Něco o zdravotním připojištění

Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude dočasně nebo dlouhodobě odkázán na ambulantní zdravotní péči nebo bude dokonce hospitalizován v nemocnici. Můžete si na sebe dávat pozor, zodpovědně se starat o své zdraví, střídmě se stravovat. Nemoc nebo úraz se vyskytne nečekaně.

Něco o zdravotním připojištění
Něco o zdravotním připojištění

Příběh č. 1
Nedávno mi můj přítel podrobně vyprávěl o svém prvním pobytu v nemocnici v životě. Operovali ho na pruh, do té doby nebyl nikdy nemocný. Je poměrně slušně vydělávajícím živnostníkům, proto jeho odvody do zdravotní pojišťovny jsou vypočteny z maximálního vyměřovacího základu. V nemocničním pokoji strávil několik dní ve společnosti tří cizích mužů s různými diagnózami – jeden ustavičně sténal od bolesti, druhému chyběly základní hygienické návyky a strašně smrděl, třetí vedl tichý noční monolog o zbytečnosti dalšího trápení na tomto světě a do rána zemřel. Odehrávalo se to v zimním období, vzduch v pokoji byl těžký od přetopených radiátorů, jejichž teplota se nedala regulovat, když sestřička otevřela okno, aby vyvětrala, pacient mrzly od zimy. Strava se mému příteli hnusila, celkový vzhled prostředí, neestetické kovové postele a noční stolky z dob minulého režimu, ošuntělé stěny bez jakékoliv dekorace, působily na něj spíše skličujícím dojmem a nepříjemně, on by však tehdy potřeboval uklidňující léčivou atmosféru. Když přišla na návštěvu manželka a děti, nemohli se pořádně popovídat pro nedostatek soukromí. Všechny služby proplácela zdravotní pojišťovna, pacient si však musel donést svůj příbory, toaletní papír a ostatní základní hygienické potřeby.

Příběh č. 2
Jiný můj dobrý známý byl na lyžování v Tyrolsku. Dělal „psí kusy“ na ledovci, spadl, absolvoval několik kotrmelců a téměř si zlomil vaz. Vrtulník ho dopravil do nemocnice v Innsbrucku. Dostal samostatnou nemocniční pokoj s televizorem a bohatou květinovou výzdobou, prostředí spíše připomínalo apartmán v 4-hvězdičkovém hotelu. Po důkladném vyšetření lékaři zjistili, že má trochu posunuté krční obratle, měl z pekla štěstí, že se nestalo něco vážnější. Dali mu sádrový „límec“ a nechali si ho tam asi týden. Stravu si mohl vybírat z 12 jídel podle jídelního lístku. Vystrašené manželce umožnily trávit s manželem tolik času, kolik potřebovala, přinesli jí do nemocničního pokoje postel, aby mohla s manželem být ačkoli celé noci. Teprve po několika dnech se začali zajímat, jak pacient hodlá financovat služby zdravotnického zařízení. Měl sjednané dobré pojištění léčebných výloh, proto celou hospitalizaci, zdravotní úkony, včetně přepravy vrtulníkem, hradila pojišťovna bez spoluúčasti klienta.
Na Slovensku existuje systém veřejného zdravotního pojištění, který zaručuje každému tzv. bezplatnou zdravotní péči, čímž se rádi ohánějí někteří populisté. Připouštím, že „jsou věci, které si za peníze nekoupíš“, zdravotní služby a léky však mezi ně rozhodně nepatří. Zdravotnictví je velmi drahé a vysoce ziskové odvětví výroby a obchodu s léky, lékařskými přístroji, nákladními službami ve zdravotnických zařízeních, ze kterého žijí i mnozí obchodníci a poskytovatelé služeb pro tato zařízení.
Každá nemocnice přece potřebuje kromě drahých léků, přístrojů a spotřebního zdravotnického materiálu i energie, nábytek, stravu pro pacienty, úklidové a čisticí služby, prádelnu na ložní prádlo, atd. Lékaři a sestry nepracují zdarma, dostávají mzdy a všechny ostatní výhody podle zákona. Vše je financováno prostřednictvím zdravotních pojišťoven, zaplatí to však v konečném důsledku každý z nás, plátců povinných zdravotních odvodů. Veřejné zdravotní pojištění nám zaručí opravdu jen nejzákladnější služby, popsané v příběhu č. 1.
Kdo chce služby na slušné úrovni, musí uvažovat o tom, že si připlatí. Co se dnes dá připojistit?

– Nadstandardní nemocniční pokoj je na Slovensku zatím možná jen v pár soukromých zařízeních, kromě toho mají některé státní nemocnice vyčleněno několik málo nadštardandných pokojů. V žádném případě však nelze hovořit o možnostech masového využívání těchto služeb. Jde většinou o pokoje s jedním či dvěma lůžky, televizí a vlastním sociálním zařízením.

