Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky v pololetí stoupl o 90,6 miliardy na 1,713 bilionu korun. Každý Čech tak „dluží“ zhruba 161 tisíc.

Státní dluh České republiky
Státní dluh České republiky
Vývoj státního dluhu České republiky:
Rok Státní dluh (v mld. Kč)
1993 158,8
1994 157,3
1995 154,4
1996 155,2
1997 173,1
1998 194,7
1999 228,4
2000 289,3
2001 345,0
2002 395,9
2003 493,2
2004 592,9
2005 691,2
2006 802,5
2007 892,3
2008 999,5
2009 1178,2
2010 1344,1
2011 1499,4
2012 1667,6
2013 1683,3
2014 1663,7
2015 1673,0
2016 1613,4
2017 1624,7
2018 1622,0
1. pololetí 2019 1712,6

Zdroj: MF

 

STRUKTURA A VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU
mld. Kč
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
STÁTNÍ DLUH CELKEM 1 667,6 1 683,3 1 663,7 1 673,0 1 613,4 1 624,7 1 622,0
Domácí dluh 1 287,3 1 288,1 1 363,7 1 389,4 1 343,6 1 370,9 1 386,5
Státní pokladniční poukázky 189,1 120,9 107,6 84,4 4,2 44,0 4,2
Spořicí státní dluhopisy 56,2 87,6 77,8 66,9 37,8 21,5 5,2
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu 1 042,0 1 079,7 1 175,7 1 235,2 1 301,6 1 305,4 1 377,1
Ostatní zdroje 0,0 0,0 2,5 2,9 0,0 0,0 0,0
Zahraniční dluh 380,3 395,2 300,0 283,6 269,8 253,8 235,5
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na zahraničních trzích 310,3 323,7 239,6 225,6 213,5 202,6 152,9
Přijaté zápůjčky a úvěry 70,0 71,5 60,4 58,0 56,3 51,2 82,7
Směnky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skanska patří k největším stavebním společnostem v Česku a na Slovensku

Skanska patří k největším stavebním společnostem v Česku a na Slovensku.

Skanska se zabývá hlavně silničním a železničním stavitelstvím a betonovými konstrukcemi. Její dceřiné společnosti se zaměřují i na stavbu bytů a komerčních nemovitostí převážně v Praze.

Hospodářské výsledky Skansky ČR a Slovensko od roku 2002:

Rok Čistý zisk (v milionech) Tržby (v miliardách)
2002 29,20 0,89
2003 213,97 7,70
2004 276,52 8,41
2005 878,29 10,75
2006 386,62 14,00
2007 901,84 15,60
2008 893,16 17,73
2009 1.455,79 27,06
2010 763,74 19,84
2011 15,41 14,98
2012 8,88 12,62
2013 -693,51 10,66
2014 112,52 12,50
2015 390,41 12,27
2016 214,68 10,37
2017 202,19 8,29
2018 -334,06 8,04

Zdroj: Sbírka listin

Ústav experimentální botaniky AV ČR, Seznam zaměstnanců

Moderní slovenská verze Přeletu nad kukaččím hnízdem
Moderní slovenská verze Přeletu nad kukaččím hnízdem

Kdysi dávno vznikla psychiatrie jako nástroj pro eliminaci jedinců, kteří byli s většinovou společností nekompatibilní nebo byli zkrátka jen nepohodlní. Dlouho to bezchybně fungovalo, zčásti to funguje dodnes. Tehdy někdo přišel s tím, že aby před nekompatibilními a nepohodlnými jedinci byla společnost chráněna, je potřeba je někam zavřít. A protože se nedopustili trestných činů, nemohli být dáni do vězení. Navíc jejich jinakost byla přisouzena jejich duševnímu stavu. Proto vznikla první soukromá zařízení, kam ony nešťastníky strkali. V zařízeních pracovali vychýlení jedinci, často velmi brutální lidé, a jako řešení na zklidnění nebo eliminaci chycených jedinců používali metody šoků, pouštění žilou, amputování částí těl, trápení zimou, horkem, hladem, nevyspáním… Vycházeli ze středověkých mučení, která „modernizovali“.

