mezinárodní bienále architektury v Benátkách 2016

Dne 26. 1. 2016 zasedala porota na výběr výstavního projektu a následnou realizaci expozice na 15. mezinárodní bienále architektury v Benátkách 2016, které se bude konat od 28. května do 27. listopadu 2016 (vernisáž 26. a 27. května 2016) v pavilonu České republiky a Slovenské republiky.

Sedmičlenná mezinárodní porota pracovala v tomto složení:

V abecedním pořadí: Peter Čanecký (VŠMU); Irakli Eristavi (architektonický ateliér zerozero); Adam Gebrian (nezávislý kritik, Praha, předseda poroty), Alexandra Homolová (SNG); Zuzana Komárová (Ministerstvo kultury ČR); Boris Meluš (nezávislý grafický designér); Alexandra Kusá (SNG).

Do soutěže bylo přihlášeno 24 projektů, všechny byly posuzovány. V dopoledních hodinách porota prostudovala dokumentaci projektů, projednala jejich a posoudila. Do druhého kola postoupily tři přihlášené projekty:

1. projekt č. 8 autorů Michala Janáka, Martina Jančok (Plural), Ľubica Segečová a Bohdana Smíšek nazvaný Sokl.

2. projekt č. 15 autorů Michala Sula, Miriam Lisková (SLLA Architects), Raúla Alonsa Estébanesa a Kateřiny Smatanovej nazvaný Mobilising Response / Podňjeťiť odpovědi.

3. projekt č. 23 autorů Benjamína Brádňanského, Petra Hájka, Víta Halada, Jana Studeného a Mariána Zervana (VŠVU v Bratislavě a Trnavská univerzita) nazvaný Starost o architekturu – na příkladu jednoho domu: areálu Slovenské národní galerie v Bratislavě.

Zástupci tří postupujících projektů v odpoledních hodinách s porotou v druhém kole prodiskutovali předložené projekty. Po závěrečné interní diskusi porota hlasováním vybrala projekt č. 23 Starost o architekturu – na příkladu jednoho domu: areálu Slovenské národní galerie v Bratislavě poměrem 6 hlasů pro, jeden člen poroty se zdržel hlasování.

Přinášíme přehled nejen vítězných a oceněných prací, ale i ostatních soutěžních návrhů. Takto můžete zhodnotit celkovou úroveň tohoto ročníku i porovnat jednotlivé návrhy. Čerpáme s laskavým souhlasem ze zdrojů Slovenské národní galerie. Na její stránce si můžete jednotlivé návrhy prohlédnout i ve formátu PDF v takové podobě, v jaké se přihlásili do soutěže.