ceny mouky z mlýna Kelč – Mlýn Kelč spol. s.r.o. Petr Vavřík Tel.: +420 571 641 105

Mlýn Kelč spol. s.r.o. Petr Vavřík Tel.: +420 571 641 105
Mlýn Kelč spol. s.r.o. Petr Vavřík Tel.: +420 571 641 105

Tak jak jsem vám slíbila, měla jsem schůzku s majitelem mlýna Kelč. Moc hezky jsme si popovídali, ale radostně jsem rozhodně neodjížděla. Je to člověk znalý a kompetentní k tomu, aby mi dal potřebné informace. To, co se kolem nás děje, je totiž velký prů…r a jedna obrovská lež. Ta dobrá zpráva je, že Kelč, mele jen naše domácí obilí.Mouku má kvalitní. A ještě jedna dobrá zpráva – ceny jsou tam příznivé.

Ale všechno ostatní, už je velký problém a nehorázný bordel. Ale za to nemůže ani mlynář, ani mlýn.
Například to, že UA obilí máme velké zásoby. A naše úroda, která se v mlýnech zpracovává, je z roku 2021. Úroda 2022 je zatím ve skladech. Otázka 1. Proč kupujeme cizí obilí, když svého máme nadbytek???? UA Obilí je navíc opravdu s pesticidy a plísněmi a to může poškodit zdraví. Tvrdí odborníci. No a co je další problém, UA obilí vykoupilo Španělsko, které je velkým dovozcem vepřového masa k nám. Nemusí se používat obilí na mouku, aby se k nám dostalo na talíř, ale krmí se s ním zvířata. Tedy čekejme tyto látky v mase, které se k nám ze Španělska hojně dováží. A jsme u rozuzlení naší hádanky. Proč nemáme naše české vepřové maso? Protože když náš dovozce koupí levnější krmivo, tedy obilí může také levněji prodávat. Ještě přesněji řečeno, už nám i prodává. Naši chovatele už dlouho nemají šanci na produkci masa vydělat.
A co naši zemědělci, na polích, kteří na podzim zaseli ozim? Tu informaci také mám. Řada z nich zaorává obilí, jako zelené hnojivo do pole, protože si umí spočítat, že když za 3 měsíce začne sklizeň 2023 a ve skladech leží obilí ze sklizně 2022 NEMAJÍ ŠANCI PRODAT. A to je ta zpráva, co byla na seznamu, že se obilí místních pěstitelů bude pálit. Ano, osobně jsem tu zprávu četla. Tak tu sedím a chce se mi nad tím naším slavným hospodářstvím brečet. No a hádanka č. 2.? Když už teda máme plné sklady našeho obilí, a přesto kupujeme cizí, ale zato s jedy a plísněmi, i když levněji? Proč do té mouky kurnik šopa drát, musíme s…át ještě hmyz???? Který už začínají naši podnikatelé chovat, nebo líhnout. Bože, hrozná je jen ta představa. To vám hlava fakt nebere. Odjížděla jsem ze mlýna a zamávala nas..nému mlynáři na rozloučenou. Jedna z jeho otázek byla…..PROČ JÁ JSEM TEN MLÝN VLASTNĚ KUPOVAL?
A já se mu vůbec, ale vůbec nedivím, že se ptá.

Tak alespoň vám tu dám ty ceny mouky z Kelečského mlýna. Mimochodem se tam u nich v prodejně, dveře netrhnou.

 

Mlýn Kelč spol. s.r.o. Petr Vavřík
Adresa: Kelč 156, 75643 Kelč
Tel.: +420 571 641 105, E-mail: mlynkelc@quick.cz

Ceny mouky z mlýna Kelč
Ceny mouky z mlýna Kelč

jak vypadá Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze

Dominantu náměstí Jiřího z Poděbrad tvoří mimořádná stavba chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně z let 1928 – 1932, dílo významného architekta slovinského původu Josipa Plečnika
Dominantu náměstí Jiřího z Poděbrad tvoří mimořádná stavba chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně z let 1928 – 1932, dílo významného architekta slovinského původu Josipa Plečnika

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze je největší náměstí v městském obvodu Prahy 3 a bylo založeno již v roce 1896. Dříve toto náměstí neslo název náměstí krále Jiřího. Současné pojmenování získalo toto náměstí v roce 1948. Hlavní plochu zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad. Dominantu náměstí tvoří mimořádná stavba chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně z let 1928 – 1932, dílo významného architekta slovinského původu Josipa Plečnika. Náměstí lemují činžovní domy s bohatou architekturou plnou věžiček a soch, především z první poloviny 20. století.

Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.
Hlavní plochu náměstí Jiřího z Poděbrad zaujímá městský park, vytvořený v 19. a 20. století na místě původních zahrad.

Filipíny Baguio City – Změna kurzu města k čestnosti a morálním hodnotám: Technologie růstu morálních hodnot Jorge Perez de Tagle

Baguio Organization and Leadership Development, (BOLD) program pro město.
Baguio Organization and Leadership Development, (BOLD) program pro město.

Inspirativní vize je vždy příjemná. Ale znovu: „Jak?“ Dějiny jsou plné diktátorů a demagogů, kteří vyslovili vizi, ale přivedli lidi ke katastrofě. Napadá mě Adolf Hitler z nacistického Německa. Proč/jak přivedl svůj lid ke katastrofě, světové válce, holocaustu a nevýslovné bídě a utrpení?

Samotný první krok vize, ale bez hodnot zdravého rozumu pro vyšší dobro, se může snadno stát pro své obyvatele katastrofální. Baguio City, stejně jako většina měst na Filipínách a v rozvojovém světě, nemělo nedostatek dobrých rozvojových programů a projektů růstu.

Jorge Perez de Tagle činnost nadace Cesta ke štěstí na Filipínách
Jorge Perez de Tagle činnost nadace Cesta ke štěstí na Filipínách

Co se stalo? Proč bylo město na katastrofálním kolizním kurzu environmentální a sociální degradace? Proč se Filipíny, kdysi perla Orientu, druhá po Japonsku, propadly do útlumu chudoby a zaostalosti?

Společný závěr lidí z ulice a sociálních vědců je správný: je to kultura korupce, obviňování, bezmoci, malého myšlení a nedostatku hrdosti jako lidu. To lze vysledovat ve filipínské 500leté historii zahraničního okupačního rasismu, autokratického potlačování/nadvlády a stovek tisíc, ne-li milionů zabitých v nahromaděných válkách, nemocech, hladomoru a genocidních masakrech. Účelem dějin je však pochopit a umožnit člověku povstat a poučit se z nepokojů minulosti. Nemělo by se používat jako berlička k neustálému ospravedlňování přítomnosti.

Jorge Perez de Tagle činnost nadace Cesta ke štěstí na Filipínách
Jorge Perez de Tagle činnost nadace Cesta ke štěstí na Filipínách

Průvodce zdravým rozumem o 21 předpisech v knize Cesta ke štěstí nabízí praktickou a nenáboženskou srozumitelnost, která ovlivňuje život, rodinu, organizaci a společnost. 21. předpis a výsledná schopnost vzkvétat a prosperovat přináší ovoce praktickým způsobem, který je měřitelný a dosažitelný ve světě. Viz www.TheWayToHappinessPhilippines.org

Odpověď na otázku, co se stalo s Filipínami, konkrétně s Baguio City jako příklad: V tom spočívá malé myšlení a nedostatek morálních hodnot. Základem problému jsou hodnoty, které ohrožují integritu člověka a vedou ke korupci, bezmoci, spokojit se s málem a věřit, že si to zasloužíme.

Odpověď spočívá v nedostatku morálních hodnot ​​a v kompromisu přijímání eticky pokleslých řešení. Jak poznáte, že někdo kompromituje své morální hodnoty? Jednoduché, uvidíte zředěné výsledky. Město a země se rozvinuly, ale zdaleka se neblíží svému potenciálu ve srovnání s jinými městy a zeměmi. Zůstalo pozadu. Plně konfrontovat realitu takovou, jaká je, bez obviňování nebo lítosti z minulosti, ale s plnou odpovědností za sebeurčení v přítomnosti; toto je klíč, který odemyká dveře.

Jak budete měřit svůj život?

Profesor a autor Harvard Business School Clayton Christensen klade podobné otázky o kritické roli vize a hodnot v životě ve svém článku  https://hbr.org/2010/07/how-will-you-measure-your-life ?

