Každoroční odliv zisku a příjmů činí v případě České republiky 7,6 procenta HDP, příjmy z rozpočtu EU 1,9 procenta HDP.

Každoroční odliv zisku a příjmů činí v případě České republiky 7,6 procenta HDP, příjmy z rozpočtu EU 1,9 procenta HDP.

Graf zpracoval významný francouzský ekonom Thomas Piketty.

My neprofitujeme na EVROPSKÉ UNII, nýbrž EVROPSKÁ UNIE PROFITUJE na nás a dokud si toto lidé neuvědomí, nic se nezmění.

Jen naivní člověk bez špetky rozumu by si mohl myslet, že může existovat nějaký subjekt, na národní úrovni, který by jinému subjektu věnoval obrovské peníze bez toho, aby to pro něho samotného neznamenalo zisk mnohonásobně přesahující vložené investice. Vítejte v KAPITALISMU.

odliv kapitálu z České republiky do Evropské unie
odliv kapitálu z České republiky do Evropské unie