– Nadstandardní zdravotní péče v zahraničí kryje náklady na pobyt a ošetření v špičkových nemocnicích a denních klinikách v Rakousku nebo jiných státech Evropy v případě akutních zdravotních problémů nebo porodu. Pojištění zahrnuje i asistenční služby a tlumočení. Pojištění je pro lidi, kteří chtějí v případě potíží vyhledat lékařskou péči v důstojných podmínkách západoevropských zdravotnických zařízení. Toto pojištění není levné a předchází mu zkoumání zdravotního stavu.

– Pobyt v nemocnici (hospitalizace) – časté připojištění k životním pojistkám. Klient dostává dohodnutou částku za každou půlnoc strávenou na nemocničním lůžku.

– Ušlý výdělek během pracovní neschopnosti – část ušlé mzdy při pracovní neschopnosti hradí klientovi prvních deset dní zaměstnavatel, pak Sociální pojišťovna. Komerční pojistka úhradu zvyšuje o předem dohodnutou částku formou denního odškodného.

– Kritické nemoci – jde o zdravotní připojištění k životnímu pojištění, které kryje nejvážněji civilizační choroby. V případě diagnózy rakoviny, selhání ledvin, slepoty, hluchoty, mozkové mrtvice či srdečního infarktu se pojišťovna zavazuje klientovi uhradit dohodnutou částku. Seznam hrazených kritických nemocí se mezi pojišťovnami liší, některé pojišťovny kryjí 13, některé až 32 taxativně vyjmenovaných chorob.

– Chirurgický zákrok – v případě jakékoliv operace ze zdravotních důvodů dojde k plnění pojišťovny formou výplaty jednorázové částky

– Invalidní důchod – v případě, že bude klientovi přiznán plný invalidní důchod, komerční pojišťovna mu začne vyplácet měsíční důchod nad rámec invalidního důchodu ze sociálního zabezpečení

– Nadstandardní preventivní prohlídky – zákon určuje frekvenci preventivních prohlídek, které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Klienti komerčního pojišťovny dostávají k dispozici možnost prohlídky nad rámec zákona.

– Telefonické objednávání – někteří poskytovatelé zdravotní péče již umožňují za příplatek objednat se na určitou hodinu. Alternativou je komerční pojištění, které klientům poskytne stejnou výhodu.

– Nadstandardní služby specialistů – nadstandardní výkony například u zubních a očních lékařů si může klient zaplatit z vlastní kapsy, jejich částečné nebo úplné proplacení se však také dá komerčně pojistit.

– Telefonická asistenční služba – připojištění 24 – hodinové telefonické lékařské asistenční služby. Klient se může obrátit na lékaře s jakýmkoliv dotazem nebo zdravotním problémům.

– Pojištění léčebných výloh v zahraničí – kryje zejména rozdíl mezi cenami zdravotních úkonů a léků u nás a v cizině, převoz nemocného na Slovensko, hradí vysoké spoluúčasti pacienta při ošetření nebo hospitalizaci v zahraničí. Platí iv soukromých zdravotnických zařízeních, se slovenskými veřejným zdravotním pojištěním pochodíte v západních státech EU jen ve státních nemocnicích
Vzhledem k tomu, že v našem zdravotnictví není vidět podstatné změny za posledních 20 let, téměř neexistují ani reálné nadstandardní služby, za které bychom měli možnost platit, proto ani není co připojistit. Zatím se připojišťování  omezuje většinou na finanční odškodnění za zdravotní problémy klienta, jakési bolestné. K rozvinutému trhu se zdravotním připojištěním, jaký funguje ve vyspělých státech, nás čeká ještě dlouhá cesta.

