Při nedostatku čipu ovlivňujícím nabídku automobilů si 93% myslí, že je to velký problém

Průzkum Automotive News o přetrvávajícím nedostatku polovodičových čipů potřebných pro elektronické systémy nových vozidel zjistil téměř všeobecné obavy.

Při nedostatku čipu ovlivňujícím nabídku automobilů si 93% myslí, že je to velký problém
Při nedostatku čipu ovlivňujícím nabídku automobilů si 93% myslí, že je to velký problém

Nový průzkum provedený minulý měsíc společností Automotive News o globálním nedostatku čipů zjistil, že téměř každý v automobilovém průmyslu si myslí, že je to velký problém.
Podle průzkumu dnes 53 procent oslovených uvedlo, že čipy vyráběné ze zemí mimo USA, a 55 procent hledá alternativní zdroje čipů mimo zemi.
Ke změnám samozřejmě dochází od dočasných výrobních pauz a přechodu k modelům, které jsou buď velmi žádané, nebo vyžadují méně čipů.
Automobilový průmysl si plně uvědomuje, jak špatný je současný nedostatek čipů. Neoficiálně je to na chvíli jasné. Například generální ředitel Fordu Jim Farley nedávno řekl, že nedostatek čipů je „možná největším šokem v zásobování“, jaký kdy viděl. Společnost Automotive News použila tento citát v novém průzkumu výrobců automobilů a dodavatelů s názvem Zkoumání nedostatku globálních čipů, který nám dává spoustu údajů z průzkumu, abychom podpořili pocit, že se jedná o velký, velký problém.

Při nedostatku čipu ovlivňujícím nabídku automobilů si 93% myslí, že je to velký problém
Při nedostatku čipu ovlivňujícím nabídku automobilů si 93% myslí, že je to velký problém

Snad nejpřekvapivějším číslem průzkumu je, že pouze – ano, pouze – 93 procent respondentů uvedlo, že si myslí, že nedostatek čipů bude mít vážný dopad na automobilový průmysl. Průzkum byl proveden před měsícem, než nedávné odhady odhalily dopad tohoto nedostatku na automobilový průmysl na ztrátu tržeb v letošním roce 110 miliard dolarů. Ale i v lednu se odhady pohybovaly kolem 50 miliard dolarů, což zjevně nebylo dostatečně závažné pro 7 procent respondentů.

Existuje také pocit, že se nedostatek čipů po většinu zbytku roku natáhne. Téměř tři čtvrtiny respondentů, 72 procent, uvedly, že očekávají, že krize nedostatku čipů ovlivní toto odvětví po dobu nejméně šesti měsíců.

Při nedostatku čipu ovlivňujícím nabídku automobilů si 93% myslí, že je to velký problém
Při nedostatku čipu ovlivňujícím nabídku automobilů si 93% myslí, že je to velký problém

Jen připomínáme, že nedostatek čipů používaných v automobilech, počítačích a dalších výrobcích byl způsoben celosvětovou poptávkou po elektronickém zboží, která se zintenzivnila kvůli pandemii koronavirů, spolu s nedostatečným plánováním dodavatelského řetězce a problémy s počasím. Jak upozornil New York Times, nové vozidlo může mít na palubě až 100 těchto polovodičových čipů; používají se (a potřebují) v součástech od dotykových obrazovek po přenosy.

I když v USA vyvstaly snahy o zahájení výroby více polovodičů, nově navrženým závodům bude nějakou dobu trvat, než se začnou vyrábět a vyrábět čipy. Průzkum nám poskytuje určitý pohled na to, kam automobilky a dodavatelé dostávají své čipy nyní: 53 procent je dnes dostává ze zemí mimo USA a 55 procent hledá zdroje pro čipy ze zemí mimo USA v budoucnu. Čtyřicet osm procent uvedlo, že by raději nakupovalo čipy od domácích dodavatelů.

Respondenti průzkumu si byli poněkud nejistí, na které segmenty odvětví bude nedostatek nejvíce zasažen. Polovina (49 procent) uvedla, že to budou automobilky, zatímco 30 procent věří, že nejvíce zasaženi budou prodejci a maloobchodníci, a 23 procent uvedlo, že to budou dodavatelé.

V automobilce Groupe PSA očekávají v personální oblasti stabilitu

trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia
trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia

Ve výhledu dvou až tří let v Groupe PSA Slovakia nepočítají s propouštěním, ale ani masivním přijímáním nových zaměstnanců.

TRNAVA. Trnavská automobilka Groupe PSA Slovakia počítá v příštích dvou až třech letech se stabilní zaměstnaností bez větších výkyvů. Pokračovat bude v trendu posilování řádu na trvalý pracovní poměr, ustupovat bude od spolupráce s pracovními agenturami.

