžeš mluvit o pasácích? Nebudu vám říkat, jak to dělat… OSN si myslí, že je v pořádku, že to děláš. Takže budu předpokládat, že YouTube si to myslí taky. Tohle všechno pochází od organizace OSN s názvem UNAIDS. Byla to zpráva, která byla vydána 8. března na Den žen. Je to něco jako osvědčené postupy, návrhy pro mezinárodní společenství, jak kontrolovat nebo nekontrolovat chování spojené se sexem, reprodukcí, HIV, užíváním drog, bezdomovectvím a chudobou.

A samozřejmě je tam pro jistotu i něco o genderové identitě. Zde jsou rámce, o kterých mluví. V podstatě chtějí mluvit o těchto věcech – sexuální reprodukční zdraví, konsensuální sex, genderová identita, genderové vyjádření, nezveřejňování HIV, užívání drog a bezdomovectví a chudoba. Je to velmi zvláštní dokument. Přeskočím rovnou k té nejpodivnější věci, nejznepokojivější jsou Zásady 16, týkající se dobrovolného sexuálního chování. Říkají, že by v podstatě žádné dobrovolné sexuální chování nemělo být kriminalizováno. Jde o vztahy mezi osobami stejného i různého pohlaví, konsenzuální sexuální vztahy mezi trans nebo nebinárními lidmi. Předmanželské, mimomanželské, žádná kriminalizace sexu, tečka.

Pokud jde o prosazování trestního práva, jakákoli předepsaná minimální věková hranice pro dobrovolný sex musí být uplatňována nediskriminačním způsobem, to znamená, že jaksi počítáme s tím, že osoby mladší 18 let se mohou rozhodovat o tom, zda se zapojí do dobrovolného sexuálního jednání, a s jejich právem být vyslechnuty. Když si to přečtete, není zde žádná věková hranice. Chápu, že možná nechcete někoho poslat do vězení na doživotí za sex se sedmnáctiletou, když je mu devatenáct. Dobře… ale co 7letou? 12letou? 4letou? Žádná věková hranice?

R: Když se můžou rozhodnout o svém pohlaví a brát blokátory puberty v tomto věku, tak proč ne. Ta rozhodnutí, která ty děti budou moci dělat, se budou stále rozšiřovat na to, že se najednou chtějí vdát, žít s někým.

N: Dejte čtyřletému dítěti kreditní kartu, jistě.

C: Bavili jsme se o tom v kuchyni, a Myles, náš dvanáctiletý, se zeptal: Tati, co je to nezletilý? A já jsem řekl, že to jsi ty, dokud se v 18 letech nestaneš dospělým. Do té doby jsem král. Ona je královna a ty dělej, co ti řekneme. A já jsem řekl, takže my vládneme, dokud nebudeš dospělý a my tě nevykopneme. A on řekl: Co když nechci odejít? A já na to: Já nechci, abys odešel… jakmile jednou půjdeš v 18 letech, jsi dospělý právně podle zákona. To je, kdy můžeš sloužit v armádě. To je, kdy můžeš jít do války.

N: Můžeš volit a v Evropě pít. I když víme, že proces plné dospělosti mozku nekončí do 30 let. Ale OSN si asi myslí, že bychom měli brát v úvahu konsenzuální chování nezletilých, že se mohou sami rozhodnout. Chápu, že 17 a 18 let je něco, co by se mohlo brát v úvahu. Ale teď se říká, že dekriminalizovat úplně všechny věkové skupiny. Nemyslím si, že bych měla argumentovat, proč je to problematické.

R: No, to je to, co „plus“ v LGBTQIA. Teď existují MAPs, což jsou osoby, které přitahují nezletilí, a mají i svou vlajku. To je ohromující. L: Jo, ale nejsou obecně přijímáni v LGBTQ komunitě. Oni se tam akorát tlačí sami.

R: Zatím ne.

L: No, není důvod si myslet, že budou.

N: LGB a TQIA mají odlišné platformy. A my jsme tento argument uváděli opravdu dlouho. Ale oni chtějí argumentovat tím, že gay je queer, a queer je pak něco, co můžete řekněme aplikovat na všechny způsoby deviace. OSN říká, že kriminalizace sexuálních praktik vede neoprávněně k mučení, zatýkání, diskriminaci a odebírání lidských práv. Ve skutečnosti říkají, že kriminalizace čehokoli je obecně problematická. Zde je jejich úvod, kde říkají, že trestní právo patří k nejtvrdším nástrojům, které máme. A mělo by být až poslední možností.

Takže kriminalizace všeho je poslední možnost. Je to špatné, bere to lidská práva. V tomto dokumentu, který vám doporučuji si přečíst, OSN říká, že je důležité, abyste mohli svobodně vyjádřit jakýkoli sexuální akt a nebyli za to kriminalizováni, ale není vaším právem, aby na vás někdo tyto akty nevyjadřoval. Takže pokud jste se stali obětí sexuálního trestného činu, máte smůlu. Někdo jiný to mohl svobodně udělat. To byla jejich svoboda. Není to vaše svoboda, aby vám to nebylo provedeno.

C: Bude to prostě jako společnost plná exhibicionistů.

N: Jo, rozhodujeme, čí práva jsou důležitější. Obětí sexuálních zločinů? Ne, jejich práva nejsou důležitá. Ale právo sexuálních pachatelů dělat ty věci je důležitější než moje právo nebýt sexuálně zneužívána.