Vy třicátníci si o nás 50+ myslíte, že jsme měkkýši

V branži to už tak bývá, že své první obchodní úspěchy nacházíme v okruhu svých známých, přátel a vrstevníků. Podobně jsem i já nejprve zásoboval pohonnými hmotami a mazivy čtyřicátníků, později padesátníků a dnes pojistil šedesátníky. Vždycky jsem se s mírným despektem díval na těch starců, dnes jsem mezi nimi a zjišťuji, že to je věk, kdy si už můžete dovolit více si užívat, více sportovat, více cestovat než tomu bylo v dobách, kdy si Vás vyžadovala celého Vaše rodina .
Pro mě nepříjemným důsledkem je, že už nemám přítele, známého či vrstevníka, který by ještě namaloval pojistnou událost. Velmi jednoduché. Zůstala nám vůle a odvaha sportovat, nezůstala nám kondice a mrštnost. Výsledkem je roztržená Achilova šlacha, zlomená žebra, propíchnuté plíce, poškozený meniskus, zlomená kost v zápěstí. A to získávají z pouze mých nejbližších přátel za poslední dva roky a nevzpomínám sebe a mou ochrannou přilbu, která z toho zatím vychází pouze se škrábanci.
Pomalu se dopracovává k názoru, že rizikovou skupinou nejsou ani tak mladíci mezi 20 až 28 let, ale aktivní muži 55+. Musím i do vlastních řad zdůraznit, že právě tato skupina nerespektuje několik rizikových faktorů. Zejména se vracejí ke sportu po dlouhodobém chybějícího, mentálně se stále cítí na „dvacet“ a s radostí to stále chtějí ukázat svým dětem. (Čest těm, kteří sportují pravidelně a drží se v kondici.) Součástí tohoto hrdinství je samozřejmě i věta „Mně se to stát nemůže.“.
Senior a zimní sporty
Nepříjemným překvapením následně bývá cena za ošetření achilovy šlachy 2600, – EUR, zlomených žeber a propíchnuté plic 9500, – EUR, poškozeného menisku 4500, – EUR, zlomené kůstky v zápěstí 1100, – EUR, atd., Atd. To jsou pojistná plnění, které jsme plnili. Kolik podobných plateb zůstalo na bedrech nepojištěných, nevím. Vím však, že takové případy byly a vím, že s takovým něčím se nikdo chlubit nebude. Vždyť „Mně se to přece nemůže stát“ !!!

Cestovní pojištění jako daňový výdaj

Ze zákona o cestovních náhradách vyplývají zaměstnavateli určité povinnosti při vysílání zaměstnanců na pracovní cestu.
Kromě stravného, ​​jízdného, ​​výdajů na ubytování, náhrad za používání soukromého motorového vozidla apod., Zákon upravuje i komerční cestovní pojištění při zahraničních pracovních cestách.
Komerční pojištění nezbytných léčebných výloh při zahraniční pracovní cestě přísluší zaměstnanci ve výši prokázaných výdajů na toto pojištění, zaměstnavatel může poskytnout náhradu prokázaných výdajů i na jiné druhy pojištění.
Komerční pojištění léčebných výloh při zahraniční pracovní cestě si může uzavřít zaměstnanec sám a zahrnout jej jako vedlejší náklady do vyúčtování pracovní cesty.

Cestovní pojištění jako daňový výdaj
Cestovní pojištění jako daňový výdaj

Zaměstnance může pojistit i zaměstnavatel, tehdy nepatří zaměstnanci náhrada za komerční pojištění.
V obou případech bude pojištění léčebných nákladů daňově uznatelným výdajem zaměstnavatele za podmínek, že jsou prokázány (mám smlouvu o pojištění a doklad o úhradě cestovního pojištění), byly poskytnuty oprávněným osobám, týkají se časového období, kdy byl zaměstnanec na zahraniční pracovní cestě, pracovní cesta se prokazatelně týkala podnikatelské činnosti zaměstnavatele.
Pro zpřesnění uvádím osoby, na které se zákon o cestovních náhradách vztahuje:
1. Zaměstnanci v pracovním poměru nebo v štátnozamestnaneckom poměru.
2. Členové družstev, pokud podle stanov podmínkou členství je i pracovní vztah.
3. Fyzické osoby činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, musí to však být uvedeny v dohodě o práci konané mimo pracovní poměr,
4. Statutární společnosti, pokud nejsou v pracovním poměru.
5. Osoby, které plní pro právnickou nebo fyzickou osobu úkoly a nejsou k právnické osobě nebo fyzické osobě v pracovním poměru ani v jiném právním vztahu, a je to smluvně dohodnuto.
OSVČ a cestovní pojištění

definování daňové uznatelnosti výdajů
definování daňové uznatelnosti výdajů

Zákon o cestovních náhradách se přímo netýká fyzických osob podnikatelů, i když zákon o dani z příjmů při definování daňové uznatelnosti výdajů souvisejících s pracovními cestami se na tento zákon odkazuje v § 19 – daňové výdaje.
Výdaje OSVČ vynaložené v souvislosti s činností prováděnou v jiném místě, než je místo, ve kterém činnost pravidelně provádí, jsou daňově uznatelné, nejvíce ve výši, jaká je stanovená pro zaměstnance podle zákona o cestovních náhradách.

