Robert Šlachta – Moderní sportovní hala pro Prahu

Robert Šlachta
Robert Šlachta

Praha potřebuje moderní sportovní halu, která by sloužila jak profesionálům, tak amaterům. Ale také mezinárodním soutěžím. Dobrým příkladem pro nás v tomhle může být třeba Vídeň.

Město Vídeň staví novou moderní sportovní halu o 13 000 m2, jakožto špičkové sportovního zázemí, které využijí domácí sportovci, jak profesionálové, tak organizovaná sportovní veřejnost, tak i zahraniční sportovci v rámci mezinárodních závodů. Zároveň město pojalo toto jako výzvu ohledně udržitelnosti a nové energetické koncepce, kdy se nová budova bude moct chlubit i udržitelnou energetickou koncepcí – kombinací fotovoltaiky, tepelného čerpadla a geotermální energie.

Toto vše se děje na místě bývalého sportovního stadionu Ferry-Dusika v druhém vídeňském okrese, který byl demolován a udržitelným způsobem demontován v roce 2021. Došlo zde k odstranění škodlivých materiálů i PVC podlah. Rozbitý beton a výkopová zemina budou podle města znovu využity a dřevěné části budou použity jako bednění pro nový vnější plášť.

Oproti tomu náš slavný „Rošičák“, kde jak bylo zmíněno cvičili sokolové, konala se fotbalová derby mezi Spartou a Slavií, ale nejčastěji sloužil jako základna všech atletům, resp. organizacím atletického svazu a všem příznivcům atletiky, tak zde „Na stadionu Evžena Rošického“, který vlastní Fotbalová asociace České republiky (FAČR), nikdo trénovat nemůže, jelikož to nedovoluje špatný technický stav objektu.

Myslím, že základní rozdíl je v iniciativě a v pozici vlastníka – ve Vídni je hlavní hybatelem město, u nás zcela objektivně vlastnické zájmy FAČR nebudou korespondovat se zájmy široké atletické veřejnosti a svazů. I FAČR se musí chovat jako řádný hospodář, tudíž cesta je pouze ve spolupráci a kombinace všech možností.

Návrhy byly veřejnosti představeny, zájem výstavby národního stadionu, kde má hlavní slovo fotbalové zázemí, dále výstavby menších stadionů či přímo realizace výstavby „Malého stadionu“ vedle přetlakové haly na Strahově. Podle vyjádření města Prahy je pozemek
ve vlastnictví magistrátu a výstavba stadionu by byla v souladu s územním plánem, dokonce existuje i studie celého území pro atletický stadion, což je docela zásadní.

Problematiku má v rukou nové zastupitelstvo, bohužel dodnes nemáme ani kompletní „vládu Prahy“, takže si asi ještě počkáme.

My jako Přísaha Praha bychom podpořili realizaci multifunkčního sportovního domu formou PPP projektu, území je již částečně adaptované na sportovní život a zároveň by se zachovala část bohaté historie, zájmy musí být částečně realizovány všech stran, tedy jak FAČR, tak sportovních klubů, atletického svazu a rozhodně města a jeho sportovní politiky do budoucna.

Projekt to bude nákladný, kdybychom chtěli realizovat podobný záměr jako Vídeň, jelikož by byl řádově větší o stadion a atletické zázemí.

Berme to jako ne ideální výchozí situaci z minulosti, kdy velké sportovní komplexy by měly být primárně ve vlastnictví měst, nikoliv soukromých vlastníků, byť jsou to spolky pro provozování sportovní činnosti či její zajišťování.

Řešením je jen dohoda všech stran a návrh Projektu PPP je částečným řešením pro jeho vysokou nákladovost.