Poněkud morbidní cíle některých železničářů spějí k naplnění díky penězům Miroslava Játra

Poněkud morbidní cíle některých železničářů spějí k naplnění díky penězům Miroslava Játra. Miroslav Játro z Humpolce před lety vyhrál v Eurojackpotu téměř miliardu korun. Dříve pracoval jako svářeč a žil v maringotce na parkovišti před obchodem s kamenem na Lužické ulici v Humpolci.

Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz – je výherce Eurojackpotu
Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz – je výherce Eurojackpotu

Výhra v Eurojackpotu dovolila Miroslavu Játrovi financovat podivné projekty jako například studii proveditelnosti prodloužení Pražského metra do Humpolce  na Vysočině a nedávno jej dokonce skupina železničářů umluvila, aby financoval koupi železničních vagonů a lokomotiv pro klub mužů, kteří si přejí smrt přejetí rychlíkem. Miroslav Játro bude hlavním finančním garantem spolku těchto morbidních železničářů, kteří po přejetí rychlíkem chtějí být pohřebení na tématickém hřbitově, který bude sloužit výhradně pro členy klubu mužů, kteří si přejí smrt přejetí rychlíkem. Součástí plánu je i financování školení stojvůdců železničních lokomotiv, kteří budou řídit lokomotivy, které budou přejíždět a usmrcovat členy klubu, kteří si přejí smrt přejetí rychlíkem. Některé feministky ostře protestovali proti stanovám klubu mužů, kteří si přejí smrt přejetí rychlíkem. Stanovy tohoto klubu vylučují, že by do klubu mohli vstoupit ženy, translidi, hermafroditi, transvestiti a politici. Někteří z těchto vyloučených skupin obyvatel, kteří si také přejí smrt přejetí rychlíkem podali stížnost k Ombusmanovi – Stanislavu Křečkovi. Ten na tiskové konferenci prohlásil, že nemůže jako ochránce lidských práv vstupovat do omezení daných stanovami občanského sdružení. Proto nelze čekat intervenci českého ombudsmana ani českých soudů a nadále ženám, translidem, hermafroditům, transvestitům a politikům nebude povolen vstup do klubu mužů, kteří si přejí smrt přejetí rychlíkem. Někteří lidé, kteří nejsou členy klubu považují omezení vyplývající ze stanov klubu mužů, kteří si přejí smrt přejetí rychlíkem za velmi omezující a přímo cituju“ hrubě diskriminační“ a hlasitě protestují. Před týdnem bylo zjištěno, že tři členi sdružení mužů, kteří si přejí zemřít na přejeti rychlíkem z Belgie patří k transvestitům a podvodně pronikly do klubu mužů, kteří si přejí smrt přejetí rychlíkem. Tito tři Belgičané byly z klubu okamžitě vyloučeni, potom co bylo vedením klubu zjištěno, že tito Belgičané jsou transvestiti. Rozsáhle o této nevídané diskriminaci v Čechách psali belgické noviny, které jsou translidem a transvestitům velmi nakloněni. Vyloučení Belgičtí členové – transvestité prohlásili, že budou své vyloučení žalovat u Evropského soudu pro lidská práva. O dalším dění v této kauze budeme informovat.

Miroslav Játro financuje morbidní přání železničářů
Miroslav Játro financuje morbidní přání železničářů

ČT2: Megapodvod s vodou

Přihlaste se k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a nic o vodě Vám neujde.
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw?sub_confirmation=1

Po roce 1993 došlo k divoké privatizaci vodárenství v ČR. Zmizelo pravidlo, že ten kdo prodává vodu, má zároveň povinnost starat se o vodárenskou infrastrukturu. Investice do zdrojů vody, vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod, byly odděleny od tržeb za prodej vody. Důsledkem tohoto kroku je podle kritiků v mnoha regionech ČR, včetně hlavního města, katastrofální stav vodárenské infrastruktury, neustálé zdražování vody a vyvádění zisků z jejího prodeje do zahraničí. To na mnoha místech ČR znemožňuje bez dotací (tedy čerpání finančních prostředků z daní občanů) zajistit i prostou obnovu dožívajícího vodovodního řadu. Přitom je možné na reálných příkladech ukázat, že východisko z této situace existuje.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině  https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Chci poděkovat všem, kteří podporujete Nfpov tím, že se přihlásíte k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a to, co vám dává smysl, sdílíte:
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw

Pokud zatím ne, tak prosím Klikněte na červenou ikonku ODEBÍRAT a zaškrtněte i symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu.

Video je ze dne 7.9.2020 – v sále J 205 v poslanecké sněmovny: Odborný seminář – Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě? Organizoval Institut Aleny Vitáskové a někteří poslanci. Ba seminář o nefunkční justici ve sněmovně stáli lidé frontu… a bylo plno…

To, že se něco mění, je evidentní, před 10lety bych informovat poslance určitě ve sněmovně nemohl. Tlak informované veřejnosti politiky nutí i k činům. Proto tolik práce věnujeme osvětě. Samozřejmě, že jsem politikům nedál jen informace.

Rovnou je veřejně vybízím, aby začali s nápravou a pomohli nám a ukazuji jak jde systém napravit.