O Josefovi, co se vydal na borůvky

Byl jednou jeden Jozef a měl toulavé boty. I vybral se náš Josef do Malé Fatry na borůvky. Setkal medvěda, co na něj číhal v křoví, vzal nohy na ramena a utíkal a utíkal, dokud mu síly stačily a najednou ztratil přehled a zabloudil. V nahoru se rychle setmělo a ochladilo, Josef zůstal na neznámém místě a vystresovaný, ani nevěděl, jestli se třese zimou nebo od strachu, prsty na rukou měl úplně černé. Pardon, ruce byly přece obarveny od lesních plodů. Naštěstí měl u sebe mobilní telefon, ačkoli bez GPS navigace, proto nevěděl určit svou polohu. Přivolal pomoc a záchranáři odstartovali pátrací akci.
Medvěd hnědý
Medveď našeho turistu naštěstí nesežral, jen pořádně vystresovat, Jožko pro jistotu vylezl na strom. Záchranáři z Horské služby po několikahodinovém hledání v nepřístupném terénu Josefa našli a odvezli do bezpečí. „Jste pojištěný na hory?“, Ptá se náčelník. „Ne, vždyť jsem vyběhl jen na borůvky!“, A dává pochopit Jozef. „Aha, borůvky …“, zamyslí se náčelník. „Budete muset zaplatit!“. Po několika dnech Josefovi vystavila Horská služba fakturu na 5 435 EUR, vše řádně vyúčtovány a podle zákona. Jozef zbledl: „Ale vždyť já nemám tolik peněz!“.
K tomu měl Josef myslet předtím než do hory vkročil. Mimochodem, jak jste na tom vy všichni houbaři, milovníci přírody, myslivci, tuláci, skialpinisti a terénní cyklisté?
Za 1 euro na den nebo 15 EUR na celý rok můžete uzavřít pojištění do hor a veškeré náklady za zásah Horské služby za vás zaplatí pojišťovna. Pojištění je možné si sjednat z vlastního obýváku online, vyklikat ho za 2 minuty a když i vy potkáte medvěda nebo se z jiných důvodů ztratíte, žádné další nebezpečí vám nehrozí.

Terorismus, pchá, to se mě netýká

V poslední době se objevuje nová skupina turistů, která je typická tím, že nejde s proudem, ale stále ještě cestuje do oblastí, kterým se většina lidí vyhýbá. Navzdory poklesu turistů v Tunisu, očekává se cca -30%, stále zde je těch zbývajících 70% a stále jsou i tací, kteří se na cestu rozhodnou i teď! Kdo to je? Čím se řídí? Jak a proč si volí právě takovou destinaci? Jak je oslovit s naší nabídkou? To jsou typické otázky, které si klade každý hoteliér v Tuniskem Sousse nebo Egyptském Sharm el Sheikh, ale také slovenský touroperátor s neobsazenými kapacitami v těchto zemích.

Otázka terorismu je aktuální na celém světě
Otázka terorismu je aktuální na celém světě

Otázka je aktuální na celém světě a začínají se objevovat první studie a odborné názory. Zdá se, že jednoduché vysvětlení jako lenost hledat něco jiného, ​​bezstarostnost nebo spoléhání se na cestovní pojištění není to správné vysvětlení. Kromě toho se setkáváme is jinými formami tzv. omezení, které souvisí přímo s cestujícím. Například vlastní onemocnění nebo nouzové situace v rodině. Kdo tedy přesto objednává zájezd a cestuje, toho lze označit za krizi odolného turistu.
Studie mezi anglicky hovořícími turisty předpokládali v zásadě tři důvody pro takové chování. Jsou to kladný postoj k riziku, odpor ke změně a nakonec přenesení rizika na někoho jiného. Například pojišťovnu. Výsledek však je mírně jiný. Platí, že tato skupina cestuje hodně a často, je spíše věkem mladá a má trvalé zaměstnání. Významná je také samostatnost v plánování a organizování si svých cest. Špatnou zprávou pro cestovní pojišťovny je fakt, že v této skupině není vyšší míra pojištění než u ostatních cestujících.
Je zajímavé zjištění, že krizi odolný turista vůbec nepociťuje potřebu důkladněji se o cíli své cesty informovat a sbírat zkušenosti od jiných. Plyne z toho však také fakt, že je odolný i vůči reklamě a rozhoduje se sám. Jak ho tedy získat pro cestu do určité země tedy není ani triviální ani řešitelné klasickým způsobem jako u rodinných letních dovolených. „Last minute“ nebo „dítě zdarma“ tedy nepomůže. Co tedy?

Zkrachuje moje cestovka? Bude ještě vůbec nějaká?

Hruba řečeno, 1 500 000 z nás cestuje každoročně prostřednictvím některé české cestovní kanceláře. A opakovaně přemýšlíme nad tím, co se stane, když ta moje zkrachuje. Stát na nás jednoduchých rekreantů nezapomněl, a v duchu směrnice Rady ES ze dne 13. července 1990 č. 90/314 / EHS vznikl Zákon č. 281/2001 CFU , Který „by měl“ zajistit náš bezpečný návrat domů popřípadě náhradu peněz, které jsme zaplatili, avšak už nevyužili.