Christensen klade svým studentům tři základní otázky: „Za prvé, jak si mohu být jistý, že budu ve své kariéře šťastný? Zadruhé, jak si mohu být jistý, že se mé vztahy s manželem a rodinou stanou trvalým zdrojem štěstí? Za třetí, jak si mohu být jistý, že zůstanu mimo vězení?…jak žít život bezúhonnosti“

Opravdová radost a opravdové štěstí jsou cenné. Jestliže člověk nepřežívá, nemůže dosáhnout radosti ani štěstí.
Opravdová radost a opravdové štěstí jsou cenné. Jestliže člověk nepřežívá, nemůže dosáhnout radosti ani štěstí.

Na konci dne, o co jde? Aby starosta Magalong úspěšně transformoval a rehabilitoval město Baguio, dívá se na své vlastní životní zkušenosti; jak osobní charakterové hodnoty jsou maják a Polárka, které ho vedou. Použití stejného vzorce pro Baguio znamená implementaci jeho 15bodové transformační agendy, která je založena na konkrétních hodnotách a zásadách zdravého rozumu. Změňte srdce a mysl, které posilují hodnoty občanů Baguio. Žijte život v bezúhonnosti a disciplíně, abyste dosáhli svých velkých vizí. Díky tomu stojí život za to.

Cesta ke štěstí (DVD) Tento film je strhující vizuální prezentací Cesty ke štěstí, která je průvodcem na cestě k lepšímu životu od L. Rona Hubbarda.
Cesta ke štěstí (DVD) Tento film je strhující vizuální prezentací Cesty ke štěstí, která je průvodcem na cestě k lepšímu životu od L. Rona Hubbarda.

Jorge „Jerry“ Perez de Tagle, žije v USA a na Filipínách, je autorem a konzultantem pro řízení změn pro soukromý a veřejný sektor. Vyučoval na Syracuse University v New Yorku a má doktorát v oboru sociální změny, Honoris Causa, a je kandidátem PhD v oboru organizačního rozvoje. V roce 2009 byl jedním z 10 vynikajících podnikatelů a nyní je národním předsedou nadace The Way to Happiness Philippines Foundation a je viceprezidentem pro globální dosah: území  USA-Asie a Tichomoří  u Federace filipínské americké obchodní komory USA. jerrypdt@gmail.com

Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215

Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215
Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215

Delirest services s.r.o.
IČO: 00642215
Z. KAPITÁL: 52.0 milionů Kč
SCHRÁNKA: 5n84tf9
DIČ (DPH): CZ699002587, Detail plátce DPH
ADRESA: Jankovcova 1603/47a, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha

TASTAVIT s.r.o. , Praha IČO 06918417

Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215
Delirest services s.r.o. , Praha IČO 00642215

TOMI DP, S.R.O. , PRAHA IČO 28675304

Remco Group s.r.o. , Praha IČO 29051151

Datum vzniku a zápisu 1. leden 1992
Spisová značka C 694/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Delirest services s.r.o.
Sídlo Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha
Identifikační číslo 00642215
Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání hostinská činnost
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona: výroba potravinářských a škrobárenských výrobků zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Statutární orgán
Jednatel
Zuzana Volková
Praha
Den vzniku funkce: 17. červenec 2017
Jednatel
MICHAL DEBRECÉNI
Praha
Den vzniku funkce: 1. listopad 2019
Počet členů 2
Způsob jednání
Za společnost jednají vždy dva jednatelé společně.
Společníci
Společník
CEE Catering HoldCo Korlátolt Felelősségű Társaság
Registrační číslo: Cg. 01-09-406448
Varjúháj utca 1., 1112 Budapešť, Maďarská republika
Podíl: Vklad: 52 000 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Podíl má zástavní právo.
Více najdete na justice.cz.
Základní kapitál 52 000 000,-Kč

Oslava 50. výročí Scientologického hnutí dobrovolných duchovních

Scientologičtí dobrovolní duchovní se sešli na Times Square, aby oslavili 50. výročí hnutí.

Times Square zářilo, když se scientologičtí dobrovolní duchovní ve svých zářivě žlutých bundách dostali do centra pozornosti v srdci Manhattanu. Shromáždili se, aby přijali kongresovou proklamaci na počest L. Rona Hubbarda k 50. výročí hnutí Volunteer Ministers a jeho odkazu pomoci.

