Vzdělání je lidské právo

Svět dnes slaví 4. Mezinárodní den vzdělávání a připomíná nám, že vzdělání je nezbytné jak pro vyvedení lidí z chudoby, tak pro uvolnění plného potenciálu každého člověka.

Podle článku 26 Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů (UDHR) „Každý má právo na vzdělání“ bez ohledu na původ, vyznání, barvu pleti nebo pohlaví.

Studenti z Nepálu se učí o svých základních lidských právech, včetně práva na vzdělání.
Studenti z Nepálu se učí o svých základních lidských právech, včetně práva na vzdělání.

Přestože Organizace spojených národů přijala Všeobecnou deklaraci lidských práv v roce 1948, dnes více než 258 milionů dětí a mládeže nechodí do školy. Méně než 40 procent dívek ze subsaharské Afriky dokončí nižší střední školu (6. až 9. ročník). Asi 617 milionů dětí a dospívajících neumí číst ani počítat.

Protože tyto dovednosti chybí, jsou jim také upírána mnohá další práva, jako jsou důstojné pracovní podmínky a mzdy, příležitost uživit své rodiny a znalosti, které potřebují k tomu, aby požadovali stejnou spravedlnost podle zákona.

Youth for Human Rights International věří, že výchova k lidským právům je klíčem k tomu, aby se právo na vzdělání a všech 30 lidských práv stalo skutečností – protože ti, kdo rozumí právům zakotveným v UDHR, budou požadovat svá vlastní práva a budou bránit a chránit práva ostatní. Dobrovolníci Mládež pro lidská práva spolupracují s vládními orgány a občanskou společností na tom, aby byla výchova k lidským právům povinná.

Jedním z příkladů jejich prosazování je Kostarika, kde odhadem 8 procent dětí nemá přístup ke vzdělání a 65 procent dívek nedokončí střední školu.

Tyto statistiky klesají při popisu původních obyvatel země. V těchto komunitách je 30 procent negramotných. A v průměru domorodé děti dostávají pouze 3,6 roku školní docházky.

Mládež pro lidská práva ve spolupráci se zástupcem kostarického zákonodárného sboru Jorgem Luisem Fonsecou Fonsecou pomohla dosáhnout důležitého milníku pro kostarické děti. Pan Fonseca stál v čele návrhu zákona nařizujícího výchovu k lidským právům ve školách po celé zemi, který byl schválen v srpnu 2021.

„Věříme, že jsme významně přispěli ke kostarickému vzdělávacímu systému,“ řekl Fonseca. „International Youth for Human Rights International převzal iniciativu. Nyní mladí studenti budou vědět, která práva jsou jejich, jednoduše proto, že jsou lidskými bytostmi.“

V prosinci 2011 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, Deklaraci OSN o výchově a školení v oblasti lidských práv, která znovu potvrzuje, že „každý jednotlivec a každý orgán společnosti se bude snažit vyučováním a vzděláváním podporovat dodržování lidských práv a základních svobod“. A vyzývá členské státy, aby „zavedly výchovu a školení v oblasti lidských práv, například prostřednictvím jejich integrace do školních osnov a vzdělávacích programů“.

Youth for Human Rights International oceňuje všechny vlády, zákonodárce, nevládní organizace, pedagogy, aktivisty v oblasti lidských práv a dobrovolníky, kteří pracují na tom, aby se výchova k lidským právům stala skutečností, se zvláštním poděkováním svému hlavnímu sponzorovi, organizaci Church of Scientology International, za to, že jim umožnila poskytovat své sekulární vzdělávací materiály o lidských právech zdarma.

Pro více informací navštivte webové stránky Youth for Human Rights na adrese www.youthforhumanrights.org .

Oslava odkazu Nelsona Mandely v Dánsku

Mládež za lidská práva Dánsko oslavilo Mezinárodní den Nelsona Mandely prostřednictvím kreativních aktivit ke zvýšení povědomí o lidských právech.

Oslava odkazu Nelsona Mandely v Dánsku
Oslava odkazu Nelsona Mandely v Dánsku

Jen málo lidí zanechalo ve světě tak hlubokou a pozitivní stopu, že si zaslouží být oslavováni a uctíváni i dlouho poté, co odejdou. Nelson Mandela je jedním z nich.

Jako uznání jeho mimořádných úspěchů v oblasti lidských práv vyhlásila Organizace spojených národů (OSN) 18. červenec Mezinárodním dnem Nelsona Mandely. Při této příležitosti OSN vyzývá lidi z celého světa, aby podnikli kroky a inspirovali změny ve svých komunitách, stejně jako to udělal Mandela.

A Youth for Human Rights Denmark reagovalo na výzvu uspořádáním kreativní akce v srdci Kodaně a přimělo komunitu, aby uplatňovala svou svobodu projevu prostřednictvím hudby, malby a dalších uměleckých myšlenek, vše kolem tématu lidských práv.

Dobrovolníci také sdíleli vzdělávací materiály Youth for Human Rights International s veřejností, aby zvýšili povědomí o Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, od článku 1 „Všichni jsme se narodili svobodní a rovní“ po článek 30 „Nikdo nám nemůže vzít Vaše lidská práva.“

Komunita je zvána k účasti na tvůrčích aktivitách na podporu lidských práv.
Komunita je zvána k účasti na tvůrčích aktivitách na podporu lidských práv.

Na podporu rezoluce Valného shromáždění OSN z prosince 2011, která vyzývá členské státy, aby „zavedly výchovu a výcvik v oblasti lidských práv, například prostřednictvím integrace do školních a vzdělávacích osnov“, vyzvala Dánská mládež pro lidská práva kolemjdoucí, aby podepsali petici za lidskou výchova k právům skutečností a posun o krok blíže k jednomu z Mandelových snů, které představil Valnému shromáždění OSN dne 21. září 1998:

„Budu nadále doufat, že se v mé vlastní zemi a regionu, na mém kontinentu a ve světě objevil kádr vůdců, který nedovolí, aby byla některým z nich odepřena jejich svoboda, jako jsme byli my; že všichni by se měli proměnit v uprchlíky, jako jsme byli my; že každý by měl být odsouzen k hladovění jako my; že každý by měl být zbaven své lidské důstojnosti, jako jsme byli my.“