Indonéské odbory podepisují politiku nulové tolerance vůči násilí a obtěžování ve společnostech

Indonéské odbory podepisují politiku nulové tolerance vůči násilí a obtěžování ve společnostech
Indonéské odbory podepisují politiku nulové tolerance vůči násilí a obtěžování ve společnostech


10. srpna 2022
Indonéské odbory svolaly schůzky v rámci sociálního dialogu se zaměstnavateli, aby vyjádřily svůj pevný závazek vůči Úmluvě ILO č. 190 o odstranění násilí a obtěžování ve světě práce.

Pod vedením ženského výboru Rady IndustriALL Indonesia se uskutečnilo pět setkání v oblasti sociálního dialogu se zaměstnavateli a 38 společností podepsalo s příslušnými odbory politiku nulové tolerance násilí a obtěžování.

Podle politiky nulové tolerance se zaměstnavatelé a odbory zavazují odmítnout jakékoli formy násilí a obtěžování ve světě práce, včetně stálých zaměstnanců, smluvních zaměstnanců, externích zaměstnanců a dalších.

Zaměstnavatelé a odbory se dále dohodli na vytvoření týmu, který se bude zabývat stížnostmi na sexuální násilí a obtěžování. Úkolem týmu je zdůraznit, že oběti násilí a obtěžování mají právo podávat stížnosti a měla by jim být poskytnuta plná ochrana z hlediska bezpečnosti, soukromí a psychologické podpory.

„ Tato politika nulové tolerance je dobrým výchozím bodem spolupráce mezi zaměstnavateli, odbory a vládou. Věříme, že společný výbor nás povede k lepší ochraně našich členů ve světě práce, i když je to ještě dlouhá cesta,“

řekla Ira Laila Budiman, předsedkyně ženského výboru IndustriALL Indonesia.

„Tato politika, která podporuje vytvoření společných mechanismů stížností, je dobrým příkladem, který by snad mohl být napodoben odbory v jiných zemích. Společné postupy prevence a podávání stížností a mechanismy zahrnující odbory se ukázaly jako účinnější a nestrannější a pracovníci, kteří se cítili lépe chráněni, jim více důvěřují,“

řekla Armelle Seby, ředitelka IndustriALL pro genderové a nemanuální pracovníky.
V roce 2019 indonéská vláda podpořila přijetí Úmluvy ILO 190 na stoleté Mezinárodní konferenci práce. Navzdory různým výzvám odborů a organizací občanské společnosti však vláda úmluvu dosud neratifikovala. Webová stránka MOP ukazuje, že indonéská vláda předložila Úmluvu 190 příslušnému orgánu k posouzení.

Zdroj: https://www.industriall-union.org/indonesian-unions-sign-zero-tolerance-policy-on-violence-and-harassment-with-companies

40 000 dělníků v Pákistánu stávkuje za lepší mzdy

40 000 dělníků v Pákistánu stávkuje za lepší mzdy
40 000 dělníků v Pákistánu stávkuje za lepší mzdy

11. srpna 2022
Více než 40 000 dělníků ve Fajsalabádu zareagovalo na výzvu ke stávce za požadavek sociálního zabezpečení a zvýšení mezd. Dělníci, kteří jsou ve stávce od 1. srpna, také demonstrují v ulicích Fajsalabádu, kde je na elektrických stavech zaměstnáno přes jeden milion dělníků.

Dělníci reagovali na výzvu ke stávce ze strany IndustriALL přidružených Pákistánská federace textilních, oděvních a kožedělných pracovníků (PTGLWF) a Ittehad Labor Union Carpet Industries Pakistan (ILUCIP), známá také jako Federace pracovníků v textilním a energetickém stavu.
Dne 26. března vláda oznámila 17procentní zvýšení mezd pro pracovníky na elektrických stavech s platností od 1. července. Navzdory vládou nařízenému zvýšení a několika dopisům a prohlášením od odborů majitelé mzdy nezvýšili. Majitelé elektrických tkalcovských stavů 26. července uzavřeli asi 450 jednotek v reakci na požadavky pracovníků tkalcovských stavů.
Vedení okresu však pod záminkou vyřešení problému tlačí na odborové předáky, aby stávku odvolali, a byly vydány příkazy zakazující shromažďování. Navzdory těmto akcím stojí odboroví předáci a stávkující pracovníci pevně a rozhodli se, že stávka bude pokračovat, dokud zaměstnavatelé nezaplatí lepší mzdy.
Nadeem Parwaz, generální tajemník PTGLWF, řekl:

„Zaměstnanci využívají stávky, na kterou mají ze zákona právo, protože nejsou vypláceny zákonem stanovené mzdy. Inflace v Pákistánu je letos na historickém maximu. Vláda na žádost Mezinárodního měnového fondu zrušila všechny dotace a zvýšila ceny elektřiny, plynu, ropy a téměř všech potřeb pro domácnost. Pracovníci elektrických tkalcovských stavů nemají jinou možnost, než stávkovat za vyplacení mezd.“

Apoorva Kaiwar, regionální tajemnice IndustriALL pro jižní Asii říká:

„Podporujeme stávku pracovníků power tkalcovského stavu a naléháme na zaměstnavatele a místní úřady ve Faisalabadu, aby respektovali právo pracovníků na stávku, svobodu sdružování a vyplácení životního minima.“

Zdroj: https://www.industriall-union.org/40-000-power-loom-workers-in-pakistan-on-strike-for-better-wages

Sexuální obtěžování blokuje školení mladých žen v keňském automobilovém průmyslu

Sexuální obtěžování blokuje školení mladých žen v keňském automobilovém průmyslu
Sexuální obtěžování blokuje školení mladých žen v keňském automobilovém průmyslu

11. srpna 2022
Na dvoudenním workshopu v Nairobi ve dnech 3. až 4. srpna bylo zjištěno, že sexuální obtěžování brání mladým ženám ve studiu a školení dovedností v keňském automobilovém průmyslu. Jedna z účastnic vyprávěla, jak těžké je pro mladé ženy vstoupit do tohoto odvětví jako technici, řemeslníci nebo mechanici kvůli všudypřítomnému sexuálnímu obtěžování.

