Příležitosti pro české exportéry v Irsku v oblasti vodního hospodářství, inženýrských sítí a čištění odpadních vod

Evropská komise připravuje žalobu proti Irsku u Soudního dvora EU kvůli neoprávněnému vypouštění odpadních vod. Evropská komise vinní irskou vládu, že nenaplňuje její směrnici 91/271/EEC  a nezajistila čistění odpadních vod ve  38 aglomeracích v Irsku, čímž dochází k ohrožení zdraví obyvatelstva a znečištění životního prostředí. Žaloba následuje po dvou varováních, která Evropská komise zaslala Irsku v roce 2015 a 2016.

Podle Evropské komise členské státy EU měly do konce roku 2000 zajistit odpovídající čistění odpadních vod v aglomeracích s více než 15 000 obyvateli a do konce roku 2005 rovněž v menších městech a obcích.

Ředitel Generálního ředitelství pro životní prostředí EU Aurel Ciobanu-Dordea dne 15. února 2017 v irském parlamentu informoval, že první rozsudek Soudního dvora EU není obvykle spojen s udělením pokuty, ale s výzvou k užší spolupráci s Evropskou komisí během následujících 18 měsíců. Avšak v případě neplnění rozhodnutí soudu budou přijata opatření, která zahrnují pokuty a další sankce.

Irsko má dlouhodobě problémy s čištěním odpadních vod, které jsou navíc doprovázeny i snižováním výdajů na tuto oblast (od roku 2013 až o 40 %).

Ministerstvo pro bydlení, plánování a místní samosprávu Irska uvedlo, že vytvoří detailní investiční plán, který zajistí realizaci požadavků Evropské komise. V této souvislosti vláda, která již nyní uvolnila značné prostředky na rekonstrukci vodovodních sítí, plánuje investovat dalších 1,7 mld. EUR do roku 2021 do čističek odpadních vod.

V souvislosti s výše uvedeným Velvyslanectví České republiky v Irsku vidí možnosti pro uplatnění českých firem působících v oblasti vodního hospodářství, inženýrských sítí a čištění odpadních vod a je připraveno poskytnout jim pomoc při vstupu na irský trh.

Jiří Hušner, rada – vyslanec, Velvyslanectví České republiky v Irsku

Stručné dějiny diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Irskem

Česká republika a Irsko před druhou světovou válkou diplomatické vztahy nenavázaly. 14. listopadu 1929 byl ovšem v Dublinu ustaven československý konzulát a existoval zde až do 29. ledna 1947, kdy byl irské vládě oznámen záměr povýšit jej na československé velvyslanectví. Stalo se tak dopisem tehdejšího ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise a výše zmíněné datum jeho přijetí irskou stranou je také považováno za datum zahájení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi.

Tato situace však netrvala dlouho. 1. dubna 1950 oznámila čs. komunistická vláda, že své diplomaty z Dublinu stahuje. Vztahy byly opět obnoveny až v prosinci roku 1975, kdy zástupci obou zemí v OSN podepsali dohodu o znovuotevření ambasád v Praze a v Dublinu, a to nejpozději do roku 1979. K tomu však nakonec nedošlo. V průběhu 70. let tak byla v Dublinu ustavena alespoň československá obchodní mise, která byla v roce 1995 transformována ve velvyslanectví České republiky. Do tohoto roku byly diplomatické vztahy udržovány prostřednictvím velvyslanců ve Velké Británii, resp. v Rakousku.

Diplomatické vztahy mezi Českou republikou a Irskem byly oficiálně navázány se vznikem ČR, tedy 1. ledna 1993. Velvyslanectví v Dublinu pak zahájilo svou činnost v dubnu 1995. Prvním českým velvyslancem ČR v Irsku se stal Luboš Nový (1995-1999). Následovali Petr Kolář (1999-2003), Josef Havlas (2003-2008) a Tomáš Kafka (2008-2014). Velvyslankyně Hana Mottlová působí ve své funkci od 14. ledna 2014. Funkci rezidentních velvyslanců Irska v ČR dosud zastávali: Marie Cross (1995-1999), Michael Collins (1999-2001), Joseph Hayes (2001-2005), Donal Hamill (2005-2009), Richard Ryan (2009-2011) a Brian McElduff, jako chargé d´affaires (2011-2012), Alison Kelly (2012-2015). Současným velvyslancem je Charles Sheehan (od 26. srpna 2015).

Irsko – Velvyslanectví České republiky v Irsku Dublin

Velvyslanectví České republiky v Irsku – Embassy of the Czech Republic
57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin
Telefon 00353/(0)1/6681135, 6681343, KO-6681281
Fax 00353(0)/16681660
E-mail: dublin@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/dublin

Vedoucí úřadu: Mgr. Hana MOTTLOVÁ
Funkce VZÚ
Působnost úřadu diplomatická a konzulární pro Irsko
Časový posun -1 hod.

Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek 09.00 – 17.00
úřední hodiny KO pro veřejnost:
úterý 09.30 – 12.00, 13.30 – 16.00
a čtvrtek 09.30 – 12.00, 13.30 – 16.00

Velvyslanectví ČR v Dublinu je v r. 2017 otevřeno podle českého kalendáře státních svátků:

Neděle 1. ledna Nový rok ● Den obnovy samostatného českého státu
Pátek 14. dubna Velký pátek
Pondělí 17. dubna Velikonoční pondělí
Pondělí 1. května Svátek práce
Pondělí 8. května Den vítězství
Středa 5. července Den věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Čtvrtek 6. července Den upálení mistra Jana Husa
Čtvrtek 28. září Den české státnosti
Sobota 28. října Den vzniku Československa
Pátek 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
Neděle 24. prosince Štědrý den
Pondělí 25. prosince 1. svátek vánoční
Úterý 26. prosince 2. svátek vánoční

Česká republika se těší výborným vztahům s Irskem a velmi si tohoto partnerství cení. Dvoustranná spolupráce i spolupráce mnohostranná, v rámci Evropské unie stejně jako v globálních otázkách, se pevně opírá o společně sdílené hodnoty.