Maďarské čerpací stanice zažalovaly vládu u Evropského soudu pro lidská práva

Skupinová petice 50 čerpacích stanic podaná u Evropského soudu pro lidská práva (Štrasburk) v reakci na nezákonné omezení cen benzínu maďarskou vládou

Evropský soud pro lidská práva (Štrasburk)
Evropský soud pro lidská práva (Štrasburk)

Maďarská vláda omezila cenu benzínu a benzínu na cenu 480 HUF (~ 1.2 EUR) v polovině listopadu 2021. Od té doby byl strop prodloužen do listopadu 2022 bez jakékoli konzultace se zúčastněnými stranami. Cenový strop je sotva polovina skutečné ceny na volném trhu.

V důsledku toho nyní čerpací stanice utrpí každý den vážné finanční škody prodejem pohonných hmot. Nemohou však zastavit nebo pozastavit svou činnost, protože maďarská vláda přijala dekret, který nutí čerpací stanice fungovat za každou cenu.

V této situaci podalo 50 čerpacích stanic společnou ústavní stížnost k Ústavnímu soudu Maďarska a nyní podalo svůj případ v Štrasburk. Majitele čerpacích stanic zastupuje Dániel Karsai, advokát se sídlem v Budapešti s lidská práva portfolia.

Štrasburský soud již rozhodl ve prospěch analogových žádostí, kde byla zisková marže snížena prakticky na nulu, přičemž zjistil, že takový právní předpis je v rozporu s právem na vlastnictví. Čerpací stanice jsou toho názoru, že jejich případ bude mít podobný výsledek, a to z následujících důvodů.

Podle názoru čerpacích stanic lze důvodně tvrdit, že maďarská vláda zneužila své zákonodárné pravomoci, kterou jí svěřuje základní maďarský zákon. Vláda stanovila cenové omezení na základě mimořádné situace COVID-19 a války v roce Ukrajina. Tyto mimořádné situace umožňují vládě přijímat nouzová nařízení bez účinné parlamentní kontroly.

Vláda navíc nerespektovala ani vnitrostátní právo, které stanoví, že pro jakýkoli zavedený cenový strop musí vláda poskytnout prostředky dostatečné ziskovosti pro dotčené podniky. Je třeba zdůraznit, že čerpací stanice byly nuceny přes noc vyhovět změně legislativy. Nedodržení může mít za následek správní pokutu ve výši 15.500 až 38.500 EUR.

Nejkrajnější formou zásahu do vlastnických práv žadatelů je povinnost bez náhrady předat provoz jejich čerpací stanice jinému registrovanému soutěžiteli. De facto k vyvlastnění může dojít jako forma trestu za nedodržení mimořádných nařízení vlády.

Maďarská legislativa je ve vážném rozporu s právem na vlastnictví, protože není poskytnuta žádná záruka, aby dotčené osoby znovu získaly kontrolu nad svými ztracenými podniky, a nejsou předepsány žádné podmínky pro odškodnění za jejich de facto vyvlastněnou půdu a podnikání.

„Očekáváme, že se ESLP bude dívat za hranice zdání; konstatovat, že maďarská legislativa připravila stěžovatele o plné využití jejich podnikatelských oprávnění a že to vedlo k bezprecedentní ztrátě jejich profesionální klientely, z nichž některé nechala vláda na pokraji bankrotu“ – říká pan Karsai.

„Věříme, že s ohledem na závažnost vládních omezení bude případ maďarských majitelů čerpacích stanic zpracován přednostně a bude přelomovým případem vedoucím k porušení Úmluvy ze strany Maďarska.“

Zde jsou nejnovější údaje o odpadních vodách – Koncentrace koronaviru v několika maďarských městech opět stoupá

V některých osadách opět dochází ke zvýšení koncentrace dědictví SARS-CoV-2 v odpadních vodách, uvedla NNK.