Poděkovat chci i Institutu Aleny Vitáskové a paní A. Vitáskové, se kterou jsme se domluvili na spolupráci . Zorganizovala seminář ve sněmovně, kde infromace o stav soudů a policie otevírají oči řadě lidí z různých odvětví.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině – https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Cenová mapa ČR – https://pravdaovode.cz/cena-vody/​

==================================================
Proti absurdnímu systému se postavil Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Organizuje vrácení vody do podoby veřejné služby přes:

a) Podněty k zabránění kalkulování neoprávněných nákladů lidem do cen vody
b) Soudní obranou vodáren před nájezdníky a zveřejňování rozsudků https://pravdaovode.cz/rozsudky​
b) Informování lidí a politiků – dokládáním faktů, důkazů, přehledů a srovnání https://pravdaovode.cz/vodarny/​
e) Přes projekt VODA A KOHO VOLIT, který ukončuje volbu politiků naslepo a odhaluje Trojské koně v politice https://pravdaovode.cz/kohovolit/proj…​
f) Dokumentování kauz, tunelářský praktik a kolaborace „politiků“ https://pravdaovode.cz/zlin/​
g) Požadavkem a podněty k vyšetření protiprávního jednání politiků.

Naše úspěchy i neúspěchy jsou ZDE: https://pravdaovode.cz/nfpov​
==================================================
CO MŮŽETE UDĚLAT?

* PŘIDAT PODPIS K POŽADAVKU, ABY „VODU“ ŘEŠIL PARLAMENT ČR https://pravdaovode.cz/petice/​

* PŘIHLASTE K ODBĚRU VIDEÍ A ŠÍŘIT TO, CO VÁS ZAUJME: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​

* VĚDĚT, KDE KONČÍ ZISKY Z VODY https://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/​

* ZNÁT, CO DĚLÁME A JAKÉ MÁME VÝSLEDKY https://pravdaovode.cz/nfpov/​

* PODPOŘTE TO, CO DĚLÁME: https://pravdaovode.cz/podporte-nas/​

* PŘIVÁDĚT K VODĚ POZORNOST LIDÍ:

WEB: https://pravdaovode.cz/​
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Vodalidem/​
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/nadacni-fond-pravda-o-vode/
WIKIPEDIA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B

==================================================
CO JE TŘEBA UDĚLAT?
• Vodu prodávat napřímo a spravovat ji jako veřejnou službu.
• Zrušit systém s prostředníky a překupníky
• Vrátit správu vody a vše co s ní souvisí, do vodáren v rukou měst/krajů nebo státu.

Ilona Švihlíková – https://pravdaovode.cz/novinky/jak-jsme-se-stali-kolonii/
======================================================
Monopol dodávky vody je v rukou cizinců v téměř polovině ČR – https://pravdaovode.cz/vodarny/​

Brněnské vodárny a kanalizace – vodárny Brno – BVK
Ostravské vodárny a kanalizace – Ovak
Pražské vodovody a kanalizace – PVK
Severomoravské vodovody a kanalizace – Smvak
Čevak
Severočeské vodovody a kanalizace – SčVak – sčvk
Vodovody a kanalizace – Vak Zlín, Vak Prostějov, Vak Olomouc…

Správa vody zůstala i díky práci lidí kolem NFPOV, v rukou měst, resp. jejich vodárnách – společnostech Vodovody a kanalizace:
Vak Nymburk
Vak Hodonín
Vak Kroměříž
Vak Vsetín
Vak Vyškov
Vak Pardubice
Vak Přerov
Vak Mladá Boleslav
Vak Náchod

Proč jsme znovu registrovali naše hnutí Přísaha?

Šlachta - Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta
Šlachta – Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta

Policejní kariéra
Inspirován bratrem později nastoupil k policii, u níž sloužil dva roky do roku 1992 jako řadový policista na služebně v jihomoravských Pohořelicích. V roce 1992 pak přešel k Zásahové jednotce Policie ČR Správy Jihomoravského kraje. O tři roky později začal působit jako řadový policista v jednotce brněnské expozitury ÚOOZ. V roce 1998 povýšil na vedoucího oddělení zpracovávajícího drogovou trestnou činnost a v roce 2002 se stal vedoucím brněnské expozitury Národní protidrogové centrály.

Další povýšení následovalo v roce 2004, kdy odešel do Prahy jako zástupce ředitele pro výkon a trestní řízení Národní protidrogové centrály. Později se přesunul na místo zástupce ředitele Úřadu kriminální policie a vyšetřování. V roce 2007 se stal velitelem roku Policie ČR.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

Od ledna 2008 nahradil Jana Kubice na postu ředitele ÚOOZ. V této pozici čelil několika pokusům o odvolání. V roce 2009 se ho snažil neúspěšně sesadit úřednický ministr vnitra Martin Pecina. V roce 2011 zase čelil podezření, že varoval známého před zatčením. Šlachta obvinění jednoznačně odmítl a celou věc označil za snahu o diskreditaci jeho osoby i ÚOOZ.

Patrně nejkontroverznější akcí, kterou ÚOOZ pod jeho velením uskutečnil, byl v červnu 2013 zásah na Úřadu vlády ČR a na mnoha dalších místech, při kterém byli zatčeni mimo jiné i šéfka Nečasova kabinetu Jana Nagyová a tři exposlanci ODS Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa. Tzv. kauza Nagyová vedla i k pádu vlády Petra Nečase. V březnu 2014 pak Petr Nečas prohlásil, že Šlachta byl v době zásahu těsně před odvoláním, protože selhal v boji s černým obchodem s alkoholem, důsledkem čehož měla být metanolová aféra. Šlachta jeho slova odmítl s tím, že vláda neodvolává ředitele ÚOOZ a že boj s černým obchodem s alkoholem vůbec není věcná příslušnost ÚOOZ.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu k 30. červnu 2016. Útvar po Šlachtovi dočasně vedl Milan Komárek, pak ÚOOZ jako samostatný orgán zanikl. V srpnu 2016 přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy ČR. Od 22. srpna byl zařazen na místo zástupce celního úřadu pro Pardubický kraj a od 1. září byl pověřen funkcí náměstka pro pátrání. V září 2019 však oznámil, že si ke konci listopadu téhož roku podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Důvody slíbil sdělit, až nebude ve služebním poměru. Zatím jen naznačil, že se nejednalo o nic společného s jeho působením u Celní správy ČR. Byla to prý směs toho, co se mu „pracovně i osobně dělo“. Na konci listopadu 2019 skutečně odešel do civilu. V následném rozhovoru uvedl, že k rozhodnutí ho vedla situace kolem zrušení ÚOOZ i následné dění kolem NCOZ.

Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou

Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou
Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou

Před pár dny se v médiích objevila zpráva, že při současném trendu poklesu počtu spermií budou v roce 2060 všichni muži na světě neplodní. Článek o tom zveřejnili například novinky.cz:

http://www.novinky.cz/veda-skoly/352923-hrozivy-trend-muzi-budou-v-roce-2060-neplodni.html

„Za uplynulých 25 let se počet spermií u mužů snížil o více než Sedes procent. Podle lékařů jde doslova o katastrofu. Za 15 až 20 let Může být až polovina dětí početím uměle a v roce 2060 již MOHOU být muži zcela neplodní. „

Článek však celý problém uzavírá banalizujícim tvrzením, že hlavní příčinou poklesu počtu spermií je životní styl, stres a nošení těsných slipů.

Umělý živý plot zpříjemní bydlení a vyřeší soukromí

Příčina je však mnohem závažnější a alarmující.

Hlavním zdrojem problémů s plodností mužů i žen je zamoření životního prostředí tzv. „Endokrinními disruptory“. To jsou chemické látky, které strukturou napodobují lidské pohlavní hormony a následně dezorientují fungování organismu.

Dá se rozlišit několik různých skupin zdrojů kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami:

  1. Plasty: toto je momentálně nejrozsáhlejší zdroj látek poškozujících hormonální systém
  2. 2. Pesticidy a insekticidy: sem patří nechvalně známé DDT, Lindan, dieldrin, hexachlorbenzen. Mnohé z těchto látek jsou již dlouhá léta zakázáno, ale jejich biodegradace v přírodě prakticky neexistuje a tak přetrvávají do dnešních dob.
  3. Čistící prostředky (Triclosan)
  4. Kosmetika (obsahuje parabeny, ftaláty, rtuť …)
  5. Vedlejší produkty průmyslové výroby (zejména dioxiny)
  6. Těžké kovy (rtuť a kadmium)

Zakázat výrobu mnoha nebezpečných látek se ukazuje být složitějším, než by se na první pohled mohlo zdát. Například plasty jsou v současnosti tak výnosným průmyslovým artiklem, že firmy se tvrdě brání jakýmkoli pokusům o regulaci jejich výroby a to i prostřednictvím nátlaku na vlády, mezinárodními soudními žalobami nebo zpochybňováním výsledků výzkumů.

Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou
Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou

1. Jedovaté látky v plastech
Bisfenol A (BPA)

použití:
– chemická látka používaná při výrobě plastů
– používá se při výrobě plastů (polykarbonátů), ze kterých se dělá množství užitkových výrobků pro domácnost – nádoby na tekutiny, dózy na potraviny, kempingové plastové jídelní soupravy, CD a DVD nosiče, kojenecké láhve, barely na vodu, vnitřní vrstva konzerv.

zdravotní důsledky:
– způsobuje úbytek spermií u mužů, problémy s erekcí, problémy s ejakulací.
– poškozuje imunitu
– předpokládá se jeho souvislost s rozvojem diabetu.

odbourávání:
– odstraňování z přírody je velmi problematické. Existuje pouze několik málo mikroorganismů, které dokáží BPA štěpit na jiné látky. Kromě toho byl identifikován jeden typ rostliny, která dokáže odčerpávat BPA z půdy.

prevence:
– celosvětově se vyrábí obrovské množství bisfenolu A.
– stále více se dostává do životního prostředí a postupně se přes potravní řetězec hromadí v tělech živočichů. Objevuje se také v krvi lidí, kteří takové zvířata konzumují. Objeven byl u živočichů téměř úplně po celém světě, je v mořích iv krvi těhotných žen.
– velké znepokojení vyvolává fakt, že se nachází v kojeneckých lahvích. Evropa zakázala v roce 2011 prodej kojeneckých lahví s bisfenolu A.
– nejvíce se Bisfenol uvolňuje z potravinových obalů, ale zákaz jeho používání se nepodařilo prosadit.
– vzhledem k jeho velkou komerční hodnotu jsou silné tlaky bagatelizovat a umlčovať výzkum o jeho škodlivosti. Je nepravděpodobné, že by se podařilo prosadit zákaz jeho používání.

Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou
Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou

Ftaláty

patří sem: DEHP (di-2-ethylhexyl ftalát), DINP, DNOP, DIDP, BBP (butyl benzyl ftalát), DBP (dibutyl ftalát)

použití:
– jsou to změkčovadla při výrobě plastů. Umožňují přeměnit tvrdý PVC plast na pružnou látku.
– mají nízkou rozpustnost ve vodě. Naopak velmi dobře se rozpouštějí v olejích.
– používají se jako přísady do PVC při výrobě linolea.
– vyskytují se hlavně v PVC plastech (typ 03)

zdravotní důsledky:
– poškozují ledviny a játra
– snižují úroveň testosteronu a spermií, deformují mužské pohlavní orgány, způsobují neplodnost
– nebezpečný pro plod během těhotenství.

