kdy a jak vznikla korupce

kdy a jak vznikla korupce
kdy a jak vznikla korupce

Korupce je široce definována jako zneužívání veřejné funkce pro soukromý zisk. Tato definice má několik terminologických nedostatků a vybízí protikorupční reformátory k navrhování strategie v souladu s řešením principál-agent, které se obvykle zaměřují na vládní úředníky, a nikoli ostatní. Navzdory rozšířené prevalenci tohoto rámce – a obrovské transparentnosti a kampaně proti odpovědnosti, které následovaly – korupce stále trpí vlády a společnosti na celém světě. Důvodem je, že korupce představuje něco víc složitější než problém hlavního agenta. Na rozdíl od mnoha jiných druhů nezákonných nebo nemorálních činů to je nese strmé kolektivní politické náklady, které mají schopnost vykolejit typickou reformu principál-agent úsilí. Korupci je proto třeba předefinovat jako událost, ke které dojde, když aktér hledá neoprávněný prospěch z organizace způsobem, který by mohl ohrozit důvěru veřejnosti
v té organizaci. Tím, že se zaměřuje na dopady korupčního jednání na důvěru v organizace nová definice podporuje protikorupční strategie, které zohledňují širší úvahy nad rámec prostého potrestání „agenta“.