Ve čtvrtek 8. února 2018 se v Turčianské galerii v Martině uskutečnilo otevření výstavy umělců Mikuláše Galandy a Pavla Tótha.

Čtvrtek 8. února 2018 se v Turčianské galerii v Martině uskutečnilo otevření výstavy umělců Mikuláše Galandy a Pavla Tótha.

Mikuláš Galanda / 1895 – 1938 / malíř, grafik, ilustrátor a vynikající kreslíř, patří k zakladatelským postavám moderního slovenského výtvarného umění první poloviny 20. století. Narodil se v Malé Vieska, dnes Turčianske Teplice, v roce 1895.

Výtvarné umění studoval v Budapešti / 1914-1916 / a v Praze / 1922-1927 /. Začínal jako profesor kreslení na měšťanských školách a Škole uměleckých řemesel v Bratislavě, na které byl od roku 1933 řádným profesorem až do své předčasné smrti v roce 1938.

Tato škola měla velmi progresivní pedagogický charakter, vynikající profesorské obsazení a úzké profesionální i osobní kontakty s německým Bauhausem. Ve své tvorbě se věnoval nejdříve grafice a ilustraci. V třicátých letech převažovala malba.

Společně s Ludvíkem full se výrazně přičinili o prosazení principů moderního výtvarného umění na Slovensku. Ve své tvorbě syntetizoval osobitým způsobem poznatky expresionismu, fauvizmu, kubismu, klasicismu i některé principy surrealismu, až k moderní poetické zkratce a znaku.

Galandová umělecké počátky byly obsahově poznamenány těžkými životními situacemi, jakož i následky první světové války. V tom mu byl velmi blízký norský malíř Edvard Munch, což se projevilo zejména v grafice. No postupně se propracoval k pozitivnějšímu pohledu na život a svět zejména pod vlivem francouzského malířského optimismu. Projevilo se to zejména v zpracovávání témata věnované ženě v jejích třech fázích – mladé kráse, zralém mateřství a motivu stáří. V závěrečném období se soustředil zejména na zobrazování velkého počtu ženských hlav v různých životních situacích. K nejpůsobivějším patří zobrazení ženy matky, strachujúcej se o své dítě. Vedle hlavách nevěst a vesnických žen, jsou to četné hlavy osamělých a plačících žen.

Galandová malířským a grafickým pracím předcházely pravidelně četné kresebný studie, které často nabývaly charakter samostatného díla na hranici kresby a malby. Nejen formou podání od jemné linie až po malířskou plochu, ale i důrazným použitím funkce barvy.

Galanda pěstoval kresbu vášnivě od samých svých počátků, v rozpětí citlivé realistické studie portrétního charakteru, až po maximální výtvarnou zkratku na hranici brilantního a suverénního podání. Už jeho současníci si byli vědomi mimořádné úrovně jeho kresby i jejího významu, který hrála i v jeho ostatní tvorbě, zejména jako Dynamizující faktoru, např. v malbě.

Výstava bude pro návštěvníky Turčianské galerie zpřístupněna do 20. května 2018.