Indonéské odbory podepisují politiku nulové tolerance vůči násilí a obtěžování ve společnostech

Indonéské odbory podepisují politiku nulové tolerance vůči násilí a obtěžování ve společnostech
Indonéské odbory podepisují politiku nulové tolerance vůči násilí a obtěžování ve společnostech


10. srpna 2022
Indonéské odbory svolaly schůzky v rámci sociálního dialogu se zaměstnavateli, aby vyjádřily svůj pevný závazek vůči Úmluvě ILO č. 190 o odstranění násilí a obtěžování ve světě práce.

Pod vedením ženského výboru Rady IndustriALL Indonesia se uskutečnilo pět setkání v oblasti sociálního dialogu se zaměstnavateli a 38 společností podepsalo s příslušnými odbory politiku nulové tolerance násilí a obtěžování.

Podle politiky nulové tolerance se zaměstnavatelé a odbory zavazují odmítnout jakékoli formy násilí a obtěžování ve světě práce, včetně stálých zaměstnanců, smluvních zaměstnanců, externích zaměstnanců a dalších.

Zaměstnavatelé a odbory se dále dohodli na vytvoření týmu, který se bude zabývat stížnostmi na sexuální násilí a obtěžování. Úkolem týmu je zdůraznit, že oběti násilí a obtěžování mají právo podávat stížnosti a měla by jim být poskytnuta plná ochrana z hlediska bezpečnosti, soukromí a psychologické podpory.

„ Tato politika nulové tolerance je dobrým výchozím bodem spolupráce mezi zaměstnavateli, odbory a vládou. Věříme, že společný výbor nás povede k lepší ochraně našich členů ve světě práce, i když je to ještě dlouhá cesta,“

řekla Ira Laila Budiman, předsedkyně ženského výboru IndustriALL Indonesia.

„Tato politika, která podporuje vytvoření společných mechanismů stížností, je dobrým příkladem, který by snad mohl být napodoben odbory v jiných zemích. Společné postupy prevence a podávání stížností a mechanismy zahrnující odbory se ukázaly jako účinnější a nestrannější a pracovníci, kteří se cítili lépe chráněni, jim více důvěřují,“

řekla Armelle Seby, ředitelka IndustriALL pro genderové a nemanuální pracovníky.
V roce 2019 indonéská vláda podpořila přijetí Úmluvy ILO 190 na stoleté Mezinárodní konferenci práce. Navzdory různým výzvám odborů a organizací občanské společnosti však vláda úmluvu dosud neratifikovala. Webová stránka MOP ukazuje, že indonéská vláda předložila Úmluvu 190 příslušnému orgánu k posouzení.

Zdroj: https://www.industriall-union.org/indonesian-unions-sign-zero-tolerance-policy-on-violence-and-harassment-with-companies