Co jsou lidská práva?

Každý člověk má nárok na určitá práva už jen tím, že je lidskou bytostí. Jsou to „práva“, protože to jsou věci, kterými můžete být, dělat je nebo je mít. Tato práva existují, aby vás ochránila před lidmi, kteří by vás mohli chtít poškodit nebo vám ublížit. Jsou zde také, aby vám pomohly vycházet s ostatními a žít v míru.

Ta, která dohlédla na to, aby byla tato práva sepsána pro všechny na celém světě, byla paní Eleanor Rooseveltová, manželka Franklina D. Roosevelta, který byl prezidentem Spojených státu v letech 1933 až 1945. Paní Rooseveltová řekla o lidských právech následující: „Kde vlastně všeobecná práva začínají? Na malých místech, která jsou blízko domova – jsou tak blízko a tak malá, že nejsou viditelná na žádných mapách světa. Přesto jsou světem každého jednotlivého člověka; místem kde pracuje. To jsou místa, kde se každý muž, žena nebo dítě snaží dosáhnout stejné spravedlnosti, stejných příležitostí, stejné důstojnosti pro všechny, bez diskriminace. Jestliže tato práva nebudou nic znamenat zde, budou mít velmi malou váhu kdekoli jinde. Když občané nebudou podnikat akce, aby tato práva udrželi blízko svých domovů, budeme se bezvýsledně snažit dosáhnout jejich rozšíření do širšího světa.“

Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci.

30 LIDSKÝCH PRÁV

Lidská práva – Žádné Mučení

Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

30 LIDSKÝCH PRÁV
1. Všichni jsme svobodní a jsme si rovni
2. Nebýt diskriminován
3. Právo na život
4. Žádné otroctví
5. Žádné mučení
6. Svá práva máme všude na světe
7. Před zákonem jsme si všichni rovni
8. Lidská práva jsou chráněna zákony
9. Žádné nespravedlivé uvěznění
10. Právo na soudní proces
11. Jsme nevinní, dokud není prokázána vina
12. Právo na soukromí
13. Svoboda pohybu
14. Právo na bezpečné útočiště
15. Právo na občanství
16. Právo na manželství a rodinu
17. Právo vlastnit věci
18. Právo na svobodu myšlení
19. Právo na svobodu projevu
20. Právo na veřejné shromažďování
21. Právo na demokracii
22. Právo na sociální zabezpečení
23. Právo pracujících
24. Právo si hrát
25. Právo na postel a jídlo
26. Právo na vzdělání
27. Autorské právo
28. Právo na svobodný a spravedlivý svět
29. Zodpovědnost
30. Nikdo ti nesmí vzít tvoje práva

VŠICHNI LIDÉ SE RODÍ SVOBODNÍ A SOBĚ ROVNÍ CO DO DŮSTOJNOSTI A PRÁV

Robert Šlachta hostem Radia Xaver – Odposlechy telefonů, žaloba na ČT a neschopnost vládní koalice

Robert Šlachta je politik, bývalý policista a celník. Mezi lety 2008 a 2016 působil jako ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, mezi lety 2016 a 2019 jako zástupce generálního ředitele Celní správy České republiky a vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR.