Podvodníci nakupovali přes účty zákazníků Alza.cz, firma poškozeným vrátila peníze

K účtům několika zákazníků Alza.cz se dostali podvodníci, kteří na nich nakoupili zboží a pak si je i vyzvedli. Zneužili přitom přihlašovací údaje, které oběti patrně používaly na více službách a mohly tak uniknout při některém z dřívějších úniků. O případu informoval server Novinky.cz.

Vzhledem k tomu, že podvodníci dokázali zboží skutečně nakoupit, šlo pravděpodobně o účty, u kterých měli zákazníci uloženou platební kartu. To ale neznamená, že by se útočníci dostali přímo k jejímu číslu. Alza také tvrdí, že k úniku přihlašovacích údajů nedošlo z jejích systémů.

E-shop podle Novinek problematické transakce zaznamenal, postižené zákazníky informoval a doporučil jim, aby si nastavili nové heslo, které bude bezpečnější a které nebudou používat nikde jinde. Ukradené peníze Alza postiženým klientům vrátila a případ nahlásila Policii ČR, která jej teď vyšetřuje. Podle Alzy se už povedlo odhalit několik podezřelých.

EFITNESS A.S.

Firma eFitness a.s., akciová společnost, vznikla dne 27. 6. 2007. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 19316, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 7 240 000 Kč.
IČ: 27518876
Sídlo: Za Strahovem 2338/44A, Praha Břevnov (Praha 6), 169 00
Právní forma: Akciová společnost
Datum vzniku: 27. 6. 2007
E-mail: info@efitness.cz

Popis
E-shop
– fitness zařízení
– posilovací stroje
– rotopedy
– činky
– sportovní potřeby
– sportovní výživa.

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 27. 6. 2007

Italská restaurace a cukrářství v Ostravě

ILVERO voní, chutná a lahodí. ILVERO je italská cukrárna a restaurace v Ostravě Porubě.  Chceš si dát opravdu kvalitní dort nebo zákusek ze špičkových surovin, semifredda nebo nejlepší zmrzlinu? Hledáš kvalitní italskou restauraci a kuchyni? ILVERO, kde je vše opravdové, s chutí a lahodné najdeš v Ostravě Porubě, na Hlavní třídě, v prostorách bývalého občerstvení Labužník. Již od roku 2010, dnes v novém, lepším a zajímavějším kabátku. Jsi labužník a nacházíš se někde poblíž nebo v okolí Ostravy? Tak nezapomeň navštívit ILVERO, místo, kde je Labužník známý více než 30 let.

Zastav se k nám a ochutnej menu naší italské restaurace, pod vedením šéfkuchaře Václava, který připravuje italskou a mezinárodní kuchyni. Vyzkoušej poctivé dorty a dortíky naší vlastní ruční výroby, pod vedením cukrářky Martiny a nezapomenutelnou zmrzlinu dle receptur a surovin starých italských cukrářů, pod vedením našeho italského zmrzlináře Pietra.

A proč navštívit zrovna ILVERO, cukrárnu a restauraci v Ostravě pod jednou střechou? Protože to, co vám nabízí cukrárna a restaurace ILVERO v Ostravě opravdu voní, chutná a lahodí!

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 30 ze dne 6. 6. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 30 ze dne 6. 6. 2017 Č. j.: OUR/90/2017 Místo konání: Obecní úřad Rasošky Začátek jednání: 18:40 hod Konec jednání: 20:30 hod Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar, Ing. Eva Slezáková, Denisa Součková, Vladimír Fišar Omluveni: Ing. Martina Krystová Pořad jednání: 1. Počet přítomných: 6 – zastupitelstvo je usnášeníschopné 2. Zapisovatelka: Marie Kučerová Ověřovatelé: Vladimír Fišar, Denisa Součková 3. Program: 1. Schválení programu jednání 2. Volba zapisovatele, ověřovatelů 3. Kontrola usnesení 4. Smlouva o dílo Strabag – oprava MK Rasošky 5. OZV – noční klid 6. Dodatek č. 1 smlouvy – oprava přístřešku OÚ 7. Zadání PD rekonstrukce OÚ 8. Oprava márnice 9. Rozpočtové opatření č. 4 10. Dopis Česká pošta 11. Různé – diskuze