C: Když jsem byl malý, byl jsem s kamarádem Benem v obchoďáku v Berkshire. A slyšel jsem to i od jiných kluků v mém věku, kteří měli podobné příběhy jako tenhle. Stalo se to spoustě kluků. Je to trapné o tom mluvit, ale promluvme si o tom. S Benem jsme byli herně v obchoďáku, v naší oblíbené herně, a byli jsme venku v prostoru s jídlem a šli jsme na záchod. A tenhle chlápek… a my byli mladí, byli jsme zvyklí poslouchat autority. Myslel jsem, že je to hlídač.

A on říkal: Pojďte sem. A já nevím, co dělal. Mával na nás, abychom šli na záchod. A pak nám chtěl něco ukázat, jestli víte, co tím myslím. A my v šoku ihned vyběhli pryč. Nevrátili jsme se do herny a pak jsme narazili na hlídače a řekli mu, co se stalo, a on do vysílačky začal mluvit: Pojďme všichni. Ihned se mobilizovali, aby toho úchyláka našli. Nevím, jestli toho chlapa vůbec našli.

N: To bylo pro něj porušení lidských práv.

C: Jo, já nemám dovoleno být uražen.

N: Ne, nemáš právo na to, abys to neviděl.

C: Měl jsem tam zůstat a dívat se.

N: On má právo to tobě udělat. Tvoje právo není, aby ti to nebylo provedeno.

C: Vzdávám to.

N: Podle OSN by tohle nemělo být kriminalizováno. Voyeurství a exhibicionismus je v tuto chvíli na většině míst nezákonné. Organizace spojených národů si myslí, že to není dobrá věc. Tady je ještě něco, co obhajují, co chci nazvat klauzule Jeffreyho Epsteina. OSN říká, že by nikdo neměl být zatčen nejen za nákup nebo prodej sexuálních služeb, ale také za pasáctví. Takže ano. Výměna sexuálních služeb za peníze nebo zboží? Naprosto v pořádku, ať už kupujete, nebo prodáváte, ale podívejte se na druhý odstavec.

Trestní zákon nesmí předepisovat jednání třetích osob, které přímo nebo nepřímo za získání finančního nebo majetkového prospěchu za spravedlivých podmínek… co jsou spravedlivé podmínky sexuální práce? Nemohou být trestáni za řízení, organizování, komunikaci, v podstatě všechny tyhle věci jsou v pořáku, můžete dělat pasáctví ostatních lidí za peníze. Takže chápete, proč tomu říkám Epsteinova klauzule. Ghilaine Maxwellová a její parta neměli být stíháni, její lidská práva na obchodování s lidmi jsou důležitější než práva obchodovaných. Práva pasáků…

To je asi součást sílícího hnutí, že sexuální práce je práce. Vidím to hodně online, kde lidé nazývají sexuální práci poctivou a tvrdou práci, a kritizují ty, kdo si myslí, že by někdo chtěl něco jiného. Nazývají to rasistické a třídní. Když řekneš, že sexuální práce je vykořisťovatelská, tak jsi mimo, protože jsi třídní a elitářský, když říkáš takové věci.

Kdo to ale říká? Lidi, kteří nejsou sexuální pracovníci. Sexuální otroci v Africe a Asiii nepíšou na internetu, že je to jejich právo být obchodováni. Kdo za ně mluví? Momentálně za ně mluví trestní právo. Mělo by to být nezákonné. OSN hovoří o tom, že oni by tato práva mít neměli, práva by místo nich měli mít ti, kdo je zneužívají.

R: To udělá radost Billu Gatesovi. Už tomu nebude muset říkat večeře…

N: Ano, ty večeře s Jeffreym Epsteinem.

C: Dochází k jakési normalizaci sexuální práce. Ta myšlenka platformy OnlyFans. Když jsme se ptali na nový název pro pasáky, spousta lidí říkala, že nový název pro pasáky je OnlyFans. Možná je to jako normalizace. Tyhle lidi nemůžete zakázat. Tohle je dobrá poctivá tvrdá práce.

N: V různé míře. Teď se stalo, že když se vyslovíte pro to, aby někdo třeba nechtěl dělat sexuální práci, tak jste mimo a elitářští. A tak ano, absolutně dochází k normalizaci využívání lidských těl jako zboží. A co se týče užívání drog, tak OSN si myslí, že žádné užívání drog by nemělo být trestné, tady je jejich část o tom. Ne držení, ne koupě, ne užívání, ne držení žádných z těchto sad, ne vyhledávání zdravotních služeb pro užívání drog, nic ohledně užívání drog by nemělo být kontrolováno.

Takže to není jen vaše právo brát drogy, nemáte ani právo žít v místě bez drog. Pokud žijete ve čtvrti rozervané drogami a násilím, máte smůlu, policie ani vláda by se neměly snažit, aby tomu tak nebylo. Chci odkázat na knihu Michaela Shellenbergera San Fransicko, kde hovoří o tom, že když drogy nekriminalizujete, skončí to tak, že na ulici umírá spousta lidí. To je asi jejich právo. Podle OSN není vaším právem žít v místě, kde lidé neumírají na ulicích na drogy.

V jedné studii zjistil, že pokud lidi nenutíte, aby se očistili, ale jen jim dáte domy, opravdu v nich zůstanou po dobu trvání experimentu s bydlením, ale zvrat v experimentu, a ten byl proveden v San Francisku, spočívá v tom, že poskytnutí domů lidem nesnížilo počet úmrtí, protože jim bylo umožněno pokračovat v užívání drog, akorát byli v domě. Bylo to 37 úmrtí ze 199 účastníků v kontrolní skupině a 33 úmrtí z 224 v experimentální skupině.