Ani více, ani méně

„Nebudeme potřebovat méně lidí, ale nebudeme stavy ani dramaticky navyšovat,“ řekl personální ředitel automobilky Ľubomír Kollár, který očekává v personální oblasti stabilitu. Zásadní vliv na počet zaměstnanců nebude mít ani postupné zavádění výroby vozidel s elektrickými motory.

„Na těchto autech je méně Montážní práce, co se týče motoru, ale na druhé straně je třeba vyrobit baterie. Takže nové technologie nějakou práci škrtají, ale něco zase přinášejí, „dodal Kollár. V této souvislosti zdůraznil potřebu vzdělávání lidí, protože pro práci s bateriemi potřebují certifikát, že mohou pracovat na elektrickém zařízení.

Překonají loňský rok?

Groupe PSA Slovakia zaměstnává v Trnavě 4 500 lidí, z toho 4 250 pracovních postů přímo souvisí s výrobou. Průměrná mzda výrobních zaměstnanců v podniku dosáhla v minulém roce 1 177 eur, celková průměrná mzda, bez započítání managementu, 1 557 eur.

Trnavská automobilka vyrobila v minulém roce 352 007 vozů, což je v její třináctileté historii rekordní číslo. Pokud se v tomto roce nic zásadního na trhu neděje, tak podle jejího mluvčího Petra Švece bude rok 2019 nad úrovní toho minulého.

Postupné a bezpečné spouštění výroby v automobilce Groupe PSA Slovakia v kontextu obnovení obchodních aktivit

 • posíleny zdravotní opatření byly aplikovány před opětovným zahájením výroby s dobrovolnou účastí zaměstnanců a konzultovány s odbory
 • realizován byl audit, který je garancí úplné implementace přísných hygienických opatření v 100% všech výrobních, obchodních i vývojových kapacitách skupiny
 • postupné a bezpečné obnovení výroby v kontextu postupného rozběhu prodeje
Postupné a bezpečné spouštění výroby v automobilce Groupe PSA Slovakia v kontextu obnovení obchodních aktivit
Postupné a bezpečné spouštění výroby v automobilce Groupe PSA Slovakia v kontextu obnovení obchodních aktivit

Trnava, 4. května 2020 – „Ochrana našich zaměstnanců a ochrana společnosti jsou dvě nehmotné zásady řízení našich aktivit. Rozšířený standard hygienických opatření nabízí našim zaměstnancům vysokou úroveň ochrany a je prvním kritériem pro restart výroby. Jelikož produkce je závislá od oživení obchodní činnosti, která je naším druhým kritériem, postupně a v bezpečných podmínkách přistupujeme k obnovení systému výroby automobilů pro naše zákazníky. Těmito dvěma kritérii se budeme řídit v následujících týdnech a měsících, „řekl Yann Vincent, viceprezident Groupe PSA.

Stellantis
Stellantis

„Během vynuceného zastavení produkce v trnavské automobilce jsme implementovali posíleny hygienická opatření. Tento standard byl sestaven ve spolupráci se Zdravotní službou a konzultován s odbory. Díky tomuto kolektivnímu úsilí, které bylo potvrzeno externím auditem, budeme už tento týden krok za krokem realizovat některé přípravné práce. Jejich cílem je, abychom mohli znovu rozjet produkci a pokračovat ve výrobě úspěšných modelů Peugeot 208, jeho elektrické verze e-208 a modelu Citroën C3. O detailech dalšího vývoje budeme informovat 7. května, „říká zástupce generálního ředitele a ředitel výroby Martin Džammú.

Stellantis-FCA-PSA
Stellantis-FCA-PSA

Od začátku krize způsobené onemocněním Covid-19 byla prioritou Groupe PSA ochrana jejích zaměstnanců a zachování budoucnosti společnosti. Výrobní centra Groupe PSA i během zastavení produkce implementují standard posílených hygienických opatření ve výrobě, administrativě, výzkumu, vývoji a prodejní síti. Tento standard, sestavený ve spolupráci se Zdravotní službou a odbory byl předmětem důsledného auditu. Kromě toho interní „auditoři protokolu“ budou odpovídat za každodenní ověření uplatňování přísných zdravotnických opatření a provádění nápravných opatření, pokud je to nutné.

Postupné spuštění přípravných prací a výroby za přísných hygienických opatření se uskuteční v nejbližších týdnech. První vlna částečného otevírání závodů a realizace přípravných prací začne ve dnech mezi 4. a 11. květnem (od 11. května ve Francii), s přihlédnutím k situaci na trhu (návrat k běžnému životu, znovuotevření prodejen aut a poptávka po jednotlivých modelech).

