Sborník Karelského výzkumného centra Ruské akademie věd

Sborník Karelského výzkumného centra Ruské akademie věd

Historie publikace probíhá od roku 1947, kdy bylo vydáno první číslo Izvestia z Kareliansko-finské výzkumné základny Akademie věd SSSR. V roce 1954 byly přejmenovány na „Sborník Karelsko-finské pobočky Akademie věd SSSR“, poté „Sborník Karelské pobočky Akademie věd SSSR“. V roce 2009 v souvislosti s modernizací tiskového střediska KarRC RAS ​​a stabilní přípravou několika vydání Sborníků KarRC RAS ​​předsednictvo KarRC RAS ​​považovalo za možné přeložit Sborník KarRC RAS ​​z pokračující vědecké publikace do periodika. V současné době schváleno šest řad:
“ Biogeografie „;
„Experimentální biologie“ ;
„Matematické modelování a informační technologie“ ;
„Geologie Precambrian“ ;

Sborník Karelského výzkumného centra Ruské akademie věd
Sborník Karelského výzkumného centra Ruské akademie věd

„Environmentální výzkum“ ;
„Limnologie a oceánologie“ .