TUNEL V PRAŽSKÉM DOPRAVNÍM PODNIKU

Kverulantovi se již podařilo odhalit a nakonec i zastavit stomilionový tunel v pražském dopravním podniku (DPP). V srpnu 2016 odhalil další. DPP zaplatil za rekonstrukci objízdné koleje ve Vokovicích firmě EDIKT 50,5 milionů. Cena prací však byla prokazatelně maximálně 29,5 milionů korun. Kverulantovým cílem je
potrestání organizátorů tohoto tunelu, a proto podal trestní oznámení. Po více než roce vyšetřování došla policie k závěru, že k žádnému předražení zakázky nedošlo, a lednu 2018 věc odložila. Kverulantovi tak nezbylo než celou kauzu uložit do svého archivu.

 

tunel v dopravním podniku

tunel v dopravním podniku

Objízdná kolej ve vozovně Vokovice

V březnu 2015 uzavřel DPP smlouvu na rekonstrukci objízdné koleje ve vozovně Vokovice s firmou EDIKT za 62,5 milionů korun. Povinností dodavatele bylo i uvést subdodavatele. Firma EDIKT v příloze smlouvě o dílo uvedla jen dva. Firmu Elektrizace železnic Praha, která provedla subdodávku ve výši 2,6 %, a zeměměřičskou kancelář Radek Havlín, která provedla geodetické práce ve výši 0,4 %. Ve smlouvě mezi DPP a firmou EDIKT se zhotoviteli přímo zakazuje plnění této smlouvy postoupit.