Tímto postupným a zodpovědným přístupem Groupe PSA chrání tak své zaměstnance jako i klientů a zároveň zajišťuje udržitelnost svého podnikání.

Zavedené opatření:

 • pokud je to možné, upřednostňování individuální dopravy, pokud se vozí v autě více kolegů, nebo v případě hromadné dopravy třeba dodržovat pokyny (omezený počet cestujících, nastupování přes zadní dveře)
 • měření teploty na vstupu do závodu a samo-pozorování symptomů
 • poskytnutí roušek a dezinfekčních gelů
 • nošení brýlí a roušek v areálu automobilky
 • respektování vzdáleností mezi lidmi v rámci celé automobilky včetně oddychových, zda kuřáckých zón, …
 • ponechávání otevřených dveří (kromě protipožárních), abychom se vyhnuli potřebě chytání klik
 • časté čištění nástrojů a pracovního místa
 • čekací doba v případě jakýchkoliv dílů, které nejsou zhotoveny v závodě PSA
 • přizpůsobení pracovní doby, aby nedocházelo ke střetu pracovníků při výměně změn

Aktuálně vytváří automobilka kolem 4.500 pracovních postů. Začátkem roku 2017 se úspěšně rozběhla tzv. čtvrtá, víkendová pracovní změna. Včetně dodavatelů generuje tento výrobce aut na Slovensku téměř 20.000 pracovních postů.

Celková investice koncernu na Slovensku už přesáhla 1,2 miliardy EUR. V Trnavě se aktuálně vyrábí nový model Peugeot 208, který se stal Evropským autem roku 2020. Automobilka poprvé v historii nabízí i elektrickou verzi e-208. Od září 2016, exkluzivně jen na Slovensku, vyrábí i nový Citroën C3.

Sunderland je přístavní město v Tyne and Wear v Anglii

Sunderland je přístavní město v Tyne and Wear v Anglii
Sunderland je přístavní město v Tyne and Wear v Anglii

Sunderland je přístavní město v Tyne and Wear v Anglii. Nachází se 12 mil severovýchodně od Durhamu a 10 mil jihovýchodně od Newcastle upon Tyne, v ústí řeky Wear.

Historicky v hrabství Durham existovaly tři původní osady u ústí řeky Wear na místě současného Sunderlandu. Na severní straně řeky byl Monkwearmouth osídlen v roce 674, kdy král Ecgfrith z Northumbrie udělil půdu Benediktovi Biscopovi, aby založil klášter Monkwearmouth. V roce 685 Ecgfrith dále udělil Biscop zemi sousedící s klášterem na jižní straně řeky. Vzhledem k tomu, že řeka odděluje tuto zemi od klášterní komunity, byla od nynějška označována jako „země slunce“ a vyrostla by jako rybářská osada, než byla roku 1179 udělena listina. Na západ od středověké vesnice Sunderland na jižním břehu byl v roce 930 založen Bishopwearmouth.

Sunderland
Sunderland

Sunderland rostl jako přístav a obchodoval s uhlím a solí. Lodě se začaly stavět na řece ve 14. století. V 19. století absorboval přístav Sunderland Bishopwearmouth a Monkwearmouth kvůli rostoucímu ekonomickému významu přístavů pro stavbu lodí. Po úpadku tradičních průmyslových odvětví na konci 20. století se oblast rozrostla v obchodní centrum pro automobilový průmysl, vědu a technologii a sektor služeb.

Sunderlandu
Sunderlandu

Bede, někdy nazývaný otcem anglické historie, zahájil svou klášterní kariéru v klášteře Monkwearmouth v Sunderlandu, než se v roce 685 přestěhoval do nově založeného kláštera Jarrow (tyto kláštery společně tvořily dvojí opatství Monkwearmouth-Jarrow). Zdá se tedy pravděpodobné, že se narodil v Sunderlandu nebo v jeho blízkosti. Ve skutečnosti Bede později napsal, že byl „ácenned na sundorlande þæs ylcan mynstres“ (narozený v oddělené zemi stejného kláštera); zde se „Sundorlande“ překládá doslovně jako „samostatná země“, ale mohl by odkazovat na vesnici Sunderland. Alternativně je možné, že Sunderland byl později pojmenován na počest spojení Bedeho s touto oblastí lidmi známými s tímto jeho prohlášením.

Osoba ze Sunderlandu je někdy známá jako Mackem. Jelikož však tento termín vznikl až počátkem 80. let, jeho použití a přijetí obyvateli Sunderlandu, zejména u starších generací, není univerzální. Najednou se lodě postavené v Sunderlandu nazývaly „Jamies“, na rozdíl od lodí z Tyneside, které byly známé jako „Geordies“, i když v případě „Jamie“ není známo, zda to bylo někdy rozšířeno na lidi.