Kolik lidí mluví v Irsku Irsky a kolik lidí v Irsku se domluví anglicky

Irština, která je v Irsku hlavním úředním jazykem, patří do skupiny keltských jazyků a je příbuzná skotské galštině, velštině a bretonštině. Až do počátku 19. století mluvila většina obyvatelstva irsky, kolem roku 1891 však již 85 % populace mluvilo pouze anglicky. Podle posledních dostupných údajů 35 % dospělého obyvatelstva uvádí, že irštinu ovládá. Tento nárůst je zřejmě výsledkem národního kulturního obrození a vzniku nezávislého irského státu na počátku 20. století.

Nový stát používání irštiny aktivně podporoval. Dnes se irštinou ve velké míře hovoří v oblastech nazývaných Gaeltacht, které se nacházejí podél západního pobřeží. Státní úřad Úsarás na Gaeltachta podporuje v těchto irsky mluvících oblastech výuku pouze v irštině. Existuje také národní rozhlasové vysílání (Raidió na Gaeltachta) a televizní vysílání v irštině (Teilifís na Gaeilge).