K programu: 1. Schválení programu jednání: Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6 zastupitelů a Ing. Martina Krystová omluvila. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání. Schváleno. 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů: Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Vladimír Fišar a Denisa Součková. Schváleno. 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce přečetl úkoly z minulého zasedání. Paní Marie Kučerová zastupitelům poslala protokol o škodě, ostatní je zařazeno jako bod programu. 4. Smlouva o dílo Strabag. Předložený návrh smlouvy zhotovitele č. 841/RF/054/2017 je na opravu místní komunikace asfaltový povrch v ulici u svazarmu. Datum počátku zakázky je stanoven na 7. 6. 2017, technický dozor investora bude provádět starosta obce Oldřich Rezek. Smlouva schválena. 5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu. Starosta obce přečetl návrh vyhlášky, ve které jsou uvedeny výjimečné případy, kdy dochází ke zkrácení doby nočního klidu. Rozvinula se živá diskuze, paní Jana Orsini se dotazovala na tradice pouťové a posvícenské zábavy? Starosta obce a i přítomní hosté jí odpověděli, že ta tradice v obci je už z dob jejich babiček. Schváleno. 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Stavební firma Stránský Černý, s.r.o. na akci Stavební úpravy a přístavba skladu zahradního nářadí u obecního úřadu. Starosta obce přečetl seznam dodatečných prací v celkové hodnotě 15.101 Kč. Dodatek smlouvy schválen. 7. Zadání PD rekonstrukce OÚ. Starosta obce přečetl návrh na podání cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce. Rekonstrukce se bude týkat venkovní  i vnitřní části budovy. Ing. Eva Slezáková navrhla opravit poslední větu o termínu odevzdání nabídky. Starosta obce oznámil, že osloví nejméně tři projektanty a dal hlasovat. Schváleno. 8. Oprava márnice. Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu na opravu márnice na místním hřbitově, kterou provede Stavební firma Stránský Černý, s.r.o. ze Dvora Králové. Schváleno. 9. Rozpočtové opatření č. 4. V rozpočtovém opatření je mimo jiné zahrnut příjem i vydání dotace na chůvu a pedagog. asistenta ZŠ a MŠ Rasošky, náklady na opravu márnice, náklady na technický dozor investora, náklady na koupi vysoušečů rukou na WC ve Sport klubu. Schváleno. 10. Dopis Česká pošta. Česká pošta s. p. Praha oslovila obec Rasošky s požadavkem na uzavření smlouvy Pošta partner, kdy by služby pošty vykonávala obec. Návrh obsahoval pracovní dobu 15 hodin týdně, na provoz by pošta přispívala 10.650 Kč měsíčně. Denisa Součková k tomu řekla, že Rasošky jsou velká obec, ke které spadá ještě část Vlkova a navrhuje ještě počkat. Ing. Pavel Pouznar navrhl odmítavé stanovisko. Pan Miroslav Slezák k tomu dodal, že obec na to nemá pracovní sílu, nehledě na to, že by bylo potřeba zajistit i náhradníka na dobu nemoci, dovolené. Starosta obce přednesl návrh hlasování nabídku zamítnout. Schváleno. 11. Různé: a) Starosta obce informoval o návrhu opravy školní ulice a parkovacích stání. Majitelé pozemků pod chodníkem přislíbili, že pozemky prodají obci, pan Kulhánek přislíbil svolení s výstavbou. Vladimír Fišar zopakoval svůj návrh o přesunutí další sloupu u základní školy, vzniklo by tak další parkovací místo a ulice by byla vzhlednější. Starosta obce bude jednat s projektantem o změnách návrhu projektu. Ing. Eva Slezáková požádala, aby byly připraveny smlouvy o právu provést stavbu na příští zasedání ke schválení. b) Starosta obce informoval o inzerci prodeje domu v Lumerách. Navrhovaná cena je 1,100.000 Kč – prodej se uskuteční nejvyšší nabídce. Zastupitelé se možností koupi tohoto domu zabývali již v minulosti, kdy byla nemovitost dána do dražby. Ing. Eva Slezáková se vyjádřila, že obec nemůže kupovat všechny nemovitosti, které jsou v obci ke koupi.