A tak bylo překvapivé, že lidé, kteří nejsou požádáni, aby se očistili, se neočistí a prostě zemřou na pohodlnějším místě. Stále umírají, jen možná umírají pomaleji nebo umírají uvnitř místo venku. Tohle je to, co OSN chce? Nen nechat lidi, aby se odrovnali k smrti jako lidské právo, kvůli autonomii těla? A výsledné komunity, kde lidé žijí a pak musí, víte, být závislí na drogách? No jo, říkají, že byste měli mít možnost kadit a čůrat na ulici, protože jste si vypěstovali tu závislost na drogách, možná i na sexu, a neměli byste být kriminalizováni za to, že se na veřejných místech věnujete životně důležitým ekonomickým činnostem, jako je žebrání.

Prodávání na ulici nebo jiné neformální komerční aktivity zahrnující neprodejné předměty, nebo provozování život udržujících činností na veřejných místech, jako je spaní, jedení, příprava jídla, praní prádla, nebo i močení a kálení na veřejných místech. Opravdu se mi zdá, že OSN podporuje sociální kolaps, že?

C: Na to se chci zeptat. Když vidíte takový příběh, tak si říkáte: Panebože, ti pokrokáři všechno ničí. Uvádějí nás do záhuby. Ale není to součást plánu? Když se zamyslíte nad tím, co chce Světové ekonomické fórum, tak oni nechtějí, abychom pracovali mimo dům. Chtějí, abychom pracovali z domova, že?

N: To je teorie, proč to dělají schválně.

C: Dělají to schválně? Jen to nadhazuji. Protože je děsivé opustit dům. Chceš teď jít po ulici v Chicagu a jít si koupit hamburger? Narazíte tam na kdo ví jaké existence… můžu pracovat z domova, nemusím dojíždět, můžu to všechno dělat na dálku, můžu mít všechno zařízené za sebe, protože venku je to děsivé. A tohle je způsob, jak nás tak nějak donutit, abychom byli víc uvnitř.

R: Natalie, kdybys jela v San Franciscu kolem čtvrti Tenderloin, tak tohle je v podstatě to, co udělali. Zlegalizovali drogy, dávají jim příslušenství a drogy, dávají jim všechno, co potřebují. A lidi se povalují na ulicích. Vloupávají se a kradou věci. Ale nikdo s tím nic nedělá. Odstranili policejní moc a všechny věci, které by lidem v tom mohly zabránit. Takže to zřejmě musí být to, co někteří z těch lidí chtějí, jinak by s tím něco dělali.

N: Jo, existuje spousta teorií o tom, proč. To, čemu Michael Shellenberger říká bezdomovecký průmyslový komplex, protože existuje spousta konkurenčních peněz, vládních peněz, vašich peněz, jdou různým konkurenčním organizacím, a pak je tu policie a pak jsou tu obhájci bezdomovců. A nespolupracují. Jsou motivováni k tomu, aby to neřešili jako problém.

Proč by OSN chtěla podporovat bezdomovecký průmyslový komplex? Proč by chtěli odlidštit lidská těla do té míry, že by bylo společensky přijatelné mít konsenzuální sex s desetiletým dítětem? Nevím. Tohle nahrává mým teoriím o transhumanismu. Prostě rozložit celou lidskou zkušenost, aby… to se může zdát jako přitažené za vlasy. Já nevím. Je tu tolik otázek.

Proč odstranit věk konsenzuálního sexu? Proč umožnit lidem brát drogy ke své vlastní škodě, ke škodě jich samotných a lidí kolem nich? Myslím třeba na malé stařenky, které žijí v komunitách, kde vychovaly své rodiny, které jsou teď zamořené drogami a plné kriminality. A my říkáme, no, promiň, stará paní, my ti nepomůžeme, protože je to jejich právo dělat tyhle věci kolem tebe. Já opravdu nevím. Ale tohle je skutečný dokument.

Organizace spojených národů si to opravdu myslí. Opravdu mám pocit, že žiju ve světě klaunů. Dejte nám vědět, co si o tom myslíte.

C: Chtěl jsem říct, že ty nejúžasnější věci, o kterých tady v pořadu mluvíme, nepocházejí z nějakých podivných míst. Pocházejí z webových stránek OSN nebo Světového ekonomického fóra. Lidé mohou říkat, že to jsou konspirační věci, ale ne. Jděte si přečíst, co měsíce dávali dohromady a zkoumali a rozhodli se, že tohle je publikace, kterou vydají. A žádná média o tom nemluví, ale my ano.

R: Mám k tomu dvě otázky. Zajímalo by mě, jak dlouho bude trvat, než někdo přijde a řekne: Tohle se nemělo vydat. Udělal to tenhle stážista. Ta druhá souvisí s těmi obrázky, proč je ten dokument sakra ozdobený ostnatým drátem?

N: To mě také zajímalo.

R: Kdo používá ostnatý drát jako grafický návrh?

N: Jo. Podívej se na začátek, můžeš se vrátit k obálce? Je tam baculatější barevná žena s šedivými vlasy. A je zavřená za… nevím, co to má představovat.

C: Je to něco jako: Ona je v podstatě v okovech.