Zkrachuje moje cestovka?
Zkrachuje moje cestovka?

To vše přes takzvané „pojištění insolventnosti“. Nikdo a nic však není dokonalé a postupně vznikají pojistné případy insolventnosti cestovních kanceláří, které nekončí podle představ zákonodárců. Krátí se zaplacené služby, nevrací se celá částka uhrazena ještě před vycestováním. A to vše v souladu se zákonem.
Jak je to možné? Pokusím se vyhnout odborným výrazem a být stručný. Zákon o pojišťovnictví definuje pojistnou částku jako nejvyšší možnou škodu z pohledu pojišťovny. Zákon řešící insolventnost určuje pojistnou částku než 25% tržeb z předchozího roku nebo plán na rok nadcházející, podle toho co je vyšší, bez ohledu na sezónnost, diverzifikaci cílových destinaci apod. A tady se všechno začíná.
Výši tržeb, plánu a dalších informací udává samotná cestovní kancelář. Přestože pojišťovny zkoumají také rozložení zájezdů podél roku, cílové destinace, zadluženost cestovní kanceláře, tok financí a hotovosti, vývoj majetku, a jiné, stále vycházejí z podkladů samotné cestovní kanceláře. Tedy ne z nezávislého zdroje. I když si odmyslíme možné vlivy na politické scéně – například „arabské jaro“ – pojišťovny se pracně a korektně dopracují k výši rizika, které nemusí být ani zdaleka správně.

Zkrachuje moje cestovka?
Zkrachuje moje cestovka?

Žijeme v Evropě a problém je evropský. Máme čerstvý vzorový příklad přístupu českých soudů včetně nejvyššího, který vyústil až do novely zákona o podnikání v cestovním ruchu. Podle této novely by pojišťovny měly hradit nároky oprávněných osob v plné výši. Tedy nejen do sjednané pojistné částky, ale do výšky, kterou předem neznáme a musíme předpokládat že může být „nekonečně“ vysoká. Je to „šalamounské“ a je to v rozporu se Zákonem o pojišťovnictví, který pojem nekonečné krytí nezná. Naopak definuje maximální výši dohodnutého krytí škody.
Důsledek je vcelku logický.

jak s pojištěním pro cestovní kanceláře
jak s pojištěním pro cestovní kanceláře

Pojišťovny takové pojistky ukončují a cestovní kanceláře, které ze zákona takovou pojistku musí mít, hledají pojišťovnu, která je ještě ochotna takové neznámé riziko pojistit. Předběžně marně. Alternativní zkoumají možnost působit ze zahraničí, například ze Slovenska. Dokdy však bude ještě slovenské právo takové jako je dnes? Kdy přistoupí i slovenský zákonodárce k podobné novele jako v ČR?
Je to všechno skutečně správná cesta k ochraně spotřebitele? Poslední záchranou českých cestovních kanceláří je Horní komora parlamentu, která bude hlasovat v příštích týdnech.

Cestovní pojištění online

Cílem cestovního pojištění je finanční ochrana pojištěného v případě nepředvídaných událostí na cestách v zahraničí nebo na Slovensku. Jde zejména o smluvní zdravotního pojištění do zahraničí (dobrovolné), ne zákonné pojištění, které známe pod názvem veřejné zdravotní pojištění. Komplexní cestovní pojištění zahrnuje několik pojištění, namíchané v jednom pojistném balíčku z těchto pojistných produktů:

Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Pojištění léčebných výloh v zahraničí je komerční zdravotní pojištění do zahraničí. V případě úrazu nebo onemocnění je krytá neodkladná (akutní) zdravotní péče až do výše limitu, sjednaného v pojistné smlouvě.

Rozsah krytí u pojištění léčebných výloh v zahraničí

Pojistné krytí obvykle zahrnuje tyto nezbytné náklady:

náklady na ošetření nebo léčení
náklady na léky, obvazový materiál, zdravotní pomůcky na lékařský předpis
diagnostické úkony
pobyt v nemocnici – hospitalizace
doprava do zdravotnického zařízení a zpět
akutní zubní ošetření
náklady na pořízení nebo opravu dioptrických, ortopedických nebo protetických pomůcek
náklady na repatriaci – převoz nemocného do vlasti
Porovnání komerčního zdravotního pojištění a veřejného zdravotního pojištění

Lidé si často myslí, že když mají povinné zdravotní pojištění – Evropský průkaz zdravotního pojištění, nepotřebují komerční cestovní pojištění, což je mylný názor. Co kryje Evropský průkaz pojištěnce a co komerční zdravotní pojištění, uvádí naše srovnávací tabulka.

