Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou

Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou
Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou

Před pár dny se v médiích objevila zpráva, že při současném trendu poklesu počtu spermií budou v roce 2060 všichni muži na světě neplodní. Článek o tom zveřejnili například novinky.cz:

http://www.novinky.cz/veda-skoly/352923-hrozivy-trend-muzi-budou-v-roce-2060-neplodni.html

„Za uplynulých 25 let se počet spermií u mužů snížil o více než Sedes procent. Podle lékařů jde doslova o katastrofu. Za 15 až 20 let Může být až polovina dětí početím uměle a v roce 2060 již MOHOU být muži zcela neplodní. „

Článek však celý problém uzavírá banalizujícim tvrzením, že hlavní příčinou poklesu počtu spermií je životní styl, stres a nošení těsných slipů.

Umělý živý plot zpříjemní bydlení a vyřeší soukromí

Příčina je však mnohem závažnější a alarmující.

Hlavním zdrojem problémů s plodností mužů i žen je zamoření životního prostředí tzv. „Endokrinními disruptory“. To jsou chemické látky, které strukturou napodobují lidské pohlavní hormony a následně dezorientují fungování organismu.

Dá se rozlišit několik různých skupin zdrojů kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami:

  1. Plasty: toto je momentálně nejrozsáhlejší zdroj látek poškozujících hormonální systém
  2. 2. Pesticidy a insekticidy: sem patří nechvalně známé DDT, Lindan, dieldrin, hexachlorbenzen. Mnohé z těchto látek jsou již dlouhá léta zakázáno, ale jejich biodegradace v přírodě prakticky neexistuje a tak přetrvávají do dnešních dob.
  3. Čistící prostředky (Triclosan)
  4. Kosmetika (obsahuje parabeny, ftaláty, rtuť …)
  5. Vedlejší produkty průmyslové výroby (zejména dioxiny)
  6. Těžké kovy (rtuť a kadmium)

Zakázat výrobu mnoha nebezpečných látek se ukazuje být složitějším, než by se na první pohled mohlo zdát. Například plasty jsou v současnosti tak výnosným průmyslovým artiklem, že firmy se tvrdě brání jakýmkoli pokusům o regulaci jejich výroby a to i prostřednictvím nátlaku na vlády, mezinárodními soudními žalobami nebo zpochybňováním výsledků výzkumů.

Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou
Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou

1. Jedovaté látky v plastech
Bisfenol A (BPA)

použití:
– chemická látka používaná při výrobě plastů
– používá se při výrobě plastů (polykarbonátů), ze kterých se dělá množství užitkových výrobků pro domácnost – nádoby na tekutiny, dózy na potraviny, kempingové plastové jídelní soupravy, CD a DVD nosiče, kojenecké láhve, barely na vodu, vnitřní vrstva konzerv.

zdravotní důsledky:
– způsobuje úbytek spermií u mužů, problémy s erekcí, problémy s ejakulací.
– poškozuje imunitu
– předpokládá se jeho souvislost s rozvojem diabetu.

odbourávání:
– odstraňování z přírody je velmi problematické. Existuje pouze několik málo mikroorganismů, které dokáží BPA štěpit na jiné látky. Kromě toho byl identifikován jeden typ rostliny, která dokáže odčerpávat BPA z půdy.

prevence:
– celosvětově se vyrábí obrovské množství bisfenolu A.
– stále více se dostává do životního prostředí a postupně se přes potravní řetězec hromadí v tělech živočichů. Objevuje se také v krvi lidí, kteří takové zvířata konzumují. Objeven byl u živočichů téměř úplně po celém světě, je v mořích iv krvi těhotných žen.
– velké znepokojení vyvolává fakt, že se nachází v kojeneckých lahvích. Evropa zakázala v roce 2011 prodej kojeneckých lahví s bisfenolu A.
– nejvíce se Bisfenol uvolňuje z potravinových obalů, ale zákaz jeho používání se nepodařilo prosadit.
– vzhledem k jeho velkou komerční hodnotu jsou silné tlaky bagatelizovat a umlčovať výzkum o jeho škodlivosti. Je nepravděpodobné, že by se podařilo prosadit zákaz jeho používání.

Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou
Epidemie neplodnosti. Co nám média neřeknou

Ftaláty

patří sem: DEHP (di-2-ethylhexyl ftalát), DINP, DNOP, DIDP, BBP (butyl benzyl ftalát), DBP (dibutyl ftalát)

použití:
– jsou to změkčovadla při výrobě plastů. Umožňují přeměnit tvrdý PVC plast na pružnou látku.
– mají nízkou rozpustnost ve vodě. Naopak velmi dobře se rozpouštějí v olejích.
– používají se jako přísady do PVC při výrobě linolea.
– vyskytují se hlavně v PVC plastech (typ 03)

zdravotní důsledky:
– poškozují ledviny a játra
– snižují úroveň testosteronu a spermií, deformují mužské pohlavní orgány, způsobují neplodnost
– nebezpečný pro plod během těhotenství.

zdroje kontaminace:
– ftaláty nejsou v plastech pevně vázány, uvolňují se do prostředí, šíří se hlavně vzduchem. Do člověka se dostávají buď znečištěným vzduchem nebo z potravin.
– vdechováním plastového prachu (z plastových holínek, pláštěnek, ubrusů, erotických pomůcek)
– sliznicí (hlavně z gelových erotických pomůcek, typicky gelové vibrátory)
– potravou (všechny potraviny balené do PVC, typicky například Termix (!), Dále zalévání zahrad hadicemi z PVC, potrubí pro zavlažování polí
– zdravotnictví (plastové hadičky u pacientů mohou způsobit až 100-1000x vyšší dávku, než u běžných lidí)
– dětské hračky – velmi malé děti berou všechny věci do úst, proto právě tyto hračky bývají pro ně velmi nebezpečné.
– kosmetika (krabičky na krémy ze kterých se ftaláty uvolňují do krému a jsou vstřebávány přes pokožku do organismu)

odbourávání:
– v živém organismu je deaktivován pomocí konjugace (oxidace)

prevence:
– ftaláty se používají tak masově v průmyslu a kolují přes celý potravní řetězec, že ​​prakticky není možné se jim cíleně vyhnout.
– jedinou cestou je dosáhnout jejich celoplošný zákaz používání.

Bromované zpomalovače hoření (BFR)

použití:
– bývají přidávány do hořlavých materiálů (plasty, textil, elektronika, podlahové krytiny)
– používají se často v přehřívající se elektronice, odkud se nejsnáze dostávají do ovzduší
– nacházejí se také v plastových termošálky
– jsou toxické a postupně se z výrobků uvolňují do okolí.

zdravotní důsledky
– mají toxicitu srovnatelnou s dioxiny.
– kumulují se v živých organismech
– mají neurotoxické účinky (únava, bolesti hlavy, poruchy soustředění) a narušují hormonální systém

kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami
kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami

PET (Polyethylentereftalát)

použití
– používá se na výrobu plastových lahví na tekutiny a na tenké plastové sáčky
– dobře se recykluje.

degradace
– při degradaci se uvolňuje neurotoxický acetaldehyd (který také vzniká při metabolizaci alkoholu a způsobuje hlavybolenie a příznaky opilosti)
– z plastu se také do tekutin uvolňuje antimon

zdravotní důsledky
– nejsou žádné významnější zmínky o toxických účincích, i když odborníci upozorňují, že by byl vhodný rozsáhlejší výzkum ohledně vlivu na hormonální systém. Nejvýznamnějším rizikem je uvolňován antimon, jeho koncentrace ale ani při vysokých skladovacíc teplotách nepřesahují v nápoji bezpečnostní limit.

UPDATE 20.1.2016 !!!

Přestože se wikipedie tváří, že PET plasty jsou na rozdíl od ostatních typů poměrně neškodné, nedávné studie to vyvracejí: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19274472 , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21050888

Dvě studie potvrdily, že ve vodě balené v PET lahvích se nacházejí látky s hormonální aktivitou. 60% zkoumaných vzorků vykazovalo přítomnost látky, která se v organismu zpráva stejně jako estrogenní hormony. Zkoumané byly vzorky balené vody z Francie, Německa a Itálie. Porovnání vody ze stejného pramene balené ve skle a v PET lahvích, ukázalo 3x vyšší estrogenickú aktivitu u vody z plastových lahví. Prezentují to jako důkaz, že zdrojem estrogenové kontaminace je právě obalový PET materiál.