zdroje kontaminace:
– ftaláty nejsou v plastech pevně vázány, uvolňují se do prostředí, šíří se hlavně vzduchem. Do člověka se dostávají buď znečištěným vzduchem nebo z potravin.
– vdechováním plastového prachu (z plastových holínek, pláštěnek, ubrusů, erotických pomůcek)
– sliznicí (hlavně z gelových erotických pomůcek, typicky gelové vibrátory)
– potravou (všechny potraviny balené do PVC, typicky například Termix (!), Dále zalévání zahrad hadicemi z PVC, potrubí pro zavlažování polí
– zdravotnictví (plastové hadičky u pacientů mohou způsobit až 100-1000x vyšší dávku, než u běžných lidí)
– dětské hračky – velmi malé děti berou všechny věci do úst, proto právě tyto hračky bývají pro ně velmi nebezpečné.
– kosmetika (krabičky na krémy ze kterých se ftaláty uvolňují do krému a jsou vstřebávány přes pokožku do organismu)

odbourávání:
– v živém organismu je deaktivován pomocí konjugace (oxidace)

prevence:
– ftaláty se používají tak masově v průmyslu a kolují přes celý potravní řetězec, že ​​prakticky není možné se jim cíleně vyhnout.
– jedinou cestou je dosáhnout jejich celoplošný zákaz používání.

Bromované zpomalovače hoření (BFR)

použití:
– bývají přidávány do hořlavých materiálů (plasty, textil, elektronika, podlahové krytiny)
– používají se často v přehřívající se elektronice, odkud se nejsnáze dostávají do ovzduší
– nacházejí se také v plastových termošálky
– jsou toxické a postupně se z výrobků uvolňují do okolí.

zdravotní důsledky
– mají toxicitu srovnatelnou s dioxiny.
– kumulují se v živých organismech
– mají neurotoxické účinky (únava, bolesti hlavy, poruchy soustředění) a narušují hormonální systém

kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami
kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami

PET (Polyethylentereftalát)

použití
– používá se na výrobu plastových lahví na tekutiny a na tenké plastové sáčky
– dobře se recykluje.

degradace
– při degradaci se uvolňuje neurotoxický acetaldehyd (který také vzniká při metabolizaci alkoholu a způsobuje hlavybolenie a příznaky opilosti)
– z plastu se také do tekutin uvolňuje antimon

zdravotní důsledky
– nejsou žádné významnější zmínky o toxických účincích, i když odborníci upozorňují, že by byl vhodný rozsáhlejší výzkum ohledně vlivu na hormonální systém. Nejvýznamnějším rizikem je uvolňován antimon, jeho koncentrace ale ani při vysokých skladovacíc teplotách nepřesahují v nápoji bezpečnostní limit.

UPDATE 20.1.2016 !!!

Přestože se wikipedie tváří, že PET plasty jsou na rozdíl od ostatních typů poměrně neškodné, nedávné studie to vyvracejí: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19274472 , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21050888

Dvě studie potvrdily, že ve vodě balené v PET lahvích se nacházejí látky s hormonální aktivitou. 60% zkoumaných vzorků vykazovalo přítomnost látky, která se v organismu zpráva stejně jako estrogenní hormony. Zkoumané byly vzorky balené vody z Francie, Německa a Itálie. Porovnání vody ze stejného pramene balené ve skle a v PET lahvích, ukázalo 3x vyšší estrogenickú aktivitu u vody z plastových lahví. Prezentují to jako důkaz, že zdrojem estrogenové kontaminace je právě obalový PET materiál.

2-elylhexyl fumarát (DEHF)

… byl identifikován v množství balených vod
… byly opakovaně potvrzeny jeho anti-androgenní a anti-estrogenní účinky (blokuje hormonální receptory v buňkách, takže buňky v těle přestávají reagovat na přítomnost pohlavních hormonů) zdroj: http://www.badatel.net/balenej-vode-nasli-24520 -chemikalii-jednu-obzvlášť-škodlivých /

kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami
kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami

Nonylfenol

použití:
– používá se na výrobu nonylfenoletoxylátov, které slouží při výrobě plastů jako změkčovadla nebo jako antioxidanty pro plasty.
– používají se také v čisticích prostředcích,
– dále jako změkčovače kůží v oděvním průmyslu.
– často bývají v kosmetice, šamponech a osobní hygieně.

zdravotní rizika:
– jsou to hormonální disruptory, v lidském organismu napodobují ženské pohlavní hormony estrogeny.
– mimořádně toxický je pro vodní živočichy – zpomaluje růst řas, brzdí dospívání ryb a poškozuje jejich reprodukci.
– kumulují se v čistírenských kalech a sedimentech, ale také v tkáních ryb a vodních živočichů. Čističky ho nedostatečně filtrují a tak se dostává stále do vodních toků.

odbourávání:
– v přírodě se velmi pomalu rozkládají a navíc produkty rozkladu jsou ještě toxičtější
– má schopnost bioakumulace v organismech.

Furany

použití:
– vznikají jako vedlejší produkt v tepelně zpracovávaných potravinách (např. Pražená káva)
– používají se také v plastech

zdravotní důsledky:
– karcinogenní

2. Pesticidy:
DDT

použití:
– jeden z nejstarších insekticidů
– objeven byl v roce 1939, od konce druhé světové války byl masově užívaný v zemědělství a k hubení komárů v tropických zemích

zdravotní důsledky:
– má silný vliv na hormonální systém. Funguje jako endokrinní disruptor narušující tvorbu mužských pohlavních hormonů.
– způsobuje defektnosť a snížení pohyblivosti spermií
– způsobuje vrozenou intersexualita živočichů

odbourávání:
– perzistentní v přírodě, ukládá se hlavně do půdy, odkud se může kdykoliv znovu vrátit do oběhu
– poločas degradace je 22-30 let, některé přírodní a chemické procesy ho tedy postupně odbourávají.
– má velkou tendeci k bioakumulaci v potravním řetězci
– eliminace z těla člověka je velmi pomalá, poločas eliminace je 6-10 let.

zdroje kontaminace:
– v roce 1962 se začalo diskutovat zničujících účincích DDT na populace mořských ptáků
– od roku 1972 je v USA zakázán
– přestože je dnes zakázán ve většině zemí světa, v mnoha zemích Afriky a Asie je stále používán jako levná prevence proti malarických komárům.