Ing. Pavel Pouznar řekl, že obec tento objekt nepotřebuje a nemůže koupit vše, co je na prodej. Pan Miloš Exnar navrhl koupi neřešit. Závěrem se zastupitelé dohodli, že obec o koupi neuvažuje. c) Starosta obce přečetl dopis od paní Jany Orsini a Jaromíra Fingera, kteří mu předali písemnou stížnost před zasedáním. Oba dopisy obsahují stížnost, že neobdrželi písemné vyjádření se k jejich zamítavému stanovisku k parkovacím stáním u jejich nemovitosti. Starosta obce paní Janě Orsini odpověděl, že písemnou odpověď dostala a že za ní byl i osobně. Její věc projednal s projektantem, parkování u její nemovitosti je vyškrtnuto. Paní Jana Orsini se zeptala, zda bude projektová dokumentace k nahlédnutí. Starosta obce jí odpověděl, že až bude k dispozici, bude zveřejněna na webových stránkách obce. Ke stížnosti pana Jaromíra Fingera starosta vyjádřil své překvapení, zastupitelé mu dosvědčili, že na podzim při projednávání projektové dokumentace, pan J. Finger žádné námitky neměl. Pan Jaromír Finger se k tomuto vyjádřil velice obsáhle, zdůvodňoval svoje stanovisko a trvá na tom, aby parkovací stání u jeho nemovitosti bylo zrušeno. Starosta obce odpověděl, že jeho žádost bere na vědomí a že mu odpoví písemně. Rozvinula se i mezi hosty diskuze, že obec chtěla parkovací stání právě pro majitelé nemovitostí, kteří dnes parkují na zeleni, ale ti ho tam nechtějí. Ve výsledku se může stát, že díky četným negativním připomínkám v ulici Lumera žádné stání nebude a vybude je zde pouze chodník. Starosta obce diskuzi ukončil. d) Starosta obce poděkoval organizacím v obci za uspořádání dětského dne e) Starosta obce pozval přítomné na pouťovou zábavu 10. června u obecního úřadu f) Starosta obce informoval, že na 2. září je připravena celodenní akce Sraz rodáků spojený s dopolední soutěží hasičů, se svěcením praporu obce, oslavou 80-ti let založení místní školy, podvečerním koncertem Opočenky a na závěr večerní posvícenskou zábavou. Bližší informace na plakátech a webových stránkách obce. g) Pracovní schůzka zastupitelů bude 31. 8. 2017 a zastupitelstvo 5. 9. 2017. 11 Diskuze: a) Ing. Eva Slezáková se ptala k územnímu plánu, zda obec odpověděla na přeposlaný dotaz stavebnímu úřadu? Pan Miloš Exnar jí odpověděl, že neví, co po něm stavební úřad chce, že dotazovaný objekt je využíván družstvem, ale že se spojí přímo se stavebním úřadem. b) Ing. Eva Slezáková se zeptala, proč není zasedání nahráváno. Starosta obce jí odpověděl, že nahrávání urgoval u pana Wencla, ale ten že ho nedodal a ani nahrávání nezajistil. Výsledkem diskuze je, že si obec nahrávací zařízení zajistí sama. c) Pan Miroslav Slezák upozornil, že zasázené keříky v ulici v Chalupách jsou hodně uschlé. Starosta obce odpověděl, že pan Roman Baše stromečky zalévá. Pan Miloš Exnar odpověděl, že obec má několik náhradních keříků a zajistí obnovu výsadby. d) Pan Vladimír Fišar požádal o úpravu cesty za školou – je prašná. Zda by byla možnost navézt recyklát a uválcovat. Starosta obce mu dopověděl, že až se v nejbližší době bude dělat ulice u svazarmu a pokud bude možno, vytěžený recyklát se použije na opravu této cesty. V rozpočtu nějaké peníze na opravu jsou, potřebu opravy cesty bere na vědomí. e) Paní Jana Orsini oznámila, že cvičení žen už skončilo, termín po prázdninách starostovi oznámí. Na závěr pan starosta poděkoval přítomným, popřál jim hezkou dovolenou a hezké prázdniny a ukončil zasedání.

Usnesení č. 30 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 6. 6. 2017
I. Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:
1. Program jednání: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé: Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2 Fišar, Součková
3. Smlouva o dílo č. 841/RF/054/2017 STRABAG, a.s. Praha-oprava MK: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu: Pro – 5, proti – 1 Slezáková, zdržel se – 0 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě Stavební firma Stránský Černý – stavební úpravy a přístavba skladu zahradního nářadí: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Výzva k podání cenové nabídky na rekonstrukci  budovy obecního úřadu: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Cenová nabídka na opravu márnice – Stavební firma Stránský Černý: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Rozpočtové opatření č. 4: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Zamítnutí nabídky České pošty na zřízení Pošty Partner: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0. II. Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III. Zastupitelstvo ukládá:
a) Starostovi obce připravit smlouvy o právu provést stavbu – chodníky ve školní ulici
b) Starosta obce s projektantem projedná přesunutí sloupu ve školní ulici
c) Zajistí cenové nabídky PD na rekonstrukci budovy obecního úřadu IV.

Zastupitelstvo bre na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek …………………………………….