2-elylhexyl fumarát (DEHF)

… byl identifikován v množství balených vod
… byly opakovaně potvrzeny jeho anti-androgenní a anti-estrogenní účinky (blokuje hormonální receptory v buňkách, takže buňky v těle přestávají reagovat na přítomnost pohlavních hormonů) zdroj: http://www.badatel.net/balenej-vode-nasli-24520 -chemikalii-jednu-obzvlášť-škodlivých /

kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami
kontaminace životního prostředí těmito pseudohormonálními látkami

Nonylfenol

použití:
– používá se na výrobu nonylfenoletoxylátov, které slouží při výrobě plastů jako změkčovadla nebo jako antioxidanty pro plasty.
– používají se také v čisticích prostředcích,
– dále jako změkčovače kůží v oděvním průmyslu.
– často bývají v kosmetice, šamponech a osobní hygieně.

zdravotní rizika:
– jsou to hormonální disruptory, v lidském organismu napodobují ženské pohlavní hormony estrogeny.
– mimořádně toxický je pro vodní živočichy – zpomaluje růst řas, brzdí dospívání ryb a poškozuje jejich reprodukci.
– kumulují se v čistírenských kalech a sedimentech, ale také v tkáních ryb a vodních živočichů. Čističky ho nedostatečně filtrují a tak se dostává stále do vodních toků.

odbourávání:
– v přírodě se velmi pomalu rozkládají a navíc produkty rozkladu jsou ještě toxičtější
– má schopnost bioakumulace v organismech.

Furany

použití:
– vznikají jako vedlejší produkt v tepelně zpracovávaných potravinách (např. Pražená káva)
– používají se také v plastech

zdravotní důsledky:
– karcinogenní

2. Pesticidy:
DDT

použití:
– jeden z nejstarších insekticidů
– objeven byl v roce 1939, od konce druhé světové války byl masově užívaný v zemědělství a k hubení komárů v tropických zemích

zdravotní důsledky:
– má silný vliv na hormonální systém. Funguje jako endokrinní disruptor narušující tvorbu mužských pohlavních hormonů.
– způsobuje defektnosť a snížení pohyblivosti spermií
– způsobuje vrozenou intersexualita živočichů

odbourávání:
– perzistentní v přírodě, ukládá se hlavně do půdy, odkud se může kdykoliv znovu vrátit do oběhu
– poločas degradace je 22-30 let, některé přírodní a chemické procesy ho tedy postupně odbourávají.
– má velkou tendeci k bioakumulaci v potravním řetězci
– eliminace z těla člověka je velmi pomalá, poločas eliminace je 6-10 let.

zdroje kontaminace:
– v roce 1962 se začalo diskutovat zničujících účincích DDT na populace mořských ptáků
– od roku 1972 je v USA zakázán
– přestože je dnes zakázán ve většině zemí světa, v mnoha zemích Afriky a Asie je stále používán jako levná prevence proti malarických komárům.

Dieldrin

použití:
– používaný jako insekticid proti klíšťatům, molům a termitům.
– původně vyvinut jako alternativa za jedovaté DDT

zdravotní důsledky:
– perzistentní v organismu
– poškozuje imunitu a reprodukční systém.

odbourávání:
– velmi perzistentní v přírodě, velmi těžko se rozkládá. Navíc má tendenci hromadit se v potravním řetězci.

prevence
– od roku 1980 byl v Československu zakázán
– v současnosti zakázán ve většině světa

Lindan

použití:
– používaný jako pesticid

zdravotní důsledky:
– je neurotoxický
– poškozuje játra a ledviny
– může být karcinogenní
– je podezření, že narušuje hormonální systém, ale nebylo to zatím spolehlivě dokázáno.

odbourávání:
– extrémně perzistentní v přírodě
– je distribuován přírodními procesy po celém světě
– má tendenci bioakumulace v potravním řetězci

prevence:
– v ČR je jeho výroba a používání zakázané, ale v minulosti se např. vyráběl v chemickém závodě Spolana Neratovice.
– od roku 2009 je zakázán celosvětově

Hexachlorbenzen

použití
– používal se jako pesticid

degradace
– perzistentní v životním prostředí
– má schopnost bioakumulace v potravním řetězci
– dokáže se šířit do velmi vzdálených lokalit, byl zaznamenán i v tělech živočichů v Antarktidě.

zdravotní rizika:
– ohrožuje plod v těle matky
– dráždí dýchací cesty, pokožky, poškozuje játra, ledviny, štítnou žlázu
– narušuje funkce nervového systému

prevence
– přímá výroba je zakázána, ale stále vzniká v chemických továrnách jako vedlejší produkt některých procesů, například výroby chlóru.
– zdokumentovaná je kontaminace v okolí chemických továren Spolchemie a Spolana Neratovice

