Pronájem domu Praha 6 – Nebušice

V Nebušicích chce bydlet velké množství cizinců, protože je tam mezinárodní škola International school of Prague. Je to nejprestižnější mezinárodní škola v Praze.

Pronájem domu 6+1 Praha 6 – Nebušice. Pronájem novostavby rodinného domu 6+1, 330 m2 s velkou zahradou.

Pronájem domu 6+1 Praha 6 - Nebušice

Pronájem rodinného domu 5+1 Praha 6 – Nebušice

Pronájem rodinného domu 5+1 Praha 6 – Nebušice. Nabízíme k pronájmu luxusní rodinný dům typu D s dispozicí 5+1.

Pronájem rodinného domu 5+1 Praha 6 - Nebušice
Pronájem rodinného domu 5+1 Praha 6 – Nebušice

Pronájem nového rodinného domu 6+1 Praha 6 – Nebušice

5445386-PEG_5896
Pronájem nového rodinného domu 6+1 Praha 6 – Nebušice

Pronájem nezařízeného rodinného domu 6+1 300 m2 s dvougaráží, saunou, prádelnou. Suterén: fitness, sauna se sprchou, ložnice, WC, kotelna, garáž pro 2 auta.

Pronájem nového rodinného domu 6+1 Praha 6 - Nebušice
Pronájem nového rodinného domu 6+1 Praha 6 – Nebušice

Státní dluh České republiky klesá v poměru k HDP už pátý rok v řadě

V roce 2018 došlo k mírnému poklesu státního dluhu České republiky o 2,7 mld. Kč z 1 624,7 mld. Kč na konečných 1 622,0 mld. Kč. Již pátým rokem v řadě tak Ministerstvo financí může vykázat i meziroční pokles jeho podílu na HDP, který v roce 2018 činil 1,7 procentního bodu z 32,2 % na 30,5 %. Od roku začátku roku 2014, kdy podíl státního dluhu na HDP dosahoval 41,1 %, klesla zadluženost České republiky již o 10,5 procentního bodu, což nadále řadí Českou republiku mezi jedny z nejméně zadlužených států Evropské unie. Této skutečnosti si v roce 2018 všímaly i mezinárodní ratingové agentury, a i díky tomu hned tři agentury, konkrétně Fitch Ratings, JCR a R&I, zvýšily své ratingové hodnocení závazků České republiky a agentura Moody’s v rámci potvrzení ratingu vylepšila výhled ze stabilního na pozitivní.

Státní dluh České republiky klesá v poměru k HDP už pátý rok v řadě
Státní dluh České republiky klesá v poměru k HDP už pátý rok v řadě

Financování hrubé výpůjční potřeby, jejíž hodnota v roce 2018 činila 303,1 mld. Kč, probíhalo zejména na domácím dluhopisovém trhu prostřednictvím prodeje státních dluhopisů. Ministerstvo financí v roce 2018 zaznamenalo mimořádně vysokou poptávku po státních dluhopisech České republiky, což podtrhuje i fakt, že loňská hrubá emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů dosáhla rekordní výše 259,2 mld. Kč, což je o 46,1 mld. Kč více než v předchozím roce.

Zájem byl hlavně o státní dluhopisy s relativně delší dobou do splatnosti, což dokládá i fakt, že téměř polovina vydaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů měla splatnost nad 10 let a průměrná splatnost celkové hrubé emise byla 9,1 roku, tedy o 1,8 roku více než v předchozím roce. Díky tomu se také zvýšila průměrná splatnost celého dluhového portfolia z 5,0 roku na 5,4 roku.

státní pokladniční poukázky
státní pokladniční poukázky

Celková hrubá emise státních pokladničních poukázek činila 184,0 mld. Kč, přičemž její převážná část nesloužila primárně ke krytí potřeby financování, resp. hrubé výpůjční potřeby, nýbrž k využívání přetrvávajících výhodných podmínek na krátkém konci výnosové křivky. Ministerstvo financí peněžní prostředky získané prodejem státních pokladničních poukázek dále investovalo na peněžním trhu a to za vyšší výnos, než za jaký byly tyto peněžní prostředky získány. Tento úrokový diferenciál představoval dodatečný příjem státního rozpočtu, když za celý rok 2018 takto Ministerstvo financí získalo 227,4 mil. Kč v aktuálním vyjádření. Téměř všechny státní pokladniční poukázky vydané v roce 2018 byly v tomto roce i splaceny.

Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu v roce 2018 dosáhly výše 40,7 mld. Kč, z toho čisté úrokové výdaje představují 40,6 mld. Kč a poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 0,1 mld. Kč. V prostředí rostoucích výnosů státních dluhopisů po celé délce výnosové křivky reagujících na postupné zvyšování základních úrokových sazeb České národní banky došlo v roce 2018 jen k mírnému meziročnímu nárůstu čistých úrokových výdajů na obsluhu státního dluhu o 1,2 mld. Kč. Ministerstvo financí však díky vhodnému časování emisní činnosti a pružné reakci na vývoj na finančních trzích dosáhlo úspory ve výši 4,5 mld. Kč oproti původně schválenému rozpočtu, což částečně přispělo k lepšímu než očekávanému hospodaření státního rozpočtu, a mohlo tak v průběhu roku 2018 převést do jiných rozpočtových kapitol prostředky v celkové výši 3,3 mld. Kč formou rozpočtových opatření.

Ministerstvo v průběhu roku 2018 splatilo či odkoupilo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu v celkové jmenovité hodnotě 187,5 mld. Kč, mezi které patřil například státní dluhopis s relativně vysokou roční kupónovou sazbou 4,60 % p. a. v celkové jmenovité hodnotě 74,4 mld. Kč vydaný v roce 2003 s původní dobou do splatnosti 15 let, se kterým byly spojeny roční úrokové náklady ve výši 3,4 mld. Kč. Dále byl splacen státní dluhopis vydaný na zahraničních trzích v celkové jmenovité hodnotě 2,0 mld. EUR s kupónovou sazbou 5,0 % p. a. a ročními úrokovými náklady 100,0 mil. EUR. Spolu se splátkami spořicích státních dluhopisů dosáhly splátky v roce 2018 celkové jmenovité hodnoty 255,3 mld. Kč. Odkupy a splátky těchto státních dluhopisů, jejichž průměrná kupónová sazba činila 3,0 % p. a., byly refinancovány prodejem státních dluhopisů na domácím trhu s průměrnou kupónovou sazbou ve výši 1,9 % p. a., tedy o 1,1 procentního bodu nižší, což bude mít jednoznačně pozitivní dopad na výdaje spojené s obsluhou státního dluhu v dalších letech.

Čisté příjmy z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny činily v roce 2018 celkem 2,2 mld. Kč, což je o 1,9 mld. Kč více než v předchozím roce. Nejvyšší podíl na tomto nárůstu mají investiční operace v rámci řízení likvidity korunové státní pokladny, kdy vlivem růstu základních úrokových sazeb České národní banky v průběhu roku došlo k navýšení výnosů dosažených z operací s použitím zástavy střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky a krátkodobých investic ve formě depozitních operací o 1,8 mld. Kč ve srovnání s předchozím rokem. Souhrn příjmů státního rozpočtu z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny, zapůjčování státních dluhopisů a z titulu výpůjčních operací se záporným výnosem činil celkem 2,3 mld. Kč, což je o 0,7 mld. Kč více než v roce 2017.

Odkud putují různé věci jako dárky? Odpověď je z Průhonic.

DÁRKY VŠEM, s.r.o. to je název firmy, která sídlí v ulici Uhříněvská v Průhonicích nedaleko Prahy. Firma má IČO 27423808 a vlastní jí firma
LAUDEMONE, SE, IČ: 291 37 730 (evropská společnost) ve které je předsedou dozorčí rady MARTIN BEDŘICH z Lešan, které leží ve středočeském kraji.

Odkud putují slepice jako dárky? Odpověď je z Průhonic.
Odkud putují slepice jako dárky? Odpověď je z Průhonic.

