Finanční trh na Slovensku

Finanční trh na Slovensku prošel výraznými změnami, které vyplynuly z požadavků jednotného trhu finančních služeb. Za pozitiva jednotného trhu finančních služeb lze uvést – zvýšený důraz na ochranu investorů, spolupráci orgánů dohledu mezi zeměmi eurozóny a konsolidaci sektoru finančních služeb.

Finanční trh na Slovensku
Finanční trh na Slovensku

Z hlediska systémové stability má podstatný význam stabilita finančního trhu, k čemuž ve velké míře přispívá integrovaný dohled. Nedostatků na slovenském finančním trhu je stále mnoho. Slovensko se vyznačuje značnou převahou získávání zdrojů z bank. V anglosaských zemích je významným konkurentem bank kapitálový trh. Od vzniku kapitálového trhu na Slovensku jsme svědky velkého úsilí o oživení trhu.

Slovensko
Slovensko

Avšak ani dnes slovenský kapitálový trh není místem dobrých investičních příležitostí, ani místem na získávání kapitálu. Kapitálový trh neplnil alokační funkci ani v minulosti. Podniky i přes svou podkapitalizovanosti využívaly kapitálový trh na získávání zdrojů jen v minimálním rozsahu. Slovenský kapitálový trh poškodila privatizace kupónovou metodou a přímé prodeje za symbolické ceny.

privatizace kupónovou metodou
privatizace kupónovou metodou

Důsledkem kupónové privatizace bylo hromadné uvedení akcií privatizovaných podniků na veřejné trhy. Tato snaha o zaručení povinné veřejné obchodovatelnosti uměle přivedla na trh stovky emisí, které ve skutečnosti na veřejný trh nepatřily. Ve vyspělých ekonomikách se uvedení na burzu považuje za závažný krok v životě firmy. Tyto skutečnosti vyplývající z minulosti se vznikem kapitálového trhu, vážným způsobem narušily důvěru investorů, která se promítá i v současnosti. Podniky využívají veřejný úpis akcií (IPO) přes burzu jen sporadicky. Je to způsobeno nedůvěrou investorů a nepřiměřenými transakčními náklady na burze.