Fashions with Flair by Clearwater Community Volunteers

17. výroční módní přehlídka Fashion with Flair Silent Auction & Fashion Show sponzorovaná komunitou Clearwater Volunteers je významný podzimní společenská akce, která těží z místních dětských charit a Winter Wonderland, každoročního kouzelného centra Holiday Family Festival a jízdy autem a jídlem.