„Jako mladá žena máte nutkání získávat dovednosti a toužíte se učit, protože jste v oboru nováčkem. Příležitosti pro řemeslné školení se však nacházejí v zavedených garážích v neformálním sektoru, kde většina trenérů mužů vyžaduje sex od mladých žen jako podmínku pro absolvování školení. To způsobuje, že většina mladých žen přechází z jednoho pracoviště na druhé a hledá vhodné místo pro své studium, kde mohou získat dovednosti a znalosti, aniž by byly sexuálně obtěžovány. Představte si, že ležíte na zádech a opravujete auto a muž vás stejně začne osahávat. To tlumí vaši zkušenost s učením,“ vyprávěl Wambui na workshopu, kterého se zúčastnilo 30 účastníků včetně 11 žen.

„V jedné garáži jsem pracoval měsíce, aniž bych se dotkl klíče: aniž jsem dostal příležitost učit se dovednostem. S mytím aut jsem skončil jednoduše proto, že mě jako praktikanta nikdo nechtěl mentorovat. Očividně jsem byl potrestán za odmítnutí sexuálních návrhů. V jiných případech se vás technici pokusí nalákat penězi tím, že vám dají velké sumy peněz na drobné opravy. Ale když odmítnete jejich zálohy; začnou tě ​​ignorovat.“

„Ženy jsou zranitelné na začátku své kariéry v automobilovém sektoru, protože většina z nich nedostává mzdu, když absolvují školení. Horší je, že neexistují žádné podpůrné mechanismy pro mladé ženy, které vstupují do tohoto odvětví a ve většině případů jsou na to samy. Teprve po vstupu do Sdruženého svazu keňských kovodělníků (AUKMW) jsem si uvědomil, že odbory mohou nabídnout podporu mladým řemeslnicím.

Wambui říká, že sexuální obtěžování je běžné v neformálním sektoru ovládaném muži, který je místně známý jako Jua Kali „žhavé slunce“ ve svahilštině, protože většina oprav automobilů se provádí v otevřených garážích a dílnách u silnice.  

Rose Omamo, generální sekretářka AUKMW a viceprezidentka IndustriALL Global Union říká:

„Správci obchodů musí vést dialog o genderově podmíněném násilí a obtěžování v automobilovém sektoru a Jua Kali. Unie se musí zasadit o ratifikaci Úmluvy 190 k odstranění genderově podmíněného násilí a obtěžování (GBVH) ve světě práce a za implementaci Doporučení 206, aby se odstranily mezery v současných zákonech. Všichni pracovníci – ženy i muži – by měli být citliví na GBVH.“

Vysvětlila Paule France Ndessomin regionální tajemnice IndustriALL pro subsaharskou Afriku, která se setkání zúčastnila.

„Naše smýšlení jako unionistů se musí změnit, pokud se máme účinně vypořádat s genderově podmíněným násilím a obtěžováním. Pracovníci musí znát svá práva a existující mechanismy k zastavení GBVH a musí hlásit porušení a jednat proti pachatelům.

Workshop zorganizovala AUKMW, přidružená společnost IndustriALL Global Union, a regionální kancelář IndustriALL Subsaharská Afrika. AUKMW, která organizuje pracovníky v automobilovém sektoru, navázala partnerství s automobilovým sektorem Jua Kali za účelem ochrany práv pracovníků.

Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize

Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize
Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize

Vážení občané ČR na portálu Občana (https://obcan.portal.gov.cz) jsme zřídili elektronickou petici (Petice za zákaz vývozu levné elektřiny mimo ČR a řešení energetické krize), která se podepisuje pomocí bankovní identity a je plnohodnotnou peticí, se kterou můžeme předstoupit před poslance Parlamentu ČR.  Žádáme Vás o její podepsání. Děkujeme Jiří Janeček Hnutí PES https://portal.gov.cz/e-petice/137-petice-za-zakaz-vyvozu-levne-elektriny-mimo-cr-a-reseni-energeticke-krize  

PETICE ZA ZÁKAZ VÝVOZU LEVNÉ ELEKTŘINY MIMO ČR A ŘEŠENÍ ENERGETICKÉ KRIZE

My, níže podepsaní občané České republiky, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, prostřednictvím této petice žádáme, aby vláda České republiky pod vedením Petra Fialy (ODS) začala zodpovědně a realisticky řešit problém zdražování energií a zmírnila dopady cen energií na občany i na ekonomiku České republiky. Žádáme zejména:

1. Zákaz vývozu levné české elektřiny mimo ČR

Levná česká elektřina musí být prodávána napřímo českým občanům, nikoliv dodávána na Evropskou burzu a odtud s výraznou přirážkou prodávána zpět do České republiky.

2. Odstoupení České republiky od systému emisních povolenek EU

Systém emisních povolenek již dávno neplní svoji původní funkci, stal se nástrojem spekulantů a je jednou z hlavních příčin zdražování energií.

3. Uzavření dlouhodobých kontraktů na nákup levného plynu přímo s jeho producenty

V současné době ČR nakupuje plyn přes německé nebo jiné překupníky. Tito překupníci nakupují levný plyn přímo od producentů a s výrazným navýšením ceny jej prodávají do ČR.

4. Přechodné snížení DPH u elektřiny, plynu a pohonných hmot

Žádáme snížení DPH u elektřiny, plynu a pohonných hmot podobně, jako k tomu přistoupilo Polsko nebo Maďarsko.

5. Regulaci ceny elektřiny pro všechny kategorie spotřebitelů

Společnost ČEZ vyrábí téměř 3/4 z celkového objemu výroby elektřiny v Česku a vlastníkem ČEZu je ze 70% český stát. Stát má v rukou řadu regulačních nástrojů jako zastropovánícen elektřiny či zdanění zisků ČEZu. Místo toho ČEZ připravuje další zvýšení cen elektřiny.