Abeyawardana Oushadee 225 106 827 Abeyawardana@ueb.cas.cz Laboratoř reprodukce rostlin
Abrouk Michael 420 585 238 709 abrouk@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Angelis Karel J. 420 225 106 890 angelis@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Babíková Zdeňka (RD), +420 585 634 945 zdenka.babikova@upol.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Babůrek Ivan 420 225 106 221 baburek@ueb.cas.cz
Balík Jan 420 225 106 489 balik@ueb.cas.cz
Bartoněk Josef 420 585 238 771 bartonek@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Bartoš Jan 420 585 238 711 bartos@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Bazgerová Tereza 420 225 106 428 bazgerova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Bazgier Václav 420 585 634 769 bazgier@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Bednářová Martina 420 585 238 712 bednarova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Beseda Tomáš 420 585 238 728 beseda@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Bildziukevich Uladzimir 420 241 062 184 bildziukevich@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Blahoušek Ota 420 585 634 853 ota.blahousek@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Blavet Nicolas 420 585 238 708 blavet@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Blažková Ivona 420 241 062 484 blazkovai@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Bőhm Martin +420 225 106 878, +420 602 790 827 bohm@ueb.cas.cz THS
Bokvaj Pavel 420 225 106 428 bokvaj@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Brejšková Lucie +420 225 106 449, +420 606 836 121 brejskova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Brouzdová Jitka +420 225 106 420, +420 225 106 404 brouzdova@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Brožová Radka 420 225 106 485 brozova@ueb.cas.cz THS
Brzobohatý Břetislav 420 545 133 359 brzoboha@ibp.cz Externí spolupráce
Burešová Veronika 420 585 238 712 buresova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Burketová Lenka 420 225 106 815 burketova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Businská Ludmila 420 220 390 117 businska@ueb.cas.cz THS
Čamková Eliška 420 585 238 707 camkova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Cápal Petr 420 585 238 714 capal@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Čáslavský Ondřej +420 241 062 457 caslavsky@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Černá Lucie 420 225 106 827 cernal@ueb.cas.cz Laboratoř reprodukce rostlin
Černý Radek 420 225 106 492 cerny@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Čeřovská Noemi 420 225 106 819 cerovska@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Chmelařová Anna 420 585 238 728 chmelarova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Christelová Pavla 420 585 238 725 christelova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Čížková Jana 420 585 238 717 cizkova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Čovanová Milada 420 225 106 425 covanova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Čunátová Tereza doplnit cunatova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Cvikrová Milena 420 225 106 409 cvikrova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Daněk Michal +420 225 106 418, +420 225 106 404 danek@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Danko Jiří 225106431 danko@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Darivčak Peter 420 777 897 894 peter.darivcak@seznam.cz Laboratoř biologie pylu
Dědič Petr 420 225 106 455 dedic@vubhb.cz Externí spolupráce
Dlouhá Zuzana 4,20225E+11 dlouha@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Dobrev Petre I. +420 225 106 444, +420 225 106 426 dobrev@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Doležal Karel 420 585 634 940 dolezal@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Doležel Jaroslav 420 585 238 703 dolezel@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Doleželová Věra 420 585 634 944 vera.dolezelova@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Drážná Nikola 420 225 106 432 drazna@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Drdová Edita 420 225 106 449 drdova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Drs Matěj +420 225 106 449, +420 775 921 806 drsma@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Dubská Zdeňka 420 585 238 729 dubska@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Dupľáková Nikoleta 420 465 106 452 duplakova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Dušek Jakub 420 225 106 822 dusek@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Dvořáková Marcela 420 225 106 804 dvorakova@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Eliášová Kateřina +420 225 106 402, +420 225 106 422 eliasova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Faksová Kateřina 420 585 634 856 faksova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Feciková Jana 420 225 106 451 fecikova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Fellner Martin 585634905, 736704170 martin.fellner@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Fíla Jan 420 225 106 452 fila@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Filepová Roberta 420 225 106 431 filepova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Fílová Markéta 420 605 965 153 filova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Fischerová Lucie 420 225 106 414 fischerova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Forczek Sándor 420 241 062 484 alex067@biomed.cas.cz Izotopová laboratoř
Francesconi Sara 4,20225E+11 francesconi@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Gadiou Zuzana 420 225 106 451 gadiou@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Gajdošíková Lenka 420 585 634 851 gajdosikova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Gaudinová Alena 420 225 106 427 gaudinova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Gemperlová Lenka +420 225 106 472, +420 225 106 412 gemperlova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Gibalová Antónia 420 225 106 463 gibalova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Gichner Tomáš 420 225 106 811 gichner@ueb.cas.cz
Glombik Marek 420 712 585 712 glombik@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Grúz Jiří 420 585 632 173 gruzj@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Hadámková Renata 420 225 106 821 hadamkova@ueb.cas.cz
Hafidh Said 420 225 106 452 hafidh@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Haisel Daniel +420 225 106 812, +420 728 084 301 haisel@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Hajek Jaromir 420 585 238 771 hajekjar@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Hajná Vladimíra 225106420 hajna@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Hála Michal 420 225 106 458 hala@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Haleš Zdeněk 420 720 411 209 hales@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Haluška Samuel 420 225 106 449 haluska@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Hansgutová Jitka 420 585 634 851 jitka.hansgutova@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Haškovcová Kateřina 420 225 106 420 haskovcova@ueb.cas.cz
Havlíček Libor 420 241 062 485 lihavlic@biomed.cas.cz Izotopová laboratoř