Kongresová proklamace prezentovaná na Times Square v New Yorku na počest L. Rona Hubbarda a 50. výročí hnutí Volunteer Ministers, kterou vytvořil
Kongresová proklamace prezentovaná na Times Square v New Yorku na počest L. Rona Hubbarda a 50. výročí hnutí Volunteer Ministers, kterou vytvořil

New York má klíčovou roli v historii dobrovolných duchovních, náboženské sociální služby, kterou pan Hubbard vyvinul. Právě zde v roce 1973 provedl sociologickou studii a objevil dramatické zhoršení hodnot ve městě. Předpověděl, kam kultura směřuje: bující nemorálnost, násilí jako sport a nakonec politika terorismu. Zasáhl tím, že vymyslel hnutí, které by mohlo zastavit úpadek tím, že do společnosti vštípí hodnoty zpět na základní úrovni.

To byl zrod programu Scientologických dobrovolných duchovních. Pan Hubbard poskytl dobrovolným duchovním  Scientologickou příručku obsahující technologii, kterou se kdokoli mohl naučit a použít k obnově hodnot a posílení pravomocí lidí pomoci sobě, svým rodinám a komunitám. Tyto materiály jsou nyní dostupné prostřednictvím 19 online kurzů Nástroje pro život poskytovaných zdarma v 18 jazycích prostřednictvím webové stránky Scientologie .

Bylo to znovu v New Yorku, téměř o tři desetiletí později, po teroristických útocích na Světové obchodní centrum, kdy se hnutí prosadilo, přičemž dobrovolní duchovní z New Yorku a celé země poskytli naléhavě potřebnou pomoc New Yorku. první respondenti.

Teroristický útok z 11. září znamenal pro hnutí Dobrovolných duchovních zlom.
Teroristický útok z 11. září znamenal pro hnutí Dobrovolných duchovních zlom.

Jak je popsáno v  The New York Times :  „Uprostřed tváří šedých smutkem a špínou jsou jejich svěží, dokonce se usmívají. Mezi zčernalými uniformami a zašpiněným vybavením jsou jejich žlutá trička zářivými bójemi.“

„Kdykoli se kolem pozůstatků Světového obchodního centra rozkládá více než 100 dobrovolných duchovních ze Scientologické církve. …Když se záchranáři vypotácejí z trosek, duchovní, identifikovaní podle triček, se snaží soustředit mysl dělníků a oživit jejich těla.“

Pro tolik lidí bylo 11. září zlomovým bodem. A tak tomu bylo i u dobrovolných duchovních. Po tragédii vyzval scientologický církevní vůdce pan David Miscavige scientology, aby zdvojnásobili své úsilí pomoci svým bližním. To inspirovalo dramatický a exponenciální růst hnutí Volunteer Ministers a jeho dopadu.

Pan Hubbard popsal dobrovolného duchovního jako „člověka, který pomáhá svým bližním na dobrovolnické bázi tím, že obnovuje účel, pravdu a duchovní hodnoty do životů druhých“. Jejich krédo: „Dobrovolný duchovní nezavírá oči před bolestí, zlem a nespravedlností existence. Spíše je trénován, aby tyto věci zvládal a pomáhal ostatním dosáhnout úlevy od nich a také nové osobní síly.“

Jejich heslem je, bez ohledu na okolnosti, „ s tím se dá něco dělat“.

Zjistěte více o reakci dobrovolných duchovních po 11. září v epizodě Destination: Scientology na Scientologické televizi.

ADDLAND services, s.r.o. IČO: 04012470

ADDLAND services, s.r.o. IČO: 04012470
ADDLAND services, s.r.o. IČO: 04012470

FIREBUSTERS s.r.o. , Praha IČO 05421292

ADDLAND services, s.r.o.
IČO: 04012470
Z. KAPITÁL: 10 000 Kč
SCHRÁNKA: b6i26k7
ADRESA: Synkovská 1327/6, Dejvice, 160 00 Praha
Datum vzniku a zápisu 21. duben 2015
Spisová značka C 241177/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma ADDLAND services, s.r.o.
Sídlo Synkovská 1327/6, Dejvice, 160 00 Praha
Identifikační číslo 04012470

ADDLAND services, s.r.o. IČO: 04012470
ADDLAND services, s.r.o. IČO: 04012470

Právní forma Společnost s r.o.
Předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán
Jednatel
Tomáš Ptáček
Praha
Den vzniku funkce: 21. duben 2015
Počet členů 1
Způsob jednání
Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci
Společník
ADDLAND, s.r.o. IČO: 27253589
Synkovská 1327/6, 160 00 Praha
Podíl: Vklad: 10 000,-Kč
Splaceno: 100.00%
Obchodní podíl: 100.00 %
Druh podílu: základní
Základní kapitál 10 000,-Kč