6. Odstoupení od projektu Green Deal („Zelený úděl“)

Přehnaná podpora obnovitelných zdrojů je jednou z hlavních příčin současných cen energií. Green Deal bude tento trend dále prohlubovat a jeho realizace povede k devastujícím dopadům na ekonomiku a životní úroveň obyvatel Evropy a České republiky.

 

Místo reálných řešení zatím vláda Petra Fialy občanům ČR nabízela pouze ideologické fráze a „záplaty“ ve formě jednorázových finančních příspěvků. To je ale pouze částečné, krátkodobé a velmi omezené řešení. Vysoké ceny energií se výrazně podílejí na snižování konkurenceschopnosti českých výrobců, růstu inflace a prohlubování chudoby českých občanů.

Touto peticí žádáme vládu, aby začala účinně a neodkladně jednat v zájmu nás, občanů České republiky, nikoliv v zájmu úzkých zájmových skupin.

 

 

Petiční výbor ve složení:

– Jakub Olbert, Praha, Hnutí PES, předseda

– Jiří Janeček, Jince, Hnutí PES, místopředseda

– Bedřich Šmudla, Hnutí PES, Karlovy Vary

– Ing. Josef Lank, Vratislavice nad Nisou, Hnutí PES

Budoucnost Šanghajské organizace pro spolupráci v mezinárodních vztazích

Šanghajská organizace pro spolupráci
Šanghajská organizace pro spolupráci

Shanghai Cooperation Organization je subjekt, který byl vytvořen v opozici vůči západním strukturám v mezinárodních vztazích. Po rozpadu Sovětského svazu a vzniku nových států bylo prvořadým cílem zajistit bezpečnost v regionu Střední Asie. Zvláštní důraz byl kladen na zabezpečení hranic. Původně, 26. dubna 1996, byla založena Šanghajská pětka, která měla uklidnit lokální konflikty ve Střední Asii a hraniční spory. Tuto iniciativu předložila čínská strana a Rusko ji přijalo. Prohlášení o členství podepsalo Rusko, Čínská lidová republika, Tádžikistán, Kazachstán a Kyrgyzstán [1]. Setkání Šanghajské pětky vyústila v rozšíření spolupráce v boji proti terorismu, potírání nelegální imigrace a potírání výroby a pašování drog, což se samozřejmě promítá do základních cílů Šanghajské organizace pro spolupráci. K tomu se přidala dohoda o budování důvěry v armádu v příhraničních regionech (1996) a dohoda o vzájemné redukci ozbrojených sil v příhraničních regionech (1997). Původně se Šanghajská pětka neměla (alespoň oficiálně) přeměnit v politickou a vojenskou alianci [2]. Významná v činnosti organizace byla dohoda o boji proti extremismu, terorismu a islámskému separatismu s Dušanbe (2000). Položil základ pro tzv války se „třemi zlými silami“, které ohrožují stabilizaci ve Střední Asii [3] .

Dne 15. června 2001 byla podepsána deklarace o založení Šanghajské organizace spolupráce.  Uzbekistán byl pozván do SCO, čímž se skupina zemí rozšířila z 5 na 6.  Dne 7. června 2002 byla v Petrohradě podepsána Charta Šanghajské organizace spolupráce. Definuje cíle jako: důvěra, přátelství a dobré sousedské vztahy, spolupráce, společné prosazování lidských práv, boj proti terorismu, spolupráce s ostatními mezinárodními zeměmi a řešení problémů 21. století [4] . Dále nezbytnost spolupráce pro udržení míru, bezpečnosti a stability v regionu, aktivity pro rozvoj efektivní spolupráce v oblasti obchodu, politiky, ekonomiky, kultury, vědy, vzdělávání, ochrany životního prostředí, dopravy a společného budování důraz byl kladen na podporu nového politického a ekonomického mezinárodního řádu, založeného na principech demokracie a spravedlnosti. Charta také definovala institucionální strukturu a způsoby vstupu nebo vystoupení z SCO.

V roce 2001 bylo 6 zemí členy Šanghajské organizace pro spolupráci. Od roku  2004  má status pozorovatele  Mongolsko a od roku  2005  také  Indie ,  Írán  a  Pákistán . V roce 2012 získal status pozorovatele  Afghánistán a v roce 2015 Bělorusko. Dne 10. července 2015 během summitu členských států v  Ufě obdržely Indie  a  Pákistán kladná stanoviska ke kandidátům   na členy SCO. Na summitu  v Astaně  9. června 2017 se obě země formálně staly členy Šanghajské organizace spolupráce. Počet členů SCO se tak zvýšil na 8. Od roku 2008 mohou zainteresované státy získat status partnerů pro dialog. V současné době je ve vlastnictví  Arménie ,  Ázerbájdžánu ,  Kambodže , Nepálu ,  Srí Lanky  a  Turecka [5] . Hosty summitů jsou mezinárodní organizace jako Organizace spojených národů, ASEAN a SNS. Kromě toho je hostem i Turkmenistán, který z důvodu deklarace neutrality nemůže být členem organizace, která je rovněž vojenského charakteru. V budoucnu jsou možné změny mezi zeměmi přidruženými k SCO, protože Bangladéš, Saúdská Arábie, Egypt, Sýrie, Izrael, Maledivy, Ukrajina, Irák, Vietnam, Bahrajn, Spojené arabské emiráty a Katar požádaly o status pozorovatele. nebo dialogovým partnerem. [6]

Organizace Shanghai Cooperation Organization se od počátku snažila vystupovat na mezinárodní platformě.Již v roce 2004 navázala vztahy s Organizací spojených národů, kde je pozorovatelkou na Valném shromáždění. Postupně byly navázány vztahy se Společenstvím nezávislých států, Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Organizací smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO), Organizací pro hospodářskou spolupráci, Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu, Asijskou konferencí o interakci a Confidence-Building Measures (CICA), Mezinárodního výboru Červeného kříže a Africké unie. Podle názoru Organizace spojených národů si SCO „ klade za cíl vybudovat spravedlivý, polycentrický světový řád, plně v souladu s normami mezinárodního práva a zásadami vzájemného respektu, který odpovídá zájmům každého státu, s přihlédnutím k jejich vzájemné potřeby a aspirace. Jako nadnárodní a multikulturní organizace,[7] . Spolupráce se SNS, ASEAN, CSTO a CICA se týká především boje proti terorismu, obchodu s drogami a zbraněmi, praní špinavých peněz, mezinárodní kriminalitě a nelegální migraci. Dohoda s Organizací pro hospodářskou spolupráci se týká hospodářství a obchodu, dopravy, energetiky, životního prostředí a cestovního ruchu [8] .

