Půdní hydrolimity (hranice půdní vody)

Půdní hydrolimity (hranice půdní vody)
Vlhkost půdy se může v přírodních podmínkách pohybovat ve velmi velkém
rozpětí, a to od zcela suché půdy až po úplně vlhkou půdu. Mezi těmito dvěma
mezními hodnotami se vlhkost půdy mění, např. vlivem evapotranspirace,
infiltrace srážkové nebo závlahové vody apod., přičemž dosahuje určité
charakteristické hodnoty, tzv. hydrolimity, které podle původních představ o půdní
vodě měli charakterizovat:
– hranice mezi jednotlivými kategoriemi půdní vody,
– hranice různé pohyblivosti půdní vody,
– hranice různé přístupnosti půdní vody pro rostliny.
V půdě, podle toho, které síly nejvíce ovlivňují chování půdní vody,
rozeznávají se 3 základní kategorie půdní vody:
• adsorpčních půdní voda – ovlivňována převážně adsorpčními silami, které
vznikají na povrchu půdních částic,
• kapilární půdní voda – ovlivňována převážně kapilárními silami, které
vznikají zakřivením vodní hladiny v půdních pórech,
• gravitační půdní voda – ovlivňována převážně silou zemské gravitace
(ANTAL, Špánik, 2004).
Hranice mezi jednotlivými kategoriemi půdní vody představují následující
vlhkosti půdy, resp. hydrolimity (ANTAL, Špánik, 2004):
1. adsorpčních vodní kapacita (ΘA, WA) – hydrolimit charakterizován vlhkostí
půdy na hranici mezi adsorpčních a kapilární půdní vodou. vyjadřuje
maximální množství vody, které je v půdě vázáno adsorpčními silami.
Odpovídá mu hodnota PFA = 4,8 – 5,2.
2. Polní vodní kapacita (ΘPK, WPK) – hydrolimit, charakterizovaný vlhkost půdy
na hranici mezi kapilární a gravitační vodou. vyjadřuje maximálně
množství zavěšené vody v skutečně půdním profilu, odměřené v polních
podmínkách. Odpovídá mu hodnota pFPK = 2,0 – 2,9.

3. Plná vodní kapacita (ΘS, WS) – hydrolimit, charakterizovaný vlhkostí půdy
při úplném zaplnění půdních pórů vodou. Vyjadřuje maximální množství
vody, které se může v půdě nacházet. Odpovídá mu hodnota PFS = 0.
4. Bod snížené dostupnosti (ΘZD, WZD) – hydrolimit charakterizován vlhkostí
půdy, při které se již podstatně snižuje pohyblivost půdní vody a její
přístupnost pro rostliny. Odpovídá mu hodnota pFZD = 3,1 – 3,5.
5. Bod vadnutí (Θv, WV) – hydrolimit charakterizován vlhkostí půdy, při
jejíž jsou rostliny trvale nedostatečně zásobované půdní vodou, protože
intenzita absorpce vody kořenech rostlin je podstatně nižší, než je intenzita
transpirace, v důsledku čehož rostliny vadnou a hynou.