PROGRAM DOBROVOLNÝCH DUCHOVNÍCH SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE

CO JE PROGRAM DOBROVOLNÝCH DUCHOVNÍCH SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVE?

Program dobrovolných duchovních je dobrovolná aktivita v rámci církve, která pomáhá všude tam, kde je to potřebné, a to již více než 25 let. Toto široké spektrum pomoci sahá od pomoci starým lidem přes pomoc při řešení manželských problémů až po pomoc dětem, které mají problémy s učením. Skupiny dobrovolných duchovních se taky velmi dobře osvědčily jako pomoc při živelných pohromách a katastrofách, jako například při neštěstí 11. září 2001 v New Yorku nebo při povodních v létě 2002 v České republice a Maďarsku.

Program dobrovolných duchovních začal v polovině 70.let minulého století poté, co zakladatel Scientologické církve L. Ron Hubbard dospěl k závěru, že kriminalita stoupá úměrně s poklesem vlivu náboženství ve společnosti. Viděl, že ve světě, který byl více a více ovládán materialismem, duchovní hodnoty mizely, a s nimi i kvalita života. Jenom náboženství je proto schopno mít pozitivní vliv na sociální strádání člověka a zastavit tento trend postupného poklesu společnosti. L. Ron Hubbard poprvé oznámil tento program ve svém článku „Náboženský vliv ve společnosti“, kde definoval dobrovolného duchovního jako člověka, který pomáhá svému bližnímu na dobrovolné bázi tím, že obnovuje cíl, pravdu a duchovní hodnoty životů ostatních. A tak se zrodilo velké hnutí jedinců zasvěcených poskytování praktické pomoci ostatním po celém světě. Dobrovolní duchovní chtějí a umí pomoci. Vědí, že lidé někdy potřebují pomocnou ruku a byli vyškoleni k tomu, aby s tím něco efektivně udělali.

V současné době existují tisíce scientologických dobrovolných duchovních po celém světě, kteří se angažují v různých aktivitách pomoci. Dobrovolní duchovní jsou často také členy skupin bojujících za lidská práva, charit, uměleckých skupin, skupin pro záchranu a péči o životní prostředí, vzdělávacích programů, ženských lig nebo programů pro mládež.

To, co spojuje dobrovolné duchovní z celého světa, je touha pomoci lidem s jejich životy tím, že jim nabídnou funkční řešení problémů, kterým lidé čelí. Jsou vzděláni v 19 oblastech, a to včetně manželského poradenství, vzdělávání, zvládání drogového problému, řešení konfliktů mezi lidmi, pomoci při nemocech a zraněních, zvládání negramotnosti, zmírnění tělesné a psychické bolesti, poskytování řešení pro nebezpečné prostředí, organizování komunitních programů a mnohem víc. Dobrovolní duchovní vidí, že ve světě existuje zlo, bolest, zmatek a nespravedlnost, ale zastávají pevné přesvědčení, že NĚCO SE S TÍM DÁ UDĚLAT.

A tak během posledních let poskytli pomoc například v uprchlických táborech v Kosovu, obětem zemětřesení v Japonsku nebo těm, co přežili bombový útok v Oklahoma City v USA.