Cestovní pojištění online

Cestovní pojištění kryje finanční náklady pojištěného v případě nepředvídaných událostí během soukromé nebo pracovní cesty v zahraničí nebo na Slovensku. Cestovní pojištění zahrnuje zejména smluvní zdravotní pojištění do zahraničí (dobrovolné), ne zákonné pojištění, které je povinné a známe jej jako veřejné zdravotní pojištění.
Pojištění se sjednává ve většině pojišťoven na Slovensku jako krátkodobé – na dobu trvání jedné cesty nebo pobytu v zahraničí nebo jako celoroční pojištění, či dokonce víceleté cestovní pojištění.
Komplexní cestovní pojištění se skládá z více produktů pojištění, které jsou většinou zahrnuty v jedné pojistné smlouvě.
Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Pojištění léčebných výloh je komerční zdravotní pojištění do zahraničí pro případ úrazu nebo nemoci. Pojištěním je krytá akutní (neodkladná) zdravotní péče. Plnění je možné pouze do výše limitu, sjednaného v pojistné smlouvě.
Rozsah pojištění léčebných výloh v zahraničí

Pojistné krytí obsahuje:
náklady na ošetření a léčení
náklady na léky, zdravotní pomůcky, obvazový materiál
náklady na diagnostiku
hospitalizace – pobyt v nemocnici
dopravu do zdravotnického zařízení
akutní zubní ošetření
náklady na dioptrické, ortopedické nebo protetické pomůcky
náklady na převoz nemocného do vlasti – repatriace
Veřejné zdravotní pojištění a komerční zdravotní pojištění – srovnání

Povinné zdravotní pojištění – Evropský průkaz zdravotního pojištění a komerční cestovní pojištění se navzájem doplňují. Komerční cestovní pojištění uzavřete vždy, v některých speciálních případech si vybavte ve své zdravotní pojišťovně i Evropský průkaz zdravotního pojištění. Jde zejména o tyto případy:
cestujete do zemí Evropské unie nebo do Švýcarska
hrozí vám zdravotní problémy z důvodu chronické nemoci
předpokládáte, že budete využívat služeb zdravotnických zařízení kvůli zdravotním problémům, při nichž léčení není akutní či neodkladné
V různých zemích jsou různé podmínky léčebných nákladů. Je třeba dbát na různá specifika a proto máme pro jednotlivé země připraveny specializované rady:
Pojištění do Chorvatska
Pojištění do Itálie
Pojištění do Turecka
Pojištění do Ruska
Pojištění do USA
Pojištění do Thajska
Úrazové pojištění do zahraničí

Pojištění se sjednává pro případ úrazu pojištěného na cestách v zahraničí nebo na území České republiky v průběhu soukromé cesty – na dovolené, během služební – pracovní cesty, během studijního pobytu nebo při sportovní činnosti. Pojišťovna odškodňuje klienta v těchto případech:
smrt následkem úrazu
trvalé následky úrazu
běžný úraz – bolestné nebo čas nezbytného léčení následků úrazu
Výkonnostní nebo profesionální sport

Výkonnostní a profesionální sportovci se obvykle pojišťují za přirážku k pojistnému. Union pojišťovna vůbec nemá zájem úrazové pojistit sportovců, vykonávajících sport jako registrovaní sportovci ve sportovních klubech, účastnících se soutěží nebo závodů – výkonnostní sportovci nebo profesionální sportovce:
rizikové sporty

Rizikové sporty nebo adrenalinové sporty se pojišťují za přirážku nebo jsou z pojištění zcela vyloučeno. V případě, že je rizikový sport ve výlukách a klient ho nemá připojištění, nemůže očekávat poskytnutí pojistného plnění. Jde o tyto sporty:
letecké sporty – parašutismus, motorové a bezmotorové létání, létání na rogalu, paragliding, parasailing, letecká akrobacie, …
motoristické sporty – autokros, motokros, raly, rychlostní závody
některé zimní sporty – alpinismus, skialpinismus, akrobatické lyžování, sáňkování, jízda na bobech a skibobech, lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě, heliboarding, skoky na lyžích, sněžný skútr
horolezectví, jeskyňářství – speleologie, mountainboarding
vodní sporty – potápění s dýchacím přístrojem bez instruktora, vodní skútr, canyoning, jízda na divoké vodě – rafting, kajak, kanoe
Na druhé straně např. Evropská cestovní pojišťovna má potápění s řádnou licencí během dovolené zahrnuté v základním krytí.
pojištění zavazadel