Hedden Peter 420 585 634 853 hedden@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Helusová Michaela 420 225 106 435 helusova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Hirnerová Eva 420 585 634 861 hirnerova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Hobza Roman 420 585 238 722 hobza@ibp.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Hoffmeisterová Hana 420 225 106 818 hoffmeisterova@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Holá Marcela 420 225 106 892 hola@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Holečková Karolína 8,4045E+11 holeckova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Holek Jaromír +420 585 238 772, +420 585 238 705 holek@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Holík Josef 420 241 062 381 holik@biomed.cas.cz Izotopová laboratoř
Holušová Kateřina 420 585 238 725 holusovak@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Honig Martin 420 585 634 953 honig@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Honys David 420 225 106 450 honys@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Horníková Martina 420 585 238 727 hornikova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Hornychová Zdeňka 420 225 106 808 hornychova@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Hošek Petr 420 225 106 436 hosek@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Hourova Andrea 420 225 106 455 hourova@ueb.cas.cz
Hoyerová Klára 420 225 106 436 hoyerova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Hřibová Eva 420 585 238 713 hribova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Hubata Radek 420 225 106 480 hubata@ueb.cas.cz THS
Hustáková Olga 420 585 634 856 hustakova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Iakovenko Oksana 420225106 iakovenko@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Ivaničová Zuzana 420 585 238 717 ivanicova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Jahnová Eva 420 585 238 729 jahnova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Janáková Eva 420 585 238 708 janakova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Janda Martin +420 225 106 816, +420 603 579 167 jandam@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Janečková Veronika 420 225 106 493 janeckova@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Jarošová Monika 420 jarosovam@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Jelínková Iveta 420 225 106 451 jelinkovai@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Jelínková Adriana 420 225 106 425 jelinkovaa@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Jeřábková Hana 420 585 238 721 jerabkova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Jindřichová Barbora 420 225 106 815 jindrichova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Jordová Dita RD jordova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Juříček Miloslav 420 225 106 410 juricek@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Kadlecová Lenka 420 225 106 473 kadlecoval@ueb.cas.cz THS
Kalachova Tetiana 420 225 106 816 kalachova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Kališová Jana 420 225 106 412 kalisova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Kamínek Miroslav 420 225 106 445 kaminek@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Kapustová Veronika 420 585 238 717 kapustova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Karafiátová Miroslava 420 585 238 706 karafiatova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Kertbundit Sunee (OV), +420 225 106 833 kertbundit@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Klier David +420 225 106 469, +420 605 505 840 klier@ueb.cas.cz IT a knihovna
Klíma Petr 420 225 106 425 klima@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Klodová Božena 420 225 106 428 klodova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Knirsch Vojtěch 420 225 106 426 knirsch@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Kobzová Eva +420 225 106 433, +420 225 106 426 kobzova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Kočířová Jana +420 585 634 914, +420 608 761 393 kocirova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Kocourková Daniela 420 225 106 416 kocourkova@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Kočová Helena 420 225 106 451 kocovah@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Kolář Jan 225 106 490, 608 557 328 kolar@ueb.cas.cz IT a knihovna
Kolčabová Lenka 420 225 106 813 kolcabova@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Koloušková Pavla 420 225 106 827 kolouskova@ueb.cas.cz Laboratoř reprodukce rostlin
Komárková Jana -420 585 634 914 komarkova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Komínková Eva 420 585 238 708 kominkova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Kopecky David 420 585 238 723 kopecky@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Kopečná Martina (RD) kopecna@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Korecká Marie 225106436 korecka@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Kozohorská Alena 420 225 106 482 kozohorska@ueb.cas.cz THS
Kramná Barbara 420 778 535 811 barbara.kramna@gmail.com Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Kratochvílová Kateřina 420 225 106 821 kratochvilova@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Krčková Zuzana +420 225 106 420, 404 krckova@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Krekule Jan +420 224 310 209, +420 607 527 472 krekule@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Kroumanová Kristýna +420 225 106 420, 404 kroumanova@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Krüger Manuela 420 225 106 827 kruger@ueb.cas.cz Laboratoř reprodukce rostlin
Kryštof Vladimír 420 585 634 854 vladimir.krystof@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Kulichova Katarína 420 225 106 428 kulichova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Kumar Vinod 420 225 106 428 vinod@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Kvasnica Miroslav +420 585 632 261, +420 585 639 446 kvasnica@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Kvasničková Radoslava 420 585 238 701 kvasnickova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Kvasnicová Marie 420 225 106 804 kvasnicova@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Kymrová Hana 420 225 106 825 kymrova@ueb.cas.cz Redakce časopisů
Lacek Jozef +420 225 106 425, +421 904 407 411 lacek@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Lamparová Lucie 8,4045E+11 lamparova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Landa Přemysl 420 225 106 803 landa@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Langhansová Lenka 420 225 106 803 langhansova@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Laňková Martina +420 225 106 431, +420 775 432 478 lankova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Lapka Martin 420 225 106 484 lapka@ueb.cas.cz THS
Leontovyčová Hana 4,20225E+11 leontovycova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Lipavský Jan 420 233 022 491 lipavsky@vurv.cz Externí spolupráce
Lohová Monika +420 225 106 826, 604119926 lohova@ueb.cas.cz Redakce časopisů
Loskotová Lucie 225 106 816 loskotova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Louda Otto 420 485 177 430 ueb.strizovice@seznam.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Luštinec Jiří 420 225 106 457 lustinec@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Macková Pavlína 420 241 062 706 mackovap@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Malbeck Jiří +420 225 106 407, +420 225 106 421 malbeck@ueb.cas.cz Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Malínská Kateřina +420 225 106 435, +420 225 106 431 malinska@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Maňáková Jana 420 241 062 485 manakova.jana@biomed.cas.cz Izotopová laboratoř
