Indická komunita v Irsku

Irsko procházelo před rokem 2008 bouřlivým ekonomickým rozvojem a potřebovalo pro růst své ekonomiky pracovní sílu, která doputovala do Irska z nejrůznějších zemí z celé planety. Indové nezůstaly stranou tohoto přesunu pracovní síly do Irska. Jen v samotném Dublinu žije přes 30.000 lidí původem z Indie.

Indická komunita v Irsku
Indická komunita v Irsku

V Irsku žije řada občanů původem z Asie. V Irsku existuje mnoho desetiletí významná komunita lidí z jihoasijského původu. Lidé nečínského původu (kategorie, která zahrnuje hlavně jihoasijské lidi) byla označena jako nejrychleji rostoucí etnická skupina v Irsku v roce 2011 při sčítání obyvatel.  Někteří tito lidé se identifikují jako plně irští, jiní se raději ztotožňují se svou původní zemí původu.

Existuje velký rozdíly v tom, do jaké míry jsou lidé jihoasijského původu integrováni do irské společnosti. Mnoho lidí z jihoasijského původu je dobře integrovaných a přijímá kulturu Irska. Mnoho dětí jihoasijského původu se narodilo v Irsku nebo přišlo do Irska ve velmi mladém věku, a proto studují v irských jazycích ve školách (pro děti od 7 let věku je v Irsku povinná školní docházka). V Irsku žije řada rodin, které zde žijí po dvě nebo i tři generace. Mnozí lidé jihoasijského původu však stále zachovávají své zvyky a jazyky, a proto je mnoho náboženských festivalů (např. Diwali ) dobře známých a přijatých v rámci Irska.

Indická komunita v Irsku
Indická komunita v Irsku

Vzhledem k tomu, že irská vláda neshromažďuje podrobné údaje o etnickém původu cizinců žijících v Irsku, populační odhady se liší a nečínští asiaté jsou obecně seskupeni do jedné kategorie spíše než skupin založených na osobách z jednotlivých zemí jižní Asie. Odhady uvádějí, že lidé z jihoasijských etnik tvoří přibližně 1 až 3% Irské populace. Irsko-Indická Rada odhaduje, že v Irsku žije přibližně 91 520 lidí narozených v Indii.