Firmě DÁRKY VŠEM, s.r.o. chybí v obchodním rejstříku účetní závěrky za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Firma Dárky všem byla v minulosti do 21. 12. 2017 řízena jednatelem Martinem Bedřichem přímo.

Moderní slovenská verze Přeletu nad kukaččím hnízdem
Moderní slovenská verze Přeletu nad kukaččím hnízdem

Kdysi dávno vznikla psychiatrie jako nástroj pro eliminaci jedinců, kteří byli s většinovou společností nekompatibilní nebo byli zkrátka jen nepohodlní. Dlouho to bezchybně fungovalo, zčásti to funguje dodnes. Tehdy někdo přišel s tím, že aby před nekompatibilními a nepohodlnými jedinci byla společnost chráněna, je potřeba je někam zavřít. A protože se nedopustili trestných činů, nemohli být dáni do vězení. Navíc jejich jinakost byla přisouzena jejich duševnímu stavu. Proto vznikla první soukromá zařízení, kam ony nešťastníky strkali. V zařízeních pracovali vychýlení jedinci, často velmi brutální lidé, a jako řešení na zklidnění nebo eliminaci chycených jedinců používali metody šoků, pouštění žilou, amputování částí těl, trápení zimou, horkem, hladem, nevyspáním… Vycházeli ze středověkých mučení, která „modernizovali“.

Průhonice jsou místem, kde bydlí řada podnikavých lidí

Průhonice jsou městečkem které leží v blízkosti Prahy v těsné blízkosti dálnice D1, která vede na Brno a místem, kde je bydlí řada Pražských podnikatelů.

Průhonice jsou místem, kde bydlí řada podnikavých lidí
Průhonice jsou místem, kde bydlí řada podnikavých lidí

Vilové čtvrti v Průhonicích zaplněné novými rodinnými domy a vilami ukazují finanční sílu svých majitelů. Jen málo domů v Průhonicích jsou řadovky. Většina domů jsou samostatně stojící s pozemky kolem tisíce metrů čtverečních. Do Průhonic jezdí sekat trávníky u rodinných domů a vilek řada profesionálních zahradníků.

Kdo vydělává na pyramidách? Lze dnes vydělat nějaké peníze na pyramidách?

Kdo vydělává na pyramidách? Lze dnes vydělat nějaké peníze na pyramidách?

Pyramida Průhonice
Pyramida Průhonice

Jan Sudík z Průhonic dokázal najít způsob jak vydělat na pyramidách. V Průhonicích u Prahy postavil pyramidu a vydělává v ní peníze prodejem automobilů Seat, Renault a Dacie.

Desítky pyramid jze najít v Egyptě nebo v Mexiku. Tam ale neprodávají automobily. V Egyptě kolem pyramid narazíte spolehlivě na nějakého araba, který vám bude nabízet jízdu na koni nebo na velbloudovi.

 

vysoká finanční výhra

Mnoha lidem zničily rychle nabyté peníze z nějaké loterie zcela život. Všichni známi si chtěli půjčit, skoro nikdo nevracel. Závist, spousta lidí se snaží něco prodat, doporučit investici, doporučit co koupit. Když člověk něco koupí je často kritizován, že špatně koupil, že to neměl kupovat. Kritik investice často řekne, že on by to nekoupil.

Peníze a pozornost od druhých lidí je třeba umět kontrolovat
Peníze a pozornost od druhých lidí je třeba umět kontrolovat

Miroslav Játro z Humpolce má hodně peněz – je výherce Eurojackpotu

Peníze a pozornost od dalších lidí jsou dobré, pokud je člověk dokáže zvládnout a kontrolovat. Pokud to nedokáže, tak ho převálcují.

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ŠÍŘENÍ JEDU V KRAJINĚ
ze dne 8.8.2019

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

otrávená_zvířata.jpg

Petiční text a arch ke stažení zde: https://drive.google.com/file/d/1Jh4MC7XZre9NaFoqFN1aV_Vm-DdmIN0r/view?usp=sharing

Adresovaná: Ministerstvu zemědělství, Ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc.