Maršík Petr +420 225 106 803, +420 225 106 801 marsik@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Martinec Jan +420 225 106 416, 404, +420 776 629 209 martinec@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
IT a knihovna
Maryška Lukáš 4,20225E+11 maryskal@seznam.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Mašinská Lucia 420 225 106 451 hozova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Mašterová Helena 420 225 106 829 masterova@ueb.cas.cz Laboratoř reprodukce rostlin
Michailidis Christos 420 225 106 452 christos@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Mikula Zdeněk 420 485 177 430 ueb.strizovice@seznam.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Mikulíková Lucie 420 585 634 784 mikulikova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Milec Zbyněk 420 585 238 719 milec@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Molnar Istvan 420 585 238 722 molnar@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Moravec Tomáš +420 225 106 822, +420 603 307 178 moravec@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Moťková Kateřina 4,20225E+11 motkova@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Motyka Václav 420 225 106 437 vmotyka@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Mrázová Zuzana 420 233 087 269 mrazova@ueb.cas.cz Externí spolupráce
Mrvková Michaela (RD) mrvkova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Mück František 420 585 238 771 muck@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Müller Karel 420 225 106 435 muller@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Náprstková Alena 420 465 106 452 naprstkova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Navratil Petr 420 585 238 770 navratilp@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Navrátil Oldřich 420 225 106 822 navratil@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Nawaz Kashif 420 585 238 726 nawaz@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Němečková Alžběta +420 858 238727, +420 728 477 834 nemeckova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Neubauerová Ludmila 420 225 106 831 neubauerova@ueb.cas.cz
Nisler Jaroslav 608 122 530 jaroslav.nisler@gmail.com Izotopová laboratoř
Nová Jana 420 225 106 487 nova@ueb.cas.cz THS
Novák Ondřej 420 585 634 853 ondrej.novak@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Novotný Ondřej 420 724 576 214 Novotny2@centrum.cz Laboratoř buněčné biologie
Nový Petr +420 725 034 870, +420 720 410 699 novy@ueb.cas.cz THS
Nulíček Josef +420 220 390 352, +420 220 390 221 nulicek@ueb.cas.cz IT a knihovna
Nyine Moses +420 585 238 728, +420 776 812 443 nyine@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Ohnoutková Ludmila +420 585 634 909, +420 776 857 335 ohnoutkova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Oklešťková Jana 4,20586E+11 jana.oklestkova@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Ortmannová Jitka 420 225 106 458 ortmannova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Oulehlová Denisa 4,20225E+11 oulehlova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Özdemir Zulal 224 241 062 184 ozdemir@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Pavlíčková Jana 420 225 106 414 pavlickova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Pavlík Milan 420 241 062 476 pavlik@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Pažoutová Marie 420 pazoutova@ueb.cas.cz Laboratoř reprodukce rostlin
Pečenková Tamara 420 225 106 449 pecenkova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Pečinka Aleš 420 585 238 709 pecinka@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Pejchar Přemysl 420 225 106 457 pejchar@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Pěnčík Aleš 585 634 853 pencik@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Perničková Kateřina 420 585 238 719 pernickova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Pešek Bedřich +420 225 106 407, +420 225 106 421 pesek@ueb.cas.cz
Petrášek Jan 420 225 106 435 petrasek@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Petřík Ivan 420 585 634 812 petrik@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Petrová Šárka 420 225 106 805 petrova@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Petrovská Beáta 420 585 238 721 petrovska@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Pintová Jitka 420 225 106 831 pintova@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Plačková Lenka 420 585 634 861 plackova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Plchová Helena 420 225 106 819 plchova@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Pleskot Roman 420 225 106 457 pleskot@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Plíhalová Lucie 420 585 634 940 plihalova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Pobořilová Zuzana 420 225 106 818 poborilova@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Podlipná Radka 420 225 106 803 podlipna@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Podmanická Tereza 420 225 106 419 podmanicka@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Pokorná Eva 420 225 106 436 pokorna@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Pospíchalová Romana 420 225 106 816 pospichalova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Pospíšil Jiří 420 585 634 784 pospisil.j@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Pospíšilová Jana 420 225 106 823 pospisilova@ueb.cas.cz Redakce časopisů
Potocká Andrea 420 225 106 458 potocka@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Potocký Martin 420 225 106 457 potocky@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Přerostová Sylva 420 225 106 426 prerostova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Raabe Karel 225 106 451 raabe@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Rabochová Květoslava +420 225 106 491, +420 225 106 833 rabochova@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Raková Kateřina +420 225 106 420, 404 rakova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Rambová Milena 420 225 106 486 rambova@ueb.cas.cz THS
Rawat Anamika 225 106 449 rawat@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Reňák David 420 225 106 451 renak@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Retzer Katarzyna 420 225 106 435 retzer@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Rey Elodie 420 585 238 701 rey@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Rezek Jan +420 225 106 803, +420 225 106 801 rezek@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Řezníčková Eva 420 585 634 853 reznickovae@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Říhová Ludmila 420 225 106 831 rihova@ueb.cas.cz
Rožnovská Petra 420 225 106 892 roznovska@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Růžička Kamil +420 225 106 429, +420 773 902 647 kamil.ruzicka@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Růžičková Martina 420 225 106 458 ruzickova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Šafář Jan 420 585 238 710 safar@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Said Mahmoud +420 585 238 718, +420 721 981 634 said@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Sanchez Centellas Daniel 420 225 106 452 sanchez@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Schnablová Renáta 420 225 106 811 schnablova@ueb.cas.cz
