Éra ochrany bankovního tajemství ve Švýcarsku končí

Švýcarská vláda plánuje výrazně zvýšit mezinárodní spolupráci v oblasti fiskální transparentnosti zpřístupněním soukromých informací o klientech bank v zemi.

švýcarský frank
švýcarský frank

Automatická výměna informací (AEOI) o bankovních účtech se rozšíří do dalších 22 zemí, včetně Argentiny, Mexika, Brazílie a Uruguaye a také do Indie a Jižní Afriky, podle vyjádření federálního ministerstva financí.

Tento krok má za cíl skoncovat s dlouholetou ochranou neprůhledných metod bank ve Švýcarsku, jakož i zabránit bohatým cizincům, aby utajovali své nepřiznané příjmy.

Systém AEOI je celosvětovým standardem, který zavedla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v boji proti daňovým únikům. Podle předpisů jsou všechny banky povinny zasílat informace o klientech vnitrostátním daňovým orgánům, přičemž tyto musí údaje o zahraničních rezidentech poskytnout finančními úřadům v jejich domovských zemích.

Švýcarsko bylo centrem zájmu debaty o černých penězích zahraničních rezidentů, které údajně schovávají za tlustými zdmi bankovního tajemství.

Konzultace se budou konat v březnu příštího roku s tím, že dohody budou platit od ledna 2018 a výměna informací by se měla spustit o rok později.

Švýcarský frank
Švýcarský frank

Vláda říká: „To přispěje to k posílení konkurenceschopnosti, důvěryhodnosti a integrity finančního centra Švýcarska.“

Švýcarsko již uzavřelo dohody o automatické výměně informací s 38 dalšími zeměmi včetně všech členských zemí EU, Gibraltaru a Austrálie. Výměnu informací spustí jakmile to bude možné v příštím roce.

Švýcarský parlament v současné době uvažuje o podobných dohodách s Kanadou, Japonskem, Jižní Koreou, Islandem, v Norsku a britskými závislými územími Jersey, Guernsey a Ostrovem Man.