zákona terra nullius

Terra nullius je latinský výraz, který vychází z římského práva a znamená „země nikoho“, který byl převzat do mezinárodního práva a popisuje území, které nikdy nebylo subjektem svrchovanosti žádného státu, nebo takové na němž žádný dřívější vládce nevyjádřil nárok. Svrchovanost nad teritoriem, kterým je terra nullius může být obdržena skrze její okupaci, což může být v některých případech porušením mezinárodního práva nebo dohod. Termín je odvozen z papežské buly Papežská bulaTerra nullius Urban II., která umožňuje křesťanským evropským státům zabírat území, která nejsou obydlená křesťany.