World Petroleum Council

Vize a strategie

Hlavním účelem World Petroleum Council (přeloženo jako Světová rada pro otázky ropy, dále WPC) je podněcovat a podporovat dialog mezi vnitřními a vnějšími účastníky ropného podnikání, průmyslu, obchodu a výzkumu. Jejím cílem je hledat řešení klíčových technických, sociálních, environmentálních a správních otázek spojených s globálními energetickými problémy, a to ve prospěch celého lidstva. V rámci těchto činností tak WPC přispívá k dlouhodobě udržitelnému růstu. WPC nezaujímá stanoviska ke klíčovým tématům jako je ropa a zemní plyn, nýbrž poskytuje fórum, kde se mohou tyto klíčové záležitosti řešit.

World Petroleum Council
World Petroleum Council

WPC byla založena v Londýně v roce 1933. Je to mezinárodní, nestranná, apolitická organizace poskytující fórum pro globální problémy energií a ropy, včetně souvisejících komodit a vědeckých disciplín. Úkolem WPC je podpora řízení světových ropných zdrojů ve prospěch lidstva.
Cílem WPC je prosazování využití vědeckého pokroku, přenosu technologií a posuzování ekonomických, finančních, environmentálních a sociálních vlivů na záležitosti spojené s ropou. Šedesát národních rad tvoří rozhodovací orgán Rady, což reprezentuje přes 95 % hlavních národů produkujících a spotřebovávajících ropu a zemní plyn. Do WPC jsou zapojeny jak země OPEC, tak i ty, jež nejsou členy OPEC. Jako nestranné fórum má WPC akreditaci Spojených národů.

WPC's 65 member countries
WPC’s 65 member countries

Světový ropný kongres

Každé tři roky WPC organizuje Světový ropný kongres, který je hlavním místem globální diskuse na témata ropy a zemního plynu. Vždy po 12-měsíční kampani je jedna z kandidátských zemí vybrána dalšími členy WPC uspořádání následujícího kongresu. Hostitelem 19. světového ropného kongresu v roce 2008 bude Španělsko.
Mimo kongresy s tříletým cyklem je WPC pravidelně zapojena do mnoha dalších setkání jako například: WPC Youth Forum (Mládežnické fórum WPC); WPC-UN Global Compact Best Practice Forum (fórum nejlepších globálních praktik – ve spolupráci s OSN), společný workshop WPC/Opec na téma vylučování CO2, snížení flérování metanu a odstraňování znečištění ropou, kalkulace rezerv a zdrojů; regionální integrace; rozvoj infrastruktury a vývoj těžby a využití ropy a zemního plynu v Africe.

Mise

WPC je jedinou organizací na světě reprezentující společenství ropného a plynárenského podnikání. Základní hodnoty a záměr WPC se soustřeďují na trvalé zlepšování životů lidí celého světa v těchto oblastech:

 • Zvýšené porozumění problémům a výzvám
 • Vytváření systému příležitostí v globálním fóru
 • Spolupráce (partnerství) s dalšími organizacemi
 • Příležitost představit průmysl a demonstrovat nejlepší praktiky
 • Fórum pro rozvíjení obchodních příležitostí
 • Šíření informací skrze kongresy, zprávy, regionální setkání a workshopy
 • Iniciativy pro nábor nových členů
 • Aktivity pro zlepšování dovedností a znalostí v průmyslu
 • Povědomí o environmentálních otázkách, zachování energie a trvalá řešení

Hodnoty

WPC si důrazně cení:

 • Respektování jedinců a kultur po celém světě
 • Nestranné a objektivní názory
 • Integrita
 • Transparentnost
 • Dobré řízení
 • Pozitivní vnímání energie získané z rop
 • Věda a technologie
 • Názory všech kapitálových účastník
 • Řízení světových ropných zdrojů ke prospěchu všech

Zásady

WPC usiluje o identifikaci se svými misemi, snaží se o flexibilitu přijímáním změn a přizpůsobením se těmto změnám. WPC musí být:

 • Proaktivní a reagovat na změny a nebýt jimi jen řízena
 • Kreativní a vizionářská, aby přinášela hodnoty pro všechny
 • Vyzývající tak, aby její cíle vyžadovaly jisté úsilí k jejich dosažení, ale přitom byly realistické a dosažitelné
 • Soustředěná tak, aby cíle byly jasné a transparentní
 • Srozumitelná všem