Skanska patří k největším stavebním společnostem v Česku a na Slovensku

Skanska patří k největším stavebním společnostem v Česku a na Slovensku.

Skanska se zabývá hlavně silničním a železničním stavitelstvím a betonovými konstrukcemi. Její dceřiné společnosti se zaměřují i na stavbu bytů a komerčních nemovitostí převážně v Praze.

Hospodářské výsledky Skansky ČR a Slovensko od roku 2002:

Rok Čistý zisk (v milionech) Tržby (v miliardách)
2002 29,20 0,89
2003 213,97 7,70
2004 276,52 8,41
2005 878,29 10,75
2006 386,62 14,00
2007 901,84 15,60
2008 893,16 17,73
2009 1.455,79 27,06
2010 763,74 19,84
2011 15,41 14,98
2012 8,88 12,62
2013 -693,51 10,66
2014 112,52 12,50
2015 390,41 12,27
2016 214,68 10,37
2017 202,19 8,29
2018 -334,06 8,04

Zdroj: Sbírka listin