Krátký film „Štěstí“, který získal oceněný animátor, je naprosto brilantní

Oceněný animátor Steve Cutts opět zasáhl přesně vystihl naší bláznivou společnosti, tentokrát s jeho nově vydaným krátkým filmem „Štěstí“…

Užíjte si film …

Bohužel krysa stále nemůže najít štěstí. Odmítá se vzdát a začne pronásledovat 100 dolarů
Bohužel krysa stále nemůže najít štěstí. Odmítá se vzdát a začne pronásledovat 100 dolarů

Bohužel pro nás naše upadající společnost využívá nejlepších psychologů světa k tomu, aby zneužili působením reklam a marketingu naše drahocenných mysli. Místo vyučování jak se sami můžeme bránit těmto zákařným vlivů – se kterými se zjevně setkáváme v některých okamžicích našich životů – vzdělávací systém je příliš zaneprázdněn a učí nás, jak dělat matematické rovnice, které nikdy nebudeme muset použít, a to včetně jiných lehkomyslných úkolů.

Firmy manipulují s naší myslí prostřednictvím různých metod, ale všechny jsou vždy zakořeněny v tom, že vědí, že nejsme spokojeni a opravdu vnitřně šťastní, takže najdou způsob, jak to využít. Ve skutečnosti je to hlavní příčina mnoha problémů, kterým dnes v naší společnosti čelíme, lidé prostě nejsou spokojeni se svým životem. Předstírají, lžou si, jsou sami sebou znepokojení a sami sobě si léta, někdy i desetiletí něco nalhávají a někdy i celý život – ale vědí hluboko, že nejsou šťastní.