Evropská komise žaluje Bulharsko k Evropskému soudnímu dvoru kvůli vodním plánům

Evropská komise 7. února 2024 uvedla, že se rozhodla obrátit se na Bulharsko k Soudnímu dvoru EU (ESD) kvůli tomu, že nedokázalo plně dokončit revizi plánů povodí, jak to vyžaduje rámcová směrnice o vodě.

Komise uvedla, že Bulharsko neoznámilo úplně své třetí plány povodí, jak to vyžaduje směrnice 2000/60/ES, jejímž cílem je snížit a odstranit znečištění vnitrozemských vodních útvarů v Evropě, jako jsou řeky a jezera.

Podle této směrnice musí členské státy každých šest let aktualizovat a hlásit své plány povodí. Tyto plány, které zahrnují program opatření, jsou klíčové pro zajištění dobrého stavu nebo potenciálu všech vodních útvarů, uvedla Evropská komise.

Komise uvedla, že v únoru 2023 zaslala formální výzvu, po níž následovalo odůvodněné stanovisko v září 2023. Poté, co EK považovala odpověď Bulharska za „nedostatečnou“, uvedla, že se obrací na Bulharsko k ESD, což je poslední fáze v EU proces nesplnění povinnosti, který má zajistit soulad členských států s právem EU.

Jde o první případ týkající se Bulharska, který EK letos předala ESD. V roce 2023 tak učinil v sedmi případech, které se týkaly otázek od práv obětí a biologické rozmanitosti po pravidla pro obnovitelné zdroje energie a využívání otevřených dat.

V rámci svého únorového balíčku pro porušení právních předpisů Komise uvedla, že zahájila nové řízení proti Bulharsku zasláním formální výzvy, což je první fáze řízení o porušení právních předpisů.

V tomto případě Evropská komise vyzvala Bulharsko, aby plně dodržovalo nařízení o bezpečnosti dodávek plynu. Komise uvedla, že Bulharsko neoznámilo aktualizovaný plán preventivních opatření obsahující opatření, která mají být přijata k odstranění nebo zmírnění dopadu přerušení dodávek plynu. Termín, kdy tak učinit, byl březen 2023.

Komise rovněž uvedla, že zaslala doplňující výzvu ve stávajícím případu porušení právních předpisů týkajících se neúplného provedení směrnice Bulharska o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení.

Evropská komise uvedla, že Bulharsko má dva měsíce na to, aby odpovědělo na formální upozornění, jinak se Evropská komise může rozhodnout eskalovat případy zasláním odůvodněných stanovisek, což je druhá fáze procesu pro porušení práva.

Podle průzkumu se podnikatelské klima v Bulharsku do značné míry nezměnilo

Pravidelný měsíční průzkum Národního statistického úřadu zjistil, že manažeři viděli podnikatelské klima v Bulharsku v dubnu ve srovnání s březnem téměř beze změny.

Měsíční průzkumy na začátku tohoto roku zaznamenaly mírné zlepšení podnikatelského klimatu v Bulharsku poté, co ukazatel v první polovině roku 2020 klesl na pozadí pandemie Covid-19.

NSI 28. dubna uvedl, že ze čtyř dotázaných sektorů se ukazatele snížily v průmyslu a stavebnictví, v maloobchodě byly stejné jako v březnu, zatímco v sektoru služeb vzrostly.

Odvětvový ukazatel klesl o 1,4 procentního bodu, přičemž manažeři byli ve svých hodnoceních a očekáváních ohledně situace svých podniků rezervovanější.

Nicméně jejich předpovědi ohledně exportu a výrobní aktivity na příští tři měsíce byly příznivé, uvedl NSI.

Ukazatel ve stavebnictví se snížil o 1,3 procentního bodu, přičemž manažeři drželi horší očekávání pro příštích šest měsíců.

Ukazatel v maloobchodě byl stejný jako v březnu, přičemž prognózy manažerů na příštích šest měsíců byly optimistické a jejich očekávání ohledně objemu tržeb na příští tři měsíce zůstala příznivá.

V sektoru služeb se indikátor zvýšil o 2,3 procentního bodu. Očekávání manažerů ohledně obchodní situace jejich podniků v příštích šesti měsících se zlepšila a byli optimističtější, pokud jde o poptávku po službách v příštích třech měsících.

Bulharské státní svátky a prodloužené víkendy v roce 2024

V roce 2024 je v Bulharsku pět prodloužených víkendů.

Letos připadá 3. březen – Den osvobození na neděli, takže 4. březen bude výjimečným státním svátkem.

3. až 6. května je čtyřdenní státní svátek pravoslavných Velikonoc. 6. květen je Gergyovden a dnem bulharských ozbrojených sil, ale protože je pondělí, zákon nestanoví, aby po něm následoval další státní svátek.

24. květen, Den bulharského vzdělání a kultury a Den slovanského písma, je v pátek, tedy třídenní víkend.

6. září, Den sjednocení, je v pátek a 22. září, Den nezávislosti, je neděle, což znamená dva třídenní víkendy v daném měsíci.

Úplný seznam státních svátků v Bulharsku v roce 2024 je :

1. ledna: Nový rok

3. března: Den osvobození (státní den Bulharska)

4. března: Zvláštní státní svátek

1. května: Svátek práce

3. – 6. května: Pravoslavné Velikonoce

6. května: Gergyovden a den bulharských ozbrojených sil

24. května: Den bulharského vzdělání a kultury a Den slovanského písma

6. září: Den sjednocení

22. září: Den nezávislosti

23. září: Zvláštní státní svátek

1. listopad: Den bulharských osvícenců (svátek pouze pro vzdělávací instituce)

24. prosince: Štědrý den

25. prosince: Štědrý den

26. prosince: Druhý svátek vánoční