N: Za to, že je bezdomovec. Nemá oblečení. Je neupravená. Ale taky je pak omotaná ostnatým drátem, protože si nemůže jen tak kadit, kde chce. Takže to je poslední věc, která jí brání ve svobodě. Její možnost umýt se kdekoliv, kde chce. To je moje teorie.

N: Tolik otázek. Mám otázku od jednoho našeho diváka: Takže zruší „Chyťte predátora“? Pamatujete si na ten slavný seriál? Byl to seriál NBC nebo ABC?

N: Jo, to je rasistické.

R: Ten seriál už zrušili.

C: Vážně?

R: Už je to nějaká doba. Seriál zrušili už před nějakou dobou kvůli jedné z posledních epizod. Na YouTube pokračuje dál, ale seriál už neexistuje.

C: To je porušení lidských práv.

N: Podle téhle definice, koho tedy budeme stíhat? Vlastně už není co stíhat. Masoví střelci? Ne, to je jejich právo to dělat. Vyjádřit své Antifa postoje.

C: Půjdeme po tobě, pokud vlastníš zbraň. Co ještě?

R: Pokud nebudeš platit daně. To souvisí s tím zákonem Restrict Act, v rámci kterého budou moci vědět o každé transakci, kterou uděláte. A pokud je něco, co nechtějí, abyste si koupili, jako množství benzinu, nebo zásobníky na zbraně… nemusíme to zakazovat, ale ty si to nekoupíš.

C: Jo, nebudeš mít hotovost, protože té se zbavíme.

R: Přesně tak.

C: Budeme schopni sledovat každou transakci, tak jak si to pak koupíš? Zakážeme kryptoměny a budeme používat naši kryptoměnu 2.0, což bude digitální měna. Šílené věci.

 

ZDROJ:  RUMBLE

Zpracoval: David Formánek/Otevrisvoumysl

jak vypadá Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze

Dominantu náměstí Jiřího z Poděbrad tvoří mimořádná stavba chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně z let 1928 – 1932, dílo významného architekta slovinského původu Josipa Plečnika
Dominantu náměstí Jiřího z Poděbrad tvoří mimořádná stavba chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně z let 1928 – 1932, dílo významného architekta slovinského původu Josipa Plečnika

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je největší náměstí v městském obvodu Prahy 3 a bylo založeno již v roce 1896. Dříve toto náměstí neslo název náměstí krále Jiřího. Současné pojmenování získalo toto náměstí v roce 1948. Hlavní plochu zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad. Dominantu náměstí tvoří mimořádná stavba chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně z let 1928 – 1932, dílo významného architekta slovinského původu Josipa Plečnika. Náměstí lemují činžovní domy s bohatou architekturou plnou věžiček a soch, především z první poloviny 20. století.

Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.

Venezuela odsuzuje spiknutí ve Washingtonu, když Bolton zdvojnásobil

Bolton si stál za svými poznámkami o Venezuele a řekl, že podpora Washingtonu pro plány převratu byla „nezbytná k ochraně zájmů [USA]“.

Bývalý americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton
Bývalý americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton

Venezuelské národní shromáždění jednomyslně odsoudilo nedávné komentáře bývalého amerického poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, kde se chlubil svou účastí na spiknutích proti vládě Nicoláse Madura.

V rozhovoru s Jakem Tapperem ze CNN Bolton tvrdil, že „pomáhal plánovat státní převraty“, a když byl nucen uvést příklad, poukázal na svou kapitolu o Venezuele ve své knize The Room Where It Happened .

Bolton, který od dubna 2018 do září 2019 zastával funkci nejvyššího představitele národní bezpečnosti za Donalda Trumpa, v knize podrobně popsal své úsilí svrhnout Madura ve shodě s venezuelskou opozicí podporovanou USA.

„Jako někdo, kdo pomáhal plánovat státní převraty, ne tady, ale na jiných místech, to vyžaduje spoustu práce,“ řekl Bolton Tapperovi a odmítl názor, že nepokoje v Kapitolu 6. ledna 2021 ve Washingtonu DC byly „převratem“. “

„Představa, že Trump byl z poloviny tak kompetentní než venezuelská opozice, je směšná,“ dodal.

„Státní převraty, plány, financování, podpora a rady ke svržení vlád, atentáty na prezidenty a invaze do zemí a vedení právních válek [všechny] mají pečeť podpory a financování vlády Spojených států,“ řekl venezuelský poslanec Pedro Infante, který návrh ve čtvrtek představil.

Prohlášení také odsoudilo nedávné komentáře Carrie Filipettiové, která za Trumpovy vlády působila jako zástupkyně náměstka ministra zahraničí pro Kubu a Venezuelu na ministerstvu zahraničí USA. V rozhovoru pro BBC Filipetti přiznal, že Trumpova administrativa špatně pochopila situaci ve Venezuele, podcenila podporu Madura, ale přesto zopakovala svou podporu politice „maximálního tlaku“ Bílého domu.

V pátečním rozhovoru pro Newsmax Bolton zdvojnásobil své komentáře o Venezuele a řekl, že podpora Washingtonu pro plány převratu byla „nezbytná k ochraně zájmů [USA]“.

Během Boltonova působení ve funkci Trumpova poradce pro národní bezpečnost, kromě uvalení potrestání ekonomických sankcí a ropného embarga , vláda USA přijala Juana Guaidóa jako takzvaného „dočasného prezidenta“ Venezuely a mobilizovala diplomatickou podporu pro opoziční úsilí o převrat, zajištění podpory mnoha zemí pro Guaidóův nárok.