Nejdůležitější rozhodnutí Šanghajské organizace pro spolupráci jsou přijímána na summitech Rady hlav států, které se každoročně konají v různých městech členských států. Z analýzy témat summitů Šanghajské organizace pro spolupráci vyplývá, že spolupráce v jejím rámci probíhala především ve třech oblastech. Jednak to byla oblast regionální bezpečnosti a vojenské spolupráce. Za druhé, provádění činností zaměřených na hospodářskou integraci. Navíc je to organizace, jejímž prostřednictvím se její členové snaží prosazovat své politické cíle. V tomto ohledu jde především o nástroj čínské a ruské zahraniční politiky. Kulturní spolupráce, která spočívá v pořádání uměleckých festivalů, je mnohem méně důležitá. Pokračující kulturní dialog mezi zeměmi SCO však přispívá k vzájemnému učení a obohacování kulturních zkušeností, což v konečném důsledku vede k vyšší úrovni vzájemného porozumění.

Původně, zejména z ruského pohledu, měla být SCO organizací zaměřenou především na vojenské účely.  Cílem bylo vytvořit protiváhu Spojeným státům v Asii. Důležitým tématem se stala i otázka regionální bezpečnosti, zejména v souvislosti se zvýšenou teroristickou hrozbou. Boj proti terorismu byl jedním z hlavních důvodů připojení k Indii a Pákistánu. Posílení vojenské spolupráce vedlo k výměně zpravodajských informací a společným vojenským cvičením a válečným hrám. Poslední velká cvičení s partnery z SCO a Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti nazvaná Kavkaz 2020 provedlo Rusko v září 2020. Zúčastnilo se jich 80 000 vojáků [9].. Cvičení Peace Mission jsou plánována na rok 2021, stejně jako rusko-pákistánská a rusko-indická cvičení, tedy cvičení zemí, které jsou členy SCO.

Stále důležitější oblastí spolupráce v rámci SCO jsou však ekonomické a ekonomické otázky. O tento trend spolupráce má zájem především Čína, která svou strategii staví na investicích a ekonomické výměně.  Jednou z čínských iniciativ je iniciativa Pás a stezka, jejímž cílem je posílit vazby Asie s globální ekonomikou a posílit spolupráci s Evropou a Afrikou. Čínské projekty jsou pro středoasijské republiky příležitostí k rozvoji. Nová hedvábná stezka může být extrémně silným mechanismem pro posun SCO na cestu ekonomické spolupráce, která postupně ovládne vztahy mezi členy, nad politickými a vojenskými otázkami. Posílení role SCO jako platformy pro hospodářskou spolupráci není v souladu s ruskou politikou. Pro Rusko jsou primárním účelem fungování SCO politické a vojenské otázky. Ekonomická stabilizace středoasijských států je však důležitá i z hlediska bezpečnosti regionu.

Budoucnost SCO však bude záviset na pozicích Číny, Ruska a Indie.  Doposud v SCO dominovaly Čína a Rusko – dva hlavní regionální hráči. Po přijetí Indie a Pákistánu do organizace v roce 2017 se doufalo, že to dále posílí roli SCO jako platformy pro dialog. Pro obě země mělo být SCO kanálem pro kontakty mezi nimi. Z pohledu Číny podporující Pákistán a Rusko spolupracující s Indií mělo přijetí těchto zemí do organizace zvýšit prestiž organizace při zachování rovnováhy mezi Ruskou federací a Říší středu. To mělo také zvýšit schopnost organizace ovlivňovat jižní Asii. Ve skutečnosti však byla činnost SCO zastavena. Fungování organizace se zvrhlo do fáze deklarací vůle na jednotlivých summitech.  Důležitá rozhodnutí jsou stále častěji přijímána v bilaterálních rozhovorech v zákulisí oficiálních summitů. Zatímco Pákistán, počítající s ekonomickou spoluprací s Čínou, může být v budoucnu loajálním členem SCO, Indie může hrát roli „trojského koně“. Skeptický postoj Indie ke konceptu Nové hedvábné stezky je již patrný, což je pro politiku Číny obzvláště tvrdé. Důvodem je strach z obklíčení Indie prstencem komunikačních cest kontrolovaným Čínou. Indie to považuje za významnou hrozbu pro ekonomickou nezávislost země. Nejdůležitějším předpokladem, který nutí Indii zpochybnit iniciativu Nová hedvábná stezka, je však skutečnost, že dopravní koridor vytvořený Čínou na území Pákistánu prochází spornou oblastí mezi Indií a Pákistánem. Indie považuje toto území za své, dočasně okupované Pákistánem. Vytvoření jednoho z důležitých dopravních koridorů tam Čínou v rámci projektu Nové hedvábné stezky a rozšíření čínské infrastruktury na těchto územích je podle názoru Indie sankcionováním mezinárodního statutu těchto zemí, což je v rozporu s jejich postavením [ 10] .