Dieldrin

použití:
– používaný jako insekticid proti klíšťatům, molům a termitům.
– původně vyvinut jako alternativa za jedovaté DDT

zdravotní důsledky:
– perzistentní v organismu
– poškozuje imunitu a reprodukční systém.

odbourávání:
– velmi perzistentní v přírodě, velmi těžko se rozkládá. Navíc má tendenci hromadit se v potravním řetězci.

prevence
– od roku 1980 byl v Československu zakázán
– v současnosti zakázán ve většině světa

Lindan

použití:
– používaný jako pesticid

zdravotní důsledky:
– je neurotoxický
– poškozuje játra a ledviny
– může být karcinogenní
– je podezření, že narušuje hormonální systém, ale nebylo to zatím spolehlivě dokázáno.

odbourávání:
– extrémně perzistentní v přírodě
– je distribuován přírodními procesy po celém světě
– má tendenci bioakumulace v potravním řetězci

prevence:
– v ČR je jeho výroba a používání zakázané, ale v minulosti se např. vyráběl v chemickém závodě Spolana Neratovice.
– od roku 2009 je zakázán celosvětově

Hexachlorbenzen

použití
– používal se jako pesticid

degradace
– perzistentní v životním prostředí
– má schopnost bioakumulace v potravním řetězci
– dokáže se šířit do velmi vzdálených lokalit, byl zaznamenán i v tělech živočichů v Antarktidě.

zdravotní rizika:
– ohrožuje plod v těle matky
– dráždí dýchací cesty, pokožky, poškozuje játra, ledviny, štítnou žlázu
– narušuje funkce nervového systému

prevence
– přímá výroba je zakázána, ale stále vzniká v chemických továrnách jako vedlejší produkt některých procesů, například výroby chlóru.
– zdokumentovaná je kontaminace v okolí chemických továren Spolchemie a Spolana Neratovice

Další pesticidy

doplněno 15.2.2016

„Vystavení už relativně malé množství běžně používaných pesticidů Může významně zpusobu nerovnováhu hladiny hormonu testosteronu a estradiolu a zasáhnout tak vývoj pohlavních orgánu teenagery ve věku kolem 15 let“
zdroj: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/348902-i-male-mnozstvi-pesticidu-ovlivnuje-vyvoj-pohlavnich-organu.html

„… že muži, kteří jedí velké množství ovoce a zeleniny ošetřenou pesticidy a herbicidy, mají o 49% menší počet spermií a o 32% více špatně formovaných spermií. “
zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/10184/

Evropská komise zablokovala zákaz 31 pesticidů, přesto, že byly prokázány jejich negativní účinky na lidský hormonální systém
zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/10003/

EU odvolala návrh vlastní regulace pesticidů pod tlakem lobbista TTIP
„Evropská unie připravovala zákon omezující používání pesticidů, které mají vliv na rakovinu a mužskou plodnost. Od tohoto zákona nyní upustila pod silným tlakem amerických vyjednavačů TTIP. Návrh počítal se zakážeme 31 Pesticidy obsahujících látky, které narušují hladinu hormonu v těle. “
zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/10559/

3. Čistící prostředky
triclosan

použití:
– má antibakteriální a antiplísňových účinky, používá se proto v dezinfekčních prostředcích, mýdlech, deodorantech, zubních pastách, ústních vodách, ale v poslední době se přidává i do dětských hraček, ložního prádla, ponožek, kuchyňských potřeb, pytlů na odpadky,

zdravotní důsledky:
– funguje jako endokrinní disruptor, dokázané je např. že zastavuje vývoj nohou pulců, může poškodit i vývoj dětí.
– nedostatečné koncentrace motivují bakterie ke vzniku rezistencí, které jsou častokrát křížové a vytvářejí rezistenci i na důležité antibiotika.
– degradací vlivem slunečního záření vznikají v malých množstvích velmi nebezpečné dioxiny.
– v pitné vodě může reagovat s chlorem a vytvářet karcinogenní chloroform.

prevence:
– EU se snažila zakázat používání triclosanu, ale hlavní evropský výrobce zákaz napadl u soudu a s odůvodněním, že nejsou dostatečné důkazy o jeho škodlivosti byl zákaz používání soudní zrušen.

4. Kosmetika
Parabeny:

použití:
– mají antimikrobiální účinek, používají se jako konzervanty v kosmetice, lécích a průmyslových výrobcích.
– patří sem methylparaben, ethylparabenu, propylparaben a jejich sodné soli.

zdravotní rizika:
– jejich toxicita je nízká, ale dlouhodobé užívání představuje riziko alergií. Napodobují estrogeny, narušují hormonální regulaci, také riziko karcinogenity

ftaláty:

… Ftaláty se do kosmetiky uvolňují z plastových obalů. Detaily viz kapitola 1 výše v textu.