Zavazadla se pojišťuje pro případ poškození, zničení, ztráty nebo krádeže.
Co je předmětem pojištění zavazadel

osobní věci – šatstvo, obuv, a podobně
cennosti a klenoty- šperky, drahé kameny, perly, zlato, hodinky, kožichy a kožešiny
elektronické a optické přístroje – fotoaparát, videokamera, dalekohled, atd.
sportovní potřeby a nářadí
Zavazadla se pojišťuje proti těmto rizikům

poškození, zničení nebo ztráta zavazadel při dopravní nehodě nebo následkem živelné události
odcizení zavazadel – krádež vloupáním nebo loupež
ztráta zavazadel předané dopravci
poškození, zničení nebo ztráta zavazadel následkem těžkého úrazu nebo onemocnění pojištěného.
Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu na silnicích kryje pojištěného v případě neúmyslné škody způsobené jinému:
škody na zdraví nebo usmrcením
škody na majetku a ušlém zisku
právní náklady na obranu proti neoprávněným nárokům na náhradu škody
asistenční služby

Základní a doplňkové asistenční služby jsou součástí cestovního pojištění. Asistenční služba poskytuje během 24 hodin denně informace a organizuje pomoc pojištěnému klientovi. V případě pojistné události v zahraničí asistenční služba zajistí:
lékařské ošetření a výběr zdravotnického zařízení
doručení léků
informuje o zdravotním stavu, zajistí odkazy příbuzným a kontroluje průběh léčby
zařídí převoz nemocného do vhodnějšího zařízení nebo převoz do vlasti – repatriaci
informuje nemocnici o placení účtů
v případě jazykové bariéry zařídí tlumočnické služby v komunikaci
pomoc při ztrátě dokladů
pomoc při předčasném návratu z cesty v případě nepředvídané události
technická asistence v případě živelní události nebo krádeže v místě bydliště
doprava zástupce po přerušení cesty v případě smrti nebo vážné nemoci nebo hospitalizace pojištěného
zajistí převoz (repatriaci) tělesných pozůstatků po smrti pojištěného
Pojištění právní pomoci

Pojištění právní pomoci chrání klienta v případě, že je vůči němu vedeno občanskoprávní, trestní nebo přestupkové řízení. Asistenční služba poskytuje:
právní pomoc v zahraničí
uhradí právní náklady až do limitu, sjednaného v pojistné smlouvě
zaplatí kauci na soudu.
pojištění stornopoplatků

Pojištění stornovacích poplatků kompenzuje náklady, spojené se zrušením cesty, např. storno zájezdu nebo letenky, a to zrušení cesty z přesně vyjmenovaných důvodů:
vážné akutní onemocnění nebo úraz pojištěného, ​​jeho blízké osoby nebo spolucestujícího,
smrt pojištěného nebo jeho blízké osoby,
ztráta nebo zničení cestovních dokladů
povolání na vojenské cvičení
Pojištění předčasného návratu

Pojištění předčasného návratu nahradí nevyčerpané náklady na předem objednané a zaplacené služby, např. ubytování a dopravní náklady, a to z vážných důvodů:
akutní zdravotní stav pojištěného, ​​jeho blízké osoby nebo spolucestujícího, vyžadující jeho převoz do vlasti
smrt pojištěného, ​​jeho blízké osoby nebo spolucestujícího,
škoda na majetku pojištěného v místě trvalého bydliště živelnou událostí či trestným činem třetí osoby.
Náklady na záchrannou činnost

Pojišťovna hradí náklady, které jsou spojené se záchrannou činností v horské oblasti nebo v jiných nedostupných oblastech.
Zmeškání letu nebo jiného dopravního prostředku

Pojišťovna hradí výdaje na občerstvení a základní hygienické potřeby v případě zpoždění letu, v případě zmeškání letu nebo jiného dopravního prostředku v důsledku technické poruchy nebo havárie pojišťovna kryje náklady na opožděný nástup na zájezd.

Ministr dopravy Ján Počiatek

Ministr dopravy Ján Počiatek

Ján Počiatek se narodil 16. září 1970 v Bratislavě.

Kde absolvoval vysokoškolské studium na Fakultě elektrotechniky a informatiky Slovenské technické univerzity (STU). Další vysokoškolské studium ukončil na Národohospodářské fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě.

V letech 1999-2002 absolvoval několik odborných zahraničních vzdělávacích programů. V roce 1995 se začal věnovat podnikatelským aktivitám v oblasti informačních technologií. Od roku 1997 pracoval Ján Počiatek ve společnosti Telenor Slovakia.

