Evropský parlament: Zákaz řízení motorových vozidel v jedné zemi EU platí v celé EU

Závažné dopravní přestupky, jako je nepřiměřená rychlost nebo řízení pod vlivem alkoholu, by měly vést k zákazu řízení v celé EU, uvedli poslanci Evropského parlamentu 6. února.

V současné době, pokud řidič ztratí řidičský průkaz v důsledku dopravního přestupku v jiné zemi EU, než ve které byl jeho řidičský průkaz vydán, bude sankce ve většině případů uplatněna pouze v zemi, kde byl přestupek spáchán, a ve zbytku nebude mít žádná omezení. EU.

Aby bylo zajištěno, že pozastavení, omezení nebo odebrání řidičského průkazu nerezidenta bude uplatňováno ve všech zemích EU, nová pravidla vyžadují, aby toto rozhodnutí bylo předáno té zemi EU, která řidičský průkaz vydala.

Poslanci navrhují, aby se na seznam závažných dopravních přestupků, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo smrtelná dopravní nehoda, zařadila jízda bez platného řidičského oprávnění, což by vyvolalo výměnu informací o zákazu řízení.

Jízda o 50 km/h vyšší, než je povolená rychlost, je také jedním z vážných dopravních přestupků, který může mít za následek zákaz řízení.

Poslanci stanovili nižší rychlostní limit pro obytné oblasti, což znamená, že jízda nad povolenou rychlostí o 30 km/h na těchto silnicích může vést k tomu, že řidič přijde o řidičský průkaz nebo mu bude pozastaven.

Evropský parlament navrhuje stanovit lhůtu 10 pracovních dnů, aby se země EU vzájemně informovaly o rozhodnutích o zákazu řízení řidiče, a další lhůtu 15 pracovních dnů pro rozhodnutí, zda bude zákaz řízení platit v celé EU. Dotyčný řidič by měl být informován o konečném rozhodnutí do sedmi pracovních dnů, dodávají poslanci.

Návrh pravidel o vlivu určitých zákazů řízení na celou Evropskou unii byl přijat 372 hlasy pro, 220 bylo proti a 43 se zdrželo hlasování.

Evropský parlament nyní uzavřel své první čtení, a protože Rada EU dosud nepřijala svůj postoj, bude v práci na tomto zákonu pokračovat nový Evropský parlament, který bude zvolen v červnu 2024.