5. Vedlejší produkty průmyslové výroby
Dioxiny

vznik a výskyt:
– vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek.
– při výrobě železné rudy
– při bělení papíru
– při výrobě chlorovaných herbicidů
– při přírodních procesech jako jsou lesní požáry
– nacházejí se v chemicky běleném papíře používaném například v tamponech, vložkách, plenkách a ubrouscích. Nacházejí se také v papíru sáčkových čajů.

zdravotní účinky:
– patří mezi nejjedovatější známé látky, již nanogramové množství je pro člověka smrtelné
– byla stanovena bezpečná dávka 1-4 pikogramy / kg hmotnosti, tj okolo 70-280 pg pro dospělého člověka
– dioxiny jsou rakovinotvorné
– narušují imunitní systém
– způsobují poruchy vývoje
– narušují činnost nervového systému
– způsobují abnormality při nitroděložním vývoji
– snižují plodnost
– narušují produkci hormonů

odbourávání:
– v přírodě se velmi pomalu rozkládají
– mají tendenci bioakumulace v organismu
– likvidace je velmi komplikovaná. Dá se použít spalování při velmi vysokých teplotách (nad 1200 C), ale ani to není zcela spolehlivé.

PCB (Polychlorované bifenyly)

použití
– používaly se jako přísady v barvách a lacích
– byly náplní transformátorů a kondenzátorů

zdravotní rizika:
– rakovinotvorné, hlavně rakovina slinivky břišní a jater
– poškozuje imunitu
– poškozuje játra
– snižují plodnost

odbourávání:
– velmi odolné vůči rozkladu
– bioakumulativní potravním řetězci
– z organismu se vylučují hlavně mlékem, takže dochází navíc ke kontaminaci potomstva.

zdroje kontaminace:
– živočišné potraviny – mléko, máslo, maso, ryby, vejce.
– v minulosti se PCB používaly běžně v barvách nátěrů kravínů a silách, odkud se dováželo krmivo pro zvířata.

6. Těžké kovy
rtuť

zdravotní rizika:
– hromadí se v organismu a v potravním řetězci. V organismu může přetrvat až desítky let
– neurologické poruchy
– imunitní poruchy
– vážné poškození plodu během těhotenství

zdroje kontaminace:
– mořské ryby – v současnosti největší zdroj kontaminace, doporučují se maximálně 2 porce rybího jídla týdně.
– uvolňování z amalgámových plomb
– nachází se jako konzervant v očkovacích vakcínách
– nachází se v kosmetice (rtěnky, barvy v make-upu)
– v některých zemích dochází ke kontaminaci spodních vod při těžbě zlata
– i když se Evropa snaží snižovat emise rtuti, její vypouštěné množství je stále příliš vysoké.

Kadmium:

použití:
– kdysi byl používán jako levný prostředek ochrany proti korozi.
– v současnosti se používá hlavně v elektrotechnické výrobě.
– jsou snahy omezit jeho používání jen na oblasti, kde je absolutně nezbytný.

zdravotní rizika:
– kumuluje se v organismu, vylučuje se pouze velm pomalu.
– poškození ledvin a jater
– osteoporóza
– anémie (chudokrevnost)
– karcinogenní
– negativně působí na nervovou soustavu
– nejvážnějším účinkem je ohrožení reprodukčních orgánů člověka – ohrožuje funkci a kvalitu spermií. Poškozuje během těhotenství zárodečné buňky varlat.

zdroje kontaminace:
– vzhledem k nízké teplotě varu se v průmyslových provozech kadmium snadno odpařuje a dostává do ovzduší

prevence:
– používání kadmia v elektronice bylo v EU zakázáno v roce 2006.
– stále se ale může používat v průmyslových a vědeckých zařízeních s dlouhou životností, které se vyrábějí v malém množství a nehrozí, že skončí na skládce.

Další endokrinní disruptory

Doplnené 15.2.2016

Propylgalát
…Chemický antioxidant, chrání mastné výrobky před oxidácí. Je obsažen v majonéze, sušeném mase, kuřecí polévce …

http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000654/1377730/Chemicke-latky-skryte-v-potravinach–O-tychto-ste-zrejme-netusili

TBHQ (tert-Butylhydroquinone)
…nachádza sa v hranolkoch z McDonaldu, ale napríklad aj vo vyprážaných chipsoch.
…Napriek jeho potenciálne rakovinotvorným a hormonálnym škodlivým účinkom je jeho používanie v potravinách stále povolené.
http://www.badatel.net/kampan-o-cestnosti-sa-obracia-proti-mcdonaldu-pripravte-sa-na-sok/
http://www.badatel.net/9-hrozostrasnych-faktov-po-ktorych-nikdy-nebudete-jest-v-mcdonalde/
http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000654/1377730/Chemicke-latky-skryte-v-potravinach–O-tychto-ste-zrejme-netusili

Súvisiace články:

https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/epidemia-neplodnosti-co-nam-media-nepovedia/
https://diskuter.wordpress.com/2015/03/12/epidemia-neplodnosti-ii-dalsie-faktory/
https://diskuter.wordpress.com/2015/11/22/epidemia-neplodnosti-iii-dalsie-dokazy-o-zamernom-umysle/
https://diskuter.wordpress.com/2015/12/06/epidemia-neplodnosti-iv-gmo-potraviny/
https://diskuter.wordpress.com/2016/01/29/epidemia-neplodnosti-v-trendy-do-buducnosti/
https://diskuter.wordpress.com/2016/02/26/epidemia-neplodnosti-vi-genocidne-plany-svetovej-elity-proti-ludstvu/

můžete hodit korunou a dozvíte se úplně to samé o tom zda máte nebo nemáte COVID

LONGSEE Covid-19 antigenní test ze slin
LONGSEE Covid-19 antigenní test ze slin
Petr Střižík
Petr Střižík

Petr Střižík si 7. dubna 2021 koupil v lékárně ve Starém Městě čtyři testy ze slin. Provedli jsme první test a byl pozitivní. Další test negativní. Tak tedy za hodinu další test a ten byl opět pozitivní. Ráno jsme použili poslední ze čtyř zakoupených testů a ten byl opět negativní. Teď tedy budeme čekat na výsledky PCR testu, který proběhne zítra v nemocnici.

