Evropský parlament hlasoval pro okamžité bankovní převody v EU

Poslanci Evropského parlamentu 7. února odhlasovali přijetí nových pravidel, která zajistí, že převedené prostředky dorazí okamžitě na bankovní účty drobných zákazníků a podniků v celé Evropské unii.

Cílem nového nařízení je zajistit, aby drobní klienti a podniky, zejména malé a střední podniky, nemuseli čekat na své peníze, a také zvýšit bezpečnost převodů, uvedl Evropský parlament v prohlášení.

Banky a další poskytovatelé platebních služeb (PSP) budou muset zajistit, aby byly převody cenově dostupné a byly okamžitě zpracovány. Text, na kterém se již dohodly členské státy EU, aktualizuje současná pravidla jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA).

Okamžitý převod má být proveden bez ohledu na den či hodinu a peníze musí dorazit na účet příjemce do 10 sekund. Plátce by měl být rovněž do 10 sekund informován o tom, zda byly převedené finanční prostředky zpřístupněny zamýšlenému příjemci.

Po delším přechodném období budou muset pravidla uplatňovat i členské státy, jejichž měnou není euro, kde účty již nabízejí běžné transakce v eurech.

U těchto účtů bude mimo pracovní dobu platit zvláštní výjimka z provádění platby do 10 sekund, vzhledem k možným obavám o přístup k likviditě v eurech.

Aby byla zaručena bezpečnost, poskytovatelé platebních služeb by měli mít zavedena spolehlivá a aktuální opatření pro odhalování a prevenci podvodů, aby se zabránilo tomu, že kreditní převody přijdou na nesprávný účet z důvodu podvodu nebo chyby. Za tímto účelem by poskytovatelé platebních služeb působící v EU měli okamžitě a bez jakýchkoli dalších poplatků nebo poplatků poskytnout službu k ověření totožnosti příjemce.

Jako další ochranu proti podvodům by poskytovatelé platebních služeb měli svým klientům umožnit stanovit maximální částku pro okamžité převody v eurech, kterou lze před dalším převodem snadno upravit.

Pokud poskytovatel platebních služeb neplní své povinnosti v oblasti prevence podvodů a tím dojde k finanční škodě, může klient požadovat náhradu od poskytovatele služby podle nových pravidel.

Poskytovatelé platebních služeb, kteří nabízejí okamžité převody, by také měli ověřit, zda se na některého z jejich klientů nevztahují sankce nebo jiná omezující opatření související s praním peněz a financováním terorismu.

Text byl přijat 599 hlasy pro, 7 hlasů proti a 35 členů se zdrželo hlasování.

Nová pravidla vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy EU budou mít na uplatnění nařízení 12 měsíců.