Další pesticidy

doplněno 15.2.2016

„Vystavení už relativně malé množství běžně používaných pesticidů Může významně zpusobu nerovnováhu hladiny hormonu testosteronu a estradiolu a zasáhnout tak vývoj pohlavních orgánu teenagery ve věku kolem 15 let“
zdroj: http://www.novinky.cz/zena/zdravi/348902-i-male-mnozstvi-pesticidu-ovlivnuje-vyvoj-pohlavnich-organu.html

„… že muži, kteří jedí velké množství ovoce a zeleniny ošetřenou pesticidy a herbicidy, mají o 49% menší počet spermií a o 32% více špatně formovaných spermií. “
zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/10184/

Evropská komise zablokovala zákaz 31 pesticidů, přesto, že byly prokázány jejich negativní účinky na lidský hormonální systém
zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/10003/

EU odvolala návrh vlastní regulace pesticidů pod tlakem lobbista TTIP
„Evropská unie připravovala zákon omezující používání pesticidů, které mají vliv na rakovinu a mužskou plodnost. Od tohoto zákona nyní upustila pod silným tlakem amerických vyjednavačů TTIP. Návrh počítal se zakážeme 31 Pesticidy obsahujících látky, které narušují hladinu hormonu v těle. “
zdroj: http://www.zvedavec.org/vezkratce/10559/

3. Čistící prostředky
triclosan

použití:
– má antibakteriální a antiplísňových účinky, používá se proto v dezinfekčních prostředcích, mýdlech, deodorantech, zubních pastách, ústních vodách, ale v poslední době se přidává i do dětských hraček, ložního prádla, ponožek, kuchyňských potřeb, pytlů na odpadky,

zdravotní důsledky:
– funguje jako endokrinní disruptor, dokázané je např. že zastavuje vývoj nohou pulců, může poškodit i vývoj dětí.
– nedostatečné koncentrace motivují bakterie ke vzniku rezistencí, které jsou častokrát křížové a vytvářejí rezistenci i na důležité antibiotika.
– degradací vlivem slunečního záření vznikají v malých množstvích velmi nebezpečné dioxiny.
– v pitné vodě může reagovat s chlorem a vytvářet karcinogenní chloroform.

prevence:
– EU se snažila zakázat používání triclosanu, ale hlavní evropský výrobce zákaz napadl u soudu a s odůvodněním, že nejsou dostatečné důkazy o jeho škodlivosti byl zákaz používání soudní zrušen.

4. Kosmetika
Parabeny:

použití:
– mají antimikrobiální účinek, používají se jako konzervanty v kosmetice, lécích a průmyslových výrobcích.
– patří sem methylparaben, ethylparabenu, propylparaben a jejich sodné soli.

zdravotní rizika:
– jejich toxicita je nízká, ale dlouhodobé užívání představuje riziko alergií. Napodobují estrogeny, narušují hormonální regulaci, také riziko karcinogenity

ftaláty:

… Ftaláty se do kosmetiky uvolňují z plastových obalů. Detaily viz kapitola 1 výše v textu.

5. Vedlejší produkty průmyslové výroby
Dioxiny

vznik a výskyt:
– vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických látek.
– při výrobě železné rudy
– při bělení papíru
– při výrobě chlorovaných herbicidů
– při přírodních procesech jako jsou lesní požáry
– nacházejí se v chemicky běleném papíře používaném například v tamponech, vložkách, plenkách a ubrouscích. Nacházejí se také v papíru sáčkových čajů.

zdravotní účinky:
– patří mezi nejjedovatější známé látky, již nanogramové množství je pro člověka smrtelné
– byla stanovena bezpečná dávka 1-4 pikogramy / kg hmotnosti, tj okolo 70-280 pg pro dospělého člověka
– dioxiny jsou rakovinotvorné
– narušují imunitní systém
– způsobují poruchy vývoje
– narušují činnost nervového systému
– způsobují abnormality při nitroděložním vývoji
– snižují plodnost
– narušují produkci hormonů

odbourávání:
– v přírodě se velmi pomalu rozkládají
– mají tendenci bioakumulace v organismu
– likvidace je velmi komplikovaná. Dá se použít spalování při velmi vysokých teplotách (nad 1200 C), ale ani to není zcela spolehlivé.