Slovensko už dostalo z Maďarska výsledky testů vakcíny Sputnik V, vakcína je v pořádku

To si můžete hodit korunou a dozvíte se úplně to samé. Nikoho asi zatím nenapadlo to na jednom člověku takhle zkoušet. Já jsem to udělal. Sdílejte prosím. Není to fake, je to moje osobní zkušenost. Přikládám účtenku z lékárny.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní


Pronájem bytu 4+1, 170 m2, ve 3. patře činžovního domu bez výtahu. Interiér bytu nabízí prostornou vstupní chodbu (13,7 m2) s výhledem do vnitrobloku ze které lze vstoupit do 2 pokojů (14,4 m2 a 22,8 m2), dále 2 koupelen s se sprchovým koutem (6,2 m2 a 6,7 m2).

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Z chodby vpravo vstoupíme do kuchyně, která je vybavena kuchyňskou linkou a sporákem (21,25 m2) a dále do dalších dvou pokojů (32,6 m2 a 37,32 m2).

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

V kuchyni je též spíž (1,6 m2). WC je umístěno separátně se vstupem z chodby (1,39 m2). Výška místností tohoto bytu je 4,5 metru.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

V bytě jsou parkety a v koupelně je dlažba . Vytápění a ohřev teplé vody je řešeno samostatným plynovým kotlem umístěným v bytě.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Byt se pronajímá jako částečně vybavený. Jedná se o bydlení v samotném srdci Prahy s docházkovou dostupností na Karlův most, Staroměstské náměstí, pár kroků od řeky Vltavy, kousek od stanice Národní třída, obchodního domu MY a Quadrio.

Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 - Nové město, Náplavní
Pronájem bytu 4+1, 170 m² Praha 2 – Nové město, Náplavní

Veškerá občanská vybavenost (školy, školky, lékař, nemocnice, obchody). Bydlení s výbornou dostupností do mezinárodních škol (ISP/ River Side school / Prague British School).

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz

 

Vít Klusák | V síti: Predátoři si zaslouží skončit ve vězení. Ten nejhorší vyhrožoval znásilněním.

Vít Klusák je režisér filmů V Síti, Svět podle Daliborka, Český sen a televizních dokumentů Dělníci bulváru, Matrix AB nebo Zvláštní vyšetřování. Probrali jsme natáčení společného tématu internetových predátorů, kterému jsme se věnovali v Černotě či jaký má Vít názor na tresty pro predátory a zda-li by měli skončit ve vězení. Řešili jsme i tlak, který při natáčení dokumentu musely zvládat herečky Anežka Pithartová, Sabina Dlouhá a Tereza Těžká, a proč byl Sneeky ze všech predátorů nejhorší. V podcastu se také dozvíte, kdy by měl vyjít celý film online a proč je zatím „pouze“ v kinech.

Sněmovna zamítla návrh, aby vláda musela zveřejnit všechny smlouvy uzavřené během nouzového stavu. Neprošlo to o 1 hlas.

Sněmovna zamítla návrh, aby vláda musela zveřejnit všechny smlouvy uzavřené během nouzového stavu. Neprošlo to o 1 hlas.
Sněmovna zamítla návrh, aby vláda musela zveřejnit všechny smlouvy uzavřené během nouzového stavu. Neprošlo to o 1 hlas.
Robert Šlachta Sněmovna zamítla návrh, aby vláda musela zveřejnit všechny smlouvy uzavřené během nouzového stavu. Neprošlo to o 1 hlas.
Tak to vidíte. Většina poslanců NECHCE, aby byly veřejné smlouvy uzavřené teď během nouzového stavu. To jsou ty šílené zakázky, o kterých vám pořád píšu.
Proč? Protože v nouzovém stavu mají 3 měsíce na to, aby v utajení zakázku vypsali, vyplatili peníze a až teprve pak se zveřejní smlouva. Jenže to už je k ničemu. Peníze jsou pryč a sankce nejsou možné.
Za hnutí Přísaha proto jasně říkám. Musí se provést audit VŠECH zakázek, které se realizovaly za nouzového stavu. Od začátku pandemie uběhl už rok. Co všechno za ten čas chtěli v chaosu před námi skrýt?
Samozřejmě auditem nemyslím žádnou bezzubou parlamentní komisi. Myslím skutečný audit vedený skutečnými odborníky. Speciální tým, nenapojený na žádnou stranu. Všechno prověřit, včetně komisí a lidí, kteří byli zodpovědní za výběr vítězné firmy. A VŠECHNY VINÍKY POTRESTAT.
Pokud to vidíte stejně, sdílejte

Šlachta - Třicet let pod přísahou Josef Klíma, Robert Šlachta

Policejní kariéra
Inspirován bratrem později nastoupil k policii, u níž sloužil dva roky do roku 1992 jako řadový policista na služebně v jihomoravských Pohořelicích. V roce 1992 pak přešel k Zásahové jednotce Policie ČR Správy Jihomoravského kraje. O tři roky později začal působit jako řadový policista v jednotce brněnské expozitury ÚOOZ. V roce 1998 povýšil na vedoucího oddělení zpracovávajícího drogovou trestnou činnost a v roce 2002 se stal vedoucím brněnské expozitury Národní protidrogové centrály.