Mezi zkoumanými městy vykazují vzestupnou tendenci Budapešť, Békéscsaba, Eger, Székesfehérvár, Szolnok, Szombathely a Zalaegerszeg. Téměř polovina odběrných míst se vyznačuje stagnací, zatímco v osadách v okolí Budapešti (Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi a Százhalombatta), Pécsi a Veszprému pokles pokračoval. Koncentrace dědičnosti SARS-CoV-2 v odpadních vodách jsou na většině míst odběru vzorků ve zvýšeném rozmezí.

Cestovní omezení skončila a mezinárodní cestovní ruch by letos mohl hodně poskočit

Nejnovější údaje Světové organizace cestovního ruchu OSN (UNWTO) předpovídají velký průlom: expertní očekávání předpovídají průměrný 55 procentní nárůst celosvětového cestovního ruchu do roku 2022 po loňském 4procentním nárůstu.

I když je předpokládaných 645 milionů turistů na letošní rok stále méně než polovina z téměř 1,5 miliardy v roce 2019, rok před vypuknutím epidemie koronaviru se letos očekává prudký nárůst turistického ruchu a výrazné oživení poptávky po hotelech.

očekávany vyvoj turistiky
očekávany vyvoj turistiky

Rada Evropské unie od února výrazně uvolňuje cestovní omezení a spojuje je s ochranou individuálních turistů. Další liberalizace se očekává ve Společenství ve druhém čtvrtletí a země na ostatních kontinentech se přidají k zavedení omezení do značné míry. Podle Mette Frederiksen , dánská premiérka, minulý týden oznámila, že Dánsko bude první zemí EU, která od 1. února úplně zruší omezení týkající se Covid-19 . Na globální úrovni bude tento proces samozřejmě trvat ještě dlouho, přičemž posledními zmírňujícími aktéry budou země asijsko-oceánského regionu, což zase zásadním způsobem přispěje k obnovení důvěry v cestování.

„Na mezinárodní úrovni letos počet příjezdů turistů podle konzervativních očekávání dosáhne 645 milionů a v roce 2023 může opět překročit hranici jedné miliardy,“ zdůrazňuje Márton Takács , vedoucí poradenského byznysu Moore Hotel and Tourism. .

V roce 2022 bude katalyzátorem číslo jedna pro návrat k cestování zásadní uvolnění cestovních omezení v jednotlivých zemích. Dosažení úrovně 1,5 miliardy v roce 2019 však bude trvat minimálně další dva roky: 64 procent expertů dotazovaných UNWTO to považuje za reálné nejdříve v roce 2024. Rychlejší růst je v současnosti omezován řadou faktorů, včetně náročného ekonomického prostředí, včetně celosvětově prudce rostoucí inflace.

Počet zahraničních turistů v letošním roce by mohl být již 645 milionů
Počet zahraničních turistů v letošním roce by mohl být již 645 milionů

Domácí efekty

„Vznikající mezinárodní turistické prostředí, které postupně ruší cestovní omezení, bude mít jasný dopad i na Maďarsko: Očekáváme výrazné zlepšení především ve výkonnosti budapešťského hotelového trhu, ale také ve výkonnosti venkovských hotelů, které rovněž přijímají zahraniční hosty.I když budeme v roce 2019 ještě daleko od vrcholné výkonnosti hotelového trhu, mohou účastníci trhu s oprávněným optimismem utnout i letošní rok,“ dodal expert Moore Hungary.

V loňském roce panovala na Maďarském hotelovém trhu ostrá dichotomie: zatímco v první polovině roku dosahovaly venkovské hotely vynikajících výkonů i v obdobích nabitých uzavírkami a rekordních výkonů v letní sezóně. Do té doby se podle údajů z trhu začaly hotely v Budapešti nacházet až od konce léta. Zlepšující se mezinárodní prostředí a další uvolňování cestovních omezení nyní vytváří šanci, že tato dualita konečně hodně odezní.