Zároveň se Indie přiblížila Spojeným státům a zahájila čtyřstranný dialog nazvaný Quad, do kterého byly zapojeny Spojené státy, Austrálie, Japonsko a Indie. Indie tak zahájila spolupráci v rámci americké indicko-pacifické strategie.  To zhoršilo vztahy Indie-Čína a Indie-Rusko [11] . Rostoucí síla Číny se ukázala být pro Nové Dillí výzvou. Indie vidí, že obchod s Čínou omezuje její výrobní kapacitu a cílem je diverzifikovat ekonomiku mimo Čínu. Rostoucí vojenský význam Číny na subkontinentu a v Indickém oceánu je problémem i pro Indii a snaží se obnovit rovnováhu v jejím sousedství [12]. Indie odstoupila z účasti na vojenských cvičeních „Kavkaz – 2020“ organizovaných Ruskem. Oficiálním důvodem byla epidemie Covid-19, ale skutečným důvodem byla neochota zúčastnit se společných cvičení s čínskými a pákistánskými jednotkami [13]. Při hodnocení akcí Indie je třeba pamatovat na ozbrojený konflikt v Kašmíru mezi Indií a Pákistánem v roce 2019 a také na přestřelku mezi čínskými a indickými vojáky na hranici v Himalájích. V těchto situacích Šanghajská organizace pro spolupráci nepřijala účinná mediační opatření a ponechala otázky řešení konfliktů na zúčastněných státech. Navzdory nedostatku hlubšího zapojení Indie do ekonomických a vojenských aktivit v rámci SCO, země nadále aktivně spolupracuje s partnery v oblasti protiteroristických aktivit. V roce 2021 se Indie spolu s Čínou, Pákistánem a dalšími členy SCO zúčastní protiteroristických cvičení [14]. Tímto způsobem chce Indie využít své účasti v SCO ve svůj prospěch. Primárním cílem Indie v SCO je posílit spolupráci v otázkách terorismu s Ruskem a státy Střední Asie. Současně se stažením americké armády z Afghánistánu může SCO zvýšit svůj význam v regionu. Vzhledem k ekonomickému a bezpečnostnímu významu Afghánistánu pro Indii by bylo v jejich zájmu v budoucnu úzce spolupracovat s SCO. Nezájem Indie o SCO by se rovnal tomu, že by Čína a Pákistán získaly svůj vliv ve Střední Asii, Íránu a Afghánistánu bez boje.  Na druhou stranu středoasijští členové SCO počítají s aktivní rolí Indie jako stabilizátoru v regionu, což by těmto zemím umožnilo posílit jejich vícesměrnou zahraniční politiku.

Rusko bude i nadále považovat Šanghajskou organizaci spolupráce za politický a vojenský nástroj. Využije ji k utváření své politiky v regionu Střední Asie, která si přeje znovu získat vliv v bývalých sovětských republikách. Z pohledu Ruska zůstává SCO velmi významnou organizací, která mu umožňuje udržet si vliv na tvorbu zahraniční, hospodářské a bezpečnostní politiky bývalých svazových republik. Rusko zároveň navzdory strategické spolupráci s Čínou podnikne kroky ke snížení své role. Toho bylo dosaženo mimo jiné zavedením Indie do SCO. Bez Indie by Čína měla na organizaci neúměrný vliv. Spojenectví s Čínou je chápáno se zájmy a taktikou. Rusko je nuceno přijmout menší ekonomickou roli, ale nebude nadšené z čínských projektů pod SCO, protože se obává, že vyloučí postsovětské republiky z jeho výhradního vlivu.  Svou přítomností v SCO chce Rusko také hrát větší politickou roli v jihovýchodní Asii.

Čína přistupuje ke své účasti v Šanghajské organizaci pro spolupráci pragmaticky a považuje ji za prvek podpory hospodářského rozvoje a své zahraniční politiky. Pro Čínu je prioritou možnost prosazovat ekonomické zájmy ve Střední Asii. S přihlédnutím k ruským zájmům ve Střední Asii se budou snažit vyhnout zbytečným sporům, protože nechtějí zhoršovat vztahy s Ruskou federací. Při prosazování svých zájmů v rámci organizace mohou počítat s podporou Pákistánu, který se již intenzivně zapojil do čínského projektu Nové hedvábné stezky, zejména výstavbou přístavu v Gwadaru. Indie zároveň pomáhá budovat přístav v íránském Chabahara, který by jí umožnil obejít Pákistán a umožnil by jí obchodovat s Afghánistánem přes Írán [15].. Vzhledem k nedostatku nadšení ze strany Ruska a nejednoznačnému postoji Indie k realizaci projektů v rámci SCO vytvořila Čína v červenci 2020 novou platformu pro dialog mezi Střední Asií a Čínou [16] . To může oslabit schopnost SOW fungovat v budoucnu. Zdá se, že Čína bude v rámci SCO aktivní za předpokladu, že tato organizace bude nápomocná při prosazování čínských zájmů.

Šanghajská organizace pro spolupráci v současnosti pokrývá přes 43 % světové populace a její geografický rozsah pokrývá téměř 70 % euroasijského kontinentu. Organizace chce mít silnější zastoupení v mezinárodní sféře, rozvíjet vztahy se všemi svými zakládajícími zeměmi i s dalšími mezinárodními subjekty. Hlavním předpokladem v tomto ohledu je podpora multipolarismu ve světě. Na nedávných summitech sdílejí lídři společné postoje k dnešním nejdůležitějším globálním otázkám. Čína, jednající jako součást SCO, chce utvářet nový mezinárodní řád, zdůrazňující význam Asie v politice a světové ekonomice. Čína a Rusko rozšíří vztahy s Íránem, aby vyvážily činy Američanů. Podobně po stažení Američanů z Afghánistánu se země ještě více ocitne na oběžné dráze Číny, Indie a Pákistánu. Realizace plánů jednotlivých zemí ve vztahu k Íránu a Afghánistánu může být prováděna prostřednictvím SCO. Posílením spolupráce s Íránem, Afghánistánem a Tureckem může SCO zvýšit svůj význam ve světě. Problémy spojené s dodržováním principů demokracie, humanity, lidských práv, občanských svobod a svobodných sdělovacích prostředků, stejně jako chybějící jednotná a vícevektorová zahraniční politika  znemožňují do budoucna hlubší bilaterální vztahy s evropskými státy. Unie. Stejně tak vojenské soupeření Číny a Ruska s NATO omezuje možnosti spolupráce SCO s touto organizací. Je třeba připomenout, že členy SCO jsou čtyři státy vlastnící jaderné zbraně, které si navzájem konkurují a v minulosti se mnohokrát střetly. Jejich hlavním cílem je omezit vliv Spojených států v Asii, šance na spolupráci s NATO jsou tedy mizivé. Politika USA zacházet s Ruskem jako s nepřítelem a Čínou jako s vážným konkurentem vede ke sblížení mezi Moskvou a Pekingem. Tyto země jsou také odpůrci indicko-pacifické strategie vyvinuté USA. To může mít paradoxně pozitivní důsledky pro fungování SCO. To posílí spolupráci vedoucích zemí v rámci organizace. Existuje ochota a vůle k dynamizaci ekonomických vztahů v regionu a také reálná možnost integrace Střední Asie s jižní Asií. Na druhou stranu Šanghajskou organizaci spolupráce mohou členské státy využívat jako nátlakový nástroj jak ve vnitřní sféře, tak i proti jiným subjektům mezinárodních vztahů.  Mnoho zemí však vidí v SCO řadu slibných oblastí spolupráce při zajišťování míru a stability, hospodářského rozvoje a v boji proti terorismu.