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni povolením plošného rozhazování jedu, které má za cíl hubit hraboše polního. Rozhodnutí (ZDE) vydal dne 5.8.2019 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), podřízený Ministerstvu zemědělství pod spisovou značkou SZ UKZUZ 094197/2019/30594.

Před tímto mimořádně nešťastným a nebezpečným rozhodnutím varovala řada zemědělců, myslivců i ochránců přírody a zvířat, mj. též Česká společnost ornitologická (odkaz ZDE). Upozorňují, že plošným šířením jedu nejen přímo na poli, ale též v polních příkopech, remízcích, sadech či vinicích, dojde k otravám nejen hrabošů, ale též zajíců, srnců, kun, lišek a dravých ptáků, včetně přirozených nepřátel hraboše. Nebezpečí otravy je i pro domácí zvířata, psy a kočky, kteří mohou jed najít a pozřít, případně sežrat tímto jedem otrávené zvíře.

 

Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí rozmisťovat jed plošně je krátkozraké, nebezpečné a nesystémové. Problém přemnožení hraboše polního je třeba řešit správnými zemědělskými postupy a podporou jeho přirozených nepřátel, nikoli trávením všeho živého, včetně právě dravců, kteří populace hrabošů v přírodě regulují.

Apelujeme tímto na ministra a vedoucí úředníky ministerstva, aby toto rozhodnutí z výše jmenovaných důvodů přehodnotili a upřednostnili při zacházení s českou přírodou zdravý rozum.

Za petiční výbor:
prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (přírodovědec, vysokoškolský pedagog), Voskovcova 1035/22, 15200, Praha 5

Ing. Tomáš Czernin (senátor, zemědělec), 1. Máje 1, 28907, Dymokury

Ing. Michal Kučera (radní města Louny, expert na životní prostředí), V Domcích 2722, 44001, Louny

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Za petiční výbor: prof. Jakub Hruška, Ing. Tomáš Czernin a Ing. Michal Kučera    Kontaktujte autora petice

Martin Jaroš: Co nám o nás a našem zemědělství ukázal hraboš polní?

Pamatujete, jak nás minulý týden asi 72 hodin strašně zajímal hraboš polní? Za hraboše se tehdy hrdinně postavila celá opozice i MŽP, plošné trávení Stutoxem II bylo zrušeno, následoval obrovský happy end, všude se udělala trojitá duha, všichni si řekli, že hraboš to má zase na pohodu, všichni zapomněli a jedeme dál.

No a to je právě špatně a je to ten náš tradiční český problém, že se krátkodobě vzrušíme kvůli nějaké kauze, ale vůbec neřešíme věci systematicky.

1. Za prvé – chemie u nás jela a jede naplno. Třeba zoocidy na zabíjení hmyzu a spol. V roce 2009 se jich u nás spotřebovalo 646 tisíc kg, vloni už 1 079 tisíc kg, tedy za dekádu nárůst o 67 procent. Pak se divte, že někam zmizel hmyz, že je na českých polích a zahradách najednou tak ticho. (Data z ÚKZÚZ zde https://bit.ly/2KHVcN3).

2. Celkem se jen za loňský rok vychlístalo na naše pole 11,7 miliónu kg jedů. Jestli si to chcete nějak lidsky představit, tak je to asi 6kilometrová kolona kamiónů plných jedů – jedů, které přišly na naše jídlo.

3. A nemyslete si, že se všechny ty jedy nějak hezky rozloží a udělají se z nich fialky a libá vůně. Zbytky jedů se dlouhodobě ukládají – v půdě, v rostlinách, v tělech živočichů, v nás samotných. Např. jedovatý herbicid glyfosát má v těle 6 z 10 Čechů (https://bit.ly/2KL2orH). Glyfosát je ten slavný herbicid, který znáte jako Roundup. Americké soudy už kvůli němu přiznávají odškodnění nemocným s rakovinou, některé země Roundup s okamžitou platností zakázaly, ale náš ministr Toman letos Roundup jen omezil a prohlásil, že úplný zákaz „by naše zemědělce znevýhodnil“. Takže lijeme statisíce litrů dál. (https://bit.ly/2yZ5uDb) (EDIT: čert vem soudy, důležité je, že Světová zdravotnická organizace uznala glyfosát jako „pravděpodobný karcinogen“ a letos na jaře metastudie 3 amerických univerzit zjistila, že zvyšuje riziko rakoviny o 41 procent – https://bit.ly/2SSZs2r).