Další povýšení následovalo v roce 2004, kdy odešel do Prahy jako zástupce ředitele pro výkon a trestní řízení Národní protidrogové centrály. Později se přesunul na místo zástupce ředitele Úřadu kriminální policie a vyšetřování. V roce 2007 se stal velitelem roku Policie ČR.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

Od ledna 2008 nahradil Jana Kubice na postu ředitele ÚOOZ. V této pozici čelil několika pokusům o odvolání. V roce 2009 se ho snažil neúspěšně sesadit úřednický ministr vnitra Martin Pecina. V roce 2011 zase čelil podezření, že varoval známého před zatčením. Šlachta obvinění jednoznačně odmítl a celou věc označil za snahu o diskreditaci jeho osoby i ÚOOZ.

Patrně nejkontroverznější akcí, kterou ÚOOZ pod jeho velením uskutečnil, byl v červnu 2013 zásah na Úřadu vlády ČR a na mnoha dalších místech, při kterém byli zatčeni mimo jiné i šéfka Nečasova kabinetu Jana Nagyová a tři exposlanci ODS Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa. Tzv. kauza Nagyová vedla i k pádu vlády Petra Nečase. V březnu 2014 pak Petr Nečas prohlásil, že Šlachta byl v době zásahu těsně před odvoláním, protože selhal v boji s černým obchodem s alkoholem, důsledkem čehož měla být metanolová aféra. Šlachta jeho slova odmítl s tím, že vláda neodvolává ředitele ÚOOZ a že boj s černým obchodem s alkoholem vůbec není věcná příslušnost ÚOOZ.

Robert Šlachta
Robert Šlachta

V souvislosti s plány na reorganizaci policejních útvarů, při které došlo ke sloučení Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality do jednotné Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, požádal 10. června 2016 o uvolnění ze služby a odchod do civilu k 30. červnu 2016. Útvar po Šlachtovi dočasně vedl Milan Komárek, pak ÚOOZ jako samostatný orgán zanikl. V srpnu 2016 přijal nabídku na post náměstka generálního ředitele Celní správy ČR. Od 22. srpna byl zařazen na místo zástupce celního úřadu pro Pardubický kraj a od 1. září byl pověřen funkcí náměstka pro pátrání. V září 2019 však oznámil, že si ke konci listopadu téhož roku podal žádost o uvolnění ze služebního poměru. Důvody slíbil sdělit, až nebude ve služebním poměru. Zatím jen naznačil, že se nejednalo o nic společného s jeho působením u Celní správy ČR. Byla to prý směs toho, co se mu „pracovně i osobně dělo“. Na konci listopadu 2019 skutečně odešel do civilu. V následném rozhovoru uvedl, že k rozhodnutí ho vedla situace kolem zrušení ÚOOZ i následné dění kolem NCOZ.

Kdo obdržel titul nejlepšího inženýra plynárenského průmyslu v Kazachstánu

Soutěž „Koktem Shuagi“ organizovala Nadace Samruk-Kazyna pro zaměstnance pracující v jejích členských společnostech v Kazachstánu. Podle výsledků hlasování byla jednou z vedoucích Gulmira Ibragimová, přední inženýrka pro elektrochemickou ochranu pobočky UMG „Almaty“ JSC „Intergas Central Asia“.

Gulmira Ibragimova
Gulmira Ibragimova

Účelem soutěže bylo identifikovat a ocenit nejtalentovanější zaměstnankyně, které se během své kariéry vyznamenaly vynikajícími profesionálními kvalitami a úspěchy.

primátora města Almaty Jerzhan Babakumarov

Celý obtížný výběrový proces byl rozdělen do několika fází a trval asi měsíc. Nejprve jsme vybrali 55 nejlepších zaměstnanců, kteří se ve své práci vyznamenali. Poté se konal kvíz, který odhalil 36 nejvíce erudovaných účastníků. Poslední fází bylo online hlasování, které zanechalo 11 nejlepších představitelů portfoliových společností fondu.

Kdo obdržel titul nejlepšího inženýra plynárenského průmyslu v Kazachstánu
Kdo obdržel titul nejlepšího inženýra plynárenského průmyslu v Kazachstánu

Gulmira Ibragimova, která se stala jednou z vedoucích soutěže, pracuje v JSC „Intergas Central Asia“, dceřiné společnosti JSC „KazTransGas“, přesně 20 let. Předtím vystudovala Ústav mechaniky a energie na Ruské státní agrární univerzitě. Podle vítěze je povolání elektrotechnika rodinnou tradicí.

Mezi úkoly Gulmiry Ibragimové patří organizace účinné ochrany hlavních plynovodů před podzemní korozí. „Myslím si, že ve větší míře je tato práce určena pro muže. V moderním světě však ženy pracují v mnoha oblastech, které byly vždy považovány za přísně mužské. se svými povinnostmi a využívejte všech sil své osobnosti, pak jsou vám otevřené všechny cesty, všechna povolání! “- je přesvědčena Gulmira Ibragimova.

Alik Aidarbayev

Alik Aidarbayev
Alik Aidarbayev

Pan Aidarbajev se narodil v roce 1963 a je občanem Republiky Kazachstán.

Pan Aidarbajev má doktorát z inženýrské vědy a je čestným profesorem Kanysh Satpayev National Technical University.

Je držitelem titulu MBA na Akademii národního hospodářství za vlády Ruské federace v Moskvě.

Během své kariéry zastával pan Aidarbajev různé manažerské pozice ve společnostech Yuzhkazneftegaz, Kumkol-Lukoil (později známý jako „Turgai Petroleum“ CJSC), Mangistaumunaigaz JSC, NC KazMunaiGas JSC. Byl také generálním ředitelem společnosti KazMunaiGas Exploration & Production JSC v letech 2011–2013, guvernérem regionu Mangistau v letech 2013–2017 a prvním náměstkem ministra pro investice a rozvoj Republiky Kazachstán v letech 2017–2018.