Američtí politici na obou stranách uličky tvrdí, že jejich dvoustranná podpora takzvaného „dočasného předsednictví“ pramení z jejich podpory demokracie. Nicméně Boltonovy komentáře, které klasifikují americkou podporu tvrdé opozici Venezuely jako „převrat“, toto ospravedlnění popírá.

Přestože dlouhodobá spolupráce venezuelské opozice s americkými představiteli je dobře zavedená, Boltonova kapitola o jeho snaze vyvolat změnu režimu ve Venezuele posloužila k podrobnějšímu uvažování o spiknutích za převratem. Bývalý Trumpův poradce píše o svém nadšení pro podívanou s takzvanou „humanitární pomocí“ organizovanou na kolombsko-venezuelské hranici 23. února 2019. Dodávka takzvané pomoci byla široce účtována jako snaha přinést úlevu Venezuelanům. lidé. Bolton však ve své knize odhalil, že tento plán byl skutečně snahou přivést Madura do rozpaků, jak odsoudili venezuelští vládní úředníci.

Bolton dále vypadal, že zaměňuje události toho dne s předchozím spiknutím. Maduro obvinil Boltona, že stál za pokusem o jeho život v srpnu 2018, kdy dva výbušniny naložené drony explodovaly blízko prezidentského pódia během veřejného projevu. V rozhovoru s Maxem Blumenthalem venezuelský prezident řekl, že má důkaz o účasti jestřábího úředníka.

Boltonovo vychloubání, že pomáhal plánovat převraty, se zdá být také odkazem na Guaidóův pokus o převrat z 30. dubna 2019 , kdy on a další prominentní představitelé tvrdé opozice vyzvali venezuelskou armádu, aby se vzbouřila proti prezidentovi. Pokus o převrat ztroskotal za necelý den poté, co jen malá hrstka vojáků a úředníků porušila ústavu a řetězec velení.

Boltonův odchod z Bílého domu na konci roku 2019 neznamenal konec snah Washingtonu o svržení venezuelské vlády. Bývalý americký ministr obrany Mark Esper ve svých pamětech prozradil , že Trumpova administrativa otevřeně zvažovala vojenskou invazi do Venezuely a zašla tak daleko, že o spiknutí diskutovala s představiteli opozice.

Esper napsal, že na základě Guaidóových odpovědí při návštěvě Bílého domu 5. února 2020 dospěl k závěru, že opozice je ochotna přijmout americkou podporu invazi do Venezuely z Kolumbie za použití žoldáků vycvičených v USA, ale že opoziční vůdce byl více místo toho mají zájem o přímou invazi amerických jednotek.

Měsíce po setkání v Bílém domě s Guaidó Venezuela zmařila „operaci Gideon“, snahu 60členných polovojenských sil organizovaných veteránem amerických speciálních operací Jordanem Goudreauem a venezuelským generálmajorem ve výslužbě Cliverem Alcalá infiltrovat zemi s cílem zavraždění Madura.

Navzdory dvěma letošním delegacím na vysoké úrovni do Caracasu americký prezident Joe Biden do značné míry zachoval Trumpovu strategii vůči Venezuele, nadále uznává Guaidóa jako „prozatímního prezidenta“ a nabízí pouze dílčí úlevy od sankcí .

Editoval Ricardo Vaz v Caracasu.

Filipíny Baguio City – Změna kurzu města k čestnosti a morálním hodnotám: Technologie růstu morálních hodnot Jorge Perez de Tagle

Baguio Organization and Leadership Development, (BOLD) program pro město.
Baguio Organization and Leadership Development, (BOLD) program pro město.

Inspirativní vize je vždy příjemná. Ale znovu: „Jak?“ Dějiny jsou plné diktátorů a demagogů, kteří vyslovili vizi, ale přivedli lidi ke katastrofě. Napadá mě Adolf Hitler z nacistického Německa. Proč/jak přivedl svůj lid ke katastrofě, světové válce, holocaustu a nevýslovné bídě a utrpení?

Samotný první krok vize, ale bez hodnot zdravého rozumu pro vyšší dobro, se může snadno stát pro své obyvatele katastrofální. Baguio City, stejně jako většina měst na Filipínách a v rozvojovém světě, nemělo nedostatek dobrých rozvojových programů a projektů růstu.

Jorge Perez de Tagle činnost nadace Cesta ke štěstí na Filipínách
Jorge Perez de Tagle činnost nadace Cesta ke štěstí na Filipínách

Co se stalo? Proč bylo město na katastrofálním kolizním kurzu environmentální a sociální degradace? Proč se Filipíny, kdysi perla Orientu, druhá po Japonsku, propadly do útlumu chudoby a zaostalosti?

Společný závěr lidí z ulice a sociálních vědců je správný: je to kultura korupce, obviňování, bezmoci, malého myšlení a nedostatku hrdosti jako lidu. To lze vysledovat ve filipínské 500leté historii zahraničního okupačního rasismu, autokratického potlačování/nadvlády a stovek tisíc, ne-li milionů zabitých v nahromaděných válkách, nemocech, hladomoru a genocidních masakrech. Účelem dějin je však pochopit a umožnit člověku povstat a poučit se z nepokojů minulosti. Nemělo by se používat jako berlička k neustálému ospravedlňování přítomnosti.

