Řeka Dunajec – Slovenská republika

Řeka Dunajec vzniká soutokem Černého a Bílého Dunajce u Nowe Targu v Polsku. Teče nejdříve na východ a za Pieniny se obrací na sever a tento směr si udržuje až k ústí do řeky Visly. Plocha povodí Dunajce až po Pieniny činí asi 1490 km², délka celé řeky je 211 km.

Řeka Dunajec - Slovenská republika
Řeka Dunajec – Slovenská republika

Územím Slovenska protéká v délce 17 km a vytváří Slovensko-polskou hranici v úseku od Lysé nad Dunajcem po lesníci. Na této trase vytváří několik meandrů až se za obcí Červený Klášter se zařezává do bradlového masivu Tři koruny, kde utváří atraktivní soutěsku Prielom Dunajca. Na polském území přijímá jako svůj největší přítok řeku Poprad. Dunajec je typickou horskou řekou s proměnlivým vodním stavem. Patří mezi nejčistší řeky střední Evropy. Směrodatným při sjíždění úseku Nowy Targ – Krościenko včetně trasy na slovenském území bývá vodočet na r. km 209,0. Jeho minimální stav pro tento úsek je 240 cm. Sjízdnost lze posoudit i pozorováním u mostu v bednách, pokud je řeka sjízdná pod mostem, lze ji splavit až do Krościenko. Turistickou atrakcí je splav Dunajce na vorech, který začíná na polské straně v obci Sromowce Wyżne a končí krátce za slovenskými hranicemi v městečku Krościenko. Na slovenské straně se Dunajec splavuje z voraři v Majer a Červeném Klášteře do Lesnice.