PCB (Polychlorované bifenyly)

použití
– používaly se jako přísady v barvách a lacích
– byly náplní transformátorů a kondenzátorů

zdravotní rizika:
– rakovinotvorné, hlavně rakovina slinivky břišní a jater
– poškozuje imunitu
– poškozuje játra
– snižují plodnost

odbourávání:
– velmi odolné vůči rozkladu
– bioakumulativní potravním řetězci
– z organismu se vylučují hlavně mlékem, takže dochází navíc ke kontaminaci potomstva.

zdroje kontaminace:
– živočišné potraviny – mléko, máslo, maso, ryby, vejce.
– v minulosti se PCB používaly běžně v barvách nátěrů kravínů a silách, odkud se dováželo krmivo pro zvířata.

6. Těžké kovy
rtuť

zdravotní rizika:
– hromadí se v organismu a v potravním řetězci. V organismu může přetrvat až desítky let
– neurologické poruchy
– imunitní poruchy
– vážné poškození plodu během těhotenství

zdroje kontaminace:
– mořské ryby – v současnosti největší zdroj kontaminace, doporučují se maximálně 2 porce rybího jídla týdně.
– uvolňování z amalgámových plomb
– nachází se jako konzervant v očkovacích vakcínách
– nachází se v kosmetice (rtěnky, barvy v make-upu)
– v některých zemích dochází ke kontaminaci spodních vod při těžbě zlata
– i když se Evropa snaží snižovat emise rtuti, její vypouštěné množství je stále příliš vysoké.

Kadmium:

použití:
– kdysi byl používán jako levný prostředek ochrany proti korozi.
– v současnosti se používá hlavně v elektrotechnické výrobě.
– jsou snahy omezit jeho používání jen na oblasti, kde je absolutně nezbytný.

zdravotní rizika:
– kumuluje se v organismu, vylučuje se pouze velm pomalu.
– poškození ledvin a jater
– osteoporóza
– anémie (chudokrevnost)
– karcinogenní
– negativně působí na nervovou soustavu
– nejvážnějším účinkem je ohrožení reprodukčních orgánů člověka – ohrožuje funkci a kvalitu spermií. Poškozuje během těhotenství zárodečné buňky varlat.

zdroje kontaminace:
– vzhledem k nízké teplotě varu se v průmyslových provozech kadmium snadno odpařuje a dostává do ovzduší

prevence:
– používání kadmia v elektronice bylo v EU zakázáno v roce 2006.
– stále se ale může používat v průmyslových a vědeckých zařízeních s dlouhou životností, které se vyrábějí v malém množství a nehrozí, že skončí na skládce.

Další endokrinní disruptory

Doplnené 15.2.2016

Propylgalát
…Chemický antioxidant, chrání mastné výrobky před oxidácí. Je obsažen v majonéze, sušeném mase, kuřecí polévce …

http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000654/1377730/Chemicke-latky-skryte-v-potravinach–O-tychto-ste-zrejme-netusili

TBHQ (tert-Butylhydroquinone)
…nachádza sa v hranolkoch z McDonaldu, ale napríklad aj vo vyprážaných chipsoch.
…Napriek jeho potenciálne rakovinotvorným a hormonálnym škodlivým účinkom je jeho používanie v potravinách stále povolené.
http://www.badatel.net/kampan-o-cestnosti-sa-obracia-proti-mcdonaldu-pripravte-sa-na-sok/
http://www.badatel.net/9-hrozostrasnych-faktov-po-ktorych-nikdy-nebudete-jest-v-mcdonalde/
http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000654/1377730/Chemicke-latky-skryte-v-potravinach–O-tychto-ste-zrejme-netusili

Súvisiace články:

https://diskuter.wordpress.com/2014/12/19/epidemia-neplodnosti-co-nam-media-nepovedia/
https://diskuter.wordpress.com/2015/03/12/epidemia-neplodnosti-ii-dalsie-faktory/
https://diskuter.wordpress.com/2015/11/22/epidemia-neplodnosti-iii-dalsie-dokazy-o-zamernom-umysle/
https://diskuter.wordpress.com/2015/12/06/epidemia-neplodnosti-iv-gmo-potraviny/
https://diskuter.wordpress.com/2016/01/29/epidemia-neplodnosti-v-trendy-do-buducnosti/
https://diskuter.wordpress.com/2016/02/26/epidemia-neplodnosti-vi-genocidne-plany-svetovej-elity-proti-ludstvu/