Jorge Perez de Tagle činnost nadace Cesta ke štěstí na Filipínách
Jorge Perez de Tagle činnost nadace Cesta ke štěstí na Filipínách

Průvodce zdravým rozumem o 21 předpisech v knize Cesta ke štěstí nabízí praktickou a nenáboženskou srozumitelnost, která ovlivňuje život, rodinu, organizaci a společnost. 21. předpis a výsledná schopnost vzkvétat a prosperovat přináší ovoce praktickým způsobem, který je měřitelný a dosažitelný ve světě. Viz www.TheWayToHappinessPhilippines.org

Odpověď na otázku, co se stalo s Filipínami, konkrétně s Baguio City jako příklad: V tom spočívá malé myšlení a nedostatek morálních hodnot. Základem problému jsou hodnoty, které ohrožují integritu člověka a vedou ke korupci, bezmoci, spokojit se s málem a věřit, že si to zasloužíme.

Odpověď spočívá v nedostatku morálních hodnot ​​a v kompromisu přijímání eticky pokleslých řešení. Jak poznáte, že někdo kompromituje své morální hodnoty? Jednoduché, uvidíte zředěné výsledky. Město a země se rozvinuly, ale zdaleka se neblíží svému potenciálu ve srovnání s jinými městy a zeměmi. Zůstalo pozadu. Plně konfrontovat realitu takovou, jaká je, bez obviňování nebo lítosti z minulosti, ale s plnou odpovědností za sebeurčení v přítomnosti; toto je klíč, který odemyká dveře.

Jak budete měřit svůj život?

Profesor a autor Harvard Business School Clayton Christensen klade podobné otázky o kritické roli vize a hodnot v životě ve svém článku  https://hbr.org/2010/07/how-will-you-measure-your-life ?

Christensen klade svým studentům tři základní otázky: „Za prvé, jak si mohu být jistý, že budu ve své kariéře šťastný? Zadruhé, jak si mohu být jistý, že se mé vztahy s manželem a rodinou stanou trvalým zdrojem štěstí? Za třetí, jak si mohu být jistý, že zůstanu mimo vězení?…jak žít život bezúhonnosti“

Opravdová radost a opravdové štěstí jsou cenné. Jestliže člověk nepřežívá, nemůže dosáhnout radosti ani štěstí.
Opravdová radost a opravdové štěstí jsou cenné. Jestliže člověk nepřežívá, nemůže dosáhnout radosti ani štěstí.

Na konci dne, o co jde? Aby starosta Magalong úspěšně transformoval a rehabilitoval město Baguio, dívá se na své vlastní životní zkušenosti; jak osobní charakterové hodnoty jsou maják a Polárka, které ho vedou. Použití stejného vzorce pro Baguio znamená implementaci jeho 15bodové transformační agendy, která je založena na konkrétních hodnotách a zásadách zdravého rozumu. Změňte srdce a mysl, které posilují hodnoty občanů Baguio. Žijte život v bezúhonnosti a disciplíně, abyste dosáhli svých velkých vizí. Díky tomu stojí život za to.

Cesta ke štěstí (DVD) Tento film je strhující vizuální prezentací Cesty ke štěstí, která je průvodcem na cestě k lepšímu životu od L. Rona Hubbarda.
Cesta ke štěstí (DVD) Tento film je strhující vizuální prezentací Cesty ke štěstí, která je průvodcem na cestě k lepšímu životu od L. Rona Hubbarda.

Jorge „Jerry“ Perez de Tagle, žije v USA a na Filipínách, je autorem a konzultantem pro řízení změn pro soukromý a veřejný sektor. Vyučoval na Syracuse University v New Yorku a má doktorát v oboru sociální změny, Honoris Causa, a je kandidátem PhD v oboru organizačního rozvoje. V roce 2009 byl jedním z 10 vynikajících podnikatelů a nyní je národním předsedou nadace The Way to Happiness Philippines Foundation a je viceprezidentem pro globální dosah: území  USA-Asie a Tichomoří  u Federace filipínské americké obchodní komory USA. jerrypdt@gmail.com

Odhalení je mnoho, protože únik dokumentu Pentagonu otřásá USA i jeho spojenci

Odhalení je mnoho, protože únik dokumentu Pentagonu otřásá USA i jeho spojenci
Odhalení je mnoho, protože únik dokumentu Pentagonu otřásá USA i jeho spojenci

Investigativní novinářský kanál Bellingcat říká, že úniky seděly na serveru Discord celý měsíc, než někdo mrkl okem

Velký únik přísně tajných dokumentů Pentagonu v pondělí otřásl Spojenými státy a jejich spojenci, přičemž soubory poskytly vzácný soukromý pohled do globální politiky Washingtonu.

Jedním z klíčových faktorů, proč jsou dokumenty tak kontroverzní, je to, že ukazují, že USA špehovaly velké spojence, jako je Jižní Korea, což je zásadní pro americké zájmy uprostřed přítomnosti jaderně vyzbrojené Severní Koreje řízené nepředvídatelným diktátorem; Izrael, který je ústředním bodem politiky USA na Blízkém východě; a Ukrajinu, která naléhavě potřebuje vojenskou podporu USA uprostřed probíhající ruské války.

Jak to vše začalo

Ne v hlubinách temného webu nebo na obskurním webu, místo toho to všechno začalo na velmi nepravděpodobném místě na internetu kvůli politickým únikům.