Ověřovatelé: Vladimír Fišar …………………………………..

Denisa Součková …………………………………….

Zápis dne 8. 6. 2017

vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

Realitní kanceláře Praha 1

Artes, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1Odhadci, znalci Praha 1Aukce a dražby Praha 1

Realitní kancelář Praha 1, prodej nemovitostí, reality
Uvažujete nad koupí nemovitosti? Hledáte solidní realitní kancelář? Obraťte se na nás. Realitní makléř Praha 1, výkup bytů, pronájem nebytových objektů. Jsme…

Adresa:Vodičkova 709/33, 110 00, Praha 1 Nové Město
Česko-Reality, Mgr. Zdeňka Kukalová

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1Profesní organizace Praha 1

Realitní kancelář Praha, poradenství, reality
Naše motto: Odborně-Slušně-Bezpečně. Realitní služby v Praze 1, zprostředkování prodeje. Jsme realitní kancelář působící na českém trhu od roku 1994. Jsme…

Adresa:Rámová 738/4, 110 00, Praha-Staré Město

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Reality Trading Immobilien, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1Realitní makléř Praha 1

Realitní kanceláře Praha, realitní služby, nemovitosti
Zajišťujeme kompletní služby v oblasti realit. Zabýváme se prodejem, pronájmem i koupí nemovitostí. Neváhejte nás oslovit pro zajištění nového bydlení nebo…

Adresa:U Milosrdných 804/14, 110 00, Praha 1

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

homesweethome cz, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1Dlouhodobé pronájmy Praha 1Krátkodobé pronájmy Praha 1

Realitní kancelář Praha 6, prodej nemovitostí, developer
Provozujeme realitní kancelář Home sweet home v Praze. Nabízíme zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí. Zajišťujeme prodej a pronájem bytů, domů…

Adresa:Politických vězňů 5, 110 00, Praha 1

RenoFin, spol., s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1Realitní makléř Praha 1

Realitní kancelář Praha, prodej nemovitostí, pronájem bytu
Prodáváte nemovitost a chcete pomoci s kompletním vyřízením veškerých formalit včetně nalezení kupce? Jsme tu pro vás v Praze! Věnujeme se realitám, zajištěním…

Adresa:Klimentská 1207/10, 110 00, Praha 1

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

K&K Invest Group a. s.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

K&K Invest Group a. s.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 17. 04. 2013 Obory činnosti: -Realitní činnost, správa a údržba…

Adresa:Londýnská 536/18, 120 00, Praha 2

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Šafránka reality, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Šafránka reality, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 12. 05. 2014 Obory činnosti: -Zprostředkování obchodu a služeb …

Adresa:Českomoravská 199/37, 190 00, Praha 9

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Stavebnice RD, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Stavebnice RD, s.r.o.
Zámečnictví, nástrojářství Vznik oprávnění: 12. 09. 2005 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení…

Adresa:Kostelecká 879/59, 196 00, Praha-Čakovice

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Continental Gallery, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Continental Gallery, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 16. 08. 2000 Obory činnosti: -Umělecko- řemeslné zpracování dřeva …

Adresa:Lhotská 1011/9, 193 00, Praha 20

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Temipex, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Temipex, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 02. 01. 1995 Obory činnosti: -Zprostředkování obchodu a služeb …

Adresa:Jablonecká 715/9, 190 00, Praha 9

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Czech Village, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Czech Village, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 24. 03. 2014 Obory činnosti: -Velkoobchod a maloobchod -Realitní…

Adresa:Milešovská 2485/9, 130 00, Praha 3

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Tatianka plus, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Tatianka plus, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 24. 09. 2008 Obory činnosti: -Velkoobchod a maloobchod -Ubytovací…

Adresa:Rezlerova 280, 109 00, Praha-Petrovice

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

T D Clima, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

T D Clima, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 26. 01. 1993 Obory činnosti: -Realitní kancelář -Inženýrská činnost…

Adresa:Holandská 149/14, 101 00, Praha 10

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Realfina, a.s.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Realfina, a.s.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 05. 11. 2008 Obory činnosti: -Realitní činnost, správa a údržba…

Adresa:Panská 895/6, 110 00, Praha 1

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Rebac Real, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Rebac Real, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 15. 02. 1995 Obory činnosti: -Koupě zboží za účelem jeho dalšího…

Adresa:Slavětínská 84, 190 14, Praha-Klánovice

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

Českomoravská realitní, a.s.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

Českomoravská realitní, a.s.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 23. 02. 2004 Obory činnosti: -Vydavatelské a nakladatelské činnosti…

Adresa:Hlavní 1151/4, 141 00, Praha 4

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

RK Realcom – CZ, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

RK Realcom – CZ, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 26. 06. 2002 Obory činnosti: -Zprostředkování obchodu …

Adresa:Ohradní 1087/63, 140 00, Praha 4

Hodnocení:Nehodnoceno

www.služby.cz s.r.o.

