Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky v pololetí stoupl o 90,6 miliardy na 1,713 bilionu korun. Každý Čech tak „dluží“ zhruba 161 tisíc.

Státní dluh České republiky
Státní dluh České republiky
Vývoj státního dluhu České republiky:
Rok Státní dluh (v mld. Kč)
1993 158,8
1994 157,3
1995 154,4
1996 155,2
1997 173,1
1998 194,7
1999 228,4
2000 289,3
2001 345,0
2002 395,9
2003 493,2
2004 592,9
2005 691,2
2006 802,5
2007 892,3
2008 999,5
2009 1178,2
2010 1344,1
2011 1499,4
2012 1667,6
2013 1683,3
2014 1663,7
2015 1673,0
2016 1613,4
2017 1624,7
2018 1622,0
1. pololetí 2019 1712,6

Zdroj: MF

 

STRUKTURA A VÝVOJ STÁTNÍHO DLUHU
mld. Kč
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
STÁTNÍ DLUH CELKEM 1 667,6 1 683,3 1 663,7 1 673,0 1 613,4 1 624,7 1 622,0
Domácí dluh 1 287,3 1 288,1 1 363,7 1 389,4 1 343,6 1 370,9 1 386,5
Státní pokladniční poukázky 189,1 120,9 107,6 84,4 4,2 44,0 4,2
Spořicí státní dluhopisy 56,2 87,6 77,8 66,9 37,8 21,5 5,2
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na domácím trhu 1 042,0 1 079,7 1 175,7 1 235,2 1 301,6 1 305,4 1 377,1
Ostatní zdroje 0,0 0,0 2,5 2,9 0,0 0,0 0,0
Zahraniční dluh 380,3 395,2 300,0 283,6 269,8 253,8 235,5
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy vydané na zahraničních trzích 310,3 323,7 239,6 225,6 213,5 202,6 152,9
Přijaté zápůjčky a úvěry 70,0 71,5 60,4 58,0 56,3 51,2 82,7
Směnky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0