DOBROVOLNÍ DUCHOVNÍ 11. ZÁŘÍ 2001 V NEW YORKU

Největší zkouška však přišla 11. září 2001 v New Yorku. Během první hodiny po útoku na Světové obchodní centrum začala místní církev mobilizovat lokální dobrovolní duchovní, kteří se začali sjíždět na místo neštěstí – Ground Zero. Během prvních hodin zde pomáhalo několik set místních dobrovolných duchovních. Dalších 300 bylo na cestě, jak se dozvěděl od místního koordinátora duchovních starosta města Rudy Giuliani. Dobrovolní duchovní zde pomáhali hasičům, policistům, lékařskému personálu a dalším záchranářům podávat jídlo, pití, zásobovat je tolik nezbytnými baterkami a holinkami, které se velmi rychle ničily pod náporem žáru. Vzdálenější církve, pokud sami nemohli vyslat duchovní, mobilizovaly alespoň materiální pomoc anebo organizovaly místní členy církve, aby šli darovat krev, po které byla velká poptávka. Následně pomáhali dobrovolní duchovní záchranářům tím, že jim poskytovali asisty (techniky pomoci při zranění nebo fyzické únavě) a pomáhali dezorientovaným. Dobrá práce, kterou dobrovolní duchovní poskytovali, byla tak ceněna, že i když o víkendu různí dobrovolníci a skupiny museli odejít, dobrovolní duchovní Scientologické církve zde byli pořád žádáni a mohli zůstat spolu s Červeným křížem nebo Armádou spásy. Nakonec přes 3000 dobrovolných duchovních pomáhalo dnem i nocí při pomoci záchranářům a odklízení škod této tragédie. Za to si duchovní vysloužili obdiv nejen u samotných záchranářů, ale i od představitelů města. Prezident Scientologické církve a hlavní koordinátor duchovních na Ground Zero byli pozváni kanceláří starosty města New York na speciální vzpomínkovou slavnost na stadion New York Yankee, která byla organizována jako vzpomínka na hrdiny a oběti tohoto útoku.

„Dostává se nám hodně uznání, ale mnoho uznání patří lidem jako jsou dobrovolní duchovní Scientologické církve, kteří nás povzbudili, když jsme to potřebovali. A to mnohem více než si většina lidí uvědomí a chápe.“ – Policista z New Yorku, který pomáhal na Ground Zero

„Rád bych Vám oficiálně poděkoval a vyslovil uznání za Vaši účast a snahu při likvidaci katastrofy ve Světovém obchodním centru. Poradenství, které jste poskytovali, bylo nesmírně efektivní a skutečně si ho ceníme. Vaši přátelskou službu a starostlivost, kterou jste v této krizi projevili, si budeme navždy pamatovat.“ – Policejní oddělení města New York

DOBROVOLNÍ DUCHOVNÍ PŘI ZÁPLAVÁCH V LÉTĚ 2002

Těžkou zkouškou prošli také dobrovolní duchovní v České republice, kteří velmi výrazně pomohli v době záplav v Praze v srpnu 2002.

Již v pondělí večer 12. srpna povolala pražská Scientologická církev své dobrovolné duchovní na pražskou Kampu, kde budovali zátarasy z pytlů proti stále se zvyšující Vltavě. V této činnosti pokračovali také v úterý 13. srpna. Ve středu 14. srpna, kdy byly evakuace pražských občanů již v plném proudu, pomáhali dobrovolní duchovní v evakuačních centrech na Praze 1, v dalších dnech také na Praze 2 a 4. Pomáhali lidem hlavně při bolestech zad, páteře a kloubů. Použili techniky, které se nazývají asisty, což jsou jednoduché techniky na úlevu od fyzické a duševní bolesti. Byly vyvinuty a sestaveny americkým spisovatelem a humanistou L. Ronem Hubbardem. Techniky asistů ve své podstatě pomáhají osobě, která trpí fyzickou či duševní bolestí, obnovit komunikaci s postiženým místem svého těla. Díky tomu osoba cítí úlevu a rychleji se uzdravuje. Lidé, kteří se tyto techniky naučí, je pak mohou velmi jednoduše používat a účinně tak pomáhat ostatním.

Velmi oceněná byla pomoc našich dobrovolných duchovních také Hasičským sborem hlavního města Prahy. Dobrovolníci dodávali v sedmi pražských hasičských sborech asisty a pomohli znovu obnovit síly hasičům při jejich boji s vodním živlem a s odstraňováním následků povodní.

Dobrovolní duchovní Scientologické církve také pomohli 20 operátorkám Centra krizových linek, které byly neustále na telefonu a měly problémy se zády. Jejich vedoucí se další den vyjádřila slovy: „Dnes pravděpodobně děláme nadále svoji práci jen díky dodaným nervovým masážím (asistům)“.