Sedláček Pavel 420 585 634 851 sedlacek@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Seifertová Marie 420 585 238 729 seifertovam@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Sekereš Juraj +420 225 106 457, +420 728 253 045 sekeres@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Šimková Hana 420 585 238 715 simkovah@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Šimoníková Denisa 420 585 238 723 simonikova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Široká Jitka 420 585 634 698 siroka@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Šíša Miroslav 420 225 106 804 sisa@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Skokan Roman 420 720 289 813 skokan@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Skůpa Petr +420 225 106 425, +420 605 720 378 skupa@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Šormová Julie 420 225 106 816 sormova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Soudek Petr +420 225 106 805, +420 605 478 009 soudek@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Soukupová Hana 420 225 106 449 soukupova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Špačková Jaroslava +420 225 106 422, +420 225 106 467 spackova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Šperková Romana 420 585 205 859 sperkova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Šperková Romana 420 585 238 729 sperkova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Spíchal Lukáš 420 585 634 855 lukas.spichal@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Spoustová Petra +420 233 320 338, +420 731 300 296 spoustova@ueb.cas.cz
Štangelová Pavla 420 241 062 484 stangelova@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Šteflová Šárka 225106485 steflova@ueb.cas.cz THS
Stehlík Daniel 4,20225E+11 stehlikd@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Stehlíková Zuzana doplnit stehlikova@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Steinbachová Lenka 420 225 106 451 steinbachova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Štětinová Ivana 420 225 106 824 stetinova@ueb.cas.cz Redakce časopisů
Stočes Štěpán 420 585 238 726 mervan@centrum.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Štorchová Helena 420 225 106 828 storchova@ueb.cas.cz Laboratoř reprodukce rostlin
Šťovíčková Jana 420 225 106 449 stovickova@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Strnad Miroslav +420 585 634 850, +420 585 634 851 miroslav.strnad@upol.cz Laboratoř růstových regulátorů
Stýblová Jana 420 225 106 431 zabovaj@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Suchánková Pavla +420 585 238 701, +420 725 816 588 suchankova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Šusteková Jana 241062184 sustekova@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Svačina Radim +420 585 238 726, +420 721 331 622 svacina@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Švestková Dagmar +420 225 106 491, +420 225 106 833 svestkova@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Svobodová Jitka 420 225 106 820 svobodovaj@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Svobodová Hana 4,20586E+11 svobodova_h@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Švubová Ludmila +420 585 238 702, +420 585 238 772 svubova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Synek Lukáš 420 225 106 458 synek@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Synková Helena +420 225 106 813, +420 385 512 626 synkova@ueb.cas.cz Redakce časopisů
Szecówka Marek 420 szecowka@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Tarkowská Danuše 8,41193E+11 tarkowska@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Toegelová (Staňková) Helena 420 585 238 717 toegelova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Tomaštíková Eva Dvořák 420 585 238 722 tomastikova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Trávníčková Alena +420 225 106 472, +420 225 106 421 travnickova@ueb.cas.cz Laboratoř hmotnostní spektrometrie
Trdá Lucie 4,20225E+11 trdal@ueb.cas.cz Laboratoř patofyziologie rostlin
Tulpová Zuzana 420 585 238 716 tulpova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Tušková Radomíra 420 585 238 729 tuskova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Tvardíková Helena +420 585 238 729, +420 608 505 161 tvardikova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Tyč Dimitrij 420 225 106 864 tyc@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Urbanová Terezie doplnit urbanovat@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Vágner Martin +420 225 106 453, 414, +420 776 818 704 vagner@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Vágnerová Radka 420 225 106 892 vagnerova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Valárik Miroslav 420 585 238 714 valarik@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Valdová Jitka 420 225 106 483 valdova@ueb.cas.cz THS
Vaněk Tomáš 420 225 106 832 vanek@ueb.cas.cz Laboratoř rostlinných biotechnologií
Vanková Radomíra 420 225 106 427 vankova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Váňová Jana 420 225 106 484 vanova@ueb.cas.cz
Vanžurová Hana 420 585 238 726 vanzurova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vlk Martin 420 241 062 485 vlkmartin@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Vltavská Kateřina +420 225 106 411, 404 vltavska@ueb.cas.cz Laboratoř přenosu signálů
Vobejdová Zuzana +420 585 238 772, +420 585 238 705 vobejdova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Voller Jiří 420 585 634 856 jirivoller@gmail.com Laboratoř růstových regulátorů
Vondráková Zuzana +420 225 106 422, +420 225 106 467 vondrakova@ueb.cas.cz Laboratoř biologicky aktivních látek
Vondrakova Zuzana +420 225 106 431, 736 212 766 vondrakovaz@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Vrána Jan 420 585 238 720 vrana@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vukasinovic Nemanja 420 608 292 883 vukasinovic@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Vundrle Jan +420 585 238 772, +420 585 238 705 vundrlejan@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vundrle Jaroslav +420 585 238 772, +420 585 238 705 vundrle1@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vundrlova Jindra 420 585 238 730 vundrlova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vyhlídalová Marie 420 585 238 730 vyhlidalova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Vylíčil Jakub 420 728 479 630 vylicil@ueb.cas.cz Externí spolupráce
Walterová Jana +420 225 106 827, +420 225 106 834 walterova@ueb.cas.cz Laboratoř reprodukce rostlin
Weiserová Jitka 420 585 238 729 weiserova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Wiese Anna J. 420 wiese@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Wilhelmová Naďa +420 225 106 814, +420 776 074 954 wilhelmova@ueb.cas.cz Laboratoř virologie
Wimmer Zdeněk 420 241 062 457 wimmer@biomed.cas.cz Izotopová laboratoř
Wimmerová Martina 241062457 wimmerova@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Wisnerová Kamila 585631478 wisnerova@ueb.cas.cz Laboratoř růstových regulátorů
Yang Fen 420 585 238 728 yang@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin
Zahajská Lenka 420 241 062 184 zahajska@biomed.cas.cz Izotopová laboratoř
Žárský Viktor 420 225 106 457 zarsky@ueb.cas.cz Laboratoř buněčné biologie
Záveská Drábková Lenka 420 225 106 463 l.zaveska.drabkova@ueb.cas.cz Laboratoř biologie pylu
Zažímalová Eva 420 225 106 429 zazimalova@ueb.cas.cz Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
Zemanová Veronika 420 241 062 481 zemanova@ueb.cas.cz Izotopová laboratoř
Zima Jan 420 485 177 430 zima@ueb.cas.cz Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám
Zwyrtková Jana 420 585 238 728 zwyrtkova@ueb.cas.cz Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin

Genomická predikce v multiploidní plodině: Genotyp podle interakce prostředí a účinky dávkování alel na prediktivní schopnost v banánech

Moderní slovenská verze Přeletu nad kukaččím hnízdem
Moderní slovenská verze Přeletu nad kukaččím hnízdem

Kdysi dávno vznikla psychiatrie jako nástroj pro eliminaci jedinců, kteří byli s většinovou společností nekompatibilní nebo byli zkrátka jen nepohodlní. Dlouho to bezchybně fungovalo, zčásti to funguje dodnes. Tehdy někdo přišel s tím, že aby před nekompatibilními a nepohodlnými jedinci byla společnost chráněna, je potřeba je někam zavřít. A protože se nedopustili trestných činů, nemohli být dáni do vězení. Navíc jejich jinakost byla přisouzena jejich duševnímu stavu. Proto vznikla první soukromá zařízení, kam ony nešťastníky strkali. V zařízeních pracovali vychýlení jedinci, často velmi brutální lidé, a jako řešení na zklidnění nebo eliminaci chycených jedinců používali metody šoků, pouštění žilou, amputování částí těl, trápení zimou, horkem, hladem, nevyspáním… Vycházeli ze středověkých mučení, která „modernizovali“.

Zvýšení efektivity selekce v konvenčním křížení je hlavní prioritou v chovu banánů (Musa spp.). Rutinní aplikace klasického selekčního markeru asistovaného selekcí (MAS) zaostává v banánech z důvodu omezení v nástrojích MAS. Genomická selekce (GS) založená na modelech predikce genomů může řešit některá omezení klasického MAS, ale použití GS v banánech nebylo dosud hlášeno. Cílem této studie bylo zhodnotit prediktivní schopnost šesti modelů predikce genomu pro 15 znaků v multiploidní tréninkové populaci. Populace se skládala z 307 genotypů banánů fenotypovaných za nízkých a vysokých podmínek řízení vstupního pole pro dva cykly plodin. Markery polymorfismu s jedním nukleotidem (SNP) použité k přizpůsobení modelů byly získány z genotypování pomocí sekvenčních (GBS) dat. Modely, které odpovídají za aditivní genetické efekty, poskytly lepší předpovědi s 12 z 15 znaků. Výkon modelu BayesB byl lepší než u jiných modelů, zejména na ovocných náplních a ovocných partiích. Modely, které zahrnovaly zprůměrovaná data prostředí, byly robustnější v predikci vlastností i se sníženým počtem markerů. Účtování o dávkování alel u SNP markerů (AD-SNP) snížilo prediktivní schopnost ve srovnání s tradičním bialelickým SNP (BA-SNP), ale predikční trend zůstal stejný u všech znaků. Vysoké prediktivní hodnoty (0,47–0,75) rysů ovocných náplní a ovocných partií ukazují potenciál genomické predikce ke zvýšení účinnosti selekce v chovu banánů.