Šanghajská  organizace spolupráce symbolizuje hlubší trend  kdy asijské regionální mocnosti stále více poskytují větší ekonomickou a politickou kontrolu nad asijským kontinentem vytvářením nových mezinárodních organizací, které obcházejí hlavní organizace vedené Západem.  Jak tvrdil Zbigniew Brzeziński, kontrola nad eurasijskou pevninou je klíčem ke globální nadvládě a kontrola nad střední Asií je klíčem k ovládnutí eurasijské pevniny. Šanghajská organizace pro spolupráci se může stát platformou pro hledání kompromisů v oblasti regionální bezpečnosti. Mnoho zemí v regionu doufá, že tyto cíle bude SCO realizovat. Boj proti terorismu pod Regionální protiteroristická struktura (RATS) může být v budoucnu základem sjednocujícím země SCO, udržující jednotu organizace. Základem fungování SCO je však zachování „šanghajského ducha“, založeného na vzájemné důvěře. Čínská iniciativa oznámená na summitu v Moskvě 10. listopadu 2020 vybudovat „čtyři komunity“ ukázala směr rozvoje SCO. Jde o iniciativu k vybudování „komunity zdravotní péče“, „komunity bezpečnosti“, „komunity rozvoje“ a „humanistické komunity“ [17] . Ve strategii rozvoje SCO do roku 2025 se členské státy zavázaly důsledně přijímat společné postoje k široké škále otázek společného zájmu OSN. a další mezinárodní organizace.  Implementaci těchto předpokladů budou sledovat zejména země, které mají zájem o spolupráci či dokonce o členství v SCO. To platí zejména pro země jižní Asie. Tento zájem může být impulsem a hnací silou pro budoucí rozvoj organizace. Budoucnost SCO a její role na mezinárodní scéně však bude záviset na chování jejích největších členských států, tedy Ruska, Číny a Indie.  Pokud převládne pocit sounáležitosti s SCO a péče o svou budoucnost, má organizace velké možnosti rozvoje, ale pokud převáží národní, sobecké zájmy každého jejího člena, postaví organizaci na pokraj krize a její budoucnost bude nejistá. SCO se může změnit v bezmocnou strukturu, kterou lze nazvat „papírovým tygrem“, která v mezinárodních vztazích nehraje žádnou vážnou roli. Rutinní prohlášení úředníků budou mít přednost a nebudou podložena žádnými návrhy ani konkrétními kroky. Zdá se, že by se tomu dalo čelit tím, že by tato organizace byla demokratičtější, zejména v aktuálním dění. Střety zájmů mezi členy organizace však mohou bránit transformaci tohoto seskupení na mechanismus posílené spolupráce.

Mezinárodní schéma pro fiktivní manželství: Muži z Blízkého východu si vzali Bulharky

Mezinárodní schéma pro fiktivní manželství: Muži z Blízkého východu si vzali Bulharky
Mezinárodní schéma pro fiktivní manželství: Muži z Blízkého východu si vzali Bulharky

Udělali to kvůli legálnímu pobytu v EU

Fiktivními sňatky s bulharskými ženami a muži z Blízkého východu se jim daří zajistit legální pobyt na území Evropské unie. U některých z nich bulharští vyšetřovatelé předpokládají, že mohou mít blízko k teroristickým skupinám, píše TrafficNews.

Při akci ministerstva vnitra, státního zastupitelství a Státní bezpečnosti bylo zadrženo pět lidí – tři Bulhaři a dva Turci. Schéma vedl turecký občan, majitel pekárny v Berlíně, který jako prostředníky využíval Bulhary.

Zprostředkovatelé většinou rekrutovali dívky z vesniček v některých vesnicích Pleven. Důvodem je nedostatek práce a příjmu.

fiktivnímu manželství s občanem Evropské Unie
fiktivnímu manželství s občanem Evropské Unie

Zločinecké schéma prospělo především mužům z Blízkého východu. Podle vyšetřovatelů existuje důvod se domnívat, že někteří z „fiktivních novomanželů“ jsou zapojeni do různých kriminálních aktivit, jako je obchodování se zbraněmi, drogy a terorismus. Celá procedura organizování fiktivních sňatků trvala asi šest měsíců.

V kriminálním schématu byly vybrány dívky bez příjmu a vzdělání. Za fiktivní sňatek nabízeli zprostředkovatelé 3 až 5 tisíc eur. Skupina působí od roku 2020, hlavně v několika vesnicích Pleven, a oběti byly ve věku 19 až 25 let. Ve vesnici Pleven v Petarnitsa slýchali o obchodování s dívkami ze sousedství už dlouho, říká Starosta Yonko Danov.

I sousední vesnice posílala dívky do Německa. Ve vesničce tým BNT vítá desítky dětí a mladých dívek, které žijí v extrémní chudobě a nouzi. Tady přiznávají, že hodně lidí odchází do zahraničí, ale nevědí, jestli se tam vezmou.

