Rottweiler klubu České republiky

Rottweiler klubu České republiky, který byl založen v roce 1990 a je v ČR zastřešen kynologickými organizacemi ČKS, ČMKU a mezinárodně pod FCI. Hlavním cílem klubu je rozvoj chovu psů plemene rottweiler při udržení jeho čistého genofondu. K dosažení tohoto cíle klub spolupracuje s ostatními kynologickými organizacemi na území ČR i s organizacemi zahraničními.

Rottweiler klub ČR z.s. (dále jen klub) je jednotná, dobrovolná, nepolitická organizace historicky navazující svou činností na činnost „Klubu chovatelů rottweilerů ČSCHDZ“ a na činnost chovatelské skupiny plemene rottweiler ČÚV Svazarmu. Klub má svoji právní subjektivitu a svou činnost rozvíjí na základě iniciativy členů.

Členem klubu se může stát každý, kdo projeví zájem formou podání žádosti na adresu jednatele a uhradí roční členský příspěvek na účet klubu. Vznik členství není vázán na státní občanství ani na vlastnictví psa nebo feny a schvaluje jej předsednictvo RKČR.

Klub vydává pro své členy informační Ročenku a pořádá chovatelské a sportovní klubové akce, jakými jsou výstavy, bonitace, mistrovství republiky a RTW CUP. Klub dále poskytuje svým členům chovatelský servis, v rámci kterého pomáháme chovatelům s výběrem krycích psů, zajišťujeme kontroly vrhů a zprostředkujeme zápis do plemenné knihy.

Klub hospodaří samostatně se svými finančními prostředky. Zdroji příjmů jsou členské příspěvky, příjmy z poplatků účastníků chovatelských akcí, z poplatků souvisejících s chovatelským servisem, případně z vlastní hospodářské činnosti.