Cytokininy zahrnují skupinu fytohormonů s orgánově specifickým způsobem působení

Cytokininy zahrnují skupinu fytohormonů s orgánově specifickým způsobem působení. I když jsou mechanismy řízení komplexních sítí metabolismu cytokininů částečně známy, úloha jednotlivých typů cytokininů při udržování homeostázy cytokininů zůstává nejasná. Využití nadprodukce jednořetězcových Fv protilátek vybraných pro jejich schopnost vázat trans-zeatin riboside a zaměřené na endoplazmatické retikulum, jsme post-synteticky modulovali cytokininové ribozidy, navržené transportní formy cytokininů. Pozorovali jsme asymetrickou aktivitu biosyntetických genů cytokininů a distribuci cytokininů u semenáčků tabáku divokého typu s vyšším výskytem cytokininů v kořenech než ve střelbě. Modulace cytokininových ribosidů zprostředkovaná protilátkami dále zvyšovala relativní počet cytokininů v kořenech a indukované fenotypy související s cytokininem orgánově specifickým způsobem. Aktivita cytokinin oxidasy / dehydrogenázy v kořenech byla silně up-regulována v reakci na tvorbu cytokininů zprostředkovanou protilátkami v endoplazmatickém retikulu. Zjistili jsme však jen mírný pokles hladin kořenových cytokininů. Na rozdíl od toho došlo k významnému poklesu cytokininů při natáčení. Navrhujeme kořeny jako hlavní místo biosyntézy cytokininů v semenáčcích tabáku. Naopak, hladiny cytokininů ve střelbě do značné míry závisí na dálkovém transportu cytokininových ribosidů z kořene a jejich následné metabolické aktivaci.

Optické a fyzikální mapování s lokální konečnou úpravou umožňuje megabázové rozlišení agronomicky významných oblastí v genomu pšenice

V současné době se uvolňuje řada sekvencí na úrovni lešení pro pšenici a v této souvislosti referujeme o strategii pro zlepšení celkové sestavy na úroveň srovnatelnou s lidským genomem.