Uživatel na Discord, komunikační platformě oblíbené mezi hráči, byl prvním místem, kde byly zveřejněny úniky obsahující narychlo fotografie vytištěných dokumentů.

Investigativní novinářský portál Bellingcat uvedl, že úniky se objevily na serveru Discord s názvem Minecraft Earth Map po celý měsíc, než kdokoli mrkl okem.

Jelikož je internet internet, úniky se během okamžiku rozšířily po sociálních sítích. Dalšími zastávkami pro úniky byla obrázková deska 4chan, pak Reddit, pak ruské telegramové skupiny a nakonec Twitter, kde to dělalo vlny.

Tisk rychle naskočil do příběhu a začal klást otázky. „Vypadají jako skutečné,“ řekl CNN nejmenovaný americký představitel, zatímco zástupkyně tiskového tajemníka Pentagonu Sabrina Singhová také vydala prohlášení.

„Ministerstvo obrany nadále přezkoumává a posuzuje platnost vyfotografovaných dokumentů, které kolují na stránkách sociálních médií a které, jak se zdá, obsahují citlivý a vysoce utajovaný materiál,“ řekla.

„Bylo vyvinuto meziagenturní úsilí zaměřené na posouzení dopadu, který by tyto vyfotografované dokumenty mohly mít na americkou národní bezpečnost a na naše spojence a partnery,“ zdůraznil Singh a dodal, že USA jsou v této otázce v kontaktu se svými spojenci a partnery. zatímco „příslušné kongresové výbory“ byly také informovány.

Dotčení spojenci

Mezitím se zdálo být znepokojeno i zpravodajské alianci „Five Eyes“ – složenou z USA, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a Spojeného království.

„Očekáváme, že se s námi USA v nadcházejících dnech podělí o odhad škod, ale nemůžeme čekat na jejich posouzení,“ řekl americkým médiím úředník z členské země Five Eyes.

Úniky o rusko-ukrajinské válce

Ukrajina se v uniklých dokumentech jeví jako velká. Jeden dokument ukazuje, že USA špehovaly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uniklé soubory také poukazují na vratkou vojenskou sílu Ukrajiny po celém roce bojů u Ruska. Dokumenty také zdůrazňují slabá místa v ukrajinské protivzdušné obraně a v otázkách dodávek munice.

Dokumenty také říkají, že americká rozvědka infiltrovala ruskou armádu a dokázala varovat Ukrajinu před nadcházejícími útoky. Uniklé soubory také naznačují, že ruská vojenská zpravodajská agentura GRU a polovojenská skupina Wagner, ústřední pro ruské válčení, byly kompromitovány USA.

„Rusko téměř sestřelilo britské letadlo“

Uniklé soubory také říkají, že ruské letectvo málem sestřelilo britské sledovací letadlo u pobřeží Krymu, mezinárodně uznávaného území Ukrajiny, které je od roku 2014 pod ruskou okupací.

Ruská okupace Krymu – kterou někteří považují za předehru současné války – odsoudily USA, Evropská unie, NATO a Turecko.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se k únikům rychle vyjádřil a označil je za „docela zajímavé“.

USA špehují Jižní Koreu

Pokud jde o americké odposlouchávání svého spojence Jižní Koreji, dokumenty ukazují, že Soul se „potýká“ s vytrvalým požadavkem Washingtonu, aby poslal vojenské vybavení na Ukrajinu, a obává se, že pokud s tím bude souhlasit, mohlo by to Rusko rozzlobit.

Dokumenty také vyjadřují obavy USA ze vstupu Číny do ruské války s Ukrajinou a říkají, že útok Ukrajiny na ruské území se zbraněmi NATO by mohl zatáhnout Peking do konfliktu.

Íránský jaderný program pronikl

Uniklé soubory také obsahují zásadní informace o politice USA na Blízkém východě, což naznačuje, že američtí agenti úspěšně pronikli do íránského jaderného programu a poskytovali Washingtonu informace o jaderném výzkumu v zemi.

Zmíněné byly i izraelské protesty

Ve spisech je také zmíněn Izrael, úhlavní nepřítel Íránu a spojenec USA. Dokumenty říkají, že vůdci izraelské zpravodajské služby Mossad obhajovali úředníky a izraelské občany „na protest proti reformám soudnictví navrženým novou izraelskou vládou, včetně několika výslovných výzev k akci, které kritizovaly izraelskou vládu“.

Masivní protesty proti kontroverzním reformám – které kritici nazývají obnaženým uchvácením moci vládou – vedly koncem minulého měsíce premiéra Benjamina Netanjahua k odložení plánů, čímž jejich budoucnost zůstala na pochybách.

Mnohočetné tranše uniklých dokumentů byly ranou pro zájmy USA a globální politiku, přičemž mezi jejich spojenci vyvolaly obavy a vytvořily atmosféru nedůvěry.

Důsledky úniku budou pro Západ jistě škodlivé a USA se budou snažit provést řádnou kontrolu škod.

Turecká letiště přivítaly v lednu až březnu přes 38,9 milionů cestujících

Turecká letiště přivítaly v lednu až březnu přes 38,9 milionů cestujících
Turecká letiště přivítaly v lednu až březnu přes 38,9 milionů cestujících

Podle oficiálních údajů letiště obslouží za 3 měsíce 436 550 letadel

Turecká letiště přivítala v lednu až březnu více než 38,9 milionu cestujících, včetně tranzitních cestujících, podle oficiálních údajů zveřejněných ve středu.

