Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2818, Praha 5

Datum zápisu 29. 2. 2008
Obchodní firma
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2818, Praha 5
Sídlo : Praha – Smíchov, Pod Hybšmankou 2818/3, PSČ 150 00
IČO : 28254309

Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2818, Praha 5
Společenství vlastníků jednotek v domě čp. 2818, Praha 5

Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 8672 S, Městský soud v Praze
Účel nadace
– Zajišťování správy domu a pozemku
Ostatní skutečnosti
– Shromáždění vlastníků schválilo dne 24.5.2016 usnesením změnu stanov a přizpůsobilo je ve smyslu § 3041 odst. 2 zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Statutární orgán
PAVLA PIXOVÁ – člen výboru
Praha – Smíchov, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 11. 2018
BLANKA NYČOVÁ – člen výboru
Praha – Smíchov, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 11. 2018
Ing. arch. MICHAL JUHA – předseda výboru
Praha – Smíchov, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 11. 2015
den vzniku funkce: 24. 11. 2015
Za výbor navenek jedná předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru. Podepisuje-li předseda sp olu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.