Od začátku roku 2022 vzrostl v Brazílii počet případů horečky dengue o 113,7 %.

horečka dengue
horečka dengue

Uprostřed epidemie horečky dengue zaznamenala Brazílie mezi letošním lednem a dubnem nárůst pravděpodobných případů onemocnění o 113,7 procenta ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Podle bulletinu Brazilského ministerstva zdravotnictví vydaného v pondělí (2. května) bylo mezi prvním a šestnáctým epidemiologickým týdnem, tedy od 2. ledna do 23. dubna 2022, registrováno 542 038 pravděpodobných případů horečky dengue. Tento počet je prakticky stejný jako zaznamenaných po celý rok 2021, konkrétně 544 000 případů.

Onemocnění způsobené virem se přenáší kousnutím komára Aedes aegypti. Hlavními příznaky jsou vysoká horečka, kožní vyrážky a bolesti svalů a kloubů. V nejtěžších formách může horečka dengue způsobit vnitřní krvácení v orgánech a tkáních a vést ke smrti.

Brazilský středozápadní region měl nejvyšší míru výskytu horečky dengue s 920,4 případy na 100 000 obyvatel, následovaný jihem (427,2 případů/100 000 obyvatel), jihovýchodem (188,3 případů/100 000 obyvatel), severem (154 případů/100 000 obyvatel) a severovýchodem Kraje (105 případů/100 tis. obyvatel). Goiás je jedním z nejvíce postižených států, který vede ve výskytu této nemoci v zemi s 1 366 případy na 100 000 obyvatel.

Od začátku roku bylo v Brazilii potvrzeno 160 úmrtí na horečku dengue, 147 podle laboratorních kritérií a 13 podle klinické analýzy. v Brazilské státy s nejvyšším počtem úmrtí na tuto nemoc jsou São Paulo (56), Goiás (19), Santa Catarina (19) a Bahia (16). 228 úmrtí je stále předmětem vyšetřování.