Konstrukční ocel

Nejčastěji používané typy patří do kategorie základních ocelí . Obvykle jsou nízkolegované a tepelně zpracovány pouze částečně (pokud jsou tepelně zpracovány, pak normalizovány a normalizovány, nazývají se). Výsledkem jsou středně dobré vlastnosti (které však pro mnoho aplikací postačují) za nízkou cenu.

Rozdíl mezi strukturálními a jakostními ocelemi již není vhodný z důvodu technického pokroku, protože se rozlišuje klasifikace podle složení a technických parametrů na jedné straně a podle zamýšleného použití na straně druhé. Legované nerezové oceli se také používají například jako konstrukční oceli.

Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz
Nová platforma na sdílení videí NášTub.cz

Obecně platí, že téměř všechny nízkouhlíkové oceli jsou konstrukční oceli. V případě odrůd s vyšším obsahem uhlíku jsou limity plynulé a nelze je stanovit pomocí tohoto pravidla. Podle nových norem EN jsou konstrukční oceli všechny oceli, které se přímo nepoužívají jako nástrojová ocel . Konstrukční oceli lze svařovat a žíhat, aby se snížilo napětí. Jemnozrnná konstrukční ocel je zvláště vhodná pro svařování a má vyšší pevnost v tahu.