Neobvyklý důvod pro život v USA

Historie Slovenska v Rakousko-Uhersku a za I. ČSR zaznamenala několik migračních vln. Mnoho lidí odešlo za prací zejména koncem 19. století, druhá velká vlna odlivu obyvatelstva nastala v dobách hospodářské krize v třicátých let 20. století.

Emigranti z Ďurkova na fotografii z USA Důvody byly zejména ekonomické. V rodinách, kde měli hodně dětí, by se jejich ŽENITBOU a provdáním majetek rozdělil na drobné. Proto zejména ti později narození v prvních letech dospělosti šli vydělávat do Ameriky.

Tato historická fotografie pochází z roku 1947 a je na ní manželský pár z Ďurkova, fotografováno už v USA. Na rozdíl od uvedeného však odešli za oceán z neobvyklých důvodů.

Muž se narodil v roce 1890, kdy dospěl a oženil se, všechno vypadalo tak, že povede život hospodáře. Ženské jazyky však dodnes v Ďurkova říkají, proč se všechno změnilo. Muž si totiž docela rád vypil a měl velmi energickou ženu. Ta, když přišel domů, popadla co měla po ruce a mlátila ho, dokud ji neprošla vztek. Když byl muž jednou pomáhat své matce na statcích, stěžoval si, že ho všechno bolí. Matka si všimla, že má po těle modřiny. Vyptávala se ho, že z čeho, ale on neřekl nic. Proto se ho rozhodla sledovat.

Když se pozdě večer vracel z hospody, pokradmu šla za ním, dokud nepřišel domů. Dále vše pozorovala přes okno. Viděla, jak na její syna křičí jeho žena a mlátí ho hlava nehlava s válečkem na těsto. Tehdy matka vběhla do domu a bránila nevěstě, aby ho nebila. Vznikla z toho velká hádka, která neušla pozornosti sousedům a druhý den již tom věděla celá vesnice.

Pro muže byla neuvěřitelná hanba, pokud se o něm říkalo, že ho bije žena. Jeho život v obci se stal nesnesitelný, rozhodl se tedy i s manželkou odejít na čas do Ameriky, kde nakonec zůstali žít natrvalo. On údajně s pálenkou přestal a do Ďurkova poslal tuto fotografii …