Když se povodně zastavily, nastoupila četa dobrovolných duchovních k úklidu ulic postiženého pražského Karlína od nánosů bahna a dalších nečistot.

Celkově téměř 70 dobrovolných duchovních Scientologické církve Praha poskytlo během sedmi nejkritičtějších dnů přes 407 asistů a 136 komunikačních sezení s lidmi, které záplavy negativně ovlivnily. Tito lidé poté komentovali svoji změnu podobnými slovy, jako asi padesátiletá evakuovaná paní: „Jakoby ze mě všechno spadlo.“ Nebo jako jedna z operátorek Centra krizových linek, která se vyjádřila takto: „Je to super, už mě to (záda) nebolí.“

Jak velmi dobře naši dobrovolní duchovní provedli svou práci, vyjadřuje také dopis ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Jiřího Gosmana: “Vysoce si vážíme okamžité pomoci a nezištné podpory, kterou nám vaši dobrovolní duchovní a Scientologická církev jako celek poskytli v době likvidace následků během povodňové situace v našem hlavním městě Praze. Vaše pomoc byla o to významnější, že krizová situace svým nebývalým rozsahem předčila všechny dosavadní zkušenosti, a Integrovaný záchranný systém, stejně jako Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, který je jeho součástí, by bez Vaší podpory nebyly schopny stejně účinně a bez úplného psychického i fyzického vyčerpání personálu všechny nutné práce zabezpečit. Bez Vaší spolupráce, jíž si nesmírně vážím, by se již tak nedozírné následky ještě znásobily.“

EVROPSKÉ TURNÉ DOBROVOLNÍCH DUCHOVNÍCH

Vzhledem k tomu, že pomoc dobrovolných duchovních je velmi žádaná a efektivní, rozhodla Mezinárodní scientologická církev, že ve spolupráci s místními církvemi po celém světě, ale hlavně v Evropě, uspořádá představení technik dobrovolných duchovních. Cílem tohoto projektu, který bude putovat po Evropě již třetím rokem, je propagovat poselství NĚCO SE S TÍM DÁ UDĚLAT a ukázat široké veřejnosti funkční techniky vyvinuty L. Ronem Hubbardem.

V České republice proběhly v roce 2002 a v roce 2003 dvě akce pod názvem „Žlutý stan pomoci“ (techniky jsou totiž představovány ve žlutém stanu). Každé této akce se účastnilo v průměru 50 dobrovolných duchovních Scientologické církve.

„Žlutý stan pomoci“ navštívilo během obou akcí, které dohromady trvaly 17 dní, na 3819 lidí. Návštěvníci se zajímali o výstavu a ukázky technik, jako jsou například asisty (jednoduché techniky pro zmírňování fyzické a psychické bolesti). Dále se zajímali o oblast mezilidských vztahů, zneužívání drog, problémy se studiem apod. Celkem 624 návštěvníků výstavy dostalo asist. Účinnost asistů asi nejvíce odráží tato poděkování: „Absolvovala jsem nervový asist a jsem spokojená. Skutečně se mi ulevilo od bolestí ramenního kloubu“ nebo „Cítím se jako znovuzrozený. Perfektní masáž. Lidi ze Žlutého stanu umějí perfektní masáž (asist)“. Nebo další: „Dostala jsem u Vás asist. Moc se mi to líbilo. Udělalo mi to moc dobře. Jsem po operaci páteře a cítila jsem se u Vás po asistu moc dobře. Určitě to doporučím dalším. Moc děkuji“.

A tak, ať už se jedná o jakoukoli situaci nebo neštěstí, dobrovolný duchovní je vždy na svém místě a snaží se účinně pomoci. Pokud potřebujete jakoukoli pomoc, můžete se obrátit na místní centrum dobrovolných duchovních skrze adresu Tiskové kanceláře Scientologické církve pro ČR a SR.

Pokud se chcete o projektu dobrovolných duchovních dozvědět více informací ze světa, navštivte www.volunteerminister.org