7. Lidské právo. Před zákonem jsme si všichni rovni

Video zobrazující lidské právo garantované OSN.
„Před zákonem jsme si všichni rovni“