Tiskovka Výstava Psychiatrie pomoc nebo hrozba?

Hovoří Zbyněk Svadba a Lumír Matějka
Výstava Psychiatrie pomoc nebo hrozba
Publikováno 22. 7. 2018

Zbyněk Svadba zastupuje Občanskou komisi za lidská práva

Lumír Matějka hovoří o tom jak psychiatrie zničila vysokými dávkami psychofarmak jeho matku.

PSYCHIATRIE: POMOC NEBO HROZBA?
Chtěli jste někdy vyhledat psychiatrickou pomoc pro sebe či pro
někoho z vašeho okolí?

Máte vlastní zkušenost s psychiatrií?

Jaká jsou skutečná fakta o psychiatrické praxi?

Od roku 2003 vydaly úřady pro kontrolu léčiv po celém světě více než 60 varování před psychiatrickými léky. Varování se týkala například mozkové mrtvice, srdečního infarktu a smrti způsobené stimulancii, agresivity a sebevražedných sklonů vyvolávaných antidepresivy, nebo nebezpečné cukrovky a selhání jater v důsledku užívání antipsychotik.
Jak sami psychiatři přiznávají, a to dokonce při výpovědi před americkým Kongresem, neznají příčinu ani jediné duševní „poruchy“, a nevědí, jak je vyléčit. Jedna studie přímo z USA dokonce uvádí, že psychiatrická léčba je z 99 % neúspěšná.
Celosvětově užívá antidepresiva asi 54 milionů lidí. Na tyto léky se v současné době soustředí pozornost úřadů pro kontrolu léčiv, a to nejen díky jejich potenciálu k vytváření sebevražedných sklonů a násilných impulzů u dospělých i dětí, ale také proto, že při testování nemají lepší výsledky než placebo (pilulky bez účinných látek).
Jaký je skutečný příběh o Podávání psychofarmak kvůli zisku?
Jak úzká spolupráce psychiatrů a farmaceutických firem je nutná pro každou novou „zázračnou tabletku“, s kterou přichází tvrzení o její bezpečnosti a efektivnosti, jen aby se později zjistilo, že tyto látky vyvolávají nebezpečné vedlejší účinky, mezi které patří sebevražda, agresivita, srdeční infarkt, mozková mrtvice, závislost, psychóza a smrt.