V Plevensku plán řídili dva Bulhaři. Dívky našli přes jejich příbuzné a přátele. Na jejich práci dohlížel turecký občan, který byl příbuzným Tartora skupiny, který byl v Berlíně. Podle zdrojů blízkých vyšetřování, které si přály zůstat v anonymitě, měla organizace vysokou míru spiknutí. Věřili pouze členům své rodiny.

„Vše je založeno na osobních kontaktech a známostech. Skrze osobu, dokud se nedostane ke správné ženě. Její rodinný stav je vyšetřován – je vdaná?

Po schůzce s mediátorkou se dívka zavázala za částku 100-200 eur získat od ředitelství ESGRAON doklady pro uzavření manželství v zahraničí. Převaděči poté zařídili několik cest do Německa, kde se oběť zaregistrovala na adrese v Berlíně spolu s „budoucím ženichem“.

Až do samotného sňatku dívky neznaly své budoucí manžely. Byli chováni v ubikacích používaných jako sklady pro nevěsty. Obvykle nebyly potřeba více než čtyři výjezdy a celý proces trval zhruba půl roku.

„Část z nich byla ohrožena, protože nechtěli dokončit postup a vrátit se do poslední etapy. Fáze, ve které jsou dokumenty předloženy příslušné německé instituci k trvalému pobytu tureckých občanů,“ uvedla Velislava Patarinska, pozorovatelka případu.

Na vrcholu pyramidy stál turecký občan, majitel dónské restaurace v Berlíně. Našel fiktivní novomanžele. Většinou mladí muži kurdského, tureckého a libanonského původu. Legální pobyt na území EU stál 15 až 20 tisíc eur.

„V současné době se hledají i těhotné ženy. Pachatelé děti poznávají. Získávají tak specifické postavení rodičů dětí, které jsou občany členské země Evropské unie. To jim umožňuje získat bulharské občanství mnohem rychlejším a jednodušším postupem. dodal Vladimir Nikolov, okresní prokurátor Plevenu.

K dnešnímu dni bylo uzavřeno více než 20 fiktivních sňatků. Podle vyšetřovatelů existují vážné obavy, že ze schématu těžili lidé s bohatou kriminální minulostí v blízkosti teroristických skupin.

„To souvisí i se schématy na používání padělaných dokumentů a proniká i na území schengenského prostoru. To je klička, kterou se příslušní pachatelé trestných činů naučili a využívají k tomu, aby takto pronikali do západoevropského světa. Zjevně vytváří riziko pro celý sjednocený evropský prostor,“ dodal Vladimir Nikolov, okresní prokurátor Plevenu.

V případě odsouzení by 5 zatčeným osobám mohlo hrozit až deset let vězení a fiktivním nevěstám mnohem více než 20.

Maďarské čerpací stanice zažalovaly vládu u Evropského soudu pro lidská práva

Skupinová petice 50 čerpacích stanic podaná u Evropského soudu pro lidská práva (Štrasburk) v reakci na nezákonné omezení cen benzínu maďarskou vládou

Evropský soud pro lidská práva (Štrasburk)
Evropský soud pro lidská práva (Štrasburk)

Maďarská vláda omezila cenu benzínu a benzínu na cenu 480 HUF (~ 1.2 EUR) v polovině listopadu 2021. Od té doby byl strop prodloužen do listopadu 2022 bez jakékoli konzultace se zúčastněnými stranami. Cenový strop je sotva polovina skutečné ceny na volném trhu.

V důsledku toho nyní čerpací stanice utrpí každý den vážné finanční škody prodejem pohonných hmot. Nemohou však zastavit nebo pozastavit svou činnost, protože maďarská vláda přijala dekret, který nutí čerpací stanice fungovat za každou cenu.

V této situaci podalo 50 čerpacích stanic společnou ústavní stížnost k Ústavnímu soudu Maďarska a nyní podalo svůj případ v Štrasburk. Majitele čerpacích stanic zastupuje Dániel Karsai, advokát se sídlem v Budapešti s lidská práva portfolia.

Štrasburský soud již rozhodl ve prospěch analogových žádostí, kde byla zisková marže snížena prakticky na nulu, přičemž zjistil, že takový právní předpis je v rozporu s právem na vlastnictví. Čerpací stanice jsou toho názoru, že jejich případ bude mít podobný výsledek, a to z následujících důvodů.

Podle názoru čerpacích stanic lze důvodně tvrdit, že maďarská vláda zneužila své zákonodárné pravomoci, kterou jí svěřuje základní maďarský zákon. Vláda stanovila cenové omezení na základě mimořádné situace COVID-19 a války v roce Ukrajina. Tyto mimořádné situace umožňují vládě přijímat nouzová nařízení bez účinné parlamentní kontroly.

Vláda navíc nerespektovala ani vnitrostátní právo, které stanoví, že pro jakýkoli zavedený cenový strop musí vláda poskytnout prostředky dostatečné ziskovosti pro dotčené podniky. Je třeba zdůraznit, že čerpací stanice byly nuceny přes noc vyhovět změně legislativy. Nedodržení může mít za následek správní pokutu ve výši 15.500 až 38.500 EUR.

Nejkrajnější formou zásahu do vlastnických práv žadatelů je povinnost bez náhrady předat provoz jejich čerpací stanice jinému registrovanému soutěžiteli. De facto k vyvlastnění může dojít jako forma trestu za nedodržení mimořádných nařízení vlády.

Maďarská legislativa je ve vážném rozporu s právem na vlastnictví, protože není poskytnuta žádná záruka, aby dotčené osoby znovu získaly kontrolu nad svými ztracenými podniky, a nejsou předepsány žádné podmínky pro odškodnění za jejich de facto vyvlastněnou půdu a podnikání.