RK Šarina, s.r.o.

Nabízené služby: Realitní kanceláře Praha 1

RK Šarina, s.r.o.
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vznik oprávnění: 23. 10. 2002 Obory činnosti: -Velkoobchod a maloobchod -Realitní…

Adresa:Nekázanka 880/11, 110 00, Praha 1

Hodnocení:

Milena Nová – majitel nemovitosti s nedostatečně identifikovanými majiteli

Milena Nová – majitel nemovitosti s nedostatečně identifikovanými majiteli

Jméno Milena Nová je uvedeno u 30 parcel s nedostatečně identifikovanými majiteli. Přehled nemovitostí s nedostatečně určenými majiteli (například neznámá nebo pouze přibližná adresa) uveřejňuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dle § 65 Katastrálního zákona vyzývá vlastníky nemovitostí resp. další oprávněné osoby, aby se ke svému vlastnictví či právu k daným nemovitostem přihlásili.

Osoba Parcela Plocha
1. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 892/32 75
2. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 1112 2374
3. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 1115/5 1029
4. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 1115/10 1205
5. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 2005/99 100
6. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 216 293
7. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 224/1 3640
8. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 215 3833
9. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 224/37 2341
10. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, st. č. 658/1 171
11. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, st. č. 659/1 171
12. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 1377/17 75
13. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 1377/19 752
14. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 1453/24 60
15. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 1453/25 153
16. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 1540/1 14375
17. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 455 1597
18. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 498/18 3934
19. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 615/48 5404
20. Nová Milena
Zbiroh
Zbiroh 791504, č. 630/9 307

Milena Nová – rejstříky, události, volby, nemovitosti

Milena Nová – firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *

1. Milena Nová
Rokycany
Firmy: Jednota, konzumní družstvo Rokycany
2. Milena Nová
Planá
Firmy: I.V. – MANAG o.p.s. | Společenství vlastníků bytových jednotek Planá, Bohušova 783 a 784 |Společenství vlastníků pro dům Bohušova čp. 773-774 Planá
3. Milena Nová
Rokycany
Firmy: Společenství vlastníků jednotek Raisova 815, 816, Rokycany
4. Milena Nová
Klatovy
Firmy: Společenství vlastníků 42/V v Klatovech
Živnost: IČO 88870901
5. Milena Nová
Louňovice
Živnost: IČO 70107980
6. Milena Nová
Praha
Firmy: Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 – Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace

Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981

S výstavbou třetího žilinského sídliště začalo v roce 1981 a byla ukončena v roce 1988. Jako první byly v roce 1981 postaveny obytné domy na Javorové a Kaštanové ulici.

Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981
Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981

Poslední byly postaveny obytné domy v Osikové ulici.

Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981
Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981

Další výstavba dvou obytných domů s víceúčelovým využitím pro obchodní prostory a poštu pokračovala v 90-tých letech.

Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981
Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981

Je zde postavených asi 4,310 bytů a bývá zde 12,977 obyvatel (statistika města k 07/2017). Na sídlišti jsou tři základní školy, pošta, garáže, obchody a čerpací stanice.

Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981
Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981

Na sídlišti stojí samostatná farnost Dobrého pastýře, kterou byla zřídil 1. července 1997 nitranský diecézní biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.

Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981
Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981

Uprostřed sídliště je postaven Kostel Dobrého pastýře, který byl slavnostně posvěcen 8. května 1999 diecézním biskupem.

Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981
Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981

Názvy ulic na sídlišti jsou pojmenovány podle stromů: Kaštanová, Smrková, Jaseňová, Javorová, Borová, Osiková, Limbová, Platanová a Dubová.

Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981
Sídliště Solinky v Žilině na Slovensku stojí od roku 1981

Nedaleko sídliště se nachází Lesopark Chrasť, který propojuje tuto městskou část s částí Vlčince.

Existuje ADHD nebo to je výmysl?

Existuje ADHD nebo to je výmysl? V oblasti psychologie se objevují názory, že tahle diagnóza neexistuje. Podle světově uznávaného psychologa Jerome Kagana z Harvardovy Univerzity jde o blamáž. ADHD označil za výmysl. Na názory dalších odborníků se ptala Filipa Šebová