4. Fór je v tom, že i když se výrobci dušují, že zbytkové množství jednoho konkrétního jedu člověka neohrozí, jejich studie nijak neřeší, jak naše těla reagují na celý koktejl jedů, který se v nás míchá. Vědci už začínají potvrzovat, že brutální chemizace zemědělství vede k poklesu plodnosti u mužů (to je to slavné ubývání spermií), k nárůstu alergií, k poruchám pozornosti jako ADHD (hyperaktivita), no a samozřejmě k rakovině. Připadají vám dnešní děti ve škole jiné, než jste byli vy před 30-40 lety? Přemýšlejte o těch kamionech s pesticidy, co vám jezdí za barákem. V přírodě není nic zadarmo – každá akce vyvolává reakci. My ždímáme přírodu víc a víc – a my za to taky zaplatíme cenu.

5. Ale není to jen o člověku. Intenzivní a chemizované zemědělství zabíjí všechno živé. Třeba ptáci se u nás počítají od roku 1982. Od té doby do roku 2017 ubyla v Česku třetina polního ptactva (https://bit.ly/2TyhViS). Když jsem byl malý a jezdil jsem k babičce, tak jsme na každém poli vyplašili koroptev. Nyní můžu stejnou cestu projít desetkrát a neuvidím ani jednu. A data ze sčítání to potvrzují: populace skřivana polního, čejky a koroptve se od roku 1982 propadly o 50, 82 a 97 (!) procent! O drastickém úbytku hmyzu v celé Evropě ani nemluvím. Umírá nicméně i půda samotná – leckde v Evropě (včetně jižní Moravy) už je organického materiálu v půdě tak málo, že je země prakticky mrtvá. Slouží jen jako držák na rostliny, které pár chemikálií uměle přivede k růstu. Ale půda bez humusu mnohem rychleji podléhá větrné a vodní erozi a celkově jde do pekla, do pouště, kterou znám velmi dobře. Nenechme se ukolébat pár hezkými zprávami o příchodu pár kusů vlků a jiných velkých šelem – ta skutečná tichá tragédie se odehrává ve spodních patrech potravního řetězce a nakonec samozřejmě doběhne i ty šelmy.

6. S touhle optikou musíme koukat i na celou válku o hraboše z minulého týdne. Mimochodem, nechci být zlý, ale byla v tom i obrovská dávka pokrytectví. Někteří nejmenovaní vůdci opozice se nechali slyšet, že plošné hubení Stutoxem II je zločin a že vláda otrávila nejdřív duši národa a nyní chce otrávit i jeho krajinu. Ano, oboje je pravda. Slušelo by se ale možná říct, že když byla tato opozice naposledy u moci (Nečasova vláda v letech 2010-2012), tak spotřeba rodenticidů proti hlodavcům byla skoro o 3/4 vyšší než průměr za poslední tři roky. Ale nějak si nevzpomínám, že by tehdy ti samí lidé křičeli něco o zločinu. To jen tak na okraj.

7. Co s tím? Celý fór je v tom, že se nesmíme spokojit s jedním omezením Stutoxu pro hraboše. Tahle země potřebuje systémové řešení, a tím je organické zemědělství s naprosto minimální aplikací chemie. A podle nejlepších postupů našich předků, s pestrou krajinou, menšími poli oddělenými zelenými pásy apod. Např. Bavorsko už si letos řeklo, že do roku 2030 chce mít 30 procent zemědělských ploch v režimu bio. A přesně takové cíle si musíme dát i my a musí to být jedna z našich největších politických ambicí vůbec! (Mimochodem, málo se to ví, ale v západní Evropě je promořenost pesticidy často ještě mnohem horší než u nás, takže si je nijak neidealizujme. Oni si jen hrábli na dno dřív, takže se to víc snaží napravovat.)

8. Můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že organické zemědělství je budoucnost. Jak už jsem psal, máme v Rumunsku malé hospodářství (pár desítek ha), na které fyzicky dohlíží švagr. Už před lety jsme se s ním rozhodli, že všechna pole převedeme na bio. Vedle toho hospodaří i můj tchán, který je středně velký zemědělec a jede klasickou cestu. Tchán se samozřejmě někdy směje, že rozdíl mezi normálním a bio zemědělcem je v tom, že zatímco on hnojí přes den, bio lidi v noci. Ale to je jen sranda, my to samozřejmě děláme poctivě a chemii nepoužíváme vůbec. A je to vidět – v půdě a na půdě je znatelně víc života. Výnosy máme možná o 40 procent nižší než tchán, ale blbě se to porovnává, protože nepěstujeme to samé – tchán třeba dělá klasickou pšenici, my pšenici špaldu. Ale nakonec se smějeme spíš my, protože to bio se prodá za podstatně vyšší ceny – a zájem je velký hlavně v Rakousku. Jde to. Lidi si za jídlo bez jedů i trošku připlatí – a bude jich čím dál víc.

Myslím, že úkolem české politiky nyní musí být zachránit českou půdu, vodu, flóru i faunu včetně člověka. To, že jsme se asi na 3 dny kolektivně vzrušili kvůli hrabošovi, to je sice pěkné, ale byla to jen malá bitva, kvůli které nesmíme zapomenout na velkou válku. Naším cílem teď musí být co největší část českého zemědělství bez chemie – do 2030 třetina a pak rychle víc.

Text je převzatý z Facebooku Martina Jaroše, kde vyšel 13. 8. 2019.

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice , Praha IČO 27257720

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice, Praha IČO 27257720

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 - Vokovice , Praha IČO 27257720
Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice , Praha IČO 27257720

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice

IČO: 27257720
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Tibetská 807/7, Vokovice, 160 00 Praha

Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 - Vokovice , Praha IČO 27257720
Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice , Praha IČO 27257720

Datum vzniku a zápisu: 27. červenec 2005
Spisová značka: S 5909 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Společenství vlastníků pro dům č.p. 807, ul. Tibetská, Praha 6 – Vokovice
Sídlo: Praha 6, Tibetská 807/7, PSČ 16000
Identifikační číslo: 27257720
Právní forma: Společenství vlastníků jednotek
Člen představenstva, předseda: Mgr. Robert Černý
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015
Člen představenstva, místopředseda: Ing. TOMÁŠ HELLER
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015
Člen statutárního orgánu: Bc. Helena Kordačová
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015
Člen statutárního orgánu: Filip Antoš
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015
Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Rys
Praha
Den vzniku členství: 18. červen 2015

Rasto Zachar – Seminar zakony planovania

Rasto Zachar – Seminar zakony planovania

Konzultacím se Rastislav Zachar věnuje už přes 20 let. Vše odstartovalo okamžikem, kdy začal pracovat jako obchodník ve slovenské pobočce Business Success. V roce 1996 využil nabídnuté příležitosti a převzal řízení pod sebe. Jen o pár let později přišla možnost vybudovat firmu v České republice. Přes počáteční váhání se to ukázalo jako jeho nejlepší životní rozhodnutí. Dnes má společnost na svém kontě tisíce dodaných seminářů a kurzů pro všechny úrovně managementu. Vedle přednášení píše Rastislav Zachar články a knihy o motivaci, úspěchu a manažerské práci.

 

Rastislav Zachar

Türkova 2332/1
149 00 Praha 4 – Chodov
zachar@success.cz

Business Success s.r.o.

Türkova 2332/1
149 00 Praha 4 – Chodov
Tel.: 242 447 624

www.success.cz
info@success.cz

IČ: 26213052
DIČ: CZ26213052
Společnost byla zapsána dne 23.11.2000 do OR vedeného MS Praze oddíl C, vložka 80212