V parlamentních volbách 2006 získal Ján Počiatek mandát poslance slovenského parlamentu za stranu Směr-SD. Na ustavující schůzi NR SR 4. července 2006 složil slib poslance, poslanecký mandát však nevykonával, neboť ještě v ten samý den ho jmenovali členem vlády ČR a ministra financí ČR.

Poprvé NR SR Jána Počiatka neúspěšně odvolávala z funkce ministra financí 25. června 2008 pro jeho medializovaný setkání koncem května, během závodů F1 v Monaku, s představiteli finanční skupiny J & T na jejich jachtě. Opozice toto Počiatkove setkání považovala za projev propojení Počiatka na finanční skupiny. Ivan Mikloš tvrdil, že existuje důvodné podezření, že došlo k úniku informací o změně centrální parity, a že na jeho základě mohly některé slovenské finanční skupiny vydělat.

Počiatek ještě před odvoláváním v NR SR, 20. června 2008 nabídl premiérovi svou demisi, přičemž však jednoznačně odmítl ničím nepodložené obvinění z možného úniku informací o změně centrální parity. Medializována Zdvořilostní návštěva na jachtě v Monaku byla podle něj účelově spojována s tímto vykonstruovaným obviněním. Řízení ministra Počiatka označil Robert Fico za hloupé a veřejně ho odsoudil. Zároveň však důrazně odmítl obvinění z úniku informací při změně parity.

Důvodem na druhé vyslovení nedůvěry ministrovi Počiatkovi, podle opozičních poslanců, měla být kauza národní loterijní společnosti Tipos a dohoda o narovnání, na jejímž základě měl Tipos vyplatit kyperské firmě Lemikon Limited téměř 2 mld. Kč. I toto druhé odvolávání Počiatka v parlamentu 2. prosince 2008 bylo neúspěšné, a Ján Počiatek zůstal ve své funkci do konce volebního období vlády ČR v roce 2010. Po volbách v roce 2010 se stal poslancem Národní rady Slovenské republiky (NR SR) za stranu Směr -SD, která byla v opozici.

Na kandidátní listině strany Směr-SD v předčasných parlamentních volbách 10. března 2012 měl číslo 7.
Podpůrné vzdělávání:

Maxman Consultants, Budování týmu, Coaching (Bratislava), 2004
IBIS partnerství individuální trénink zaměřený na vůdcovství (leadership) a coaching, 2003
IBIS partner-individuální trénink zaměřený na management změny a kontinuálního vylepšování, 2002
KNO Slovakia, individuální trénink zaměřený na manažerský styl a komunikaci (Bratislava), 2002
FBE- For Business Excellence, Projektový management, 2000
FBE- For Business Excellence, Management kvality, 1999

 

Jak vnímá chuť pes

Smysl chuti je omezen na jazyk, podnebí a epiglotis, a je proto citlivý jen k substancím přijatým ústy. Většina chuťových pohárků u koček i psů jsou malé cirkulární struktury spojené do fungiformných papil na povrchu jazyka a i do více než šesti velkých šálkovitých (Valle) papil na kořeni jazyka.

Jak vnímá chuť pes
Jak vnímá chuť pes

U psů většina chuťových pohárků jsou ty, které odpovídají na cukry, vnímají jejich sladkou chuť. Receptory odpovídají na mnoho cukrů, včetně mono- a disacharidů a na některé umělá sladidla. Napriektomu nejvíce účinnou sloučeninou pro tyto receptory jsou aminokyseliny, z Kotrla většina produkuje pozitivní odpověď identickou té, kterou vytvářejí cukry, a mohou být proto zařazeny do tzv. „Sladkých aminokyselin“, právě proto že nejvíce používají sladkou chuť.

Rozdílem mezi kočkou a psem je zjevně chybějící odpověď na cukry u koček. Více všežraví psi si podrželi v paměti schopnost detekovat cukry a jiné sladce chutnající sloučeniny, které mohou indikovat rostlinný materiál s vysokým obsahem energie.

rozdíl mezi kočkou a psem
rozdíl mezi kočkou a psem

Většina zvířat preferuje sladkou chuť před ostatními, mají averzi k hořké chuti a u mnohých se zdá, že mají vrozenou preferenci k slané chuti. Tyto preference jsou pozorovány již v raném věku u novorozených zvířat a jeví se být relativně neovlivněna následujícími naučenými zkušenostmi. Tento biologický základ pro konzumování sladkého a odmítání hořkého byl jasně nalezen. Napriektomu některé preference mohou být selektivně zvýšené nebo snížené při plemenitbě. Toto napovídá, že existuje genetická komponenta k preferenci nebo odmítání některých krmiv. I tak na rozdíl od tohoto spíše stereotypního chování mnoho z odpovědí na chemickou stimulaci se jeví jako následek zkušeností a učení.