integrace v měřítku Megabase
integrace v měřítku Megabase

integrace v měřítku Megabase

Výsledky: S použitím chromozomu 7A z pšenice jako modelu byly vytvořeny úseky tohoto chromozomu, které jsou výsledkem sekvenčního zpracování megabázového měřítka, kombinací nové nezávislé sestavy za použití fyzikální mapy založené na bakteriálním umělém chromozomu (BAC), sekvenování BAC poolu, chromozom -arm-specific mate-pair sekvenování a Bionano optické mapování se sekvencí International Wheat Genome Sequencing Consortium RefSeq v1.0 a jeho podkladovými surovými daty. Kombinovaná sestava má za následek 18 super-scaffoldů napříč chromosomem. Hodnota hotových genomových oblastí je prokázána pro dvě přibližně 2,5 Mb oblasti spojené s výtěžkem a fenotypem kvality zrna fruktanových sacharidů. Kromě toho, 50 Mb centromerová oblastní analýza zahrnuje cytologická data zdůrazňující důležitost nesekvenčních dat při sestavování této oblasti komplexního genomu. Závěry: Dostatečné informace o sekvenci genomu jsou nyní k dispozici pro pšeničnou komunitu, aby produkovaly sekvenčně ukončené uvolňování každého chromozomu referenčního genomu. Dokončení na vysoké úrovni zjistilo, že řada sedmi genů fruktosyltransferázy podporuje kvalitu zrna a že atributy výtěžnosti jsou ovlivněny pěti doménami F-box-pouze-protein-ubikvitin ligáza a čtyřmi geny pro přenos lipidů. Dokončená sekvence také zahrnuje centromeru.

Sheikh Khalid – Khalid bin Mohammed Al Qasimi

Šejk Khalid (Sheikh Khalid) se ujmul vlády jako vládce Sharjah po exilu jeho bratrance, šejka Saqra bin Sultana Al Qasimiho, který byl jako vládce Sharjah odstraněn jednomyslným souhlasem vládnoucí rodiny.  Jeho postavení jako vládce potvrdil William Luce, britský politický rezident v Bahrajnu, dne 25. června 1965.  Khalid který byl klidný a nenáročný člověk, nejprve založil formální policejní sílu v Sharjah a také hrál klíčovou roli jako účastník jednání a dohod, které předcházely založení Spojených arabských emirátů 2. prosince 1971.

Šejk Khalid byl také zodpovědný za zničení pevnosti Sharjah, ve snaze vyvrátit paměť Saqr. Demolice přerušil jeho bratr, sultán, který zachránil mnoho svítidel a vytvořil výkresy budovy. Příliš pozdě, aby zachránil většinu pevnosti, přesto přesvědčil svého bratra, aby zastavil demolici. Zůstala jen jediná věž, ‚Bourj‘. O dvacet let později Sheikh Sultan pevnost věrně  zrekonstruoval a obnovil.

Na 24 lednu 1972, Saqr se vrátil z Egypta do Sharjah, kde byl s množstvím žoldáků v exilu, a chopil se moci v pokusu o převrat. Skupina vpadla do panovnického paláce přibližně ve 14,30 hod. začali se šířit zprávy o výbuších a střelbě a výbuchu granátů uvnitř areálu paláce. Obklíčený Svazem obranných sil, který přišel o hodinu později, se Saqr konečně vzdal v časných hodinách 25. ledna do rukou ministr obrany Spojených arabských emirátů, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Nicméně, Sheikh Khalid byl zabit v této akci.

Následníkem Šejka Khalida byl jeho bratr, Jeho Výsost Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi.

Legalizace marihuany vedla k prudkému nárůstu dopravních nehod

Legalizace marihuany vedla k prudkému nárůstu dopravních nehod.

Kolem 14 procent řidičů pod vlivem marihuany mělo ve svém autě dítě.

stop drogám
stop drogám

Policejní důstojníci v Kalifornii vyšetřují na místě hromadné dopravní nehody na Interstate 880 v Fremontu, v Kalifornii. Několik lidí zemřelo při hromadné dopravní nehodě, která uzavřela do provoz několik pruhů na hlavní dálnici v San Francisco Bay a úřady sdělili, že řidič podezřelý ze zavinění nehody byl pod vlivem marihuany.

Podle dvou nových studií došlo k nárůstu až o 6 procent v počtu havárií na dálnicích ve čtyřech státech USA, ve kterých bylo legalizováno rekreační užívání marihuany.

 

zákona terra nullius

Terra nullius je latinský výraz, který vychází z římského práva a znamená „země nikoho“, který byl převzat do mezinárodního práva a popisuje území, které nikdy nebylo subjektem svrchovanosti žádného státu, nebo takové na němž žádný dřívější vládce nevyjádřil nárok. Svrchovanost nad teritoriem, kterým je terra nullius může být obdržena skrze její okupaci, což může být v některých případech porušením mezinárodního práva nebo dohod. Termín je odvozen z papežské buly Papežská bulaTerra nullius Urban II., která umožňuje křesťanským evropským státům zabírat území, která nejsou obydlená křesťany.

Radka Coufalová IČO: 66137802

Datum vzniku: 29.4.1997
Obchodní firma: Radka Coufalová
Podnikatel: Radka Coufalová
Sídlo: Vlašim, Hrubínova 1834, PSČ 25801
Identifikační číslo: 66137802

Radka Coufalová IČO: 66137802
Radka Coufalová IČO: 66137802

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Klasifikace ekonomických činností – CZ-NACE: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
Institucionální sektor:
Počet zaměstnanců: Bez zaměstnanců