měsíční mzda na Slovensku rostla, zvláště pracovníci IT sektoru vydělávali více než 2000 eur

V závěru roku 2018byla nejvyšší průměrná nominální měsíční mzda v informačních a komunikačních oborech. Jak dále informoval Statistický úřad Slovenské republiky, v prosinci dokonce v meziročním srovnání stoupla o 9,6% na 2 006 eur.

Průměrná měsíční mzda na Slovensku rostla, pracovníci IT sektoru vydělávali více než 2000 eur
Průměrná měsíční mzda na Slovensku rostla, pracovníci IT sektoru vydělávali více než 2000 eur

Nejvíce lidé vydělávají v Bratislavě
Z pohledu právní formy subjektů průměrná nominální měsíční mzda vzrostla ve srovnání s druhým čtvrtletím loňska v rozpočtových organizacích o 9,1% na 1 062 eur, ve velkých podnicích s 20 a více zaměstnanci o 7,2% na 1 216 eur, v příspěvkových organizacích o 6% na 1 105 eur av malých podnicích do 19 zaměstnanců o 2,9% na 716 eur.

Z územního hlediska vyšší než v průměru za celé hospodářství ČR byla průměrná nominální měsíční mzda pouze v Bratislavském kraji (1 285 eur).

V ostatních krajích se pohybovala od 758 eur v Prešovském kraji do 942 eur v Trnavském kraji. Ve všech krajích byla průměrná mzda vyšší než ve 2. čtvrtletí minulého roku s nejvyšším přírůstkem o 9,1% v Nitranském kraji a o 8,2% v Žilinském kraji.

V prvním pololetí letošního roku dosáhla průměrná nominální měsíční mzda zaměstnance v hospodářství 980 eur. Meziročně se zvýšila o 6,4%, reálná mzda vzrostla o 3,7%. Růst nominální mzdy byl o 2,2 procentního bodu rychlejší než ve stejném období minulého roku.

Ve vybraných tržních službách to byl růst o 8,3% na 1 075 eur. Třetí nejvyšší průměrnou nominální měsíční mzdu měli pracovníci v průmyslu, kde bylo meziroční zvýšení o 4,9% na 1 162 eur.

POKLES V PRODEJI A OPRAVĚ AUT
Ve velkoobchodě to bylo zvýšení o 6% na 1 073 eur, v dopravě a skladování o 4% na 1 039 eur, v ubytování o 10,3% na 791 eur, v maloobchodě o 5,7% na 759 eur, ve stavebnictví o 7,5% na 756 eur av činnostech restaurací a pohostinství o 14,3% na 512 eur.

Na druhé straně, snížila se v závěru roku průměrná nominální měsíční mzda v prodeji a opravě motorových vozidel o 3,5% na 1 090 eur.

Průměrná reálná měsíční mzda v prosinci 2018
Průměrná reálná měsíční mzda v prosinci 2018

Průměrná reálná měsíční mzda v prosinci 2018 meziročně vzrostla v činnostech restaurací a pohostinství o 12,4%, ubytování o 8,4%, informačních a komunikačních činnostech o 7,6%, vybraných tržních službách o 6,3%, stavebnictví o 5, 5%, velkoobchodě o 4,1%, maloobchodě o 3,8%, průmyslu o 2,9% av dopravě a skladování o 2,1%. Klesla v prodeji a opravě motorových vozidel o 5,4%.

VÍCE vydělali AJ V restaurace a hospody
V průměru za celý rok 2018 se v meziročním srovnání mzda zvýšila v informačních a komunikačních činnostech o 9,7% na 1 897 eur, v činnostech restaurací a pohostinství o 9,5% na 473 eur, v ubytování o 8,3% na 734 eur, v maloobchodě o 7,2% na 726 eur, ve velkoobchodu o 7,1% na 979 eur, v průmyslu o 6,7% na 1 116 eur, ve stavebnictví o 6,4% na 713 eur, ve vybraných tržních službách o 5,9% na 956 eur, v dopravě a skladování o 5% na 962 eur av prodeji a opravě motorových vozidel o 2,1% na 1 003 eur.

Reálná měsíční mzda vzrostla meziročně v informačních a komunikačních činnostech av činnostech restaurací a pohostinství shodně o 7%, ubytování o 5,8%, maloobchodě o 4,7%, velkoobchodě o 4,6%, průmyslu o 4,1%, stavebnictví o 3,8%, vybraných tržních službách o 3,3% av dopravě a skladování o 2,4%. Klesla v prodeji a opravě motorových vozidel o 0,4%.