Společenství vlastníků jednotek a jak na správu nemovitostí ve společném vlastnictví

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba, která zajišťuje správu bytového domu a pozemku. Zákonná povinnost založit SVJ vzniká v těch bytových domech, kde je pět a více bytových jednotek ve vlastnictví nejméně tří různých vlastníků.

Společenství vlastníků jednotek a jak na správu nemovitostí ve společném vlastnictví
Společenství vlastníků jednotek a jak na správu nemovitostí ve společném vlastnictví

Jak se stanete členem Společenství vlastníků jednotek ?

Jaká práva a povinnosti má nový vlastník v souvislosti s vlastnictvím bytu v bytovém domě ?

Společenství vlastníků Koliště 11, Brno, IČO: 29353548
Společenství vlastníků Koliště 11, Brno, IČO: 29353548

Vlastník každé jednotky, tj. bytu, garáže, kanceláře atd., se stane po zápisu do katastru nemovitostí členem společenství vlastníků jednotek. SVJ je podle zákona o vlastnictví bytů speciálním typem právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku.

Společenství vlastníků jednotek se zakládá schválením stanov, pro které zákon vyžaduje formu veřejné listiny. Stanovy při založení schvalují všichni vlastníci jednotek.

Stanovy společenství vlastníků jednotek musí obsahovat název, sídlo, úpravu členských práv a povinností vlastníků jednotek i způsob jejich uplatňování, určení svých orgánů, jejich působnost, počet členů, funkční období, jakož i způsob jejich svolávání, jednání a usnášení, dále musí určit první členy statutárního orgánu, pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí a pravidla pro tvorbu rozpočtu, pro příspěvky a pro způsob určení jejich výše.

Úprava týkající se založení společenství vlastníků jednotek je poměrně složitá s ohledem na předchozí právní úpravu, podle níž mohlo dojít k tomu, že některá společenství už vznikla ze zákona, ale dosud nebyla ustavena, proto vám způsob založení po prostudování konkrétních okolností sdělí notář.

Podávání daňového přiznání

Společenství vlastníků jednotek nemá povinnost podat daňové přiznání, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,

Společenství vlastníků jednotek, kterému nevznikla ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, není povinno sdělit správci daně tuto skutečnost.

 

The Jive Aces present: Bring Me Sunshine

 

Like our videos? Please Subscribe and also consider buying our music and help us to make more!
iTunes – http://is.gd/JiveAcesiTunes
CDs – http://www.jiveaces.com/store

The Jive Aces music video for the Morecambe and Wise classic
„Bring Me Sunshine“ from their forthcoming album „King of the Swingers“. True ukulele power! http://www.jiveaces.com – http://www.facebook.com/jiveaces

Special thanks to everyone who took part including:
Joanne Good ( http://www.joannegood.co.uk )
Jim Meskimen ( http://www.appliedsilliness.com )
Elsa Fisher
Lili La Scala ( http://www.lililascala.com )
The Satin Dollz ( http://www.satindollz.com )

Dancing from:
Mark and Gen
Joseph, Trisha and Manny ( http://www.jiveswing.com )
Scott and Annie ( http://www.swingpatrol.com )
Lil‘ Miss Hayley ( http://is.gd/lilmisshayley )

And our fabulous locations:
Bobby Jo’s 50’s Diner, Southend ( http://www.bobbyjosdiner.co.uk )
Cafe 50’s, Hollywood ( http://www.cafe50s.com )
Michael Todd’s Hair Dressing ( http://www.michaeltoddhairdressing.co.uk )

For collaborations and business inquiries, please contact via Channel Pages: http://ChannelPages.com/jiveaces

Michael Buble – Feeling Good (Dance Video) | Choreography | MihranTV