Evropská komise žaluje Bulharsko k Evropskému soudnímu dvoru kvůli vodním plánům

Evropská komise 7. února 2024 uvedla, že se rozhodla obrátit se na Bulharsko k Soudnímu dvoru EU (ESD) kvůli tomu, že nedokázalo plně dokončit revizi plánů povodí, jak to vyžaduje rámcová směrnice o vodě.

Komise uvedla, že Bulharsko neoznámilo úplně své třetí plány povodí, jak to vyžaduje směrnice 2000/60/ES, jejímž cílem je snížit a odstranit znečištění vnitrozemských vodních útvarů v Evropě, jako jsou řeky a jezera.

Podle této směrnice musí členské státy každých šest let aktualizovat a hlásit své plány povodí. Tyto plány, které zahrnují program opatření, jsou klíčové pro zajištění dobrého stavu nebo potenciálu všech vodních útvarů, uvedla Evropská komise.

Komise uvedla, že v únoru 2023 zaslala formální výzvu, po níž následovalo odůvodněné stanovisko v září 2023. Poté, co EK považovala odpověď Bulharska za „nedostatečnou“, uvedla, že se obrací na Bulharsko k ESD, což je poslední fáze v EU proces nesplnění povinnosti, který má zajistit soulad členských států s právem EU.

Jde o první případ týkající se Bulharska, který EK letos předala ESD. V roce 2023 tak učinil v sedmi případech, které se týkaly otázek od práv obětí a biologické rozmanitosti po pravidla pro obnovitelné zdroje energie a využívání otevřených dat.

V rámci svého únorového balíčku pro porušení právních předpisů Komise uvedla, že zahájila nové řízení proti Bulharsku zasláním formální výzvy, což je první fáze řízení o porušení právních předpisů.

V tomto případě Evropská komise vyzvala Bulharsko, aby plně dodržovalo nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. Komise uvedla, že Bulharsko neoznámilo aktualizovaný plán preventivních opatření obsahující opatření, která mají být přijata k odstranění nebo zmírnění dopadu přerušení dodávek plynu. Termín, kdy tak učinit, byl březen 2023.

Komise rovněž uvedla, že zaslala doplňující výzvu ve stávajícím případu porušení právních předpisů týkajících se neúplného provedení směrnice Bulharska o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení.

Evropská komise uvedla, že Bulharsko má dva měsíce na to, aby odpovědělo na formální upozornění, jinak se Evropská komise může rozhodnout eskalovat případy zasláním odůvodněných stanovisek, což je druhá fáze procesu pro porušení práva.