Těžba ropy v britských pobřežních vodách Severního moře

ROPA

Těžba ropy v Severním moři 
 1980  1990  2000  2006  2007  2008
 mil tun ropného ekvivalentu  86,9  100,1  138,3  84,0  83,9  78,6

Těžba ropy v britských pobřežních vodách Severního moře za deset let poklesla téměř o polovinu ze 150,2 milionů tun v roce 1999 na 78,6 milionů tun v roce 2008. V roce 2008 byla zahájena těžba z deseti menších ropných vrtů, která ale výrazněji trend neovlivní. Očekává se, že do roku 2015 se v těchto lokalitách vytěží většina komerčně dostupné ropy. 

Infrastruktura (zpracovatelská kapacita) 

V roce 2009 bylo v UK v provozu 9 hlavních a 3 menší rafinérie s celkovou produkční kapacitou 91 milionů tun.

Energetický profil UK

Energetický profil UK

Strategické zásoby 

UK disponuje zásobami ropy k překlenutí nečekaných výpadků v domácí těžbě nebo v dovozu. Směrnice 2006/07/ES nařizuje členským státům udržovat zásoby ropy v objemu 90-ti násobku průměrné denní spotřeby ropy v minulém kalendářním roce. Celkové zásoby ropy a ropných produktů byly na konci roku 2008 ekvivalentem spotřeby UK pro období 84 dní.