Údaje Generálního ředitelství státní správy letišť ukázaly, že údaj za tři měsíce vzrostl oproti předchozímu roku o 31,5 %.

Od ledna do března využilo vnitrostátní lety asi 18,8 milionu cestujících, což představuje meziroční nárůst o 17,6 %.

Počet cestujících na mezinárodních letech ve stejném období vzrostl o 48,3 % na 20,2 milionu.

Turecká letiště obsluhovala v prvním čtvrtletí roku 2023 436 550 letadel, včetně přeletů.

Letiště Istanbul přivítalo více než 40 % celkové osobní dopravy v zemi s 16,5 miliony cestujících, z toho 3,6 milionu na vnitrostátních linkách a 12,9 milionu na mezinárodních.

Mega letiště obsloužilo během tří měsíců do března celkem 113 845 letadel.

Druhým nejrušnějším uzlem bylo istanbulské letiště Sabiha Gokcen na anatolské straně města, které přilákalo 7,9 milionu cestujících v letecké dopravě.

Následovalo letiště Antalya v tureckém středomořském letovisku, které vidělo 2,8 milionu cestujících.

Na druhou stranu, nákladní doprava na letištích v Turecku klesla o 4,6 % oproti stejnému období loňského roku na téměř 347 072 tun.

Brazílie a Čína uzavřely obchodní dohodu s cílem zbavit se amerického dolaru

Čína v roce 2009 předstihla Spojené státy jako největšího obchodního partnera Brazílie

Brazílie a Čína údajně uzavřely dohodu o zbavení se amerického dolaru ve prospěch svých vlastních měn v obchodních transakcích.

Prezident Brazilské agentury na podporu exportu a investic (ApexBrasil) Jorge Viana se 29. března 2023 zúčastnil brazilsko-čínského obchodního semináře v čínském Pekingu
Prezident Brazilské agentury na podporu exportu a investic (ApexBrasil) Jorge Viana se 29. března 2023 zúčastnil brazilsko-čínského obchodního semináře v čínském Pekingu

Dohoda, oznámená ve středu, umožní Číně a Brazílii provádět obchodní a finanční transakce přímo a vyměňovat jüany za realy – nebo naopak – spíše než nejprve převádět své měny na americký dolar.

Brazilská agentura na podporu obchodu a investic (ApexBrasil) uvedla, že se očekává, že nové uspořádání „sníží náklady“ a „podpoří ještě větší bilaterální obchod a usnadní investice“.

Čína je největším obchodním partnerem Brazílie a podle posledních údajů představuje více než pětinu veškerého dovozu, následovaná Spojenými státy . Čína je také největším exportním trhem Brazílie a představuje více než třetinu veškerého exportu.

Prezident brazilské agentury na podporu exportu a investic (ApexBrasil) Jorge Viana vystupuje na brazilsko-čínském obchodním semináři v čínském Pekingu dne 29. března 2023
Prezident brazilské agentury na podporu exportu a investic (ApexBrasil) Jorge Viana vystupuje na brazilsko-čínském obchodním semináři v čínském Pekingu dne 29. března 2023

Čína v roce 2009 předstihla Spojené státy jako nejlepšího obchodního partnera Brazílie. Dnes je Brazílie největším příjemcem čínských investic v Latinské Americe, které jsou poháněny výdaji na vysokonapěťové přenosy elektřiny a těžbu ropy.

Představitelé obou zemí dosáhli předběžné dohody o zbavení se amerického dolaru v lednu a dohoda byla oznámena poté, co se v Pekingu na vysoké úrovni uskutečnila čínsko-brazílská obchodní forma.

Brazilský prezident Luiz da Silva, který složil přísahu v lednu, přistoupil k posílení vztahů s Pekingem po období hrbolatých vztahů za jeho předchůdce Jaira Bolsonara, který používal protičínskou rétoriku v předvolební kampani a ve funkci.

Brazilský levicový prezident měl minulý víkend navštívit Peking, ale musel zrušit svou cestu poté, co dostal zápal plic. Delegace složená z ministrů, senátorů, zákonodárců a stovek podnikatelů – včetně více než 100 lidí ze zemědělského sektoru – měla doprovázet Lulu během jeho první státní návštěvy od nástupu do úřadu.

Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215

Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215
Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215

Delirest services s.r.o.
IČO: 00642215
Z. KAPITÁL: 52.0 milionů Kč
SCHRÁNKA: 5n84tf9
DIČ (DPH): CZ699002587, Detail plátce DPH
ADRESA: Jankovcova 1603/47a, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215
Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215

Datum vzniku a zápisu 1. leden 1992
Spisová značka C 694/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Delirest services s.r.o.
Sídlo Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha
Identifikační číslo 00642215
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání hostinská činnost
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: výroba potravinářských a škrobárenských výrobků zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Statutární orgán
Jednatel
Zuzana Volková
Praha
Den vzniku funkce: 17. červenec 2017
Jednatel
MICHAL DEBRECÉNI
Praha
Den vzniku funkce: 1. listopad 2019
Počet členů 2
Způsob jednání
Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně.
Společníci
Společník
CEE Catering HoldCo Korlátolt Felelősségű Társaság
Registrační číslo: Cg. 01-09-406448
Varjúháj utca 1., 1112 Budapešť, Maďarská republika
Podíl: Vklad: 52 000 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Podíl má zástavní právo.
Více najdete na justice.cz.
Základní kapitál 52 000 000,-Kč