„Očekáváme, že se ESLP bude dívat za hranice zdání; konstatovat, že maďarská legislativa připravila stěžovatele o plné využití jejich podnikatelských oprávnění a že to vedlo k bezprecedentní ztrátě jejich profesionální klientely, z nichž některé nechala vláda na pokraji bankrotu“ – říká pan Karsai.

„Věříme, že s ohledem na závažnost vládních omezení bude případ maďarských majitelů čerpacích stanic zpracován přednostně a bude přelomovým případem vedoucím k porušení Úmluvy ze strany Maďarska.“

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Pronájem luxusního zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 s krásným výhledem na Vltavu v luxusní rezidenci River Diamond v centru Prahy.

koupelna - Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
koupelna – Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

V ložnici je velká šatní skříň a manželská postel. V obývacím pokoji je sedací souprava, televize, jídelní stůl pro 4 osoby a plně vybavená kuchyňská linka se sporákem, lednicí s mrazákem, myčkou, digestoří a mikrovlnkou.

obývací pokoj - Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
obývací pokoj – Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

V koupelně je vana a automatická pračka. V ceně nájmu je i garážové stání v suterénu domu a sklepní kóje.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 s garáží Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 s garáží Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Nájemník si vedle nájmu a poplatků platí platby za elektřinu. V objektu se nachází 24hodinová recepce a ostraha, zahrada v japonském stylu pro obyvatele komplexu a bezpečné podzemní parkování.

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

Rychlé internetové připojení od UPC. Nedaleko komplexu je stanice metra Křížíkova a asi 10 minut chůzí je stanice metra. D

Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond
Pronájem zařízeného bytu 2+kk, 62 m2 Praha 8 – Karlín, Rohanské nábřeží River Diamond

ům leží v příjemné lokalitě s výbornou občanskou vybaveností- restaurace, obchody, školy, sportovní stadion, zimní stadion. Skvělé dopravní spojení do všech koutů města- tramvajové zastávky, metro a autobusové nádraží Florenc. V okolí je spousta zeleně, která láká k procházkám, nedaleko je cyklostezka.

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz

Generální štáb Běloruska odhalil plány zasáhnout Polsko

Foto: Ministerstvo obrany Běloruska
Foto: Ministerstvo obrany Běloruska

Území Polska s vojenskou infrastrukturou se stane pro běloruské jednotky prioritním cílem v případě západních provokací a následného konfliktu. Uvedl to zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil země Ruslan Kosygin, píše BelTA.

„Jsme připraveni na různé scénáře vývoje situace. Nechtěl bych, aby tento scénář byl vojenský, ale Západ musí jasně pochopit, že naše reakce na jakoukoli ozbrojenou provokaci bude rozhodně adekvátní a tvrdá,“ dodal zástupce náčelníka generálního štábu.

V Polsku se v současné době dokončuje proces zprovoznění základny protiraketové obrany, řekl Kosygin. Domnívá se, že Washington a Brusel pod záminkou potlačení hrozby z východu vypracovávají mechanismus, jak v co nejkratším čase vytvořit seskupení vojsk a poslat je směrem na Rusko a Bělorusko. „Ve skutečnosti se jedná o přípravu na vedení vojenských operací východním směrem,“ uzavřel.

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko řekl, že nařídil ozbrojeným silám republiky zaměřit se na rozhodovací centra v hlavních městech západních zemí , aby v případě útoku na republiku okamžitě reagovaly.

„Ach , odpověď bude okamžitá, během jedné sekundy. “ Odpověď zní, máme. Dlouho jsem se na to připravoval. Pamatujte, že jsem mluvil o výrobě raket, Polonaises – jste úplně pod útokem těchto raket, “řekl. Lukašenko také  naléhal na  Moskvu, aby byla připravena reagovat „do 24 hodin“ na západní agresi.

Západní banky výrazně zlepšily prognózy ruské ekonomiky

Západní banky výrazně zlepšily prognózy ruské ekonomiky
Západní banky výrazně zlepšily prognózy ruské ekonomiky

Západní banky postupně opouštějí apokalyptické prognózy pro Rusko, které válka s Ukrajinou udělalo světový rekord v počtu uvalených sankcí.

Americké JP Morgan a Citigroup, stejně jako francouzská BNP Paribas, výrazně zlepšily své odhady poklesu ruské ekonomiky v roce 2022, přičemž JPM předpovídá pokles HDP pouze o 3,5 %, téměř stejně jako v pandemii v roce 2020. (3 %).

Původně největší americká banka očekávala pokles o 7 %, ale odhad zdvojnásobila. Citigroup předpovídala 9,6% pokles HDP, největší od roku 1994, ale nyní na něj čeká pouze 5,5% pokles, ještě menší než během světové finanční krize v roce 2009. BNP Paribas také zlepšila svůj odhad z minus 8,5 % na minus 7 %, uvádí Bloomberg .

V Rusku se zastavila celá průmyslová odvětví, například automobilový průmysl, kde se produkce po odchodu západních koncernů propadla o 97 %. Ale surovinové srdce ekonomiky dál bije a  pumpuje potrubím ještě více ropy na export než před začátkem války.

4 miliony barelů denně vyváží tankery z ruských přístavů. A přestože země západní Evropy omezily nákupy třikrát, celý objem koupily Indie a Čína, kterým se dvouciferné slevy líbily. 

Řecko zachraňuje ruskou ropu před bojkotem dopravců, říká Robin Brooks, hlavní ekonom Institutu mezinárodních financí: jestliže před válkou řecké tankery přepravovaly 50 milionů barelů měsíčně, nyní je to téměř 90 milionů Přepravovat ruskou ropu je ziskové do Číny: ceny za takovou přepravu se ztrojnásobily.

„EU má příležitost to ukončit jedním tahem pera a uvrhnout Rusko do chaosu s nutností uzavřít ropné vrty,“ říká Brooks.

Ale USA a jejich spojenci mají jiný plán: diskutují o možnosti omezení ceny ruské ropy v rozmezí 40-60 dolarů za barel,  řekly Bloombergu zdroje obeznámené se situací . Cílem je omezit příjem Ruska, aniž by to poškodilo jeho vlastní ekonomiky.